Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja kontroli prawidłowości oznakowania i jakości handlowej produktów rolnictwa ekologicznego w IV kwartale 2008r.

Informacja kontroli prawidłowości oznakowania i jakości handlowej produktów rolnictwa ekologicznego w IV kwartale 2008r.
 
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie oraz Delegatura w Koszalinie przeprowadzili na terenie województwa zachodniopomorskiego w IV kw. 2008r. łącznie 8 kontroli jakości handlowej produktów rolnictwa ekologicznego.
Kontrole przeprowadzono w Szczecinie, Koszalinie, Kołobrzegu.
 
Ogółem skontrolowano 85 partii produktów rolnictwa ekologicznego, z czego zakwestionowano 22 partie.
 
W układzie tematycznym wyniki kontroli przedstawiały się następująco:
 
I. Prawidłowość oznakowania produktów rolnictwa ekologicznego
 
Prawidłowość oznakowania produktów rolnictwa ekologicznego sprawdzono w odniesieniu do przepisów m.in.:  ustawy z dnia 20.04. 2004 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. nr 93, poz. 898 ze zm.),ustawy o jakości handlowej, ustawy o języku polskim, i innych w tym przepisów unijnych.
 
U kontrolowanych przedsiębiorców stwierdzono nieprawidłowości w zakresie oznakowania produktów rolnictwa ekologicznego. Badaniem objęto 85 partii produktów rolnictwa ekologicznego, z czego zakwestionowano 16 partii. Kwestionowano m.in. soki, art. mleczarskie, makaron, przetwory warzywne, kawę, przetwory owocowe. W oznaczeniu brakowało najczęściej dokładnych danych przedsiębiorców. Ponadto brakowało na niektórych opakowaniach numeru upoważnionej jednostki certyfikującej, zawartości netto.
 
 
II. Ocena jakościowa produktów rolnictwa ekologicznego
Badania jakościowe przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu i Warszawie, dokonując sprawdzenia zgodności cech organoleptycznych, fizycznych i chemicznych oraz w czasie kontroli w zakresie cech organoleptycznych.
 
Ogółem przebadano 8 partii produktów rolnictwa ekologicznego, z czego zakwestionowano 2 partie.
 
Kwestionowane produkty to:
1) buraczki domowe – ze względu na obniżoną kwasowość w przeliczeniu na kwas octowy o 0,3% i 0,2% (oferowane do sprzedaży w sklepie w Kołobrzegu).
 
2) „kiełbasa parówkowa drobnorozdrobniona” - nie odpowiada wymaganiom zawartym w Opisie Produktu z powodu zaniżenia białka o 0,7% (oferowane do sprzedaży w sklepie w Szczecinie).
 
 
III. Warunki i sposób przechowywania
We wszystkich placówkach sprawdzono prawidłowość przechowywania oferowanych do sprzedaży towarów, nie stwierdzając nieprawidłowości.
 
IV. Przestrzeganie aktualności dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia produktów rolnictwa ekologicznego
Przestrzeganie dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia produktów rolnictwa ekologicznego oferowanych do sprzedaży sprawdzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców Badaniem objęto 85 partii produktów rolnictwa ekologicznego z czego zakwestionowano 4 partie, po dacie minimalnej trwałości .
I tak :
- partię 2 opakowań Daktyli suszonych na słońcu a`120g ( 44 dni po dacie),
- partię 5 opakowań chleba żytniego razowego na zakwasie a`500g (1 dzień po dacie),
- partię 5 opakowań otrąb pszennych granulowanych ze śliwkami a`125g ( 22 dni po dacie),
- partię 3 opakowań otrąb pszennych granulowanych z jabłkami a`120g (22 dni po dacie).
Decyzją przedsiębiorców towary przeterminowane wycofano z obrotu. Trzy z ww. partii stwierdzono w jednym sklepie w Koszalinie.
 
V. Sprawdzenie prawidłowości oznaczania ceną produktów rolnictwa ekologicznego
 
-          Niewłaściwe oznakowanie cenami oferowanych do sprzedaży produktów rolnictwa ekologicznego stwierdzono u 4 kontrolowanych przedsiębiorców U wszystkich kwestionowano brak wywieszek cenowych i brak cen jednostkowych.  
 
VI. Legalność prowadzonej działalności gospodarczej
a)       przestrzeganie art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225).
 
Wszyscy skontrolowani przedsiębiorcy udostępnili kontrolującym aktualne książeczki zdrowia wydawane do celów sanitarno-epidemiologicznych osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością.
 
b)       zgodności działalności z wpisem do ewidencji lub rejestru w świetle przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007r. nr 155, poz. 109 z zm.)
 
W badanym zakresie nie stwierdzono niezgodności prowadzonej działalności z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej.
 
c)       legalizacji wag i ich aktualności zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 11.05.2001r. Prawo o miarach ( Dz. U. z 2004r, Nr 243, poz. 2441 ze zm.)
 
Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.
 
 
VII. Zagadnienia związane z nieuczciwą konkurencją
 
W kontrolowanych placówkach nie stwierdzono przypadków naruszenia w/w ustaw.  
 
Podsumowanie
Materiały z kontroli wykazały nieprawidłowości u 6 skontrolowanych przedsiębiorców. Najczęściej stwierdzanymi uchybieniami było nieprzestrzeganie przepisów dotyczących prawidłowego oznakowania towarów i uwidacznianie niepełnej informacji o cenach oraz niewłaściwa jakość produktów. W obrocie znajdowały się produkty przetworzone zawierające minimum 95% składników pochodzenia z produkcji metodą rolnictwa ekologicznego, nie było produktów spoza UE.
 
Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do :
·         ukarania 5 osób mandatami karnymi kredytowanymi na łączną kwotę 850 zł.,
·         zastosowania 1 pouczenia z art. 41 kodeksu wykroczeń
·         przesłania 8 wystąpień pokontrolnych do producentów ,
·         przesłania 6 wystąpień pokontrolnych do przedsiębiorców,
·         przesłania 11 informacji do właściwych terytorialnie WIIJHARS i do wiadomości GI IJHARS,
·         2 informacji do władz sanitarnych( w związku z towarami przeterminowanymi).
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 06-02-2009 14:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Wilkosz 16-10-2009 14:14