Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli jakości handlowej przypraw, w tym ziół

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie wraz z Delegaturą w Koszalinie przeprowadził na terenie województwa zachodniopomorskiego 6 kontroli u 5 przedsiębiorców w zakresie jakości handlowej przypraw, w tym ziół zgodnie z wytycznymi Prezesa UOKiK.

Kontrole przeprowadzono na podstawie własnego rozeznania.

Kontrole przeprowadzono u następujących przedsiębiorców:

Hurtownie

 • Spółka Akcyjna, , prowadząca działalność gospodarczą w hurtowni w Świnoujściu (Kontrola Urzędowa).

Sklepy sieci handlowych

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,, prowadząca działalność gospodarczą w sklepie w Szczecinie (Kontrola na Zawiadomienie oraz Kontrola Urzędowa);
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowo-Akcyjna, , prowadząca działalność gospodarczą w sklepie spożywczo – przemysłowym w Koszalinie [Kontrola Urzędowa];

Pozostałe sklepy

 • Spółka Jawna, prowadząca działalność gospodarczą w markecie w Cedyni (Kontrola na Zawiadomienie);
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadząca działalność gospodarczą w sklepie spożywczo – przemysłowym w Warszkowie [Kontrola Urzędowa].

Ogółem skontrolowano 25 partii przypraw o wartości 738 zł, nie kwestionując  zbadanych partii

Kontrolą objęto 25 partii przypraw sypkich, o wartości 738 zł w tym :

Jednoskładnikowe:

 • 12 partii o wartości 391 zł, nie kwestionując zbadanych partii;

Mieszanki:

 • 2 partie o wartości 33 zł, nie kwestionując zbadanych partii;

Uniwersalne i do konkretnych potraw:

 • 11 partii o wartości 314 zł, nie kwestionując zbadanych partii.

W ramach przeprowadzonych kontroli:

 • w hurtowni zbadano 5 partii przypraw o wartości 68 zł, nie kwestionując zbadanych partii,
 • w sklepach sieci handlowych zbadano 10 partii ww. produktów o wartości 312 zł, nie kwestionując zbadanych partii,
 • w pozostałych sklepach zbadano 10 partii ww. produktów o wartości 358 zł, nie kwestionując zbadanych partii.

U kontrolowanych przedsiębiorców nie stwierdzono w sprzedaży ziół.

 

I. OCENA JAKOŚCIOWA PRZYPRAW

Badania próbek produktów przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, gdzie dokonano sprawdzenia cech organoleptycznych i fizykochemicznych w odniesieniu do deklaracji producentów oraz obowiązujących przepisów. Ogółem zbadano 10 partii przypraw o wartości 450 zł (54 opakowania jednostkowe), nie kwestionując zbadanych partii.

Zbadane w przyprawach substancje dodatkowe stosowano na zasadach
i warunkach określonych w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. UE L  Nr 354, str. 16 z późn. zm.).

 

II. SPRAWDZENIE ILOŚCI RZECZYWISTEJ PRODUKTU

Uwzględniając przepisy ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1161) pobrane do badań laboratoryjnych przyprawy zbadano w zakresie zgodności zawartości netto z ilością rzeczywistą. Oceny ilości rzeczywistej produktu dokonano
w odniesieniu do deklaracji producentów.

Badaniem objęto 54 opakowania przypraw. Nie stwierdzono przypadków zaniżenia ilości rzeczywistej w stosunku do deklarowanej.

 

III. PRAWIDŁOWOŚĆ OZNAKOWANIA PRZYPRAW

Prawidłowość oznakowania sprawdzono w odniesieniu do przepisów:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L Nr 31, str.1 z późn. zm.);
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L Nr 304, str.18 z późn. zm.);
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. UE L Nr 354, str. 16 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2016r. poz. 1604 ze zm.);
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz. U. Nr 83, poz. 772).

Kontrolą objęto 25 partii przyprawo wartości 738 zł, nie kwestionując zbadanych partii.

Stan opakowań badanych ww. partii przypraw był prawidłowy.

Przyprawy poddane kontroli nie były oznaczone oświadczeniami żywieniowymi i zdrowotnymi.

Nie stwierdzono w ofercie handlowej przypraw oznakowanych jako „BIO”, „EKO”, „ChNP”, „ChOG” i „GTS”.

 

IV. PRZESTRZEGANIE AKTUALNOŚCI DAT MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI

Przestrzeganie aktualności dat minimalnej trwałości przypraw sprawdzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców. Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

Kontrolą objęto 25 partii przyprawo wartości 738 zł, nie kwestionując zbadanych partii.

 

V. PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA

Sprawdzono warunki i sposób przechowywania wszystkich ww. wymienionych partii przypraw uwzględniając deklaracje zawarte w oznakowaniu oraz wymagania przepisów rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r.
 w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L Nr 39, str. 1 z późn. zm.).
W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

VI. IDENTYFIKOWALNOŚĆ PRODUKTÓW

Sprawdzono przestrzeganie przepisów art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L Nr 31, str. 1
z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz. U. Nr 83, poz. 772).

W powyższym zakresie zbadano 25 partii przypraw o wartości 738 zł, nie stwierdzając nieprawidłowości.

W trakcie przeprowadzonych kontroli u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców dokonano identyfikacji przedsiębiorcy zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.). Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu o odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

 

VII SPRZEDAŻ INTERNETOWA

 Skontrolowani przedsiębiorcy nie prowadzili sprzedaży internetowej.

 

INNE ZAGADNIENIA

W trakcie kontroli u 3 przedsiębiorców sprawdzono rzetelność obsługi klientów, dokonując zakupu kontrolnego przed rozpoczęciem kontroli. Nieprawidłowości w badanym zakresie
nie stwierdzono.

Sprawdzono u 3 przedsiębiorców przestrzeganie postanowienia art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r.o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149) dotyczącego przechowywania i udostępniania na żądanie organów urzędowej kontroli żywności orzeczeń lekarskich wydawanych osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością. Skontrolowani przedsiębiorcy przechowywali aktualne orzeczenia lekarskie osób bezpośrednio stykających się z żywnością.

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 01-03-2017 10:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-03-2017
Ostatnia aktualizacja: - 01-03-2017 10:12