Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja o prawidłowści obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi - za pierwsze półrocze 2007 Mariola Cieśla 2007-07-04 09:21:47
Informacja o wynikach kontroli jakości handlowej i prawidłowości oznakowania mięsa drobiowego i przetworów drobiowych. Mariola Cieśla 2007-07-04 09:19:59
Informacja o wynikach kontroli prawidłowości funkcjonowania punktów sprzedaży detalicznej i gastronomicznej w szkołach i na wyższych uczelniach Mariola Cieśla 2007-06-28 13:22:50
Informacja o wynikach kontroli prawidłowości funkcjonowania punktów sprzedaży detalicznej i gastronomicznej w szkołach i na wyższych uczelniach Mariola Cieśla 2007-06-28 12:50:32
Informacja o wynikach kontroli prawidłowości funkcjonowania punktów sprzedaży detalicznej i gastronomicznej w szkołach i na wyższych uczelniach Mariola Cieśla 2007-06-28 12:45:50
Dane teleadresowe Mariola Cieśla 2007-06-28 12:07:38
Organ i osoby sprawujące w nich funkcje Mariola Cieśla 2007-06-15 08:43:55
Informacja z wyników kontroli jakości paliw ciekłych Mariola Cieśla 2007-06-01 13:00:37
Informacja z wyników kontroli jakości paliw ciekłych Mariola Cieśla 2007-06-01 12:58:16
Informacja z wyników kontroli jakości paliw ciekłych - dokument usunięty Mariola Cieśla 2007-06-01 12:56:41
Informacja z wyników kontroli jakości paliw ciekłych - dokument usunięty Mariola Cieśla 2007-06-01 12:56:16
Informacja z wyników kontroli jakości paliw ciekłych - dokument usunięty Mariola Cieśla 2007-06-01 12:54:48
Informacja z wyników kontroli jakości paliw ciekłych - dokument usunięty Mariola Cieśla 2007-06-01 12:53:36
Informacja z wyników kontroli jakości paliw ciekłych - dokument usunięty Mariola Cieśla 2007-06-01 12:52:12
Informacja o wynikach kontroli prawidłowości obrotu oponami samochodowymi w aspekcie przestrzegania terminów i warunków ich przechowywania Mariola Cieśla 2007-05-17 11:55:22
Informacja o wynikach kontroli prawidłowości obrotu oponami samochodowymi w aspekcie przestrzegania terminów i warunków ich przechowywania Mariola Cieśla 2007-05-17 11:54:37
Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa, prawidłowości oznakowania i jakości wyrobów pończoszniczych - dokument usunięty Mariola Cieśla 2007-05-17 11:53:57
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej Mariola Cieśla 2007-05-08 11:23:29
Ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego Mariola Cieśla 2007-05-08 11:23:03
Ustawa z dnia 30 marca 2001r. o kosmetykach Mariola Cieśla 2007-05-08 11:22:26
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych Mariola Cieśla 2007-05-08 11:21:56
Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Mariola Cieśla 2007-05-08 11:21:19
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o ochronie konkurencji i konsumentów Mariola Cieśla 2007-05-08 11:20:39
Ustawa z dnia 20 lipca 2001r. o kredycie konsumenckim Mariola Cieśla 2007-05-08 11:19:41
Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów Mariola Cieśla 2007-05-08 11:18:57
Ustawa z dnia 7 pażdziernika 1999r. o języku polskim Mariola Cieśla 2007-05-08 11:18:27
Ustawa z dnia 5 lipca 2001r. o cenach Mariola Cieśla 2007-05-08 11:17:57
Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 wrzesnia 2001r. w sprawie okreslenia regulaminu organizacji i dzialania stałych polubownych sądów konsumenckich Mariola Cieśla 2007-05-08 11:17:27
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej - dokument usunięty Mariola Cieśla 2007-05-08 11:15:33
Rozporzadzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową Mariola Cieśla 2007-05-08 11:15:26
Rozporządzenie rady ministrów z dnia 19 pażdziernika 2004r. w sprawie dodatkowych wymagań dotyczących znakowania obuwia przeznaczonego do sprzedaży konsumentom - dokument usunięty Mariola Cieśla 2007-05-08 11:14:43
Rozporządzenie rady ministrów z dnia 19 pażdziernika 2004r. w sprawie dodatkowych wymagań dotyczących znakowania obuwia przeznaczonego do sprzedaży konsumentom - dokument usunięty Mariola Cieśla 2007-05-08 11:14:31
Rozporządzenie ministra finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży Mariola Cieśla 2007-05-08 11:13:45
Rozporządzenie rady ministrów z dnia 19 pażdziernika 2004r. w sprawie dodatkowych wymagań dotyczących znakowania obuwia przeznaczonego do sprzedaży konsumentom Mariola Cieśla 2007-05-08 11:11:45
Rozporządzenie ministra sprawiedliwosci z dnia 10 listopada 2000r. w sprawie okreslenia wykazu organizacji społecznych uprawnionych do działania przed sądem w imieniu lub na rzecz obywateli Mariola Cieśla 2007-05-08 11:11:15
Rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 14 listopada 2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek Mariola Cieśla 2007-05-08 11:10:34
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej - dokument usunięty Mariola Cieśla 2007-05-08 11:09:47
Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego - dokument usunięty Mariola Cieśla 2007-05-08 10:29:02
Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów - dokument usunięty Mariola Cieśla 2007-05-08 10:29:00
Ustawa z dnia 20 lipca 2001r. o kredycie konsumenckim - dokument usunięty Mariola Cieśla 2007-05-08 10:28:56