Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek pod kątem spełnienia zasadniczych wymagań

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie wraz z Delegaturą w Koszalinie w III kwartale 2007 r. przeprowadzili 10 kontroli u przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą zabawek, w tym 3 w hurtowniach i 7 w punktach sprzedaży detalicznej.
Celem kontroli było sprawdzenie, czy wprowadzone do obrotu po 1 maja 2004 r. zabawki spełniają zasadnicze wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. nr 210, poz. 2045), a także wyeliminowanie z rynku wyrobów niezgodnych z tymi wymaganiami.
 
Kontrolą objęto następujących przedsiębiorców m.in. w Szczecinie, Dziwnowie, Międzyzdrojach, Koszalinie, Szczecinku.
 
Nieprawidłowości odnotowano u każdego z kontrolowanych przedsiębiorców.
 
Kontrolą w zakresie spełnienia zasadniczych wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. nr 210, poz. 2045) objęto 65 partii zabawek wprowadzonych do obrotu po 1 maja 2004r., w tym:
53 partii zabawek importowanych przez polskich przedsiębiorców z krajów trzecich,
12  partie zabawek wyprodukowanych w Polsce.
 
Spośród badanych 65 partii zabawek, 60 partii było przeznaczonych dla dzieci powyżej 3 lat.
 
Z powodu różnego rodzaju nieprawidłowości ogółem zakwestionowano 38 partii zabawek.
 
Podczas przeprowadzonych kontroli do badań laboratoryjnych pobrano 13 próbek zabawek      
 
Ustalenia kontroli w odniesieniu do poszczególnych punktów programu przedstawiają się następująco:
  
1.         Prawidłowość oznakowania znakiem CE
 
Sprawdzono prawidłowość oznakowania znakiem CE 65 partii zabawek, zakwestionowano 2 partie z uwagi na brak znaku CE oraz 3 partie z uwagi na umieszczenie znaku niezgodnego ze wzorem określonym w rozporządzeniu, np. zabawki gniotki, bączki, układanki, klocki.
  
2.         Prawidłowość umieszczenia „informacji” dotyczącej wprowadzającego zabawkę do obrotu zgodnie § 32 ust. 1-4 rozporządzenia MGPiPS z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek
 
Stwierdzono przy 18 partiach zabawek brak informacji zawierającej nazwę i adres producenta lub imię i nazwisko jego upoważnionego przedstawiciela albo importera na terytorium Wspólnoty Europejskiej, co było niezgodne z § 32 ust. 1 rozporządzenia jw., np. zabawki rosnące, bączek, telefon, lalka
 
Stwierdzono brak informacji o celowości zachowania opakowania lub etykiety przy                    23  partiach badanych zabawek, co było niezgodne z przepisem § 32 ust. 4 rozporządzenia jw., np. zabawki rosnące, układanka, telefon, puzzle,
            
3.         Prawidłowość dołączonych do zabawki ostrzeżeń i informacji określonych w § 33 ust 1 pkt 1 i 5 oraz § 33 ust 2 rozporządzenia MGPiPS z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek
 
Spośród wszystkich badanych 65 partii zabawek zakwestionowano:
3 partie wartości z uwagi na braki w oznaczeniach na zabawce (w tym w przedziałach lub komorach dla baterii) napięcia nominalnego (co było niezgodne z przepisem § 33 ust. 1 rozporządzenia jw.), np. gry, telefon,
18 partii z uwagi na brak krótkiej informacji o ryzyku związanym z ograniczeniem wieku, (co niezgodne było z przepisem § 33 ust. 2 rozporządzenia jw.), np. zabawki rosnące, gniotki, piłka, puzzle,
1 partię z uwagi na brak na pojedynczych egzemplarzach zabawki informacji dotyczącej sposobu uruchamiania zabawki (niezgodność z przepisem § 33 ust. 1 rozporządzenia jw.),
2 partie z uwagi na brak na pojedynczych egzemplarzach zabawki ostrzeżenia o treści „Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat” (niezgodność z przepisem § 33 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia jw.) ,
 
 
Ponadto stwierdzono, że:
1)         4 partie zabawek przeznaczone zgodnie z Raportem PKN-CEN/CR 14379 „Klasyfikacja zabawek, wytyczne” ze stycznia 2007r. dla dzieci poniżej 3 lat, oznaczone były jako zabawki nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat.
           
 14 partii zabawek posiadało znak graficzny ostrzegawczy dotyczący wieku niezgodny ze wzorem, np. nieprawidłowy kolor znaku, kształt, za mała średnica.
 
            3) 1 partia zabawki - w oznaczeniu podana była instrukcja dla zabawek bateryjnych, podczas gdy badana zabawka nie była zabawką bateryjną.
    
4) 5 partii zabawek, które nie spełniały wymagań określonych w pkt 7.4 normy PN-EN 50088:1999 „Bezpieczeństwo zabawek elektrycznych”- nie był pełnej instrukcji wymaganej przez ww. normę.
 
5) 1 partia zabawek została oznaczona nieprawdziwą informacją dotyczącą szczególnego ryzyka związanego z ograniczeniem wiekowym- zabawka zawierała na etykiecie informację o treści: „Uwaga!: niebezpieczeństwo połknięcia – małe elementy”. Faktycznie ww. zabawka nie zawierała żadnych odłączalnych małych elementów, które mieszczą się całkowicie w cylindrze do badania małych części,
 
 
4.         Prawidłowość dołączonych do zabawek instrukcji, ostrzeżeń lub innych informacji niezbędnych ze względów bezpieczeństwa - zgodnie z wymaganiami określonymi w § 21 - § 27 oraz § 33 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia jw.
 
Z objętych badaniem 65 partii zabawek, przy 14 partiach brak było instrukcji ich używania, sformułowanych w języku polskim, bądź innych informacji niezbędnych ze względów bezpieczeństwa (zasadnicze wymagania), np: zabawki rosnące, zabawki gniotki, telefon,
 
 
5.         Badania laboratoryjne
 
Celem sprawdzenia spełniania zasadniczych wymagań do badań laboratoryjnych pobrano             13 próbek zabawek, które wysłano do Specjalistycznego Laboratorium Badania Zabawek w Lublinie. Było to 10 partii zabawek rosnących różnych kształtów, zabawka telefon, gniotki w kształcie jajka, dinozaur.
Wyniki badań laboratoryjnych niżej wymienionych zabawek rosnących:
zabawka – MUSZLA,
zabawka – KONIK MORSKI,
zabawka – FOKA,
zabawka – ROZGWIAZDA,
zabawka – KRAB,
zabawka – REKIN W KROPKI,
zabawka – PŁASZCZKA,
zabawka – REKIN SZARY,
wykazały, że ww. zabawki nie są zgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.11.2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. nr 210, poz. 2045) z uwagi na:
przekroczone dopuszczalne rozszerzenie wymiarów elementu zabawek po zanurzeniu w wodzie na 72 godziny (§ 9.2)- norma dopuszcza rozszerzenie się zabawki do 50 %, wyniki wykazały rozszerzenie nawet ponad 160%,
brak ostrzeżeń w języku polskim (§ 33.1),
brak informacji o szczególnym ryzyku związanym z ograniczeniem dotyczącym wieku (§ 33.2),
brak informacji zawierającej nazwę i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela albo importera na terytorium Wspólnoty Europejskiej (§ 32.1).
 
Wydano 2 decyzje (u 2 przedsiębiorców kontrolowanych) zakazujące dalszego przekazywania nw. zabawek użytkownikowi, konsumentowi i dystrybutorowi.
 
zabawka – NEMO (rybka),- rosnąca
zabawka – RYBA MŁOT,- rosnąca
wykazały, że ww. zabawki nie są zgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.11.2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. nr 210, poz. 2045) z uwagi na:
brak ostrzeżeń w języku polskim (§ 33.1),
brak informacji o szczególnym ryzyku związanym z ograniczeniem dotyczącym wieku (§ 33.2),
brak informacji zawierającej nazwę i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela albo importera na terytorium Wspólnoty Europejskiej (§ 32.1).
 
zabawka – telefon
wykazały, że ww. zabawka nie jest zgodna z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.11.2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. nr 210, poz. 2045) z uwagi na:
- zawyżony poziom ciśnienia akustycznego emisji (głośność)- norma dopuszcza 80 dB, a badania wykazały 102dB,
- obecność ostrego zakończenia,
- niekompletna instrukcja dla zabawek bateryjnych.
 
 
gniotki w kształcie jajka bez skorupki
W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych ww. zabawek stwierdzono ich niezgodność z normami zharmonizowanymi i przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.11.2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz.U. nr 210, poz. 2045) ze względu na nieprawidłowości w oznakowaniu opakowań jednostkowych:
brak było ostrzeżeń zmniejszających ryzyko wynikające z użytkowania zabawki np. nie wkładać do ust, nie pić płynu z gniotka, nie rzucać gniotkiem w pobliżu ostrych krawędzi,
brak nazwy i/lub nazwy handlowej i/lub znaku oraz adresu producenta, jego upoważnionego przedstawiciela lub importera,
brak oznakowania CE,
 
 
dinozaur
Wyniki badań laboratoryjnych ww. zabawek wykazały niezgodności ze względu na nieprawidłowości w oznaczeniu opakowań jednostkowych, tj.:
brak nazwy i adresu producenta, lub imienia i nazwiska jego upoważnionego przedstawiciela albo importera na terytorium Wspólnoty Europejskiej, co jest niezgodne z § 32 ust. 1 cytowanego rozporządzenia,
zaniżoną wysokość poszczególnych elementów znaku CE, co jest niezgodne § 32 ust. 5 cytowanego rozporządzenia oraz pkt 7.1 normy PN – EN 71-1:2006,
brak ostrzeżenia o treści: „Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat”, co jest niezgodne § 33 ust. 1 pkt 1 cytowanego rozporządzenia,
brak informacji o szczególnym ryzyku związanym z ograniczeniem wieku, co jest niezgodne z § 33 ust. 2 cytowanego rozporządzenia,
brak nazwy i/lub nazwy handlowej i/lub znaku oraz adresu producenta, jego upoważnionego przedstawiciela lub importera,
co jest niezgodne z punktem 7.1 normy PN – EN 71-1:2006
wskazania określonego niebezpieczeństwa, które jest powodem ograniczenia wieku,
co jest niezgodne z punktem 7.2 normy PN – EN 71-1:2006,
Ponadto była zaniżona średnica znaku graficznego ostrzegawczego dotyczącego wieku „0-3” (stwierdzona średnica 3 mm zamiast nie mniej niż 10 mm), co jest niezgodne z punktem 3 normy PN-EN 71-6:1998 „Bezpieczeństwo zabawek. Znak graficzny ostrzegawczy dotyczący wieku”.
 
W związku z brakiem w oznaczeniu gniotków w kształcie jajka bez skorupki znaku CE skierowana będzie informacja do właściwej Prokuratury.
 
 
6.         Przestrzeganie przepisów zawartych w art. 7 i 7a ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999 z późn. zm.)
 
Badaniem w tym zakresie objęto 25 partii zabawek z czego zakwestionowano 11 partii zabawek ze względu na umieszczenie niektórych oznaczeń w obcej wersji językowej, np. układanka, puzzle, dinozaur, piłka, telefon, zabawki rosnące,
 
W związku z tym zostało skierowane pismo o podjęcie działań dobrowolnych zmierzających do poprawy oznaczeń.
 
7.         Inne zagadnienia
 
 
Osoby odpowiedzialne za stwierdzone nieprawidłowości ukarano mandatami o łącznej wartości 900,00 zł, m.in. za nieprawidłowości w sposobie oznaczania towarów cenami.
 
Wykorzystanie ustaleń kontroli:
 
Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:
1) wydania 2 decyzji zakazujących dalszego przekazywania zabawki użytkownikowi, konsumentowi i dystrybutorowi- dotyczy zabawek zwiększających swoją objętość (rosnących),
2)  ukarania 5 osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości mandatami karnymi kredytowymi i mandatem zaocznym w łącznej kwocie 900,00 zł,
3) skierowania 5 wystąpień pokontrolnych do przedsiębiorców,
4) skierowania 9 pism, do przedsiębiorców wprowadzających zabawki do obrotu (importer/producent), z wnioskiem o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych, zmierzających do usunięcia stwierdzonych niezgodności  
 5)  skierowania 3 wystąpień do importerów w sprawie braku oznaczeń w polskiej wersji językowej oraz innych nieprawidłowości w oznakowaniu zabawek.
 
Ustalenia kontroli będą podstawą do:
 
skierowania zawiadomienia do prokuratury w związku z wprowadzeniem do  obrotu 8 partii zabawek nie spełniających zasadniczych wymagań z uwagi na przekroczone dopuszczalne rozszerzenie wymiarów elementu zabawek po zanurzeniu w wodzie na 72 godziny,
przekazania informacji do prokuratury w związku z wprowadzeniem do obrotu zabawek, które nie spełniały zasadniczych wymagań i podjęciem przez importera dobrowolnych działań,
przekazania do prokuratury informacji w sprawie braku oznaczenia znakiem CE na gniotkach w kształcie jajka bez skorupki,
skierowania do importera i dystrybutora pism informujących o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych zmierzających do usunięcia stwierdzonych niezgodności (dot. dinozaurów i gniotków),
skierowania wniosku do sądu za wprowadzenie do obrotu na teren Polski zabawek bez polskiej wersji językowej tj., ostrzeżeń, określenia funkcji wykonywanych przez zabawkę oraz instrukcji użytkowania.
 
Podsumowanie i wnioski
 
Przeprowadzone kontrole w dalszym ciągu wykazują liczne nieprawidłowości w oznaczeniu zabawek. Nadal powszechnie występuje praktyka umieszczania nieprawdziwych informacji określających szczególne ryzyko związane z  ograniczeniem wiekowym (posiadają informacje o małych częściach i zagrożeniach - połknięcie, udławienie lub uduszenie, choć faktycznie brak jest małych elementów mieszczących się w cylindrze). Powszechnie występuje praktyka umieszczania istotnych informacji lub ostrzeżeń w obcej wersji językowej, umieszczania nieprawdziwych informacji, niewłaściwego zakwalifikowania zabawki dla grupy wiekowej, przeważnie wyższej niż wynika to z przeznaczenia zabawki, a także braku oznakowania CE.
W tym kwartale objęto kontrolą m.in. zabawki nie pochodzące ze znanych firm tylko stanowiące ich nieudolne „podróbki” lub zabawki tzw. z żartem (np. gniotek, który po rzuceniu na płaską powierzchnię imituje rozbite jajko) oraz zabawki zwiększające swoją objętość, które zgodnie z reklamą producenta mogą powiększać swoją objętość nawet do 600%. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż takich zabawek są zainteresowani szybką sprzedażą w okresie sezonu letniego w miejscowościach o dużym natężeniu ruchu turystycznego na tymczasowych stoiskach, które są zamykane z chwilą zakończenia sezonu. W związku z tym konsument nie ma możliwości reklamacji takiej zabawki, a nawet ze względu na niską cenę produktu nie czyni tego. Ponadto w czasie wakacji kupujący zabawki nie są tak dociekliwi  i nie zwracają uwagi na braki w oznaczeniach zabawek. Niepokojącym jest fakt, że na większości brakuje bardzo ważnych informacji, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo bawiących się nimi dzieci, natomiast rodzice wybierając taką zabawkę kierują się bądź reklamą bądź chwilowym impulsem.
Uzyskaliśmy informację, że przedsiębiorcy, którzy od niedawna zajmują się importem zabawek są zaskoczeni, że Urzędy Celne wymagają od nich by wprowadzane na polski rynek zabawki były prawidłowo oznaczone i właściwej jakości oraz by nie pojawiały się zabawki z podrobionymi zastrzeżonymi znakami towarowymi. Do tej pory dystrybutorzy tych zabawek, nie wnikali zbyt głęboko w zagadnienia dotyczące zasadniczych wymagań dla zabawek. Przedsiębiorcy narzekają, że w związku z tym są zmuszeni zatrudnić więcej osób, co podraża koszty prowadzenia firmy, a przecież powodem dla którego zaczęli sami zajmować się importem było obniżenie tych kosztów.
Przedsiębiorcy, którym wskazano nieprawidłowości chętnie współpracują z IH i reagują bardzo szybko na nasze wskazania dotyczące nieprawidłowości. Posiadają również dużą wiedzę w zakresie obowiązujących przepisów prawa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariola Cieśla 03-12-2007 14:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-12-2007
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Wilkosz 16-10-2009 14:04