Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania sklepów z artykułami żywnościowymi zlokalizowanych na terenach wiejskich

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził na terenie swojego działania 10 kontroli. Kontrole przeprowadzono na podstawie własnego rozeznania oraz informacji i wniosku złożonego przez konsumentów. Kontrole przeprowadzono m.in. w: Gm. Bobolice, Gm. Sianów, Gm. Dygowo, okolicach Goleniowa, Stargardu Szczecińskiego, Kamienia Pomorskiego, okolice Koszalina.
 
Stwierdzono co następuje:
 
- u jednego przedsiębiorcy kwestionowano stan sanitarno – porządkowy z uwagi na nieporządek w ladzie chłodniczej- brudne tace, na których znajdowały się wędliny oraz zakurzone półki z artykułami spożywczymi.
 
- u trzech przedsiębiorców nie okazano zgody organu nadzoru sanitarnego na prowadzenie działalności 
 
- wszyscy przedsiębiorcy przechowywali i udostępnili na żądanie kontrolujących orzeczenia lekarskie wydawane osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością do celów sanitarno – epidemiologicznych.
 
- naruszenie przepisów dotyczących narzędzi pomiarowych (wagi) stwierdzono u dwóch  przedsiębiorców – waga bez legalizacji oraz waga z nieaktualną cechą legalizacji „02”
 
- we wszystkich placówkach posiadano aktualne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
i we wszystkich placówkach prowadzono sprzedaż zgodnie z warunkami określonymi w posiadanych zezwoleniach oraz uwidoczniono informację o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych.
Nie stwierdzono sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, pod zastaw bądź na kredyt.
 
- badaniem objęto 99 partii wyrobów tytoniowych, spirytusowych i winiarskich nie stwierdzając nieprawidłowości w zakresie oznaczania wyrobów skarbowymi znakami akcyzy.
- w kontrolowanych placówkach przestrzegano zakazu sprzedaży wyrobów   tytoniowych:
     - osobom nieletnim lub na sztuki,
     - w automatach i w opakowaniach poniżej 20 szt.
     - zakazu promocji i reklamy.
 
- u czterech przedsiębiorców dokonano zakupu kontrolnego w celu sprawdzenia rzetelności obsługi w zakresie prawidłowości wyliczania i pobierania należności oraz prawidłowości zastosowania cen. Nie odnotowano przypadku nieprawidłowego naliczania należności, niezgodnie z uwidocznionymi cenami przy towarach.
 
- u dziewięciu kontrolowanych przedsiębiorców stwierdzono nieprzestrzeganie przepisów dotyczących uwidaczniania cen towarów. U ośmiu przedsiębiorców stwierdzono brak cen w postaci wywieszek, dziewięciu przedsiębiorców nie uwidoczniono cen jednostkowych przy towarach, a u pięciu przedsiębiorców brak było także cen bezpośrednich.
- sprawdzono oznakowanie środków spożywczych pod kątem spełniania wymagań określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisów; ze 126 partii zakwestionowano 34 partie (27%)- stwierdzono brak oznaczeń w języku polskim, np.: przetwory owocowo-warzywne, przetwory rybne, kawa, kakao, przyprawy, bakalie.
 
- sprawdzono towary pod kątem zastosowania substancji dodatkowych, (zgodnych z rozporządzeniem) – nie stwierdzono nieprawidłowości
 
- zbadano jakość artykułów żywnościowych pod względem cech organoleptycznych, badając takie wyróżniki jak: świeżość, wygląd i zapach. - nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości. (oceniano organoleptycznie przetwory mleczarskie, wyroby mięsne oraz świeże owoce i warzywa).
 
- 4 % zbadanych partii zakwestionowano z uwagi na nieprzestrzeganie terminów przydatności do spożycia lub dat minimalnej trwałości (przetwory mleczne, wyroby cukiernicze trwałe, dodatki do żywności, inne żywnościowe pochodzące z Niemiec). Towary te były po upływie terminu przydatności do spożycia i dacie minimalnej trwałości od 3 do 10 dni, od 3 miesięcy do 6 miesięcy, a nawet do dwóch lat w przypadku produktu „Skórki pomarańczowej kandyzowanej”.
 
- sprawdzono warunki przechowywania art. Żywnościowych – nie stwierdzono nieprawidłowości
 
Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:
-        skierowania 1 wniosku do sądu rejonowego,
-        ukarania 8 osób mandatami karnymi kredytowanymi na łączną kwotę 1500,00zł,
-        skierowania 2 informacji do Urzędów Miar,
-        skierowania 2 informacji do organu sanitarnego.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariola Cieśla 12-11-2007 10:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator Serwisu 12-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Mariola Cieśla 12-11-2007 10:30