Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Decyzja nr ZNP.8361.66.2015 nakładająca karę pieniężną z 22.05.2015 r.

Koszalin,  22  maja 2015 r.

Zachodniopomorski Wojewódzki 
Inspektor Inspekcji Handlowej
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin                                                  

 

Anita Zagrodnik
Firma przedsiębiorcy:
AZ Grawer Anita Zagrodnik
ul. Unii Lubelskiej 47 lok. i
78-100 Kołobrzeg

                         

DECYZJA nr  ZNP.8361.66.2015
nakładająca karę pieniężną

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów  i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na przedsiębiorcę Anitę Zagrodnik wykonującą  działalność gospodarczą pod nazwą AZ Grawer Anita Zagrodnik karę pieniężną w wysokości 350 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych) z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 4 ust. 1 w związku z art. 25 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) w związku z naruszeniem § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. z 2015 r., poz. 568) z uwagi na to, iż przy towarach oferowanych do sprzedaży na wywieszkach lub w innej formie dostępnej dla kupującego nie uwidoczniono cen jednostkowych.

Uzasadnienie

W dniach 27 i 31 marca 2015  r.  na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 15 grudnia o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 148 ze zm.), zgodnie z upoważnieniem nr ZNP/U-103/2015 inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili kontrolę u  przedsiębiorcy Anity Zagrodnik, wykonującej działalność gospodarczą pod nazwą AZ Grawer Anita Zagrodnik,  zwanej dalej również „stroną”, w sklepie z artykułami przemysłowymi AZ Grawer w Kołobrzegu przy ul. Unii Lubelskiej 47 lokal i.

W toku kontroli, zgodnie z zakresem przedmiotowym określonym w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli dokonano sprawdzenia prawidłowości uwidocznienia cen pod kątem przepisów ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915), dalej „ustawy”, oraz wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (aktualnie Dz. U. z 2015 r., poz. 568), zwanego dalej również „rozporządzeniem”.

Podczas przeprowadzonej kontroli ustalono, że w sklepie należącym do strony, który jest miejscem sprzedaży detalicznej, na 90 partii towarów objętych sprawdzeniem w przypadku 68 partii towarów nie uwidoczniono ich cen jednostkowych na wywieszkach lub w innej formie dostępnej dla kupującego. Dotyczyło to następujących towarów:

 1. Płyn do mycia naczyń „LUDWIK” 250 g
 2. Płyn do mycia naczyń „FAIRY” cytrynowy 500 ml
 3. Płyn do mycia naczyń „LUDWIK” 500 g
 4. Płyn czyszczący do ceramicznych płyt kuchennych 250 ml
 5. Środek do usuwania kamieni i rdzy 420 g
 6. „CIF CREAM” 250 ml
 7. „KRET” granulki do udrażniania rur 250 g
 8. Odświeżacz powietrza w aerozolu 300 ml
 9. Płyn do mycia okien „CIIN” Anti – Fog 500 ml
 10. Płyn „GUGUŚ” do łazienek 600 ml
 11. Mydło w płynie „PATI” 500 ml
 12. Mydło w płynie „BIAŁY JELEŃ”  500 ml
 13. Kostki do prania „DREFT” 505 g
 14. „SIDOLX” płyn do nabłyszczania podłóg z PCV 500 ml
 15. Odplamiacz uniwersalny „MEGLIO” 750 ml
 16. „TYTAN” płyn do WC 0,7 kg
 17. „CREAMY LUKSJA” nawilżające mydło w płynie 450 ml
 18. „LUKSJA” mydło 90 g
 19. „VANISH” płyn do płukania białych firanek 125 ml
 20. Odplamiacz do tkanin 30 g
 21. „GIGUŚ” krochmal 50 g
 22. „GIGUŚ” wybielacz do firanek 50 g
 23. Olejek do konserwacji i nabłyszczania mebli 200 ml
 24. „BREF” żel do WC 200 ml
 25. „DOMESTOS” kostka do WC 40 g
 26. „CENERAL FRESH” kostka do WC 30 g
 27. Kostka do spłuczki WC 50 g
 28. „BREFT”  kostka do WC 50 g
 29. „VIZIR COLOR” proszek do prania 280 g
 30. „BONUX COLOR” proszek do prania 280 g
 31. „E” proszek do prania 400 g
 32. „DOMESTOS” płyn do WC 750 ml
 33. „VANISH” proszek do prania tkanin 400 g
 34. „VANISH” płyn do płukania białych firanek 500 ml
 35. „VANISH” pianka do czyszczenia dywanów 600 ml
 36. „PLEDGE” pianka do czyszczenia mebli 250 ml
 37. Odplamiacz do plam z wina 8 g
 38. Odplamiacz do plam z wina 5 g
 39. Tusz do drukarki 4 Jets 4 - L16 BLACK 15 ml
 40. Tusz do drukarki  4 Jets  4 - L 100 BK  BLACK 22 ml
 41. Tusz do drukarki 4 Jets  4 - H 88 M BLACK 28 ml
 42. Tusz do drukarki 4  Jets 4 - H 350 XL BLACK 32,5 ml
 43. Tusz do drukarki 4 Jets 4 - H 45  BLACK  50  ml
 44. Tusz do drukarki 4 Jets 4-L26 COLOR  15 ml
 45. Tusz do drukarki 4 Jets 4-H 364 M  XL MAGNETA 11 ml
 46. Pianka do laptopów150 ml
 47. Pianka do ekranów 300 ml
 48. Płyn do czyszczenia tablic suchościeralnych 250 ml
 49. Korektor 20 ml
 50. Tusz do stempli szybkoschnący 25 ml
 51. Atrament do piór wiecznych (czarny) 59 ml
 52. „PARKER” atrament do piór wiecznych (niebieski) 57 ml
 53. Tusz do drukarki 4 Jets BK  BLACK 20 ml
 54. Tusz do drukarki 4 Jets 4-M2 COLOR 17 ml
 55. Tusz do drukarki 4 Jets  4-H 56 BLACK 23 ml
 56. Tusz do drukarki 4 Jets 4-H 350 BLACK 18 ml
 57. Tusz do drukarki  4 Jets 4-H 343 BLACK 18,8 ml
 58. Tusz do drukarki 4 Jets 4-H 33 6 R BLACK 10 ml
 59. Tusz do drukarki 4 Jets 4-H 364 Y XL YFLLOW 11 ml
 60. Tusz do drukarki 4 Jets 4-H 364 C  XL CYAN 11 ml
 61. Klej w sztyfcie 20 g
 62. Klej biurowy 50 g
 63. Klej „KROPELKA” 8 g
 64. „Glue Stich” klej 15 g
 65. Klej „MAGIK” 45 g
 66. „TOMA” klej w sztyfcie 40 g
 67. „TOMA” klej w sztyfcie 20 g
 68. „GEL” klej 21 g

W związku z powyższym stwierdzono w toku kontroli, że stan faktyczny polegający na braku uwidocznienia cen jednostkowych towarów stanowi naruszenie obowiązków określonych w art. 4 ust. 1 w związku z art. 25 ustawy.

Jak ustalono w toku kontroli brak uwidocznienia cen jednostkowych dotyczył około 90% całego asortymentu towarów będących przedmiotem oferty handlowej, co do których istnieje wymóg uwidocznienia ceny jednostkowej.

Mając na względzie dokonane ustalenia oraz uwzględniając brzmienie przepisu art. 6 ust. 1 ustawy, w świetle którego jedynie naruszenie obowiązków informacyjnych dotyczących cen, wymienionych w przepisie art. 4 tej ustawy daje podstawę do wszczęcia postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej, pismem z dnia 23 kwietnia 2015 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 4 ust. 1 w związku z art. 25 ustawy w związku z naruszeniem § 8 ust. 1 rozporządzenia (brak cen jednostkowych na wywieszce lub w innej formie dostępnej dla kupującego).

Jednocześnie w ww. piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów. Strona nie skorzystała ze swojego uprawnienia.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

W świetle art. 4 ust. 1 zd. 1 ustawy o informowaniu o cenach w miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usług uwidacznia się cenę oraz cenę jednostkową towaru (usługi) w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen. W myśl   art. 4 ust. 2 tej ustawy minister właściwy do spraw gospodarki, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, określi, w drodze rozporządzenia:

1)   sposób uwidaczniania cen towarów i usług, w tym cen jednostkowych towarów (usług),

2)   wykaz towarów, w przypadku których nie jest wymagane uwidocznienie ceny jednostkowej towarów (usług)

- mając na uwadze potrzebę zapewnienia dostępności informacji o cenie, a także uwzględniając przypadki, gdy uwidocznienie ceny jednostkowej towaru (usługi) nie byłoby przydatne ze względu na rodzaj lub przeznaczenie towaru (usługi).

Zgodnie z art. 25 ustawy dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013 r., poz. 385) zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r.

W związku z brakiem przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ww. art. 4 ust. 2 ustawy, obowiązującym aktem prawnym pozostaje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (aktualnie Dz. U. z 2015 r., poz. 568).

W myśl § 8 ust. 1  rozporządzenia, przy towarze na wywieszce lub w innej formie dostępnej dla kupującego uwidacznia się cenę jednostkową.

Ceną jednostkową towaru, w świetle art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy, jest cena ustalona za jednostkę określonego towaru, którego ilość lub liczba jest wyrażona w jednostkach miar w rozumieniu przepisów o miarach.

Ustawa w art. 6 ust. 1 stanowi, że jeżeli przedsiębiorca nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 4, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na niego, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 20.000 zł.

Jednocześnie w myśl art. 6 ust. 3 tej ustawy, przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej uwzględnia się stopień naruszenia obowiązków oraz dotychczasową działalność przedsiębiorcy, a także wielkość jego obrotów i przychodu.

Mając na względzie powyższe, w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do nałożenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 3 ustawy o informowaniu o cenach, wszystkie przewidziane w nim kryteria wymiaru kary. Uwzględnił dodatkowo przesłanki określone w art. 8 dyrektywy 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998r. w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom (Dz.U.UE.L.1998.80.27, Dz.U.UE-sp.15-4-32), w myśl którego nałożone kary pieniężne powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Dokonując zatem oceny stopnia naruszenia obowiązków przedsiębiorcy stwierdzono, że przedsiębiorca nie uwidaczniając cen jednostkowych towarów w jakiejkolwiek formie dostępnej dla kupującego naruszyła bardzo poważnie obowiązek określony w art. 4 ust. 1 ustawy.  Cena jednostkowa jest bowiem podstawowym kryterium obiektywnej informacji o wartości towaru wyrażonej w jednostkach pieniężnych, szczególnie w kontekście porównania jej z takimi wartościami innych towarów – podobnych, o odmiennych cechach co do marki, producenta, ilości, wzornictwa, itp. Brak zatem uwidocznienia cen jednostkowych przy towarach uniemożliwia kupującym porównanie cen towarów z cenami towarów podobnych o innej masie, objętości czy długości, a przez to utrudnia kupującym dokonanie optymalnego i właściwego dla nich wyboru towaru, naruszając ich interesy ekonomiczne oraz prawo do rzetelnej informacji o cenie. Same uwidocznione przy towarach ceny, bez uwidocznienia cen jednostkowych tych towarów, nie zapewniają jednoznacznej oraz niebudzącej wątpliwości informacji o wysokości tych cen. Przy ocenie przedmiotowej przesłanki uwzględniono okoliczność, że stwierdzony brak cen jednostkowych dotyczył przeważającej większości asortymentu towarów oferowanych do sprzedaży (około 90%), których dotyczy obowiązek uwidocznienia ich ceny jednostkowej.

Przy ocenie dotychczasowej działalności przedsiębiorcy organ wziął pod uwagę, że przedsiębiorca nie był wcześniej – od dnia 25.10.2014 r. to jest od dnia wejścia w życie ustawy – objęty kontrolą organu. Uwzględniono również fakt usunięcia przez stronę stwierdzonych nieprawidłowości – według pisemnych oświadczeń strony z dni 17 i 23.04.2015 r.. Z drugiej strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił jednak okoliczność, iż strona stosunkowo długo wykonuje działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży detalicznej towarów, tj. od 14.06.2010 r. i powinna wykazać się znajomością podstawowych przepisów dotyczących tej działalności.

Biorąc pod uwagę trzeci czynnik wpływający na wymiar kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów  i przychodu przedsiębiorcy, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej na podstawie pisemnej informacji strony o wielkości obrotów i przychodu udzielonej organowi w toku postępowania stwierdził, że w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (aktualnie Dz. U. z 2015 r., poz. 584), strona należy do kategorii tzw. „mikroprzedsiębiorców”, w związku z czym wzięto pod uwagę okoliczność, że jej udział w obrocie rynkowym jest najmniejszy spośród wszystkich innych kategorii przedsiębiorców, o których mowa w ww. ustawie. W piśmie stanowiącym odpowiedź na żądanie organu o przekazanie informacji o wielkości obrotów i przychodu osiągniętych przez stronę w ostatnim roku rozliczeniowym strona przekazała także wyżej wymienione informacje za lata: 2013, 2012, 2011 i 2010 w celu wskazania, iż w tych latach nie osiągała dochodów z wykonywanej działalności. W ocenie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przekazanie przez stronę informacji o braku dochodów w latach wcześniejszych niż 2014 rok, nie wpływa na ocenę przesłanki wielkości obrotów strony w kontekście jej przynależności do kategorii mikroprzedsiębiorców. Niezależnie bowiem od faktu osiągania strat z działalności gospodarczej przez stronę, należy ona do wskazanej wyżej kategorii przedsiębiorców, a właśnie odpowiednia kategoria, do której należy przedsiębiorca jest okolicznością, którą organ bierze pod uwagę przy wymiarze kary pieniężnej.

Mając na uwadze ustalenia kontroli i dokonaną ocenę wyżej opisanych kryteriów, a także uwzględniając fakt, że górna granica wymiaru kary w przypadku naruszenia obowiązków,  o których mowa w art. 4 ustawy wynosi 20000 zł, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że w sprawie uzasadnione jest nałożenie na przedsiębiorcę na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach kary pieniężnej w wysokości 350  zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych).

Wskazać w tym miejscu należy, że cechą charakterystyczną sankcji administracyjnej, a taką właśnie jest kara pieniężna nakładana na podstawie przepisów ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, jest jej automatyczne stosowanie wobec podmiotu ponoszącego przypisaną mu obiektywną odpowiedzialność za naruszenie ciążących na nim obowiązków. Samo zaś stwierdzenie – udowodnienie faktu braku właściwej informacji w zakresie m.in. ceny jednostkowej towaru, jest wystarczającą przesłanką do nałożenia kary pieniężnej. Nie ma przy tym znaczenia czy niedopełnienie obowiązku uwidocznienia cen w określony sposób nastąpiło z winy (umyślnej czy nieumyślnej) danego podmiotu, czy też nie. Dodatkowo wskazać należy, że ustawa nie przewiduje możliwości badania przez organ Inspekcji Handlowej istnienia winy, bądź jej braku po stronie podmiotu, u którego ujawniono nieprawidłowości. Zatem samo stwierdzenie w wyniku kontroli, że określony podmiot nie zrealizował  ciążącego na nim obowiązku ustawowego powoduje konieczność nałożenia kary pieniężnej, która jest karą administracyjną.

Przy ustalaniu wysokości kary uwzględniono wymagania art. 8 dyrektywy 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998r. w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom (Dz.U.UE.L.1998.80.27, Dz.U.UE-sp.15-4-32), w myśl którego nałożone kary pieniężne powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zważywszy na stwierdzone naruszenia, wymierzona kwota kary spełnia te wymagania.

W myśl art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, natomiast § 2 tego artykułu stanowi, że decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji. W związku z powyższym organ orzekł jak w sentencji.

 

Pouczenia:

 1. Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy o informowaniu o cenach karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, nr 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecin w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.  Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej.

W przypadku wniesienia odwołania od niniejszej decyzji nie należy uiszczać kary pieniężnej do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez organ odwoławczy.

 1. Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Z up. Zachodniopomorskiego
Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej
Andrzej Kuśpiel
Dyrektor Delegatury

 

Otrzymują:

 1. Pani
  Anita Zagrodnik
  ul. Unii Lubelskiej 47 lok. i
  78-100 Kołobrzeg
 2. aa.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 24-06-2015 10:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Paweł Pacała 25-06-2015 14:36