Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja w zakresie prowadzenia sal zabaw

Realizując wytyczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie w I kw. 2015r. przeprowadził w ww. zakresie 7 kontroli. Kontrolą objęto przedsiębiorców w Szczecinie, Policach, Stargardzie Szczecińskim, Koszalinie i Kołobrzegu.

 

Ww. przedsiębiorcy świadczyli usługi w zakresie prowadzenia sal zabaw, tj. miejsc zlokalizowanych w centrach handlowych, miejscach rekreacyjnych lub innych miejscach, w których rodzice odpłatnie pozostawiają dzieci pod opieką organizatora tego rodzaju usług dla dzieci.

 

Ustalenia kontroli w odniesieniu do poszczególnych punktów programu przedstawiają się następująco:

 

Legalność prowadzonej działalności

Spośród 7 kontrolowanych przedsiębiorców, 6 zgłosiło prowadzoną działalność do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a 1 do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zakres prowadzonej działalności gospodarczej był zgodny z  wpisem.

 

Prawidłowość uwidaczniania cen oferowanych usług w sporządzonych cennikach oraz prawidłowość naliczania i pobierania opłat za wykonane usługi

W czasie kontroli sprawdzono prawidłowość uwidocznienia cen pod kątem ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2014, poz. 915) oraz wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. nr 99, poz. 894 z późn. zm.). Stwierdzono, że w sprawdzonych salach zabaw w miejscach widocznych i ogólnodostępnych znajdowały się cenniki wraz z dokładnym określeniem rodzaju i zakresu świadczonych usług, co spełniało wymagania określone przepisami par. 10 oraz par. 11 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Na podstawie wystawionych paragonów u 5 przedsiębiorców dokonano oceny zgodności stosowania cen z obowiązującym cennikiem uwidocznionym konsumentom. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

Ewidencja i terminowość zleconych usług

W czasie prowadzonych kontroli stwierdzono, że:

a/ jeden przedsiębiorca w Szczecinie prowadził ewidencję świadczonych usług podzieloną na dwie odrębne części:

  • w pierwszej części odnotowywano imiona dzieci, datę i czas kiedy przebywały w sali zabaw i cenę za świadczoną usługę,

  • w drugiej części odnotowywano przyjęcia urodzinowe (termin i godzina przyjęcia, imię dziecka, nazwisko i numer telefonu rodzica, kwota zaliczki, wersja urodzin);

 

b/ czterech przedsiębiorców (w Szczecinie, Policach, Stargardzie Szczecińskim) ewidencjonowało tylko przyjęcia urodzinowe, tj. termin i godzina przyjęcia, imię dziecka, nazwisko i numer telefonu rodzica, kwota zaliczki, wersja urodzin;

 

c/ dwóch przedsiębiorców (w Koszalinie i Kołobrzegu) nie prowadziło ewidencji świadczonych usług.

 

W oparciu o prowadzone ewidencje ustalono, że przestrzegano terminów wykonania usług.

Ww. przedsiębiorcy informowali, że nie było odmowy wykonania usługi. Nieprawidłowości w sprawdzanym zakresie nie stwierdzono.

 

Bezpieczeństwo świadczonych usług.

W toku prowadzonych kontroli sprawdzono, czy wykorzystywane do świadczenia usług urządzenia udostępnione w salach zabaw, z których zgodnie z przeznaczeniem korzystały dzieci, nie stwarzają zagrożenia, tj. czy nie mają ostrych krawędzi, czy konstrukcje są stabilne, czy wszystkie rury szczelnie zabezpieczono otuliną piankową i mocno spięto opaskami plastykowymi tak, aby niebezpiecznie się nie przemieszczały, czy urządzenia nie posiadały widocznych śladów uszkodzeń mechanicznych, czy urządzenia do wspinania były odpowiednio zabezpieczone, czy siatki zabezpieczające były dobrze naprężone, itp.

W czasie  prowadzonych kontroli sprawdzeniu poddano 12 urządzeń udostępnionych w salach zabaw.

Tylko u jednego z przedsiębiorców w Kołobrzegu stwierdzono, że fragment konstrukcji wielopoziomowej – podwieszany most, miał rozerwaną otulinę gąbkową, w taki sposób, że widoczna była metalowa część konstrukcji. Uszkodzenie takie mogło stwarzać zagrożenie dla użytkownika, w ten sposób, że dziecko mogło zaczepić się o wystającą, rozerwaną część otuliny i uderzyć o odsłoniętą metalową część konstrukcji powodując uraz ciała.

Po wskazaniu wyżej opisanej nieprawidłowości kontrolowany przedsiębiorca w pierwszym dniu kontroli podjął działania naprawcze, tzn. wymienił uszkodzoną otulinę przy podłożu urządzenia mostu podwieszanego, na nową i zabezpieczył ją opaskami mocującymi.

Pozostałe sprawdzane urządzenia nie zawierały uszkodzeń mechanicznych, zadziorów, były prawidłowo zamontowane, elementy metalowe były zabezpieczone otulinami piankowymi, krawędzie były gładkie.

Kontrolowani przedsiębiorcy okazali na posiadane urządzenia takie dokumenty jak: atesty na materiały i elementy służące do zabaw, opinie, certyfikaty na urządzenia udostępnione dzieciom, orzeczenia techniczne, deklaracje zgodności, klasyfikacje ogniowe, aprobaty techniczne,  sprawozdania z badań, dokumentacje techniczno-ruchowe i inne dokumenty poświadczające bezpieczeństwo użytkowania. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Ustalono, że konstrukcje i urządzenia zabawowe znajdujące się w sali zabaw przedsiębiorców: w Szczecinie, Stargardzie Szczecińskim, Koszalinie i Kołobrzegu były  konserwowane i serwisowane przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne. Natomiast dwaj pozostali przedsiębiorcy (Szczecin, Police) wykonywali drobne konserwacje we własnym zakresie. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Stwierdzono, że kontrolowani przedsiębiorcy opracowali i uwidocznili regulaminy sal zabaw,  w których określono m. in. granicę wiekową dzieci oraz zasady bhp bezpiecznego korzystania z urządzeń. Nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono.

Ustalono, iż w salach zabaw znajdowały się apteczki pierwszej pomocy zawierające podstawowe  wyposażenie. Ponadto u przedsiębiorców w Szczecinie, Policach i Stargardzie Szczecińskim) w miejscu widocznym wywieszone były instrukcje udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. U przedsiębiorców w Koszalinie i Kołobrzegu pracownicy zostali przeszkoleni do udzielania pierwszej pomocy oraz posiadali telefony komórkowe, za pomocą których w nagłych wypadkach mogli wezwać pomoc. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Kontrolowani przedsiębiorcy okazali dokumenty zawarcia dobrowolnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Stan sanitarno-porządkowy obiektów nie budził zastrzeżeń kontrolujących.

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie

Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 10-05-2015 22:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-05-2015
Ostatnia aktualizacja: - 10-05-2015 22:00