Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli wyrobów pod względem zawartości niektórych substancji chemicznych

Realizując wytyczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie wraz z Delegaturą w Koszalinie przeprowadził w podanym wyżej zakresie 10 kontroli u 8 przedsiębiorców (2 prowadziło hurtownie, 6 sklepy detaliczne), podczas których w 8 kontrolach pobrano próbki wyrobów do badań laboratoryjnych, a w 2 kontrolach doręczono sprawozdania z badań laboratoryjnych.

 

Kontrolą objęto przedsiębiorców w Szczecinie, Koszalinie i Kołobrzegu.

 

Wodniesieniu do poszczególnych punktów programu, ustalenia kontroli przedstawiają się następująco:

 

  1. Badanie wyrobów w zakresie zawartości niedozwolonych do stosowania substancji niebezpiecznych lub dozwolonych z ograniczeniami

 

W celu sprawdzenia powyższego zagadnienia do badań laboratoryjnych pobrano 15 próbek niżej wymienionychwyrobów:

·          spinka do włosów Elite Models (na zawartość kadmu),

·          torba skórzana czarna (na zawartość amin aromatycznych),

·          torba Gamline „Green Bag” (na zawartość kadmu),

·          torba nr art. 40075 (na zawartość fumaranu dimetylu),

·          szal damski kominowy (na zawartość amin aromatycznych),

·          kolczyki „liście” (na zawartość niklu),

·          broszka „sowa” (na zawartość kadmu),

·          torba skórzana „Authentic Leather” (na zawartość amin aromatycznych), spodnie (na zawartość niklu),

·          spodnie dżinsowe damskie MIAOMI JEANS FASHION size 28,  art. no: N966, (na   zawartość niklu),

·           kolczyk do pępka 14G 316L (na zawartości kadmu),

·           naszyjnik na trzech łańcuszkach z zawieszką z kulek i łańcuszków  LOREINXY (na zawartość niklu),

·          T-shirt dziecięcy bawełniany, 92/98, 2/3, (Toy Story 3), DIST-KTJL4618 (na  zawartość amin aromatycznych),

·          zestaw naczyń dla dzieci (kubek, łyżka, widelec, talerz, miska), JIA YIN (na  zawartość ftalanów),

·          kolczyki „perełki szklane” (na zawartość kadmu).

 

Przeprowadzone badania fizyko-chemiczne ww. wyrobów w Specjalistycznym Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej w Łodzi na zgodność z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów – załącznik XVII (Dz. U. L 396 z 30.12.2006r. z późn. zm.) wykazały, że:

-       w torbie Gamline „Green Bag” oferowanej do sprzedaży u przedsiębiorcy w Szczecinie, stwierdzono zawartość kadmu w ilości 165 mg/kg przy tolerancji ±34 mg/kg w brązowych uchwytach torby oraz 99 mg/kg przy tolerancji ±30 mg/kg w brązowym zapięciu torby (wykonanych z polichlorku winylu), przy wymaganiach max 100 mg/kg; nie więcej niż 0,01%).

Nie wykryto obecności kadmu w materiale torby (wykonanym z poliestru),

-       w spodniach dżinsowych damskich MIAOMI JEANS FASHION size 28, art. no: N966, oferowanych do sprzedaży u przedsiębiorcy Feng Xu „CHINA TOWN” w Centrum UBRA w Koszalinie przy ul. Traugutta 37, stwierdzono uwalnianie niklu w następujących elementach:

o   nity ozdobne: 3,7 µg/cm2/tydzień, 1,15 µg/cm2/tydzień, 5,6 µg/cm2/tydzień, 3,3 µg/cm2/tydzień, 5,5 µg/cm2/tydzień,

o    nity: 2,6 µg/cm2/tydzień, 1,23 µg/cm2/tydzień, 1,6 µg/cm2/tydzień, 3,1 µg/cm2/tydzień,

o    guzik: 1,6 µg/cm2/tydzień,

przy wymaganiach do 0,5 µg/cm2/tydzień.

W pozostałych 13 wyrobach nie stwierdzono nieprawidłowości.

 

W związku z otrzymanymi wynikami badań:

- torby Gamline „Green Bag” wszczęto ponowną kontrolę u przedsiębiorcy w Szczecinie, podczas której doręczono sprawozdania z badań. Ustalono, że w ofercie handlowej znajdowała się jedna sztuka przedmiotowej torby. Kontrolowany przedsiębiorca złożył wniosek o przebadanie próbki kontrolnej ww. torby Gamline „Green Bag”.

W wyniku badania laboratoryjnego brązowych uchwytów torby wykonanego przez Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi przy ul. Zgierskiej 73, stwierdzono obecność kadmu w ilości 78,58 mg/kg przy wymaganiach max 100 mg/kg (nie więcej niż 0,01%), co było zgodne z wymaganiami ww. rozporządzenia. W związku z otrzymanymi wynikami badań próbki kontrolnej uznano iż kontrolowany wyrób spełnia wymagania Rozporządzenia (WE)   nr 1907/2006,

-  spodni dżinsowych damskich MIAOMI JEANS FASHION size 28, art. no: N966, 25-30 ponownie wszczęto kontrolę u przedsiębiorcy w Koszalinie, podczas której doręczono sprawozdanie z badań. Ustalono, że w ofercie handlowej znajdowało się 5 par przedmiotowych spodni. Przedsiębiorca nie skorzystał z prawa do zbadania próbki kontrolnej. W związku z tym wydano kontrolowanemu przedsiębiorcy decyzję zakazującą dalszego przekazywania 5 par spodni dżinsowych damskich MIAOMI JEANS FASHION size 28, art. no: N966, 25-30.

Przedsiębiorca poinformował o zniszczeniu zakwestionowanych spodni i przedłożył kartę przekazania odpadu.

Skierowano pismo do dostawcy kwestionowanych wyrobów. Ponieważ korespondencja nie została podjęta, nie ustalono pierwszego wprowadzającego wyrób do obrotu. W związku z powyższym  pismo informujące o ustaleniach kontroli skierowano do WIIH w Warszawie.

 

2.      Prawidłowość oznakowania wyrobów ceną

 

W czasie kontroli u siedmiu przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną  w oparciu o wymagania ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr 99, poz. 894 z późn. zm.) sprawdzono, czy przestrzegane są przepisy o uwidacznianiu cen, a w szczególności czy ceny poszczególnych produktów uwidocznione są w sposób zapewniający prostą i nie budzącą wątpliwości informację o ich wysokości.

 

W wyniku kontroli nieprawidłowości stwierdzono u trzech niżej wymienionych przedsiębiorców:

- hurtownia biżuterii i ozdób w Kołobrzegu (który prowadziłrównież sprzedaż detaliczną towarów), przy towarach oferowanych do sprzedaży nie uwidoczniono wywieszek, co stanowiło naruszenie postanowień § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Finansów.

Na przedsiębiorcę nałożono mandat w wysokości 200,00 zł za wykroczenie określone w art. 137§1 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U. z 2013r., poz. 482) oraz skierowano wystąpienie pokontrolne z wnioskiem  o usunięcie stwierdzonych uchybień,

- sklep w Szczecinie w którym przy towarach oferowanych do sprzedaży po przecenie lub na wywieszkach przy towarach brak było wyrazu "przecena" albo wyrazów "obniżka ceny" oraz okresu jej obowiązywania, co było naruszeniem przepisu § 7 ust. 3 ww. rozporządzenia.

Wobec osoby odpowiedzialnej zastosowano pouczenie na zasadzie art. 41 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U. z 2013r., poz. 482). W trakcie kontroli na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.) inspektorzy wydali ustne żądanie niezwłocznego usunięcia uchybienia porządkowego i organizacyjnego, które zostało wykonane przed zakończeniem kontroli,

- sklep w Szczecinie, przy towarach oferowanych kupującym w miejscu sprzedaży brak było wywieszek zawierających informacje wskazujące ich nazwę handlową i cenę, co naruszało § 3 ust. 1 w/wrozporządzenia.

Na osobę odpowiedzialną nałożono mandat w wysokości 200,00 zł za wykroczenie określone w art. 137§1 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U. z 2013r., poz. 482) oraz skierowano wystąpienie pokontrolne z wnioskiem  o usunięcie stwierdzonych uchybień.

 

3.        Legalność prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Spośród  8 skontrolowanych przedsiębiorców, 3 zgłosiło prowadzoną działalność gospodarczą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a 5 do Krajowego Rejestru Sądowego. Przedsiębiorcy prowadzili działalność  zgodnie z zarejestrowanym zakresem.

 

Wykorzystanie ustaleń kontroli:

 

Materiały z przeprowadzonej kontroli dały podstawę do:

·         wydania przedsiębiorcy jednej decyzji zakazującej dalszego przekazywania 5 par spodni dżinsowych damskich MIAOMI JEANS FASHION size 28, art. no: N966, 25-30,

·         nałożenia na dwóch przedsiębiorców dwóch mandatów na łączną kwotę 400,00 zł za wykroczenia określone w art. 137§1 kw.,

·         zastosowania jednego pouczenia z art. 41 ustawy Kodeks Wykroczeń,w związku z popełnieniem wykroczenia z art. 137 § 1 tej ustawy,

·         wydania jednego żądania porządkowo-organizacyjnego,

·         skierowania dwóch wystąpień pokontrolnych z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,

·         skierowania pisma do dostawcy zakwestionowanych spodni,

·         skierowania pisma do WIIH w Warszawie.

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie

Tel. 91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 14-02-2014 09:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-02-2014
Ostatnia aktualizacja: - 14-02-2014 09:54