Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości obrotu oponami samochodowymi w aspekcie przestrzegania terminów i warunków ich przechowywania


INFORMACJA

o wynikach kontroli prawidłowości obrotu oponami samochodowymi w aspekcie przestrzegania terminów i warunków ich przechowywania

Realizując wytyczne Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej oraz program kontroli
nr BK/ANU-40-1/07/BSz z dnia 16 marca 2007r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
w Szczecinie wraz z Delegaturą w Koszalinie przeprowadził kontrole u pięciu przedsiębiorców.

 

Czynności kontrole przeprowadzono w 5 zakładach wymiany opon, prowadzących sprzedaż detaliczną nowego ogumienia do samochodów osobowych oraz w dwóch przypadkach dodatkowo opon bieżnikowanych do samochodów ciężarowych.

Wszystkie kontrole zostały zakończone.

Jedna kontrolę przeprowadzono w trybie zwykłym, pozostałe cztery miały charakter uproszczony.

 

Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania terminów i warunków przechowywania oraz oznakowania ogumienia pneumatycznego do pojazdów samochodowych.

 

W trakcie przeprowadzonych kontroli sprawdzeniem objęto ogółem 15 partii (220 szt.) ogumienia pneumatycznego wartości 46.253,33, tj.:

 

- 8 partii (157 szt.) wartości 34.329,73 zł produktów krajowych, w tym 3 partie (9 szt.) opon bieżnikowanych do samochodów ciężarowych, wartości 8.078,29 zł,

 

- 5 partii (47 szt.) wartości 8.897,00 zł, produktów z innych krajów Unii Europejskiej,

 

- 2 partie (16 szt.) wartości 3.025,60 zł, produktów importowanych.

 

 

Ustalenia kontroli w odniesieniu do poszczególnych punktów programu przedstawiają się następująco:

 

  1. Legalność prowadzonej działalności gospodarczej.

Kontrolowani przedsiębiorcy prowadzili działalność gospodarczą na podstawie wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego (2 przedsiębiorców) bądź zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (3 przedsiębiorców).

W toku kontroli uproszczonej u przedsiębiorcy, w zaświadczeniu o zmianach wpisu do ewidencji działalności gospodarczej stwierdzono brak oznaczonego numerem P.K.D. zapisu odnoszącego się do prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży detalicznej ogumienia. Przedsiębiorca z własnej inicjatywy, bezpośrednio po kontroli, usunął nieprawidłowość, przesyłając poprawione zaświadzenie do tut. Inspektoratu.

W pozostałych przypadkach prowadzona działalność gospodarcza zgodna była z zapisami w dokumentach jw.

 

  1. Prawidłowość i rzetelność wykonywania prowadzonej działalności.

 

Sprawdzeniem w zakresie prawidłowości oznakowania, w oparciu o PN-C-94300-48 Ogumienie. Wymiary i charakterystyka techniczna opon do samochodów osobowych oraz postanowienia pkt. 3.1 - 3.6 i 5.8-5.9 Regulaminu EKG ONZ nr 108 „Jednolite Wymagania Dotyczące Homologacji Produkcji Bieżnikowanych Opon Pneumatycznych do Pojazdów Silnikowych i Ich Przyczep” objęto 15 partii (220 szt.) ogumienia pneumatycznego wartości 46.253,33 , oferowanego do sprzedaży przez kontrolowanych przedsiębiorców. Wszystkie partie cechowane były zgodnie z ww. przepisami min. oznaczeniem rozmiaru i konstrukcji, warunków eksploatacji, producenta, kodem daty produkcji. Na oponach poddanych procesowi bieżnikowania, producent umieścił swoje oznaczenia homologacyjne w sposób zapewniający identyfikacje opony poprzez pozostawienie istotnych oznaczeń pierwotnych. Produkty bieżnikowane stwierdzono podczas kontroli u dwóch przedsiębiorców, którzy prowadzili sprzedaż ogumienia do samochodów ciężarowych. Przedsiębiorcy ci dysponowali, do wglądu dla klientów, dokumentami homologacyjnymi producenta opon. Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

 

 

  1. Składowanie i przechowywanie opon.

W skontrolowanych zakładach składowano ogumienie w stosach o wysokości 1.2 - 1.8 m bądź w pozycji pionowej w metalowych stojakach, zwłaszcza opony z sezonu zimowego. Opony w stosach ułożone były na drewnianych paletach. Z wyjaśnień uzyskanych od kontrolowanych przedsiębiorców wynika, że ze względu na dużą rotacje towaru, zwłaszcza jeśli chodzi o opony letnie, składowanie w formie stosów traktowane jest jako przechowywanie krótkoterminowe do 1 miesiąca. Pomieszczenia magazynowe, w których przechowywano ogumienie były czyste, wentylowane o ograniczonym dostępie promieni słonecznych. Nie stwierdzono składowania, łącznie z oponami, środków i substancji szkodliwie działających na gumę. Poddane oględzinom ogumienie nie wykazywało zdeformowania czy nadmiernie wyblakłego koloru gumy lub mikropęknięć.

 

 

  1. Oznaczenie ceną.

Dokonano oceny prawidłowości uwidocznienia cen w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.06.2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr 99, poz. 894 za późn. zm.) w związku z art.12 ustawy z dnia 05.07.2001r. ocenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.). Kontrolowani przedsiębiorcy nie eksponowali produktów dla klientów, swoją ofertę udostępniali poprzez cenniki zawierające zestawienia oferowanych opon, zdjęcie bieżnika, podstawowe parametry opony, przeznaczenie (letnia, zimowa, do samochodu osobowego, terenowego lub ciężarowego) oraz cenę detaliczną brutto. Ponadto w przypadku świadczenia usługi wymiany, wyważania i napełniania opon powietrzem lub azotem w miejscach ogólnodostępnych znajdował się czytelny dla klientów cennik detaliczny tych usług. Nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie.

 

  1. Dostawcy ogumienia.

Nie stwierdzono bezpośredniego importu opon z poza krajów Unii Europejskiej oraz dostaw wewnątrzwspólnotowych. Kontrolowani przedsiębiorcy zaopatrywani są poprzez duże krajowe hurtownie ogumienia bądź bezpośrednio z magazynów ww. producentów opon. W ofercie handlowej przedsiębiorców nie stwierdzono opon tanich, nieznanych powszechnie marek na przykład z Chińskiej Republiki Ludowej.

  1. Przestrzeganie przepisów ustawy o języku polskim.

Nie stwierdzono naruszenia przepisów ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999 z późn. zm.).

Oznaczenia w języku angielskim znajdujące się na oponach, takie jak np. Tubeless, Radial, są zgodne z Polską Normą i mają charakter uniwersalny w przemyśle oponiarskim.

 

  1. Gwarancje.

W toku przeprowadzonych pięciu kontroli ustalono, że jedynie przy sprzedaży produktów 1 firmy oponiarskiej, do ogumienia załączane są karty gwarancyjne a okres gwarancji obejmuje 5 lat od daty sprzedaży opony. W dokumentach tych nie stwierdzono zapisów nie zgodnych z art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego.

Jak wynika z informacji udzielanych przez przedsiębiorców, w przypadku pozostałych producentów opon, mimo braku kart gwarancyjnych, sprzedawcy stosują zasadę uwzględniania wszystkich uzasadnionych reklamacji klientów, na podstawie okazanych dokumentów zakupu. Ponadto jak twierdzili kontrolowani przedsiębiorcy ze względu na coraz wyższą jakość oferowanego ogumienia (nowe technologie produkcji i surowce) funkcjonuje pojęcie „dożywotnej gwarancji” na opony uznanych koncernów oponiarskich. Bardzo rzadko opony trafiające do klientów mają usterki konstrukcyjno- technologiczne, stąd też liczba reklamacji jest niewielka.

 

  1. Dodatkowe ustalenia.

Z ustaleń kontroli oraz informacji uzyskanych od przedsiębiorców wynika, że:

- ze względu na coraz niższe ceny nowych opon, nie oferuje się do sprzedaży opon bieżnikowanych do samochodów osobowych, ponieważ nie znajdują one nabywców. Ogumienie tego typu ponadto zalecane jest do stosowania na tylnych osiach pojazdów i do niższych prędkości,

- nie produkuje się opon do samochodów osobowych z tzw. opasaniem diagonalnym, opony te zostały całkowicie wyparte przez opony radialne,

- w kontrolowanych placówkach w ofercie handlowej znajdowały się podstawowe, najczęściej sprzedające się rodzaje ogumienia letniego, do 4 sztuk z każdego typu. Zamówienia na opony wyższej klasy lub tzw. „mało chodliwe” realizowano w ciągu 1-2 dni,

- największym popytem cieszą się opony klasy średniej w cenie do 150 zł.

 

W trakcie rozeznania rynku opon w naszym województwie stwierdzono, że w ofercie handlowej wielu zakładów wymiany opon znajdują się opony używane, które ze względu na niższe ceny są często kupowane jako drugi komplet opon zimowych. Posiadają dopuszczalną wysokość bieżnika (powyżej 1.6 mm) a wiek ich to 5-7 lat. Ogumienie to sprowadzane jest z krajów U.E.- Niemcy, Belgia, Holandia.

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariola Cieśla 17-05-2007 11:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wiesław Pucek 17-05-2007
Ostatnia aktualizacja: Mariola Cieśla 17-05-2007 11:55