Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.25,38.2013.J-20.2013

                                                                                              Szczecin, dnia 07.08.2013r.

ZACHODNIOPOMORSKI                                            

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

INSPEKCJI HANDLOWEJ

Netto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Motaniec 30

73-108 Kobylanka

 

DECYZJA WKŻ.8361.25,38.2013.J-20.2013

wymierzająca karę pieniężną/umarzająca postępowanie

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kar pieniężnych w związku z wprowadzeniem do obrotu przez Netto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością produktu zafałszowanego, tj.

a)     1 partii „Masła extra” 82% tłuszczu 200g

oraz artykułów rolno-spożywczych nieodpowiadających wymaganiom jakościowym, tj.

a)     5 partii „Masła klarowanego 99,8% Bezwodny tłuszcz mleczny, zawartość tłuszczu mlecznego 99,8%, 500g,

b)     1 partii „salami z zielonym pieprzem” 80g Marten,

c)     1 partii „masła o zawartości ¾ tłuszczu” 60% tłuszczu 200g,

d)     1 partii „tatara wołowego, produkt drobnorozdrobniony surowy 250g Netter

 

1.     na podstawie przepisu art. 40a ust.1 pkt 4 i ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r.
o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz.1577 ze zm.) iprzepisu art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)wymierzaprzedsiębiorcyNetto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąkarę pieniężną w wysokości 6040 złotych(sześć tysięcy czterdzieści złotych 00/100) z tytułu wprowadzenia do obrotu:

a)     1 partii „Masła ekstra 200g, zawartość tłuszczu 82%”,oznaczonej m.in. najlepiej spożyć przed: 23.02, , numer partii: 139 ; producent Masmal Dairy Sp. z o. o. ul. Magazynowa 8,86-300 Grudziądz, jako artykułu rolno- spożywczego zafałszowanego w rozumieniu przepisu w art. 3 pkt 10 lit. b i c ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) z uwagi na obecność tłuszczu obcego w tłuszczu mlecznym, steroli pochodzenia roślinnego (ß-sitosterolu, campasterolu, stigmasterolu, brassicasterolu);

2.     na podstawie przepisu art. 40a ust.1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r.
o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz.1577 ze zm.) iprzepisu art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)wymierzaprzedsiębiorcyNetto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąkarę pieniężną w wysokości 500,00 złotych (pięćset złotych 00/100)z tytułuwprowadzenia do obrotu:

a)     1 partii "Salami z zielonym pieprzem"80g Marten o wartości 25,74 zł,oznakowanej m. in. należy spożyć do 21.03.2013, 141 L3003, producent: Marten Vertriebs GmbH&Co.KG Bismarckstr. 25 D-33330 Gütersloh (Niemcy), której oznakowanie nie odpowiada wymaganiom jakościowym określonym w art. 4 ust. 1ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno– spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) z uwagi na umieszczenie na etykiecie niewłaściwie brzmiącej informacji, tj. "pakowane w atmosferze gazu modyfikowanego", zamiast "pakowany w atmosferze ochronnej"albo "pakowano w atmosferze ochronnej”;

b)      1 partii "Tatara wołowego, produkt drobnorozdrobniony surowy"250 g Nettero wartości 2635,20 zł, oznakowanej m.in. należy spożyć do: 17.03.2013, partia prod. 0203/01218, producent: Zakłady Mięsne Netter 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Brańska 116, która nie odpowiada wymaganiom jakościowym określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r.o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. nr 187, poz. 1577 ze. zm.) z uwagi na brak w oznakowaniu produktu pełnych danych identyfikujących osobę fizyczną(...), która produkuje lub paczkuje lub wprowadza środki spożywcze do obrotu,

c)     1 partii „Masła o zawartości 3/4 tłuszczu” 60% tłuszczu 200g producent: Masmal Dairy Sp. z o. o. ul. Magazynowa 8, 86-300 Grudziądz, o wartości 158,95 złotych oznaczonej: najlepiej spożyć przed: 01.03, numer partii: 194, która nie odpowiada wymaganiom jakościowym określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Rady (WE) Nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007r., ustanawiającym wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. U. L 299 z 16.11.2007r. str. 1 z późn. zm.) i rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 455/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. ustanawiającym niektóre szczegółowe zasady w celu stosowania rozporządzenia Rady (WE) Nr 2991/94 określającego normy dla tłuszczów do smarowania oraz stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1898/87 w sprawie ochrony nazw stosowanych w obrocie mlekiem i przetworami mlecznymi (Dz. U. L 106 z 24.04.2007r. Str.24), z uwagi na wyższą zawartość tłuszczu, aniżeli deklarowana przez producenta na opakowaniu oraz wynikającą z w/w przepisów.

3.     na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267) w związku z art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.)umarza postępowanie w części dotyczącejwymierzenia przedsiębiorcy Netto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością kary pieniężnejz tytułu wprowadzenia do obrotu:

a)     5 partii „Masła Klarowanego 99,8 % Bezwodny tłuszcz mleczny” zawartość tłuszczu mlecznego 99,8%, 500g o wartości 454,65 zł; oznaczonychm.in. producent: S.M. Mlekovita ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie;„Najlepiej spożyć przed: 11.07.2013  2” z uwagi na jego bezprzedmiotowość w części.

 

Uzasadnienie

 

W dniach 11,12 i 15 lutego 2013r. oraz 01 i 04, 07 marca 2013r., na podstawie art. 3 ust. 1, 2, 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U.L 165 z 30.4.2004, str. 1 z późn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno– spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.), zgodnie z upoważnieniem nr 00011468 z dnia 11.02.2013r. i upoważnieniem nr 00011486 z 01.03.2013r. oraz upoważnieniem nr 00011489 z dnia 04.03.2013r. inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy Netto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącego działalność gospodarczą w Sklepie Netto Nr 362 ul. Piotra Ściegiennego 25/1 w Szczecinie oraz  w Magazynie w Motańcu 30, 73-108 Kobylanka zwanej dalej również „stroną”.

 

W toku przeprowadzonej kontrolistwierdzono w sprzedaży 1 partię środka spożywczego, tj. partię  „Masła ekstra 200g” zaw. tłuszczu 82%, o wartości 53,85 zł,oznaczoną m. in. „Najlepiej spożyć przed: 23.02” partia 139, producent:Masmal Dairy Sp. z o.o. ul. Magazynowa 8, 86-300 Grudziądz oraz 1 partię Masła o zawartości 3/4 tłuszczu” 60% tłuszczu 200g, o wartości158,95 zł oznaczoną m. in. „Najlepiej spożyć przed: 01.03” partia 194,producent: Masmal Dairy Sp. z o. o. ul. Magazynowa 8, 86-300 Grudziądz, których próbki wdniu 12.02.2013r. za protokołem pobrania próbki nr 000721 pobrano do badań laboratoryjnych.

 

Równocześnie z pobraniem w/w próbek produktów za protokołem pobrania próbki nr 000722 pobrano i zabezpieczono próbki kontrolne ww. produktów pobranych do badań laboratoryjnych z tych samych partii i w ilościach odpowiadających ilościom pobranych do badań próbek.

 

Wyżej wymienione próbki przekazano do badań do laboratorium Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Olsztynie, które posiada stosowną akredytację przyznaną przez Polskie Centrum Akredytacji i jest uprawnione do dokonywania badań próbek produktów tłuszczowych.

 

W wyniku badań laboratoryjnych produktu „Masło ekstra 200g”Masmal Dairy Sp. z o.o. stwierdzono, że produkt ten jestniezgodnyzwymaganiami określonymi w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. U. L 299 z 16.11.2007, s.1 z późn. zm.), z uwagi na obecność tłuszczu obcego w tłuszczu mlecznym (wynik badań: 11,92±0,74; wymagania: niedozwolona). Stwierdzono obecność steroli pochodzenia roślinnego (ß-sitosterolu, campasterolu, stigmasterolu, brassocasterolu -wymagania: niedozwolona).

 

W wyniku badań laboratoryjnych produktu „Masło o zawartości 3/4 tłuszczu” 60% tłuszczu 200g” Masmal Dairy Sp. z o. o. stwierdzono, że jeston niezgodnyz deklaracją producenta podaną na opakowaniu oraz rozporządzeniem Rady (WE) Nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 roku, ustanawiającym wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. U. L 299 z 16.11.2007r. str. 1 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 455/2007 z dnia 23 kwietnia 2007r. ustanawiającym niektóre szczegółowe zasady w celu stosowania rozporządzenia Rady (WE) Nr 2991/94 określającego normy dla tłuszczów do smarowania oraz stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1898/87 w sprawie ochrony nazw stosowanych w obrocie mlekiem i przetworami mlecznymi (Dz. U. L 106 z 24.04.2007r. str.24), z uwagi na wyższą zawartość tłuszczu, którego wyniki określono na poziomach: 64,9 ± 07 X 5 (wynik badań: Średnia zawartość tłuszczu wyniosła 65%; podczas gdy deklaracja producenta na opakowaniu wskazywała na 60% - wartość zgodnie z wymaganiami 60±1%).

 

Kontrolowanemu przedsiębiorcy doręczono sprawozdania z badań laboratoryjnych nr 83/2013 i 84/2013 z dnia 21.02.2013r., pouczając jednocześnie o prawie do złożenia wniosku o zbadanie próbki kontrolnej. Kontrolowany przedsiębiorca, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1219 ze zm.) ze swojego uprawnienia skorzystał i złożył wniosek o zbadanie próbek kontrolnych produktów: „Masło ekstra 200g”oraz „Masło o zawartości 3/4 tłuszczu” 60% tłuszczu 200g” produkcji Masmal Dairy Sp. z o. o. (pismo z dnia 07.03.2013r.).

 

Odebrane od kontrolowanego przedsiębiorcy próbki kontrolne w/w produktów przebadane zostały w Laboratorium Specjalistycznym Głównego Inspektoratu Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z siedzibą w Gdyni przy Al. M. Piłsudskiego 8/12. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że:

·         „Masło ekstra 200g” nie odpowiada wymaganiom rozporządzenia Rady (WE) Nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. U. L 299 z 16.11.2007, s.1 z późn.zm.) albowiemwykryto obecność tłuszczów obcych, steroli roślinnych, co udokumentowano w sprawozdaniu z badań Nr 209/IH/2013 z dnia 18.03.2013r.,

·         „Masło o zawartości 3/4 tłuszczu” 60% tłuszczu 200g nie odpowiada  wymaganiom rozporządzenia Rady (WE) Nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 roku, ustanawiającym wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. U. L 299 z 16.11.2007r. str. 1 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Komisji (WE) Nr 455/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. ustanawiającym niektóre szczegółowe zasady w celu stosowania rozporządzenia Rady (WE) Nr 2991/94 określającego normy dla tłuszczów do smarowania oraz stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1898/87 w sprawie ochrony nazw stosowanych w obrocie mlekiem i przetworami mlecznymi (Dz. U. L 106 z 24.04.2007r. str. 24) z uwagi na niezgodność w zakresie zawartości tłuszczu albowiem stwierdzono wyniki: 65,74±0,28; 65,92±0,28; 65,84±0,28; 65,88±0,28; 65,72±0,28 ( średnio 66±1), podczas gdy wymagania stanowią 60%±1%,co udokumentowano w sprawozdaniu z badań Nr 210/IH/2013 z dnia 18.03.2013r.

Uzyskane z Laboratorium dokumenty przesłane zostały do strony pismem z dnia28.03.2013r. wraz z wystąpieniem pokontrolnym.

 

Mając na uwadze okoliczność, iż przeprowadzone badania próbek kontrolnych w/w produktów potwierdziły wyniki badań próbek tych produktów, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w wystąpieniu pokontrolnym podtrzymał wnioski inspektorów, udokumentowane w protokole z kontroli (WKŻ.8361.25.2013), stwierdzając, iż:

  • „Masło ekstra 200g”jestartykułem rolno- spożywczym zafałszowanym, o którym mowa w art. 3 pkt 10 lit. b i c ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.),
  • „Masło o zawartości 3/4 tłuszczu” 60% tłuszczu 200g, nie odpowiada wymaganiom jakościowym określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Rady (WE) Nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 roku, ustanawiającym wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. U. L 299 z 16.11.2007r. str. 1 z późn. zm.) i rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 455/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. ustanawiającym niektóre szczegółowe zasady w celu stosowania rozporządzenia Rady (WE) Nr 2991/94 określającego normy dla tłuszczów do smarowania oraz stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1898/87 w sprawie ochrony nazw stosowanych w obrocie mlekiem i przetworami mlecznymi (Dz. U. L 106 z 24.04.2007r. Str.24) z uwagi na niezgodnośćz deklaracją producenta podaną na opakowaniu oraz niespełnieniem wymagań, o których mowa w przytoczonych wyżej przepisach.

 

Zgodnie bowiem z art. 3 pkt 10 lit. b i c ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) artykuł rolno-spożywczy zafałszowany jest to produkt, którego skład jest niezgodny z przepisami dotyczącymi jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych albo produkt, w którym zostały wprowadzone zmiany, w tym zmiany dotyczące oznakowania, mające na celu ukrycie jego rzeczywistego składu lub innych właściwości, jeżeli niezgodności te lub zmiany w istotny sposób naruszają interesy konsumentów, w szczególności, jeżeli: w oznakowaniu podano nazwę niezgodną z przepisami dotyczącymi jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych albo niezgodne z prawdą (lit b) lub w oznakowaniu podano niezgodne z prawdą dane w zakresie składu, pochodzenia, terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości, zawartości netto lub klasy jakości handlowej (lit. c).

Z kolei zgodnie z przepisami zawartymi w ww. dodatku do zał. Nr XV rozporządzenia 1234/2007, masło o zawartości ¾ tłuszczu jest produktem zawierającym nie mniej niż 60% i nie więcej niż 62% tłuszczu mlecznego.

Zgodnie natomiast z przepisem art. 2 ust. 1 lit. b rozporządzenia 445/2007, wskazanie zawartości tłuszczu w tłuszczach do smarowania, w tym w maśle o zaw. ¾ tłuszczu, ma być zgodne m.in. z zasadą, że średnia zawartość tłuszczu nie może się różnić o więcej niż jeden punkt procentowy od zadeklarowanej wartości procentowej, a poszczególne próbki nie mogą się różnić o więcej niż dwa punkty procentowe od zadeklarowanej wartości procentowej.

 

Niezależnie od powyższego, wtoku przeprowadzonej u przedsiębiorcy Netto Spółka z ograniczona odpowiedzialnością kontroli stwierdzono:

·         partię "Salami z zielonym pieprzem"80g Marten o wartości 25,74 zł, oznakowaną m. in. należy spożyć do 21.03.2013, 141 L3003, producent: Marten Vertriebs GmbH&Co.KG Bismarckstr. 25 D-33330 Gütersloh (Niemcy),

·         partię "Tatara wołowego, produkt drobnorozdrobniony surowy"250 g Netter o wartości 2635,20 zł - oznakowanego m.in. należy spożyć do: 17.03.2013, partia prod. 0203/01218, producent: Zakłady Mięsne Netter 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Brańska 116,

które poddano ocenie pod kątem spełniania wymagańrozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) oraz

 

·         5 partii „Masła Klarowanego 99,8 % Bezwodny tłuszcz mleczny” zawartość tłuszczu mlecznego 99,8%, 500go wartości 454,65 zł; oznaczonychm.in. producent: S.M. Mlekovita ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie;„Najlepiej spożyć przed: 11.07.2013  2”,

która poddano ocenie pod kątem spełniania wymagań rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22.10.2007r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. U. L 299 z 16.11.2007, s. 1 z późn. zm.).

 

W wyniku dokonanych czynności stwierdzono, że w oznakowaniu:

·         partii "Salami z zielonym pieprzem"80g Marten na etykiecie umieszczono niewłaściwie brzmiącą informację dotyczącą tego, że przy pakowaniu środka spożywczego użyto gazu obojętnego powodującego przedłużenie okresu trwałości tego środka, tj. podano "pakowane w atmosferze gazu modyfikowanego", zamiast "pakowany w atmosferze ochronnej"albo "pakowano w atmosferze ochronnej",

·      partii "Tatara wołowego, produkt drobnorozdrobniony surowy"250 g Netter nie podano pełnych danych identyfikujących osobę fizycznątj. imienia i nazwiska ( ...), która produkuje lub paczkuje lub wprowadza środki spożywcze do obrotu,

·     5 partii „Masła Klarowanego 99,8 % Bezwodny tłuszcz mleczny” zawartość tłuszczu mlecznego 99,8%, 500g użytonazwy „Masło klarowane” przy zadeklarowanej zawartości tłuszczu99,8% oraz jednoczesne oznakowanie nazwą „Masło klarowane” oraz „Bezwodny tłuszcz mleczny.

 

Zgodnie z treścią przepisu 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem dot. znakowania”, opakowany środek spożywczy znakuje się dodatkowo poprzez zamieszczenie informacji „pakowany w atmosferze ochronnej” albo „pakowano w atmosferze ochronnej”, jeżeli przy pakowaniu środka spożywczego użyto gazu obojętnego powodującego przedłużenie okresu trwałości tego środka.

 

Z kolei zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a) w/w rozporządzenia opakowany środek spożywczy znakuje się, podając, z zastrzeżeniem ust. 2, dane identyfikujące osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu, jeżeli działalność w tym zakresie jest zarejestrowana na terytorium państwa członkowskiego (…). Nadto zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21.12.2000r.o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych, zwanej dalej również „ustawą o jakości” w przypadku artykułu rolno-spożywczego będącego środkiem spożywczym oznakowanie opakowanych środków spożywczych zawiera dane identyfikujące producenta albo producentów, w tym firmę albo nazwę i adres, albo imię, nazwisko i adres.

 

Przepis art. 114 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22.10.2007r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”), zwane dalej również „rozporządzeniem 1234/2007”, stanowi, iż „produkty żywnościowe przeznaczone do spożycia przez ludzi można wprowadzać do obrotu jako mleko i przetwory mleczne, tylko jeśli są one zgodne z definicjami i nazwami ustanowionymi w załączniku XII do tego rozporządzenia”.

 

W sekcji II ust. 2 załącznika XII do cytowanego rozporządzenia 1234/2007 „Definicje i nazwy (…) podano: „przetwory mleczne” oznaczają produkty uzyskiwane wyłącznie z mleka, przy założeniu, że można dodać substancje konieczne do ich wytworzenia, o ile nie stosuje się ich do zastąpienia – w całości lub w części – jakichkolwiek naturalnych składników mleka. Wyłącznie dla przetworów mlecznych zarezerwowane są m.in. następujące nazwy: masło (…)”.

 

Nadto zgodnie z przepisami zawartymi w „dodatku do załącznika XV rozporządzenia 1234/2007 - „masło” jest produktem zawierającym nie mniej niż 80% i nie więcej niż 90% tłuszczu mlecznego oraz nie więcej niż 16% wody i nie więcej niż 2% suchej masy beztłuszczowej.

Przepis art. 6 ust. 2 ustawy o jakości stanowi, że do znakowania artykułów rolno-spożywczych stosuje się odpowiednio wymagania określone w (…) art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, zgodnie z którym oznakowanie środka spożywczego nie może wprowadzać konsumenta w błąd co do charakterystyki środka spożywczego, w tym jego nazwy (…).

 

Stosownie z kolei do art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.), wprowadzone do obrotu artykuły rolno - spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnianie zostało zadeklarowane przez producenta.

 

Mając na uwadze powyższe ustalenia w toku kontroli stwierdzono, iż poddane ocenie artykuły rolno – spożywcze nie spełniają wymagań jakościowych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy  z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) odpowiednio w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w przepisie § 3 ust. 1 pkt 1  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) – w przypadku partii "Salami z zielonym pieprzem"80g Marten, wymagań określonych w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a w/w rozporządzenia w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21.12.2000r.o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych jw. - w przypadku partii "Tatara wołowego, produkt drobnorozdrobniony surowy"250 g Netter oraz art. 114 w związku z sekcją II ust. 2 załącznika XII i dodatkiem do załącznika XV rozporządzenia 1234/2007, jak również art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 ze zm.) -w przypadku „Masła Klarowanego 99,8 % Bezwodny tłuszcz mleczny”.

Niezależnie od powyższego w przypadku „Masła Klarowanego 99,8 % Bezwodny tłuszcz mleczny” stwierdzono równieżnaruszenieprzepisuart. 16rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności  (Dz. U. L 31z 01.02.2002r. ze zm.), zgodnie z którym bez uszczerbku dla bardziej szczegółowych przepisów prawa żywnościowego, etykietowanie, reklama i prezentacja żywności lub pasz, z uwzględnieniem ich kształtu, wyglądu lub opakowania, używanych opakowań, sposobu ułożenia i miejsca wystawienia oraz informacji udostępnionych na ich temat w jakikolwiek sposób, nie może wprowadzać konsumentów w błąd.

 

Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli w dniu 28 marca 2013r. zarówno do kontrolowanego przedsiębiorcy, jak i producentów zakwestionowanych partii artykułów rolno-spożywczych Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wystosował wystąpienia pokontrolne. W odpowiedzi na rzeczone wystąpienie strona pismem z dnia 02 kwietnia 2013r. poinformowała tut. organ, iż wszystkie stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości są poprawiane i wdrażane. W swoim piśmie strona podniosła nadto, że producent kwestionowanego w toku kontroli „Tatara wołowego”, tj. Zakłady Mięsne Netter z Bielska Podlaskiego podjął działania zmierzające do poprawy stwierdzonego w toku kontroli uchybienia. Odpowiedzi tej samej treści w/w producent udzielił tut. organowi w odpowiedzi na wystosowane do niego wystąpienie pokontrolne, w piśmie z dnia 28 marca 2013r. W uzupełnieniu do swojej odpowiedzi z dnia 2 kwietnia 2013r., pismem z dnia 22 kwietnia 2013r. strona przedstawiła swoje stanowisko dotyczące „Masła klarowanego 99,8% bezwodny tłuszcz mleczny” producenta SM Mlekowita dotyczące oznakowania, podnosząc, iż po konsultacji z producentem stwierdza, iż oznakowanie w/w produktu jest prawidłowe, bowiem znajdzie do niego zastosowanie wyjątek dot. stosowania dodatku do załącznika XV rozporządzenia 1234/2007 określony w pkt I.2 załącznika XV w/w rozporządzenia. Odnosząc się z kolei do drugiego z produktów, tj. „Masła ekstra 200g, zawartość tłuszczu 82%” producenta Masmal Dairy Spółka z ograniczona odpowiedzialnością wskazała strona, iż producent wszczął postępowanie wyjaśniające i do badań laboratoryjnych wysłał próbki kwestionowanych produktów. Do swojego pisma strona załączyła stanowiska obu w/w producentów, omówione niżej z uwagi na to, że ich treść powtórzyli producenci w odpowiedziach na wystosowane do nich wystąpienia pokontrolne.

 

Z kolei Masmal Dairy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, producent „Masła ekstra 200g, zawartość tłuszczu 82%” oraz „Masła o zawartości ¾ tłuszczu” 60% tłuszczu 200g, działający przez pełnomocnika radcę prawnego Łukasza Szmita w piśmie z dnia 16 kwietnia 2013r. w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne wniósł o przeprowadzenie dowodu ze sprawozdań z badań kwestionowanych partii w/w produktów, pochodzących z tzw. „biblioteczki” producenta oraz dowodu z zeznać świadka na okoliczność pobrania próbki z „biblioteczki” producenta, wysyłki próbki oraz właściwej jakości kwestionowanych produktów. Uzasadniając swoje wnioski dowodowe producent podniósł, iż wobec stosowanych w jego przedsiębiorstwie procedur i zabezpieczeń wystąpienie w jego produktach tłuszczu obcego w tłuszczu mlecznym, steroli pochodzenia roślinnego oraz wyższej zawartości tłuszczu jest w praktyce niemożliwe. Nadto wskazał, iż jego wnioski dowodowe w świetle obowiązującej zasady postępowania administracyjnego, wskazanej w art. 7 ustawy kodeks postępowania administracyjnego są jak najbardziej zasadne. Jednocześnie reprezentujący producenta pełnomocnik podniósł, iż część z przedłożonych przez tut. organ badań wykonana została metodami nieakredytowanymi, co w ocenie wnoszącego podważa poprawność i wiarygodność ich wyników. Następnie pismem z dnia 18 kwietnia 2013r. w/w pełnomocnik w uzupełnieniu pisma z dnia 16 kwietnia 2013r. do tut. organu przesłał sprawozdania z badań w/w próbek produktów, pochodzących ze wspomnianej wyżej „biblioteczki” producenta. W odpowiedzi na pisma reprezentowanego przez pełnomocnika producenta, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej pismem z dnia 13 maja 2013r. wskazał, iż badania laboratoryjne próbek, jak i próbek kontrolnych kwestionowanych produktów przeprowadzone zostały w dwóch niezależnych laboratoriach i na podstawie tak uzyskanych wyników badań dokonano ustaleń udokumentowanych w protokole kontroli oraz wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym. Odnosząc się do podważania poprawności i wiarygodności przedstawionych przez tut. organ wyników badań laboratoryjnych, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wyjaśnił, iż zgodnie z przepisem art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30.04.2004r., str. 1 z późn. zm.), analiza próbek pobranych w trakcie kontroli urzędowych jest przeprowadzana w wyznaczonym laboratorium, które funkcjonuje, podlega ocenie i jest akredytowane. Wskazał jednocześnie Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, iż laboratoria, w których wykonano badania kwestionowanych próbek spełniają zasadę, o której mowa w w/w przepisie. Jednocześnie odnosząc się do zasady prawdy obiektywnej, podnoszonej w piśmie pełnomocnika producenta, tut. organ wyjaśnił, iż nie toczy się przed nim żadne postępowanie administracyjne, którego stroną byłby producent. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wskazał, iż pismo organu z dnia 28 marca 2013r. stanowi wystąpienie pokontrolne, kierowane do producenta w związku z kontrolą przeprowadzoną u innego przedsiębiorcy, w trakcie której zakwestionowano produkty, których producentem jest Masmal Dairy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wystąpienie pokontrolne nie jest jednak postępowaniem administracyjnym, stąd też – jak podniósł organ w swoim piśmie, wnioski zawarte w pismach, stanowiących odpowiedź na wystąpienie pokontrolne nie mogą zostać uwzględnione. Z tego też względu – jak wskazał Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, brak jest podstaw do uznania, iż zasada prawdy obiektywnej znajduje zastosowanie do postępowania pokontrolnego. Wskazał jednocześnie organ, iż niezależnie od wyżej przytoczonych argumentów, nie ma możliwości oceny jakości produktu w oparciu o własne wyniki badań przedstawiane przez producenta, albowiem jedynie pobrane i zabezpieczone zgodnie z przewidzianymi procedurami w toku kontroli próbki produktu i próbki kontrolne stanowić mogą podstawę do oceny jakości handlowej produktu.

 

Producent „Masła klarowanego 99,8% Bezwodny tłuszcz mleczny” Spółdzielnia Mleczarska Mlekowita w odpowiedzi na wystosowane do niego wystąpienie pokontrolne, w swoim piśmie z dnia 11 kwietnia 2013r. podniósł, iż nie zgadza się z zarzutami dotyczącymi kwestionowania oznakowania w/w produktu. Uzasadniając swoje stanowisko producent podniósł, iż zgodnie z pkt I.2 załącznika XV do rozporządzenia 1234/2007 dodatek do załącznik XV nie ma zastosowania do nazw produktów, których dokładny charakter jest oczywisty ze względu na tradycyjne stosowanie lub kiedy nazwy są używane w sposób oczywisty w celu opisania charakterystycznej jakości produktu (lit. a) oraz do produktów skoncentrowanych (masło, margaryna, miksy) o zawartości co najmniej 90% tłuszczu (lit. b). Jak podniósł producent oba wyjątki, o których mowa w pkt I.2 załącznika XV znajdują zastosowanie do wyprodukowanego przez niego produktu „Masło klarowane 99,8% Bezwodny tłuszcz mleczny”, bowiem nazwa „masło klarowane” w sposób oczywisty opisuje charakterystyczną jakość produktu, a nadto literalne brzmienie treści podstawy wyłączenia, o którym mowa w lit b w/w przepisu wyłącza ograniczenie posługiwania się nazwą „masło” do produktu o zawartości tłuszczu powyżej 90%. Producent podniósł nadto, iż dodatkowy opis umieszczony na opakowaniu mówiący o zawartości tłuszczu mlecznego w postaci procentowego podania jego zawartości jest opisem prawdziwym i potwierdzającym faktyczną zawartość tłuszczu w produkcie. W odpowiedzi na wystąpienie producenta Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej pismem z dnia 10 maja 2013r. poinformował, iż przytoczone przez producenta argumenty nie dają podstawy do zmiany stanowiska tut. organu, wyrażonego w wystąpieniu pokontrolnym. Kolejnym pismem z dnia 11 czerwca 2013r. (wpływ 17.06.2013r.) reprezentujący producenta pełnomocnik radca prawny Robert Jastrzębski podniósł, iż odpowiedź organu, zawarta w piśmie z dnia 10 maja 2013r. uchybia zasadom postępowania administracyjnego, o których mowa w art. 8 i 11 ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ponieważ nie zawiera merytorycznego ustosunkowania się organu do podnoszonych przez producenta argumentów. W wyniku ponownej analizy przedstawionych przez producenta argumentów, pismem z dnia 2 lipca 2013r., już po wszczęciu wobec Netto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej w związku z wprowadzeniem do obrotu przez Netto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością artykułów rolno-spożywczych nieodpowiadających wymaganiom jakościowym, tj.

a)    5 partii „Masła klarowanego 99,8% Bezwodny tłuszcz mleczny, zawartość tłuszczu mlecznego 99,8%, 500g,

b)    1 partii „salami z zielonym pieprzem” 80g Marten,

c)    1 partii „masła o zawartości ¾ tłuszczu” 60% tłuszczu 200g,

d)    1 partii „tatara wołowego, produkt drobnorozdrobniony surowy 250g Netter

oraz produktu zafałszowanego, tj.

b)    1 partii „Masła extra” 82% tłuszczu 200g,

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poinformował producenta, reprezentowanego przez w/w pełnomocnika, o uznaniu za zasadne argumentów podniesionych w piśmie z dnia 11 kwietnia 2013r., informując jednocześnie o odstąpieniu od kwestionowania oznakowania przedmiotowego masła. Nadto tut. organ wskazał, iż wobec faktu, iż przed tut. organem nie toczy się żadne postępowanie administracyjne, którego stroną byłby producent, to zarzuty dotyczące naruszenia przez organ zasad określonych w art. 8 i 11 ustawy kodeks postępowania administracyjnego są bezzasadne.

 

Mając na uwadze powyższe ustalenia ( w tym dotyczące produktu „Masło klarowanego 99,8% Bezwodny tłuszcz mleczny, zawartość tłuszczu mlecznego 99,8%, 500g), pismem z dnia 17.06.2013r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej w związku z wprowadzeniem do obrotu przez Netto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością artykułów rolno-spożywczych nieodpowiadających wymaganiom jakościowym, tj.

a)    5 partii „Masła klarowanego 99,8% Bezwodny tłuszcz mleczny, zawartość tłuszczu mlecznego 99,8%, 500g,

b)    1 partii „salami z zielonym pieprzem” 80g Marten,

c)    1 partii „masła o zawartości ¾ tłuszczu” 60% tłuszczu 200g,

d)    1 partii „tatara wołowego, produkt drobnorozdrobniony surowy 250g Netter

oraz produktu zafałszowanego, tj.

c)    1 partii „Masła extra” 82% tłuszczu 200g

Ponadto w w/w piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań. Na etapie prowadzonego postępowania administracyjnego strona ze swojego uprawnienia nie skorzystała.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

 

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.

 

Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy o jakości, wprowadzone do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie  zostało zadeklarowane przez producenta.

 

Z kolei zgodnie z art. 3 pkt 10 lit b i c tejże ustawy, za zafałszowany artykuł rolno- spożywczy uznaje się produkt, którego skład jest niezgodny z przepisami dotyczącymi jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno- spożywczych, albo produkt, w którym zostały wprowadzone zmiany, w tym zmiany dotyczące oznakowania, mające na celu ukrycie jego rzeczywistego składu lub innych właściwości, jeżeli niezgodności te lub zmiany w istotny sposób naruszają interesy konsumentów, w szczególności jeżeli:

b) w oznakowaniu podano nazwę niezgodną z przepisami dotyczącymi jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno- spożywczych albo niezgodną z prawdą,

c) w oznakowaniu podano niezgodne z prawdą dane w zakresie składu, pochodzenia, terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości, zawartości netto lub klasy jakości handlowej.

 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej stanowi w art. 40a ust. 1 pkt 3 że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500,00 złotych. Z kolei w art. 40a ust. 1 pkt 4, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze zafałszowane, podlega karze pieniężnej w wysokości nie wyższej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, nie niższej jednak niż 1000 złotych.

 

Jednocześnie, ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4 odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002, zgodnie z którym wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Art. 17 ust. 1 w/w rozporządzenia stanowi, iż „podmioty działające na rynku spożywczym i pasz zapewniają na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, zgodność tej żywności lub pasz z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów”. Pojęcie wprowadzenia do obrotu dotyczy bowiem każdego etapu obrotu i nie może być rozumiane tylko jako pierwsze wprowadzenie towaru na rynek. Taki też kierunek wykładni prezentowany jest w wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2006r. w sprawie C-315/05 (Dz.U. C 331 z 30.12.2006r.), wydanym w trybie prejudycjalnym, w którym wskazano, że wprowadzający do obrotu może być odpowiedzialny za jakość nawet w sytuacji, gdy jako zwykły dystrybutor wprowadza do obrotu produkt w postaci dostarczonej przez producenta. Dotyczy to zatem i ostatniego szczebla, jakim jest sprzedaż konsumentom. Przytoczona definicja oraz dokonana wykładnia jednoznacznie zakreślają krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego. W świetle powyższych definicji przedsiębiorca „Netto” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzący działalność gospodarczą w Sklepie Netto Nr 362 ul. Piotra Ściegiennego 25/1 w Szczecinie oraz  w Magazynie w Motańcu 30, 73-108 Kobylanka odpowiada za jakość wprowadzonych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Zgodnie z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) kary pieniężne, o których mowa m. in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 i 4 ww. ustawy wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Wykonując zatem dyspozycje tegoż przepisu w odniesieniu do zakwestionowanej partii artykułu rolno-spożywczego tj. „Masło ekstra” zaw. tł. 82% 200g, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględniając stopień szkodliwości czynu uznał, iż wprowadzenie do obrotu ww. produktu jako produktu zafałszowanego jest czynem najwyższej rangi szkodliwym. Wprowadzanie do obrotu produktu z takimi wadami, jak: obecność niedozwolonych w produktach tego rodzaju tłuszczów obcych, steroli pochodzenia roślinnego jest czynem naruszającym w sposób istotny interes konsumenta, choćby ze względu na rolę, jaką pełnią w życiu codziennym przetwory mleczne oraz powszechność ich spożycia przez konsumentów. Masło jest uznawane za produkt, którego spożycie wywiera pozytywny wpływ na zdrowie człowieka. Decydując się zatem na zakup tego rodzaju środka spożywczego, konsument pozostaje w głębokim przekonaniu, iż kupuje to, co dla niego najlepsze. Tymczasem wprowadzony do obrotu przez stronę środek spożywczy nie spełnia wymagań, stawianych przez powszechnie obowiązujące przepisy dla „masła”. Z kolei oceniając stopień szkodliwości czynu w odniesieniu do zakwestionowanych partii artykułów rolno-spożywczych, tj. „salami z zielonym pieprzem” 80g Marten, „masła o zawartości ¾ tłuszczu” 60% tłuszczu 200g oraz „tatara wołowego, produkt drobnorozdrobniony surowy 250g Netter Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż zarówno w przypadku podania na opakowaniu wyrażenia "pakowane w atmosferze gazu modyfikowanego", zamiast "pakowany w atmosferze ochronnej"albo "pakowano w atmosferze ochronnej czy niepełnych danych identyfikujących osobę fizyczną(...), która produkuje lub paczkuje lub wprowadza środki spożywcze do obrotu, czy też stwierdzenia wyższej zawartości tłuszczu, aniżeli deklarowana przez producenta na opakowaniu oraz wynikającą z przepisów jest znikomy. Pomimo bowiem tych nieprawidłowości, które stanowią wprawdzie naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, konsument nie został pozbawiony wiedzy tak w zakresie tego kto jest producentem przedmiotowego środka spożywczego (podano nazwę), jak i tego, że przy pakowaniu środka spożywczego użyto gazu obojętnego powodującego przedłużenie okresu trwałości tego środka, która to informacja w ocenie tut. organu z punktu widzenia przeciętnego konsumenta jest mało znacząca, dotyczy bowiem samej technologii pakowania. Oceniając stopień szkodliwości czynu na poziomie znikomym w przypadku zawyżonej zawartości tłuszczu w produkcie „masło o zawartości ¾ tłuszczu 60% tłuszczu 200g” organ uwzględnił okoliczność, iż wyższa zawartość tłuszczu w stosunku do deklaracji wprawdzie jest naruszeniem przepisów dotyczących tolerancji zawartości tłuszczów w tłuszczach do smarowania, to nie wpływa ona niekorzystnie na interes konsumentów.

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym fachowy obrót artykułami żywnościowymi, można ją więc potraktować jako profesjonalistę mającego wpływ na obrót żywnością. Strona zatem jako profesjonalista działający na rynku artykułów rolno-spożywczych ma obowiązek znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaną przez niego działalnością. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest zwracanie szczególnej uwagi, aby do obrotu handlowego nie trafiały niespełniające wymagań jakościowych czy zafałszowane artykuły rolno- spożywcze. Przy ocenie stopnia zawinienia organ uwzględnił również okoliczność, iż stwierdzone wady w zakresie zawartości tłuszczów obcych, steroli pochodzenia roślinnego w produkcie „Masło ekstra” 82% tłuszczu 200g nie były możliwe do wykrycia przy zwykłej weryfikacji środków spożywczych przeznaczonych do obrotu, nie można ich było bowiem wychwycić np. poprzez kontrole oznakowania. Nie zwalnia to jednak strony z obowiązku dbałości  o jakość wprowadzanych przez siebie do obrotu środków spożywczych, np. poprzez wyrywkowe poddawanie ich badaniom laboratoryjnym. Organ uwzględnił również i fakt, iż przeprowadzanie badań laboratoryjnych, mających na celu weryfikację jakości środków spożywczych na szeroką skalę może być nieosiągalne dla strony, z drugiej jednak strony miał na uwadze okoliczność, iż na terenie całego kraju produkty takie jak „masło” były wielokrotnie kwestionowane właśnie z uwagi na zawartość tłuszczów obcych. Strona zatem, będąca przedsiębiorcą mającym sieć sklepów w całej Polsce, miała możliwość śledzenia choćby w powszechnie dostępnym Internecie informacji na temat produktów tego producenta. Z kolei dokonując oceny stopnia zawinienia w przypadku nieprawidłowości dotyczących oznakowania, organ uznał, iż w tym zakresie strona ponosi winę choćby z racji tego, że stwierdzone „wady” dotyczące oznakowania możliwe były do wykrycia poprzez sprawdzenie uwidocznienia tych informacji przy przyjmowaniu towaru. Organ uwzględnił również postawę strony po powzięciu informacji o nieprawidłowościach dotyczących oznakowania. Podnieść w tym miejscu należy, że odpowiedzialność określona w art. 40a ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o jakości ma charakter obiektywny i przesłanką jej przyjęcia jest tylko fakt wprowadzenia do obrotu. Zatem samo stwierdzenie – udowodnienia faktu wprowadzenia do obrotu produktu niespełniającego wymagań jakościowych czy zafałszowanego, jak to miało miejsce w sprawie, którego niniejsza decyzja jest rozstrzygnięciem – jest przesłanką wystarczającą do wymierzenia stosownej kary. Nie ma przy tym znaczenia czy wprowadzenie do obrotu produktu niespełniającego wymagań jakościowych czy zafałszowanie nastąpiło z winy (umyślnej lub nieumyślnej) danego podmiotu, czy też nie. Ustawa o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych nie przewiduje możliwości badania przez organy Inspekcji Handlowej istnienia winy, bądź jej braku po stronie podmiotu, u którego wykryto niespełniający wymagań jakościowych czy zafałszowany produkt. Zatem dowiedzenie, że jakiś podmiot – w tym przypadku Netto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wprowadził do obrotu niespełniający wymagań jakościowych (dot. oznakowania czy deklaracji producenta) czy zafałszowany środek spożywczy (masło) powoduje konieczność wymierzenia kary pieniężnej, która jest karą administracyjną.

 

Przy ocenie zakresu naruszenia organ wziął pod uwagę okoliczność, że stwierdzone naruszenia w przypadku „Masła ekstra” 82% są istotne z punktu widzenia konsumenta oraz to, że dotyczą jednych z najważniejszych elementów, którymi kieruje się konsument przy wyborze środka spożywczego, jakim jest masło. Z kolei w przypadku nieprawidłowości dot. oznakowania i deklaracji producenta, organ uwzględnił okoliczność, iż poza opisanymi wyżej nieprawidłowościami dotyczącymi oznakowania czy deklaracji producenta produkty spełniały inne wymagania jakościowe określone w przepisach regulujących jakość handlową artykułów rolno-spożywczych.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony organ uwzględnił fakt, iż strona była już kontrolowana przez tut. organ, a przeprowadzane kontrole wykazywały nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Organ uwzględnił również okoliczność, że strona nie jest nowym, lokalnym, acz znaczącym na rynku środków spożywczych przedsiębiorcą.

 

Biorąc nadto pod uwagę piąty z czynników mających wpływ na wysokość kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej czy zafałszowane, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w oparciu o przedstawioną przez stronę informację o wielkości obrotów stwierdził, że strona w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r., Nr 220, poz. 1447 ze zm.) należy do grupy pozostałych przedsiębiorców, w związku z czym oceniono i wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w rynku należy do największych w odniesieniu do innych kategorii przedsiębiorców. 

 

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności stanowią podstawę tak do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3, jak i art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy o jakości.Należy zaznaczyć przy tym, że o ile najniższy możliwy wymiar kary w przypadku wprowadzenia do obrotu produktu niespełniającego wymagań jakościowych (dot.„salami z zielonym pieprzem” 80g Marten, „masła o zawartości ¾ tłuszczu” 60% tłuszczu 200g, „tatara wołowego, produkt drobnorozdrobniony surowy 250g Netter) wynosi 500,00 złotych, o tyle już w przypadku wprowadzenia do obrotu produktu zafałszowanego (dot. „masła ekstra 82%), dolna granica ustawowego zagrożenia wynosi 1000,00 złotych. Uwzględniając również wysokość górnej granicy ustawowego zagrożenia określonej w przepisie odpowiednio art. 40a ust. 1 pkt 3 (w niniejszej sprawie 13630,55złotych) oraz art. 40a ust. 1 pkt 4 (w niniejszej sprawie 241589200 złotych) przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej przesłanek postanowiono przedsiębiorcy Netto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wymierzyć kary pieniężne w wysokości 500,00 złotych (pięćset złotych 00/100)z tytułuwprowadzenia do obrotu artykułów rolno-spożywczych niespełniających wymagań jakościowych (dot. „salami z zielonym pieprzem” 80g Marten, „masła o zawartości ¾ tłuszczu” 60% tłuszczu 200g, „tatara wołowego, produkt drobnorozdrobniony surowy 250g Netter oraz 6040,00 złotych(sześć tysięcy czterdzieści złotych 00/100) z tytułu wprowadzenia do obrotu produktu zafałszowanego, tj. „Masła ekstra 82% tłuszczu”, która to kara stanowijedynie 0,0025% górnego ustawowego zagrożenia (maksymalnej możliwej do wymierzenia kary pieniężnej).

 

Przy ustalaniu wysokości kary tut. organ wziął również pod uwagę postanowienia art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, zgodnie z którym kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wymierzone kary pieniężne wwysokości zarówno 500,00 złotych, jak i 6040,00 złotych spełniają te przesłanki, stąd w tym zakresie postanowiono, jak w sentencji.

 

Zgodnie z przepisem art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, w związku z powyższym Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w tym zakresie orzekł jak w sentencji.

 

Mając nadto na uwadze okoliczność, iż już po wszczęciu postępowania administracyjnego, na skutek ponownej analizy argumentów przedłożonych przez producenta „Masła klarowanego 99,8% Bezwodny tłuszcz mleczny” Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż sposób oznakowania przedmiotowego artykułu rolno-spożywczego nie stanowi naruszenia przepisuart. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. ojakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w „dodatku do załącznika XV” rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22.10.2007r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. U. L 299 z 16.11.2007, s. 1 z późn. zm.)oraz naruszeniem art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 ze zm.), z uwagi na to, iż w przypadku tego rodzaju środka spożywczego znajdzie zastosowanie wyjątek, o którym mowa w przepisie pkt I.2 załącznika XV do rozporządzenia 1234/2007, zgodnie z którym dodatek do załącznik XV nie ma zastosowania do nazw produktów, których dokładny charakter jest oczywisty ze względu na tradycyjne stosowanie lub kiedy nazwy sa używane w sposób oczywisty w celu opisania charakterystycznej jakości produktu (lit. a) oraz do produktów skoncentrowanych (masło, margaryna, miksy) o zawartości co najmniej 90% tłuszczu (lit. b). W swoim piśmie z dnia 2 lipca 2013r. tut. organ zawiadomił producenta o zmianie swojego stanowiska i odstąpieniu od kwestionowania oznakowania w/w produktu. W części zatem dotyczącej tego produktu Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał dalsze prowadzenie postępowania administracyjnego wobec Netto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za bezprzedmiotowe.

 

Zgodnie z przepisem art. 105 § 1 ustawy kodeks postępowania administracyjnego, jeżeli postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości lub w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części, w związku z powyższym Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w tym zakresie orzekł, jak w sentencji.

 

Pouczenia:

1)       Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca Netto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Motaniec 30 73-108 Kobylanka powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, Nr konta: 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecinw terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53  §1 Ordynacji podatkowej.

2)       Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 §1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4,  70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Ewa Kryjom

………………………………………………………………………………

(podpis z podaniem  imienia i nazwiska oraz stanowiska

służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

 

Otrzymują:

- Netto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Motaniec 30, 73-108 Kobylanka,

-  a/a (Łw)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 17-10-2013 09:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-10-2013
Ostatnia aktualizacja: - 17-10-2013 09:54