Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli jakości i prawidłowości oznakowania produktów z mleka i przetworów mlecznych (w tym produktów z mleka koziego i owczego) ? kontrola kompleksowa

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie oraz Delegatura w Koszalinie, zgodnie z programem kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przeprowadzili łącznie na terenie województwa zachodniopomorskiego 19kontroli u 15 przedsiębiorców.

 

Przedsiębiorców do kontroli wytypowano z własnego rozeznania oraz wykorzystując informacje od konsumentów.

Kontrolą objęto przedsiębiorców w Szczecinie, Choszcznie, Połczynie Zdroju, Koszalinie, Darłowie, Sławnie, Kołobrzegu, prowadzących hurtownie, sklepy wielkopowierzchniowe i sieciowe oraz mniejsze sklepy spożywcze.

 

Kontrole przeprowadzono w 15 placówkach i w 6 stwierdzono nieprawidłowości.

W trakcie przeprowadzonych kontroli zbadano ogółem 85partii mleka i przetworów mlecznych, w tym 23 partie mleka i przetworów z mleka koziego i owczego.

Zakwestionowanoogółem 15 partii produktów, w tym 2 partie przetworów z mleka koziego i owczego.

 

Kontrolą objęto:

-        6 partii masła,

-        17 partii serów dojrzewających, w tym 3 partie z mleka koziego,

-        9 partii śmietany i śmietanki,

-        14 partii mleka, w tym 10 partii z mleka koziego,

-        10 partii napojów mlecznych fermentowanych,

-        20 partii serów twarogowych, w tym 10 partii z mleka koziego i owczego,

-        6 partii serów topionych,

-        w grupie „inne”: 3 partie tj. 1 partię Deserek 125g, 1 partię Mleczka o smaku waniliowym 230g, oraz 1 partię serka homogenizowanego.

 

W układzie tematycznym wyniki kontroli przedstawiały się następująco:

 

Ocena laboratoryjna jakości mleka i przetworów mlecznych (w tym przetworów z mleka koziego i owczego)

 

Ogółem do badań laboratoryjnych w laboratorium Kontrolno-Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Olsztynie pobrano próbki z 15 partii przedmiotowych produktów, w tym 4 partie z mleka koziego i owczego, tj. zbadano:

- 2 partie masła,

- 4 partie sera dojrzewającego, w tym 1 partię z mleka koziego,

- 1 partię śmietany,

- 2 partie mleka, w tym 1 partię mleka koziego,

- 1 partię napoju mlecznego fermentowanego,

- 3 partie sera twarogowego, w tym 2 partie z mleka koziego i owczego,

- 2 partie sera topionego.

 

W trakcie badań dokonano sprawdzenia cech organoleptycznych
i fizykochemicznych w odniesieniu do deklaracji producentów i obowiązujących przepisów. Przeprowadzono również badania w kierunku ujawniania zafałszowań innymi tłuszczami.

 

W wyniku przeprowadzonych badań zakwestionowano 6 partii przedmiotowych produktów, w tym 1 partię z mleka owczego, u następujących przedsiębiorców:

1)Hurtownia nabiałowa w Choszcznie, który oferował do sprzedaży:

- „Ser Gouda”,oznaczony m.in. najlepiej spożyć przed: 09.06.2013, niezgodnyzwymaganiami określonymi w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007r. ustanawiającym wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. U. L 299 z 16.11.2007, s.1 z późn. zm.), z uwagi na obecność tłuszczu obcego w tłuszczu mlecznym (wynik badań: 91,00±0,13; wymagania: niedozwolona); oraz współczynnik s dla formuły ogólnej nieznany tłuszcz (wynik badań: 15,79±0,12, wymagania: 95,68-104,32). Ponadto  stwierdzono obecność steroli pochodzenia roślinnego (ß-sitosterolu, campasterolu, stigmasterolu -wymagania: niedozwolona).

 

W związku z powyższymi ustaleniami wprowadzony do obrotu produkt jw. wskazuje na artykuł rolno- spożywczy zafałszowany, o którym mowa w art. 3 pkt 10 lit. b i c ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.).

 

- „Masło ekstra 200g, zawartość tłuszczu 82%”,oznaczone m.in. najlepiej spożyć przed: 07.05, niezgodnezwymaganiami określonymi w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. U. L 299 z 16.11.2007, s.1 z późn. zm.), z uwagi na: wyższą zawartość wody (wyniki: 16,1, 16,3, 16,2, 16,2, 16,2 ±0,2 podczas gdy zgodnie z wymaganiami nie więcej niż 16);obecność tłuszczu obcego w tłuszczu mlecznym (wynik badań: 52,07±0,44; wymagania: niedozwolona); oraz współczynnik s dla formuły ogólnej nieznany tłuszcz (wynik badań: 51,82±0,40, wymagania: 95,68-104,32). Ponadto stwierdzono obecność steroli pochodzenia roślinnego (ß-sitosterolu, campasterolu, stigmasterolu, brassicasterolu -wymagania: niedozwolona).

Ponadto stwierdzono wady konsystencji (konsystencja mazista) oraz smaku/aromatu (obcy, nieczysty).

 

W związku z powyższymi ustaleniami wprowadzony do obrotu produkt jw. wskazuje na artykuł rolno- spożywczy zafałszowany, o którym mowa w art. 3 pkt 10 lit. b i c ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.).

W trakcie kontroli, podczas której przekazano sprawozdania z badań, nie stwierdzono w sprzedaży kwestionowanego produktu. Przedsiębiorca nie złożył wniosku o przebadanie próbek kontrolnych.

Z uwagi na powyższe przesłano wystąpienia pokontrolne do przedsiębiorcy i producentów oraz informacje do właściwych WIJHARS i WIIH (właściwy dla dystrybutora sera).

Przedsiębiorca w odpowiedzi poinformował tutejszy Inspektorat, że zerwie zawarte umowy zakupu z producentami dostarczającymi przedmiotowe produkty, jeżeli sytuacja zaistnieje ponownie.

Producent za pośrednictwem Kancelarii Prawnej poinformował tut. Inspektorat, że nie zgadza się z wynikami badań przy czym organ nie uwzględnił argumentów i poinformował w odpowiedzi o utrzymaniu dotychczasowego stanowiska.

Dystrybutor poinformował, że w przyszłości postara się wdrożyć program wyrywkowych kontroli, na własne zlecenie celem potwierdzenia deklarowanej jakości produktów przez dostawców.

 

Wobec kontrolowanego przedsiębiorcy zostanie wszczęte postępowanie administracyjne celem wydania decyzji w sprawie wymierzenia kary pieniężnej.

Ponadto zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu kosztów badań laboratoryjnych.

 

2) sklep wielkopowierzchniowy, gdzie oferowano do sprzedaży
- „Ser dojrzewający z przerostami błękitno-zielonej pleśni 100g;”; oznakowany m. in.: należy spożyć do: 05.09.2013r; wyprodukowano we Francji,  niezgodny z deklaracją Producenta podaną na opakowaniu z uwagi na niższą zawartość tłuszczu ogółem,tj.stwierdzono 30,2 % ±0,9 natomiast deklaracja „zawartość tłuszczu: 52% w suchej masie=32% tłuszczu ogółem”.

 

Powyższe narusza przepisy określone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.).

 

W trakcie kontroli, podczas której przekazano sprawozdania z badań, nie stwierdzono w sprzedaży kwestionowanego produktu. Przedsiębiorca nie złożył wniosku o przebadanie próbek kontrolnych.

Z uwagi na powyższe przesłano wystąpienie pokontrolne do przedsiębiorcy i producenta (dystrybutora) oraz informację do WIIH (właściwego dla dystrybutora).

Wobec kontrolowanego przedsiębiorcy zostanie wszczęte postępowanie administracyjne celem wydania decyzji w sprawie wymierzenia kary pieniężnej.

Ponadto zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu kosztów badań laboratoryjnych.

 

3) Market w Szczecinie, gdzie oferowano do sprzedaży:

- Ser bałkański z mleka owczego, ser świeży z mleka owczego w solance zaw. tł. w s.m. min. 45% tł. 200g, oznakowany m. in.: najlepiej spożyć przed: 14.12.2013r.,  wyprodukowano w Bułgarii, nieodpowiadający wymaganiom określonym w deklaracji producenta z uwagi na niższą zawartość białka po uwzględnieniu 15% tolerancji od wartości deklarowanej oraz uwzględnieniu niepewności rozszerzonej, tj. deklarowano 16%, a uzyskano wynik badania 10,9 ±0,2 %.

 

Wprowadzenie do obrotu produktu rolno-spożywczego nie spełniającego wymagań jakości handlowej, narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz.1577 ze zm.).

W trakcie kontroli, podczas której przekazano sprawozdania z badań, stwierdzono w sprzedaży 6 opakowań kwestionowanego produktu. Przedmiotowy ser decyzją Dyrektora Marketu wycofano z hali sprzedaży.

Do kontrolowanego przedsiębiorcy oraz do producenta (dystrybutora) przesłano wystąpienia pokontrolne. Ponadto przesłano informację do WIIH (właściwego dla dystrybutora ).

Po otrzymaniu wystąpienia pokontrolnego kontrolowany przedsiębiorca złożył wniosek o przebadanie próbki kontrolnej. W niniejszej sprawie postępowanie w tym zakresie jest w toku.

 

4) sklep spożywczo – przemysłowy w Darłowie, gdzie oferowano do sprzedaży:

-  Mleko UHT o smaku truskawkowym częściowo odtłuszczone a` 200 ml, oznaczone m.in. „najlepiej spożyć przed: 28.11.2013r., niezgodnez deklaracją producenta podaną na opakowaniu z uwagi na wyższą zawartość tłuszczu, tj. wynik badania: 1,9 % (niepewność ±0,2); a deklaracja na opakowaniu1,5 % .

 

Powyższe wskazuje na niewłaściwą jakość produktu i narusza wymagania art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.).  

 

- Kefir a` 375g, oznaczony m.in. „należy spożyć do: 24.06.2013r., niezgodnyz deklaracją producenta podaną na opakowaniu z uwagi na wyższą zawartość białka oraz niższą zawartość tłuszczu, tj. wyniki badań: białko 3,5 % (niepewność ±0,2); wartość zgodnie z wymaganiami – 2,7 %; tłuszczu 1,3 % (niepewność ±0,1);  a deklarowana na opakowaniu- nie mniej niż 1,5 %).

 

Powyższe wskazuje na niewłaściwą jakość produktu i nie spełnia wymagań   jakościowych określonych w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.).   

W trakcie kontroli, podczas której przekazano sprawozdania z badań, nie stwierdzono w sprzedaży kwestionowanego produktu. Przedsiębiorca nie złożył wniosku o przebadanie próbek kontrolnych.

 

Z uwagi na niewłaściwą jakość produktów zostaną wystosowane wystąpienia pokontrolne do producentów, informacje do właściwych WIJHARS oraz wystąpienie pokontrolne do przedsiębiorcy.

 

Wobec kontrolowanego przedsiębiorcy zostanie wszczęte postępowanie administracyjne celem wydania decyzji w sprawie wymierzenia kary pieniężnej.

Ponadto zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu kosztów badań laboratoryjnych.

 

Sprawdzenie ilości rzeczywistej produktu

 

W trakcie badań laboratoryjnych sprawdzono zgodność zawartości netto z rzeczywistą, mając na względzie przepisy ustawy z dnia 07.05.2009r.o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 91, poz. 740 ze zm.).

W powyższym zakresie przebadano wszystkie próbki produktów pobranych do badań w ilości 48 opakowań jednostkowych, nie kwestionując ilości rzeczywistej w stosunku do deklarowanej na opakowaniu przez producentów.

Badania laboratoryjne w powyższym zakresie przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Olsztynie.

 

Prawidłowość oznakowania produktów

 

Sprawdzono prawidłowość oznakowania mleka i przetworów mlecznych (w tym produktów z mleka koziego i owczego) w odniesieniu do przepisów:

-          rozporządzenia Rady (WE) Nr 1234/2007 z dnia 22.10.2007r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. U. L 299 z 16.11.2007, s.1 ze zm.) w odniesieniu do nazw i definicji dotyczących mleka i przetworów mlecznych określonych w załączniku XII ww. rozporządzenia,

-          rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych(Dz. U. nr 232, poz. 1525 ze zm.),

-          ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 ze zm.),

-          ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.),

-          rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.),

-          rozporządzenia (WE) Nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20.12.2006r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. U. L 404 z 30.12.2006r. Str. 9 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25.07.2007r. w sprawie sposobu znakowania żywności wartością odżywczą (Dz. U. Nr 137, poz. 967 ze zm.),

-          rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28.01.2002r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31z 01.02.2002r. s.1 ze zm.) - art.16,

-          rozporządzenia Rady (WE) Nr 834/2007 z 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) Nr 2090/91 (Dz. U. L. 31 z 01.02.2002r. ze zm.),

-          rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. U. UE. L. 2012.343.1).

 

Ogółem kontrolą objęto 76 partii przetworów mlecznych, w tym 22 partie produktów z mleka koziego i owczego, kwestionując 1partię przetworu z mleka owczego, oferowanego do sprzedaży u przedsiębiorcy w Szczecinie (sklep sieciowy), gdzie oferowano do sprzedaży partię Sera bałkańskiego z mleka owczego ser świeży z mleka owczego w solance zaw. tł. w s.m. min. 45% tł. 200g oznakowany m. in.: najlepiej spożyć przed: 14.12.2013r., wyprodukowano w Bułgarii,którynie odpowiada wymaganiom określonym w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. ojakości handlowej artykułów rolno – spożywczych(Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwieżywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 ze zm.)z uwagi na to, że oznakowanie produktu wprowadza w błąd konsumenta, w zakresie jego nazwy, gdyż nazwa produktu podaje „Ser Bałkański z mleka owczego Ser świeży z mleka owczegow solance” podczas gdy z wykazu składników wynika, że oprócz mleka owczego pasteryzowanego jest zapis „z przyczyn technologicznych możliwa domieszka innego rodzaju mleka – kozie/krowie wynosi max 7 %. Ponadtow szacie graficznej opakowania jednostkowego produktu umieszczono wizerunek owcy co sugeruje, że jest to wyrób z mleka owczego, w związku z czym wprowadza konsumenta w błąd, co do pochodzenia produktu.

Ponadto stwierdzono, że znak identyfikacyjny uwidoczniony na opakowaniu jednostkowym ww. produktu  jest  niezgodny z art. 5  ust. 1 pkt b i  z Załącznikiem nr II  Sekcja I pkt B 8 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. L 139 z 30.04.2004r. s.55 ze zm.) w zakresie nanoszenia znaku w kształcie owalnymtj.: uwidoczniono zapis BG 1612040E0:zamiast znaku identyfikacyjnego w kształcie owalnym.

 

W trakcie kontroli przedsiębiorca podjął stosowne działania i producent przesłał nowe etykiety z prawidłowymi oznaczeniami przedmiotowego produktu. Z uwagi na powyższe nie kierowano wystąpienia pokontrolnego do przedsiębiorcy i producenta w tym zakresie.

W związku z oferowaniem do sprzedaży produktu niewłaściwie oznaczonego wobec kontrolowanego przedsiębiorcy zostanie wszczęte postępowanie celem wydania decyzji w sprawie wymierzenia kary pieniężnej.

 

W ofercie handlowej nie stwierdzono produktów wyprodukowanych metodami konwencjonalnymi, które w oznakowaniu zawierałyby określenia „bio” czy „eko”.

 

W toku kontroli u przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w supermarkecie w Szczecinie stwierdzono produkt: „kozi serek do smarowania 150g”, w składzie którego producent zadeklarował stosowanie dodatków do żywności o charakterze zagęstników. W zakresie technologicznego uzasadnienia stosowania zagęstników w produktach mlecznych (w tym kozich i owczych) dotyczących ww. produktu producent przesłał stosowne oświadczenie, z którego wynika, że karagen i mączka chleba swiętojańskiego dodawane są do produktu ze względu na rolę zagęszczającą, stabilizującą i ochronną (białek w trakcie obróbki termicznej).

 

Stan opakowań badanych produktów był prawidłowy.

 

Przestrzeganie aktualności dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia orazwarunków i sposobu przechowywania

 

Sprawdzenie aktualności dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia mleka i przetworów mlecznych (w tym produktów z mleka koziego i owczego) przeprowadzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców. W powyższym zakresie kontrolą objęto ogółem 85 partii produktów, w tym 23 partie z mleka koziego i owczego, kwestionując 9 partii, w tym 1 partię z mleka koziego, z uwagi na „przeterminowanie”.

 

Nieprawidłowości w powyższym zakresie stwierdzono u 3 przedsiębiorców, a mianowicie:

1) w Szczecinie, gdzie oferowano do sprzedaży:

- Masło ekstra 250g– 2 dni po upływie daty minimalnej trwałości,

- Deserek wieloowocowy homogenizowany – 6 dni po upływie daty minimalnej trwałości,

- MAZDAMER Ser pełnotłusty - 1 dzień po upływie daty minimalnej trwałości,

- Ser Edamski w plastrach 1kg – 4 miesiące i 12 dni po upływie daty minimalnej trwałości,

- Ser pełnotłusty Tylżycki 1 kg  – 5 dni po upływie daty minimalnej trwałości,

- Ser pełnotłusty 0,6kg  - 8 dni po upływie daty minimalnej trwałości.

 

2) w Sławnie, gdzie oferowano do sprzedaży:

- ser  „Camembert” a` 120g – 2 dni po upływie daty minimalnej trwałości ,

- ser topiony kremowy ze szczypiorkiem a` 100g - 51 dni po upływie daty minimalnej trwałości.

 

3) w Darłowie,gdzie oferowano do sprzedaży:

- ser kozi a`150g – 10 dni po terminie przydatności do spożycia.

 

Wobec 3 osób odpowiedzialnych za wykroczenia z art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 ze zm.) zastosowano postępowania mandatowe.

W trakcie prowadzonych postępowań kontrolnych zakwestionowane produkty zostały wycofane z obrotu handlowego i przeznaczone na cele własne.

W zakresie oferowania do sprzedaży towarów przeterminowanych skierowano informacje do właściwych państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych.

 

Warunki przechowywania 76 partii ww. grupy produktów sprawdzono w świetle zaleceń producentów umieszczonych w oznakowaniu opakowań jednostkowych oraz przepisówrozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych(Dz. U. L 139 z 30.04.2004, str. 1 ze zm.).

Warunki i sposób przechowywania badanych produktów, znajdujących się w ofercie handlowej u wszystkich przedsiębiorców objętych kontrolą, były prawidłowe i uwzględniały deklaracje producentów. Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

 

Identyfikowalność produktów

 

Zgodnie z at. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28.01.2002r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31z 01.02.2002r. s.1 ze zm.) oraz art. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 931 z dnia 19 września 2011r. w sprawie wymogów dotyczących możliwości śledzenia ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. L 242 z 20.09.2011, s.2) sprawdzono w trakcie prowadzonych postępowań kontrolnych, czy kontrolowani przedsiębiorcy posiadają dowody dostaw ocenianych partii i spełniają obowiązek monitorowania („śledzenia”) przemieszczania się żywności. Przedsiębiorcy okazali dowody dostaw, celem identyfikacji dostawców ocenianych produktów. W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

Identyfikacja kontrolowanych przedsiębiorców

 

Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu o wpis do CEIDG  dla osób fizycznych oraz odpisy aktualne z rejestru przedsiębiorców, w świetle przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarcze (Dz. U. z 2013r., poz. 672). Powyższe zagadnienie sprawdzono podczas kontroli u 15 przedsiębiorców. Kontrolowani przedsiębiorcy dokonali zgłoszenia prowadzonej działalności gospodarczej do CEIDG oraz Krajowego Rejestru Sądowego. Zakres i rodzaj prowadzonej działalności przez kontrolowanych przedsiębiorców był zgodny z wpisami do rejestrów. Nie stwierdzono w powyższym zakresie nieprawidłowości.

 

Przestrzeganie przepisów ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

 

Sprawdzono przestrzeganie postanowienia art. 59 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia(Dz. U. Nr 171, poz. 1225 ze zm.)w zakresie dotyczącym przechowywaniai udostępniania na żądanie organów urzędowej kontroli żywności orzeczeń lekarskich wydawanych osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością.

 

Wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy przechowywali aktualne książeczki zdrowia osób bezpośrednio stykających się z żywnością.

 

Inne zagadnienia

 

Rzetelność obsługi sprawdzono u 14 skontrolowanych przedsiębiorców poprzez dokonanie zakupu kontrolnego, nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.

 

W związku z koniecznością przeciwdziałania popełnieniu wykroczeń, polegających na braku uwidocznienia cen jednostkowych, wywieszek przy towarach oraz braku na wywieszkach nazw handlowych i jednostek miar, co stanowi wykroczenie z art. 137§ 1 ustawy z dnia20.05.1971r.Kodeks Wykroczeń(Dz. U. z 2013r. poz. 482) stwierdzonych w toku prowadzonych czynności kontrolnych, na podstawie przepisuart. 79a ust. 5 ustawy z dnia 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r. poz. 672 ze zm.)wydano odrębne upoważnienia.

W trakcie kontroli z rozszerzonym zakresem sprawdzono przestrzeganie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2001r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania cena towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. nr 99, poz. 894 ze zm.) i stwierdzono uchybienia u następujących przedsiębiorców:

1) w Sławnie, gdzie przy przetworach mlecznych: 

- brak było wywieszek zawierających informacje wskazujące ich nazwy  handlowe, ceny oraz jednostki miar do których odnoszą się uwidocznione ceny, a w przypadku towarów podobnych na wywieszkach nie umieszczono ponadto nazwy producenta i innych informacji umożliwiających niebudzącą wątpliwości identyfikację ceny z towarem, co narusza §3 ust. 1 rozporządzenia jw.,

- na wywieszkach lub w innej formie dostępnej dla kupującego nie uwidoczniono cen jednostkowych, co narusza §8 ust. 1 rozporządzenia jw.

 

W związku z powyższym na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej wydano ustne żądanie dla przedsiębiorcy dotyczące niezwłocznego usunięcia stwierdzonych uchybień porządkowych i organizacyjnych poprzez opatrzenie oferowanych towarów wywieszkami prawidłowo sporządzonymi
i uwidocznienie na wywieszkach lub w innej formie dostępnej dla kupującego cen jednostkowych.

Żądanie wykonano w trakcie kontroli.

 

W toku kontroli przedsiębiorcę ukarano mandatem karnym kredytowanym łącznie zawykroczenie z art.137 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013r. ,poz. 482) oraz art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (przeterminowane towary).

 

2) w Szczecinie, gdzie przy przetworach mlecznych: 

- brak było na wywieszkach informacji wskazujących ich nazwy handlowe oraz jednostki miar, do których odnoszą się uwidocznione ceny, co narusza §3 ust. 1 rozporządzenia jw.,

- na wywieszkach lub w innej formie dostępnej dla kupującego nie uwidoczniono cen jednostkowych, co narusza §8 ust. 1 rozporządzenia jw.

 

W toku kontroli osobę odpowiedzialną ukarano mandatem karnym kredytowanym łącznie za wykroczenie z art.137 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013r. ,poz. 482) oraz art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (przeterminowane towary). .

W odpowiedzi na wystosowane wystąpienie pokontrolne, uzyskano odpowiedź o usunięciu stwierdzonych uchybień.

 

3) w Szczecinie, gdzie przy przetworach mlecznych: 

- brak było wywieszek zawierających informacje wskazujące ich nazwy  handlowe, ceny oraz jednostki miar do których odnoszą się uwidocznione ceny, a w przypadku towarów podobnych na wywieszkach nie umieszczono ponadto nazwy producenta i innych informacji umożliwiających niebudzącą wątpliwości identyfikację ceny z towarem, co narusza §3 ust. 1 rozporządzenia jw.,

- na wywieszkach lub w innej formie dostępnej dla kupującego nie uwidoczniono cen jednostkowych, co narusza §8 ust. 1 rozporządzenia jw.

 

W toku kontroli osobę odpowiedzialną ukarano mandatem karnym kredytowanym za wykroczenie z art.137 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013r. ,poz. 482).

Do przedsiębiorcy wysłano wystąpienie pokontrolne. Przedsiębiorca udzielił odpowiedzi, że usunął uchybienia.

 

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

 

-      wydania 1 żądania dla przedsiębiorcy w zakresie niezwłocznego usunięcia stwierdzonych uchybień porządkowych i organizacyjnych,

-       wystosowania 5 wystąpień pokontrolnych do kontrolowanych przedsiębiorców w zakresie zakwestionowanych produktów oraz w 1 przypadku w związku z nieprawidłowościami w zakresie cen,

-       wystosowania 6 wystąpień pokontrolnych do producentów (dystrybutorów) zakwestionowanych produktów,

-       wystosowania 3 informacji do WIJHARS w związku z niewłaściwą jakością produktów,

-       wystosowania 3 informacji do  WIIH odpowiednio w związku z niewłaściwą jakością produktów,

-       wystosowania 3 informacji do organu sanitarnego w związku ze stwierdzeniem w obrocie środków żywnościowych po upływie daty minimalnej trwałości i terminu przydatności do spożycia,

-       zastosowania postępowania mandatowego wobec 4 osób (łączna kwota mandatów 950,00zł) w związku z popełnieniem wykroczeń: art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,  art. 137§ 1 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń.

 

Materiały z kontroli u 4przedsiębiorców skierowane zostaną do Komisji ds. jakości, celem przeprowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Ponadto wobec 3 przedsiębiorców zostaną wydane decyzje w sprawie uiszczenia kosztów poniesionych badań laboratoryjnych zakwestionowanych produktów. Wobec jednego przedsiębiorcy sprawa w toku – badane są próbki kontrolne.

 

Beata Manios- rzecznik w Inspekcji Handlowej w Szczecinie tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 31-07-2013 14:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-07-2013
Ostatnia aktualizacja: - 31-07-2013 14:36