Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli rzetelności promocji organizowanych w okresie przedświątecznym Wielkanocnym w obszarze produktów żywnościowych

Realizując program kontroli w zakresie kontroli rzetelności promocji organizowanych w okresie przedświątecznym Wielkanocnym w obszarze produktów żywnościowychWojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie oraz Delegatura w Koszalinie przeprowadzili na terenie województwa zachodniopomorskiego łącznie 11 kontroli w 10 placówkach u 9 przedsiębiorców. Kontrole przeprowadzono na podstawie własnego rozeznania. Kontrole przeprowadzono w sklepach sieci handlowych w Szczecinie, Koszalinie, Stargardzie Szczecińskim, Myśliborzu, Białogardzie i Darłowie.

W toku kontroli skontrolowano ogółem 147 partii towarów (w tym 30 partii na jakość), stwierdzając nieprawidłowości u 8 przedsiębiorców w 53 partiach towarów, co stanowi 36 % skontrolowanych towarów.

 

Zbadano w poszczególnych grupach towarowych następujące ilości partii:

- Słodycze (w tym wyroby czekoladowe) -25

- Wyroby garmażeryjne i mięso garmażeryjne  – 3

- Sosy i koncentraty - 7

- Przetwory mleczne – 16

- Przetwory warzywne i owocowe - 14

- Soki , nektary, wody, napoje bezalkoholowe - 10

- Inne (barszcz biały, wafle ryżowe, rosół warzywny, przyprawa do potraw, kawa, herbata, wafle ryżowe wieloziarniste, pikantna panierka, kawa mielona, masmix, kaszka manna z mlekiem o smaku bananowym, schab tradycyjny, salami węgierskie, krokiety z mięsem, szynka pieczona, Łosoś norweski wędzony, płatki owsiane, kasza jęczmienna, konserwy rybne, przyprawy-papryka i pieprz, piwo) – 72.

 

 Ustalenia kontroli, w odniesieniu do poszczególnych punktów programu,przedstawiają się następująco:

 

1.                  Rzetelność przekazywanych konsumentom informacji o cenie promocyjnej i cenie przed promocją

W czasie prowadzonych kontroli porównano ceny 126 artykułów umieszczonych w aktualnych gazetkach reklamowych oraz oferowanych do sprzedaży z informacją „Promocja”, „Super tanio”, „Taniej” oraz „Super oferta” z cenami sprzedaży tych artykułów przed promocją.

Analizę przeprowadzono na podstawie zapisów historii cen w systemach komputerowych przedsiębiorcy bądź innej udostępnionej dokumentacji. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

 

Niezależnie od powyższego u przedsiębiorcy w Myśliborzu, w materiale reklamowym przy towarach w promocji podano nieprawdziwe informacje tj.:

- dla Piwa 4x500ml, podano cenę przekreśloną 10,69, cenę promocyjną 8,99, a obok ww. cen umieszczono dodatkową informację „-15%” natomiast z wyliczeń wynika, iż deklaracja winna wynosić 15,90%;

- dla produktu kęski piwne 1kg, podano cenę przekreśloną 15,75, cenę promocyjną 12,99, a obok ww. cen umieszczono dodatkową informację „-18%” natomiast z wyliczeń wynika, iż deklaracja winna wynosić 17,52%.

Skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego, który w odpowiedzi poinformował, że nieprawidłowości usunięto.

 

2.                  Rzetelność promocji wyrobów z określoną ilością „gratis” w tym samym opakowaniu.

 

W toku kontroli sprawdzono czy rzeczywiście wyroby oferowane w opakowaniach promocyjnych - których oznaczenia sugerują kupującym, że otrzymują wraz z tymi wyrobami określony towar „gratis”- otrzymują takie korzyści jakie sugeruje dołączona informacja.

Porównano ceny produktów z „gratisami” z cenami tożsamych produktów oferowanych bez „gratisów”. Kontrolą w powyższym zakresie objęto 17partii towarów, z czego zakwestionowano ceny 2 partii produktów z gratisem.

Powyższe stwierdzono u  przedsiębiorcy w Szczecinie, u którego stwierdzono 2 produkty których cena towaru z gratisem była wyższa od towaru tożsamego nie objętego tą promocją, co świadczy iż produkt z „gratisem” nie był „gratisem”, a do sprzedaży oferowano:

-         Groszek konserwowy tradycyjny +25% gratis 500g netto (po odcieku 240g+25% gratis) w cenie 3,19 zł podczas gdy dla produktu tożsamego Groszek konserwowy tradycyjny 400g (240g po odcieku) cena wynosiła 2,72zł.

-        Herbatę czarną ekspresową +10% gratis (330 torebek x1,4g) w cenie 14,99zł podczas gdy dla produktu tożsamego Herbata czarna ekspresowa (300 torebek x1,4g) cena wynosiła 14,78zł.

W związku z powyższym przesłano wystąpienie pokontrolne do przedsiębiorcy.
Z odpowiedzi na wystąpienie nie wynika, że przedsiębiorca zastosował się do wniosków pokontrolnych. Istnieje więc podejrzenie, że powyższy fakt może spełniać przesłanki nieuczciwych praktyk rynkowych. W związku z tym zostanie przesłana informacja do Departamentu Polityki Konsumenckiej UOKiK.

 

3.    Rzetelność promocji produktów sprzedawanych w zestawach promocyjnych, tj. do których dołączono inne bądź te same wyroby deklarując, że dołączony produkt ma obniżoną cenę lub jest za darmo, a także w zestawach oznakowanych jako tańsze niż produkty sprzedawane osobno.

 

Kontrolą w powyższym zakresie objęto 10 partii towarów, zakwestionowanocenę 7 partii produktów w zestawach z gratisem.

 

Nieprawidłowości stwierdzono w sklepie:

- w Stargardzie Szczecińskim, gdzie stwierdzono 4 produkty w zestawach oznaczone „5+1gratis”, które oferowano w cenie wyższej w porównaniu z produktem tożsamym nie objętym promocją (bez gratisu) sprzedawanym osobno, co świadczy iż towar w zestawie nie był gratisem i konsument nie otrzymał za darmo deklarowanej części (dotyczy baton  „5+1 gratis”, baton Twix „5+1 gratis”, Snickers „5+1 gratis”, baton Toffi „5+1 gratis);

- w Szczecinie, gdzie w 3 przypadkach stwierdzono, iż produkt tożsamy nie objęty promocją (bez gratisu) sprzedawany osobno był tańszy od towaru z gratisem, co świadczy iż towar w zestawie nie był gratisem tj.: wafelki 5+1 gratis 6x52g, batony 5+1 gratis 6x51g, kawa 200g+75g gratis.

W związku z powyższym przesłano wystąpienia pokontrolne do przedsiębiorców. W przypadku przedsiębiorcy prowadzącego sklep w Stargardzie Szczecińskim usunięto stwierdzone uchybienie. Natomiast z odpowiedzi uzyskanej z od przedsiębiorcy prowadzącego sklep w Szczecinie nie wynika, że przedsiębiorca zastosował się do wniosków pokontrolnych. Istnieje więc podejrzenie, że powyższy fakt może spełniać przesłanki nieuczciwych praktyk rynkowych. W związku z tym zostanie przesłana informacja do Departamentu Polityki Konsumenckiej UOKiK.

 

4.Prawidłowość uwidaczniania cen towarów oferowanych w promocji i prawidłowość wyliczenia cen jednostkowych.

 

Kontrolą w powyższym zakresie w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr 97,105 z póz zm.)w odniesieniu do uwidaczniania cen w materiałach reklamowych oraz w miejscu sprzedaży objęto ogółem 147 partii, stwierdzając nieprawidłowości w przypadku 43 partii artykułów żywnościowych.

 

Sprawdzono prawidłowość uwidaczniania cen na wywieszkach cenowych w zakresie uregulowanym w §3, §4, §7ust.2, 3 i §13a ww. rozporządzeniai stwierdzono:

- w sklepie w Białogardzie oferowano 5 produktów (schab tradycyjny, Salami węgierskie, krokiety z mięsem, szynka pieczona, Łosoś norweski wędzony), „przecenionych” z deklaracją obniżonej ceny o określony procent, tj. „30 % taniej” (które nie były ujęte w materiałach reklamowych) dla których nie uwidoczniono wywieszek, które powinny zawierać informacje wskazujące m.in. ich nazwy handlowe, ceny i jednostki miary oraz nie uwidoczniono przekreślonej dotychczasowej ceny i wyrazu „przecena” albo „obniżka ceny”.

Powyższe narusza § 3 ust. 1 i § 7 ust. 3rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży.

Ponadto ww. partie towarów „przecenionych” oferowane do sprzedaży detalicznej, których cena nie przekraczała 5,00 zł nie były opatrzone cenami na etykietach (przywieszkach) trwale złączonymi z tymi towarami albo w katalogach, a także na ekranach monitorów, do których kupujący powinien mieć bezpośredni wgląd, odpowiednio do ich charakteru, właściwości, przeznaczenia i uzasadnionych oczekiwań kupujących. Powyższe narusza § 13 ust.2 w związku z § 13 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia jw.

Za wykroczenie z art. 137 §1 Kodeksu Wykroczeń wobec osoby odpowiedzialnej (kierownika rejonu sprzedaży) zastosowano postępowanie mandatowe.

W toku kontroli w sklepie w Białogardzie wydano żądania na podstawie art.16 ust.1 pkt 5 ustawy o IH dotyczące niezwłocznego usunięcia stwierdzonych uchybień porządkowych i organizacyjnych polegających na uwidocznieniu pełnej informacji cenowej przy towarach „przecenionych” oferowanych do sprzedaży, wskazania ceny jednostkowej, obok przekreślonej dotychczasowej ceny, cenę obniżoną towarów przecenionych oraz  wyrazu „przecena” albo „obniżka ceny.

W toku kontroli wykonano żądanie.

 

Sprawdzono prawidłowość uwidaczniania cen w materiałach reklamowych w zakresie uregulowanym w § 7 ust.1-3 ww. rozporządzeniai stwierdzono uprzedsiębiorcy prowadzącego sklep w Szczecinie dla2 partii (w materiale reklamowym) brak uwidocznienia cen jednostkowych, tj.  Herbata czarna 300 torebek +10% gratis oraz herbata owocowa.

Powyższe narusza § 7 ust. 1rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży.

W związku z powyższym po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego wobec osoby odpowiedzialnej zostanie skierowany wniosek o ukaranie do właściwego Sądu Rejonowego. Do kontrolowanego przedsiębiorcy skierowano wystąpienie pokontrolne, z którego nie wynika, że przedsiębiorca usunął uchybienia.

 

Na podstawie § 8 rozporządzenia sprawdzono prawidłowość wyliczania cen jednostkowychdla 147 partii kwestionując 16 partii, tj.:

-           u przedsiębiorcyprowadzącego sklep w Darłowie3 partie towarów jednorodnych z dołączonym gratisem, które posiadały nieprawidłowo wyliczone ceny jednostkowe (przy wyliczaniu ceny jednostkowej nie uwzględniono całkowitej ilości nabywanego towaru, a wyłącznie część płatną), tj. piwo 500 ml ( 7+1gratis), piwo 500ml (5+1 gratis), baton 51g (5+1 gratis). Powyższe narusza § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży. Za wykroczenie z art. 137 §1 Kodeksu Wykroczeń wobec osoby odpowiedzialnej zastosowano postępowanie mandatowe.

 

Ww. przedsiębiorcy wydano żądanie na podstawie art.16 ust. 1 pkt 5 ustawy o IH – dotyczące niezwłocznego usunięcia stwierdzonych uchybień porządkowych i organizacyjnych, które zostało wykonane w toku kontroli;

 

-           u przedsiębiorcyprowadzącego sklep w Stargardzie Szczecińskim4 partie wyrobów w opakowaniach jednostkowych z tzw. „gratisami” oferowane do sprzedaży (uwidocznione również w gazetkach), które posiadały nieprawidłowo wyliczone ceny jednostkowe, tj.: kaszka manna z mlekiem o smaku bananowym (4+ 1 gratis) 300g, mix pełnomleczny (380g+100g gratis), mix lekko solony (380g+100g gratis), mix klasyczny (400g+100g gratis).

Powyższe narusza § 8 ust. 1rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży.

W związku z powyższym przesłano wystąpienie pokontrolne do przedsiębiorcy w celu ustalenia osób odpowiedzialnych za naruszenie ww. przepisu, przy czym do dnia dzisiejszego nie udzielono odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne.

 

-           u przedsiębiorcy prowadzącego sklep w Szczecinie - 9 partii w tym 2 partie (uwidocznione w materiale reklamowym), któreposiadały nieprawidłowo wyliczone ceny jednostkowe, tj.:

-          Napój owocowy mix smaków 6x0,3l;

-          Herbata czarna 300 torebek +10% gratis;

-          Groszek konserwowy tradycyjny +25% gratis 500g masa netto, po odcieku 240g+25% gratis;

-          baton 5+1 gratis 306g;

-          wafelki 5+1 gratis, 312g;

-          baton Multi pack 5+1 , 306 g;

-          kawa 200g+75g gratis;

-          deser mleczny mega, deser mleczny pół na pół różne smaki 8x75g (materiał reklamowy);

-          Napoje owocowe 0,3 l, 5+1 gratis (materiał reklamowy).

Powyższe narusza § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży i odpowiednio dla groszku
§ 8 ust. 7a rozporządzenia jw.

W związku z powyższym po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego wobec osób odpowiedzialnych zostanie skierowany wniosek o ukaranie do właściwego Sądu Rejonowego. Do kontrolowanego przedsiębiorcy skierowano wystąpienie pokontrolne, z którego nie wynika, że przedsiębiorca usunął uchybienia.

 

Ponadto u przedsiębiorcy prowadzącego sklep w Białogardzie nie uwidoczniono cen jednostkowych na wywieszce  lub w innej formie dostępnej dla kupującego przy 1 partii(krokiety z mięsem) towaru przecenionego z deklaracją obniżonej ceny o określony procent, tj. „30 % taniej” (który nie był ujęty w materiałach reklamowych).Powyższe narusza § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży.

Wobec kierownika rejonu zastosowano postepowanie mandatowe z art. 137§1 Kodeksu Wykroczeń jw. oraz wydano żądanie jw. które wykonano w toku kontroli.

 

Sprawdzono uwidacznianie przekreślonej ceny dotychczasowejzgodnie z§ 7 ust. 2rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży, stwierdzając nieprawidłowości w przypadku 43 partii u niżej wymienionych 4przedsiębiorców:

 

- prowadzącego sklep w Koszalinie –w materiałach reklamowych lub na wywieszkach przy 20 towarach oferowanych do sprzedaży promocyjnej obok ceny promocyjnej nie uwidoczniono przekreślonej ceny dotychczasowej;

- prowadzącego sklep w Koszalinie - wmateriałach reklamowych lub na wywieszkach przy 12 towarach oferowanych do sprzedaży promocyjnej obok ceny promocyjnej nie uwidoczniono przekreślonej ceny dotychczasowej;

 - prowadzącego sklep w Białogardzie - przy 5towarach oferowanych do sprzedaży po przecenie nie  uwidoczniono przekreślonej dotychczasowej ceny i wyrazu „przecena” albo „obniżka ceny”;

- prowadzącego sklep w Szczecinie przy 6 rodzajach towarów promocyjnych w materiale reklamowym(gazetce) nie uwidoczniono obok ceny promocyjnej przekreślonej ceny dotychczasowej.

Za wykroczenia z art. 137§1 Kodeksu Wykroczeń wobec osób odpowiedzialnych zastosowano postepowania mandatowe.

 

W przypadku 3 przedsiębiorców wydano żądania na podstawie art.16 ust.1 pkt 5 ustawy o IH – dotyczące niezwłocznego usunięcia stwierdzonych uchybień porządkowych i organizacyjnych, które zostały wykonane w toku kontroli natomiast do przedsiębiorcy prowadzącego sklep w Szczecinie przesłano wystąpienie pokontrolne celem usunięcia stwierdzonych uchybień, na które do dnia dzisiejszego nie udzielono odpowiedzi.

 

W zakresie wskazania okresu obowiązywania obniżki lub przeceny przy towarach oferowanych po obniżonej cenie, nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

5.    Rzetelność podawania aktualnych cen dla konsumentów.

 

Dokonano porównania zgodności cen uwidocznionych przy danych wyrobach na wywieszkach cenowych z cenami zakodowanymi w kasie, czytniku oraz podanymi w materiałach reklamowych. Zbadano 134 partii, nie stwierdzając nieprawidłowości w tym zakresie.

 

6.      Badania laboratoryjne

 

Ocena jakości artykułów żywnościowych oferowanych do sprzedaży w promocji

Badania jakościowe artykułów żywnościowych oferowanych w różnych formach promocji przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno- Analitycznym UOKiK w Poznaniu, dokonując sprawdzenia zawartości netto i zgodności cech organoleptycznych, fizycznych i chemicznych z obowiązującymi przepisami oraz deklaracjami producentów na opakowaniu.

 

Ogółem zbadano30partii i zakwestionowano1 partię.

W poszczególnych grupach asortymentowych badano:

-        Słodycze – 3 partie,

-        Sosy i koncentraty – 2 partie

-        Przetwory warzywne – 7 partii,

-        Soki i nektary –  5 partii,

-        Inne - 11 partii(makaron, Rosół warzywny,kawa rozpuszczalna, wafle ryżowe wieloziarniste, kasza jęczmienna perłowa, herbatki, kawa palona mielona, pikantna panierka do drobiu, majonez dekoracyjny, kaszka manna z mlekiem o smaku bananowym, barszcz biały)

 

U przedsiębiorcy prowadzącego sklep w Szczeciniezakwestionowano produkt - makaron muszelki, 4-jajeczny” 250g+ 10% gratis (275g); o wartości 33,00 zł.

Wwyniku badań stwierdzono, że badana partia produktu jest niezgodna z deklaracją producenta, wskazaną na opakowaniu produktu, w zakresie przeprowadzonych badań z powodu niewłaściwych cech organoleptycznych (makaron po ugotowaniu łamie się, nie zachowuje kształtu muszelek), co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.). W toku kontroli wycofano z obrotu zakwestionowany makaron. Przedsiębiorca w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne zwrócił zakwestionowany produkt do dostawcy. Producent udzielił odpowiedzi odnośnie makaronu, stwierdzając iż przyczyną niewłaściwych cech organoleptycznych makaronu po ugotowaniu była niewłaściwa temperatura suszenia makaronu spowodowana awarią systemu elektronicznego. Usterka została usunięta.

 

7.Identyfikacja kontrolowanego przedsiębiorcy

 

Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu o wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz wniosek o wpis do CEIDG dla osób fizycznych w świetle przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r. nr 2205, poz. 1447 ze zm.)

Nie stwierdzono niezgodności prowadzonej działalności z zakresem wskazanym we wniosku o wpis do CEIDG dla osób fizycznych oraz w rejestrze.

 

Inne zagadnienia:

 

Podczas kontroli stwierdzono inne nieprawidłowości wskazujące na naruszenie przepisów o uwidacznianiu cen,  tj.

- u przedsiębiorcy w sklepie w Myśliborzu, uwidocznione w materiale reklamowym (gazetce) ceny jednostkowe przy towarach będących ofertą handlową (poza promocją), tj.:

-           herbacie zielonej (o różnych smakach) 25 torebek;

-           fasolce po bretońsku z kiełbasą i boczkiem, 700g;

-           daniach gotowych królewskich w sosie pomidorowym, 680,

-           rodzynkach królewskich mix 150g,

-           orzechach laskowych w czekoladzie mlecznej 80g,

wyliczone były nieprawidłowo (w przypadku herbaty, z uwagi na to, że odniesiono się do ilości torebek, zamiast do gramatury produktu, w pozostałych przypadkach były to błędy rachunkowe),

oraz

-           marchewce z groszkiem 500ml, masa netto po odsączeniu 276g;

-           ogórkach konserwowych 900ml, masa netto po odsączeniu 475g,

były nieprawidłowo wyliczone z uwagi na to, że nie odniesiono ich do masy netto towaru po odsączeniu.

 

Ponadto w materiale reklamowym nie podano cen jednostkowych przy następujących towarach:

-           herbatka 20 torebek,

-           koncentraty spożywcze,

-           sok owocowy.  

Powyższe narusza odpowiednio § 8 ust. 1, § 8 ust. 7a, § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży.

Za wykroczenia z art. 137§1 Kodeksu Wykroczeń wobec osoby odpowiedzialnej zastosowano postępowanie mandatowe.

Skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego, który w odpowiedzi poinformował, że nieprawidłowości usunięto.

 

- u przedsiębiorcyprowadzącego sklep w Szczecinie materiale reklamowym przy towarze będącym ofertą handlową, tj. Pizza (różne rodzaje), cena jednostkowa wyliczona była nieprawidłowo, tj. podano jednostki miar, do których odnoszą się uwidocznione ceny tj. „330-335g” i cenę jednostkową „od 17,62zł” (cena jednostkowa dla 330g pizzy winna wynosić 18,15zł a dla 335g pizzy-17,88zł).

Powyższe narusza  § 7 ust. 1rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży.

Za wykroczenie z art.137§1 Kodeksu Wykroczeń wobec osoby odpowiedzialnej zastosowano postępowanie mandatowe, a do kontrolowanego przedsiębiorcy skierowano wystąpienie pokontrolne, przy czym do dnia dzisiejszego brak odpowiedzi.

 

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do :

·         przesłania 5 wystąpień pokontrolnych do przedsiębiorców,

·         przekazania 1 informacji do WIJHAR-S,

·         przesłania 2 wystąpień pokontrolnych do producenta i do wprowadzającego do obrotu,

·          ukarania 6 osób mandatami karnymi kredytowanymi w kwocie 1400 zł, za wykroczenia z art. 137 § 1 Kodeksu Wykroczeń

·         wydania na podstawie art. 16 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej 4 ustnych żądań dla przedsiębiorcy i przedstawicieli kontrolowanych, dotyczące niezwłocznego usunięcia stwierdzonych uchybień porządkowych i organizacyjnych.

 

Ponadto po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego wobec osób odpowiedzialnych zostanie skierowanych 5 wniosków o ukaranie do właściwego terytorialnie Sądu Rejonowego oraz przeprowadzone zostanie postępowanie administracyjne w zakresie kosztów poniesionych badań laboratoryjnych oraz w zakresie wymierzenia kary pieniężnej z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

 

Beata Manios - rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie

Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 01-06-2012 13:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-06-2012
Ostatnia aktualizacja: - 01-06-2012 13:07