Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli wag nieautomatycznych przeprowadzonych pod kątem spełniania zasadniczych i innych wymagań

Realizując program kontroli wag nieautomatycznych, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej Szczecinie przeprowadził kontrole u sześciu przedsiębiorców w Szczecinie i Koszalinie.  

Kontrole przeprowadzono w jednej hurtowni oraz pięciu sklepach detalicznych. Wszystkie kontrole zostały zakończone. W I kwartale 2012 roku do tutejszego Inspektoratu nie wpłynęły wnioski z Urzędu Celnego o wydanie opinii dotyczących wag nieautomatycznych.

 

Sprawdzeniem pod kątem spełniania zasadniczych  wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności (Dz.U. z 2004 r. Nr 4 poz.23) oraz pod kątem spełniania zasadniczych i innych wymagań określonych  w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. Nr 155, poz. 1089) objęto ogółem 16 partii wag sklepowych, nieautomatycznych, III klasy dokładności. Wśród badanych wag:

-        11 partii  wyprodukowano poza Unią Europejską (Chiny),

-        5 partii wyprodukowano w kraju Unii Europejskiej (Hiszpania),

 

Ustalenia kontroli w odniesieniu do poszczególnych punktów programu przedstawiają się następująco:

a)      Sprawdzenie prawidłowości oznakowania znakiem CE

 

Zgodnie z przepisami § 34 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności na wszystkich sprawdzonych urządzeniach znajdował się, umieszczony w sposób nieusuwalny, czytelny i dobrze widoczny w normalnym położeniu roboczym wagi - zgodny ze wzorem - znak CE. Obok znaku umieszczono numery jednostek notyfikowanych, które dokonały legalizacji WE oraz dwie ostatnie cyfry roku,  w którym znak CE został naniesiony. Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

 

b)      Sprawdzenie prawidłowości oznakowania  wagi

 

      Sprawdzeniu w powyższym zakresie poddano 16 partiiwag objętych badaniem, nie stwierdzając nieprawidłowości.

Na każdej wadze umieszczono zgodnie z wymaganiami § 34 ust. 1 i 2rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11.12.2003 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności:

v  oznaczenie metrologiczne w formie zielonej nalepki o wymiarach 12,5x12,5 mm z nadrukowaną czarną literą „M”,

v  znak fabryczny lub nazwę producenta,

v  klasę dokładności zamieszczoną w elipsie (zbadane wagi posiadały III – średnią klasę dokładności),

v  obciążenie maksymalne i minimalne, w postaci „ Max…” i Min…”,

v  wartość działki legalizacyjnej, w postaci „e=..”,

v  numer certyfikatu zatwierdzenia typu WE,

v  numer fabryczny,

v  wartość działki elementarnej w postaci „d=…”,

v  granicę zakresu tarowania odejmującego urządzenia tarującego w postaci „T= - …”

 

W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono, że usunięcie powyższych oznaczeń nie było możliwe bez ich uszkodzenia.

 

c)Oględziny wyrobu

 

Dokonując oceny urządzeń pod kątem spełnienia zasadniczych i innych wymagań poddano oględzinom 16 partii wag sprawdzając, czy na urządzeniach umieszczono wszystkie wymagane informacje. W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

d)       Sprawdzenie, czy dla kontrolowanych wag nieautomatycznych przeprowadzono ocenę    zgodności 

 

W związku z tym, że objęte kontrolą wagi produkowane były seryjnie, na wszystkie (16 partii) uzyskano ważne certyfikaty zatwierdzenia typu WE, wydane przez jednostki notyfikowane. Uzyskane certyfikaty zawierały wnioski z badań oraz dane niezbędne do identyfikacji zatwierdzonego typu wagi. Wszystkie skontrolowane urządzenia wagowe przed wprowadzeniem do obrotu zostały poddane procedurze oceny zgodności.

 

e)Sprawdzenie, czy dla kontrolowanej wagi została wystawiona deklaracja zgodności

 

W instrukcjach obsługi załączonych do wszystkich sprawdzonych wag znajdowały się  deklaracje zgodności. Dokumenty te zostały wystawione prawidłowo, spełniały wymagania zawarte w § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. Nr 155, poz. 1089).

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie

Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 11-05-2012 10:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-05-2012
Ostatnia aktualizacja: - 11-05-2012 10:51