Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości i rzetelności organizowanej przez przedsiębiorców promocyjnej sprzedaży produktów nieżywnościowych.

Realizując wytyczne Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie wraz z Delegaturą w Koszalinie przeprowadził w IV kw. 2011r.w podanym wyżej zakresie 4 kontrole. Kontrole przeprowadzono w sklepach dużych sieci handlowych i lokalnych sieci handlowych w Szczecinie, Koszalinie i Białogardzie.

Wszystkie kontrole zostały zakończone.

W toku kontroli skontrolowano ogółem 168 partii towarów stwierdzając nieprawidłowości u wszystkich przedsiębiorców przy 63 partiach towarów, co stanowi 37,5 % skontrolowanych towarów.

Ustalenia kontroli, w odniesieniu do poszczególnych punktów programu, przedstawiają się następująco:

 

1.        Rzetelność przekazywanych konsumentom informacji o obowiązujących promocjach.

1.1 Relacje między ceną promocyjną, a ceną przed promocją.

W czasie prowadzonych kontroli porównano ceny artykułów umieszczonych w aktualnych gazetkach reklamowych z cenami sprzedaży tych artykułów przed promocją.

Analizę przeprowadzono na podstawie zapisów historii cen w systemach komputerowych przedsiębiorcy bądź innej udostępnionej dokumentacji.

Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

 

1.2 Wyroby z tzw. „gratisami”.

W toku kontroli sprawdzono czy rzeczywiście wyroby oferowane w opakowaniach promocyjnych, których oznaczenia sugerowały kupującym, że otrzymują wraz z tymi wyrobami określony towar „gratis”- zawierały takie korzyści jakie sugerowały dołączone informacje.

Porównano ceny produktów z „gratisami”, z cenami tożsamych produktów oferowanych bez „gratisów”. Kontrolą w powyższym zakresie objęto 27 partii towarów, stwierdzając nieprawidłowości w przypadku 5 partii artykułów nieżywnościowych u niżej wymienionych przedsiębiorców:

a)      Spółka w Szczecinie - w dwóch przypadkach klient w porównaniu z wyrobem tożsamym płacił za towary, które miały być „gratisem” od 0,61 zł do 1,71 zł.

b)      Spółka w Szczecinie - w trzech przypadkach, klient w porównaniu z wyrobem tożsamym płacił za towary, które miały być „gratisem” od 1,60 do 3,00 zł.

U jednego przedsiębiorcy stwierdzono na półce sklepowej „Żel pod prysznic do ciała i włosów Palmolive” na opakowaniu którego widniała informacja „drugi 50% gratis”. Natomiast przy towarze widniała etykieta z informacją „Promocja 2 za 1”.

W czasie  kontroli przedstawiciel kontrolowanego przedsiębiorcy usunął informację „Promocja 2 za 1” oznajmiając, że jest ona niewłaściwa. Biorąc pod uwagę powyższe informacje stwierdzić należy, że w przypadku tego produktu cena nie była określona w sposób zapewniający prostą i nie budzącą wątpliwości informację co do jej wysokości, co stanowiło naruszenie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach. Za stwierdzone wykroczenie dyrektora marketu ukarano mandatem karnym kredytowym.

W trakcie kontroli dla ww.  przedsiębiorców wydano żądania na podstawie art.16 ust.1 pkt 5 ustawy o IH – dotyczące niezwłocznego usunięcia stwierdzonych uchybień porządkowych i organizacyjnych,  polegających na oferowaniu do sprzedaży towarów z gratisami pobierając przy tym wartość pieniężną za część, która miała być bezpłatna.

Kontrolowani przedsiębiorcy w toku kontroli usunęli powyższe nieprawidłowości.

 

2.        Prawidłowość uwidaczniania cen towarów oferowanych w promocji i prawidłowość wyliczenia cen jednostkowych.

Powyższy zakres sprawdzono w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży. Sprawdzeniem objęto 168 partii towarów, stwierdzając nieprawidłowości:

-       przy  33 partiach  artykułów nieżywnościowych objętych sprzedażą promocyjną,

-  przy 30 partiach artykułów nieżywnościowych  nie  objętych promocją lecz które w czasie kontroli także sprawdzono z uwagi na  rażące naruszenie  ww. przepisów.

 

      Ustalenia kontroli w tym zakresie  przedstawiają się następująco:

1)      w zakresie uwidaczniania ceny detalicznej – stwierdzono, że w przypadku przedsiębiorcy:

a)      Spółka w Szczecinie - w gazetce przy odmrażaczu do szyb De-icer podano informację o 42% obniżce ceny towaru, gdy faktycznie (po przeliczeniu ceny przekreślonej w stosunku do ceny aktualnej) obniżka wynosiła 28,6%;

b)      Spółka w Szczecinie,Spółka w Koszalinieoraz Spółka w Białogardzie – przy 30 partiach towarównie objętych promocją, stwierdzono brak uwidocznienia wywieszek zawierających informacje wskazujące nazwy handlowe towarów, ceny oraz jednostki miar, do których odnoszą się uwidocznione ceny, a także w przypadku towarów podobnych brak nazwy producenta i innych informacji umożliwiających niebudzącą wątpliwości identyfikację ceny z towarem.

U przedsiębiorcy w Koszalinie stwierdzono także przy 10 partiach towarów brak cen bezpośrednich.

2)      w zakresie uwidaczniania ceny jednostkowej wyrobów na wywieszkach cenowych bądź  w materiałach reklamowych - stwierdzono, że w przypadku przedsiębiorcy:

a)      w Szczecinie – przy wszystkich objętych kontrolą 10 partiach towarów oferowanych do sprzedaży nie po raz pierwszy, w promocji z procentowym obniżeniem wartości towaru, na wywieszkach lub w innych formach dostępnych dla kupujących nie było uwidocznionych aktualnych cen jednostkowych.

Ponadto przy 10 towarachnie objętych promocją, stwierdzono brak uwidocznienia cen jednostkowych na wywieszkach lub w innych formach dostępnych dla kupujących;

b)      w Koszalinie –przy 10 partiach towarównie objętych promocją, stwierdzono brak uwidocznienia cen jednostkowych na wywieszkach lub w innych formach dostępnych dla kupujących;

c)      w Białogardzie - przy 10 partiach towarównie objętych promocjąnie podano cen jednostkowych na wywieszkach lub w innych formach dostępnych dla kupujących, oraz przy 7 partiach towarów w gazetce promocyjnej nie podano cen jednostkowych.

3)      w zakresie prawidłowości wyliczenia cen jednostkowych - stwierdzono, u przedsiębiorcy w Szczecinie– przy 4 partiach towarów jednorodnych z dołączonym gratisem przy wyliczaniu ceny  jednostkowej nie uwzględniono całkowitej ilości nabywanego towaru, a wyłącznie  część płatną.

4)      w zakresie zamieszczania określenia czasu trwania promocji w materiałach reklamowych – stwierdzono, że przedsiębiorca w Szczecinie,przy 6 partiach towarów nie ujętych w gazetce reklamowej a objętych promocją nie uwidocznił daty lub terminu obowiązywania podanej ceny promocyjnej,

5)      w zakresie uwidoczniania przekreślonej ceny dotychczasowej - stwierdzono, że przedsiębiorca w Szczecinie przy 10 partiach towarów oferowanych do sprzedaży nie po raz pierwszy, będących w czasie kontroli w promocji z procentowym obniżeniem wartości towaru, nie uwidocznił przekreślonej ceny dotychczasowej.

Za powyższe nieprawidłowości osoby odpowiedzialne u 3 ww. przedsiębiorców  ukarano  mandatami karnymi kredytowanymi. W przypadku jednego przedsiębiorcy zastosowano pouczenie z art. 41 ustawy Kodeks wykroczeń.

W trakcie kontroli przedsiębiorcom w Białogardzie i Koszalinie wydano żądania na podstawie art. 16 ust.1 pkt 5 ustawy o IH dotyczące niezwłocznego usunięcia stwierdzonych uchybień w oznaczaniu towarów ceną. Uchybienia te w trakcie kontroli zostały usunięte.

W przypadku dwóch przedsiębiorców w Szczecinie oraz przedsiębiorcy w Białogardzie, skierowano wystąpienia pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w całej sieci ich punktów sprzedaży. Kopię tych wystąpień skierowano do UOKiK w Warszawie.

 

3.        Rzetelność uwidaczniania cen dla konsumentów.

Sprawdzono rzetelność uwidaczniania cen dla konsumentów porównując zgodność cen uwidocznionych przy danych wyrobach na wywieszkach cenowych z cenami zakodowanymi w kasie oraz w czytniku.

Nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono.

 

Wykorzystanie ustaleń wszystkich kontroli

 

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

-       nałożenia na osoby odpowiedzialne za popełnione wykroczenie z art. 137 § 1 kwczterech mandatów o łącznej wartości 950,00 zł,

-       zastosowania 1 pouczenia z art. 41 ustawy Kodeks wykroczeń,

-       wydania 4 żądań o usunięcie uchybień organizacyjno-porządkowych,

-       skierowania 3 wystąpień pokontrolnych do skontrolowanych przedsiębiorców, z powiadomieniem UOKiK.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 26-03-2012 13:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-03-2012
Ostatnia aktualizacja: - 26-03-2012 13:25