Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja z kontroli wyrobów pirotechnicznych klas F1-F3 przeprowadzonych w 2022 r.

Realizując program kontroli z dnia 26 września 2022 r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie w IV kwartale 2022 r. przeprowadził dwie kontrole u 2 przedsiębiorców, tj.:
-    sklep detaliczny z pirotechniką w Szczecinie, (przedsiębiorca prowadzi sprzedaż internetową),
-    HURT-DETAL w Koszalinie.

Kontrolą objęto 4 partie wyrobów pirotechnicznych, które przekazano do badań laboratoryjnych do Wojskowego Instytutu Techniczny Uzbrojenia w Zielonce. Do dnia sporządzenia niniejszej informacji nie otrzymano wyników badań.

I.    Ustalenia w zakresie niezgodności formalnych

1.    Oznakowanie CE i deklaracja zgodności

W trakcie oględzin wyrobów pirotechnicznych objętych kontrolą stwierdzono, że umieszczono na nich w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny oznakowanie CE oraz numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej. Na objęte kontrolą wyroby pirotechniczne okazano deklaracje zgodności, które sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.    Wymagania dla etykiet umieszczonych na wyrobach pirotechnicznych

Informacje umieszczone na etykietach sprawdzono zgodnie z załącznikiem nr 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie wymagań bezpieczeństwa dla wyrobów pirotechnicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 818). W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

3.    Numer rejestracyjny wyrobu pirotechnicznego

Na etykietach skontrolowanych wyrobów wskazano numery rejestracyjne wyrobu pirotechnicznego.

4.    Dokumentacja techniczna

W związku z faktem, iż kontrole przeprowadzono w hurtowni i sklepie detalicznym nie żądano przestawienia dokumentacji technicznej.

5.    Certyfikat badania typu UE

Do okazanych przez producentów/importerów certyfikatów badania typu UE odnoszących się do wyrobów pirotechnicznych objętych kontrolą uwag nie wniesiono.

II.    Wymagania bezpieczeństwa dla wyrobów pirotechnicznych

Dokonując oględzin wyrobów pirotechnicznych pod kątem załącznika nr 1 rozdział I pkt 1 ppkt 4 i rozdział II pkt 6 do ww. rozporządzenia Ministra Rozwoju, posiłkując się wymaganiami normy PN-EN 15947-5:2016-02 Wyroby pirotechniczne - Wyroby pirotechniczne widowiskowe, klasy F1, F2 i F3 - Część 5: Wymagania dotyczące konstrukcji i działania, stwierdzono, że korpusy obudowy wyrobów nie wykazywały wad mechanicznych takich jak pęknięcia, przerwania, rozdarcia, wybrzuszenia lub wgniecenia. Produkty po ustawieniu na płaskim podłożu nie traciły stabilności. Materiał pirotechniczny nie wysypywał się. Wyroby zabezpieczone były przed przypadkowym zapłonem. Systemy inicjujące były zabezpieczone.

Ustalono również, że deklarowana na poszczególnych wyrobach zawartość materiału wybuchowego nie przekraczała ilości wymaganej postanowieniami normy zharmonizowanej PN-EN 15947-5:2016.

III.     Badania laboratoryjne

1.    W wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono, że:
a)    petardy błyskowe 20szt/op., klasa F3, nr serii 1701 (poz. 1 załącznika) charakteryzowały się zbyt krótkim czasem palenia systemu inicjującego w stosunku do wymagań pkt 6.4.1 normy PN-EN 15947-5:2016 „Wyroby pirotechniczne. Wyroby pirotechniczne widowiskowe, klasy F1, F2 i F3. Część 5: Wymagania dotyczące konstrukcji i działania”.

Wyznaczony czas palenia systemu inicjującego 8 z 10 przebadanych wyrobów wynosił poniżej 5,0 s (4,69 s, 4,75 s, 4,89 s, 4,50 s, 3,93 s, 3,94 s, 4,43 s 4,75 s). Według wymagań ww. normy parametr ten powinien wynosić od 5,0 s do 13,0 s. Niższy czas palenia systemu inicjującego może być przyczyną zbyt wczesnego zadziałania wyrobu pirotechnicznego i doprowadzenia w konsekwencji do poparzenia lub powstania ran szarpanych użytkownika.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzono, że ww. petardy błyskowe nie spełniają wymagań bezpieczeństwa określonych w rozdziale I pkt 1 ppkt 2 i 3 załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań bezpieczeństwa dla wyrobów pirotechnicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 818) w związku z art. 62ze ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 204 ze zm.).

W związku z powyższymi ustaleniami, zostaną przekazane akta sprawy w celu wszczęcia postępowania administracyjnego.

b)    petardy błyskowe, KLASEK, Mini Dumbum, P4B, EAN8595182430520, 24szt/op., klasa F3, nr serii 2201 (poz. 2 załącznika) – posiadały rzeczywistą  masę  netto materiału wybuchowego (NEC) niezgodną z deklaracją producenta (wartość NEC: 0,73±0,21g/szt.; NEC producenta: 0,41 g/szt.;),
c)    petardy błyskowe TXP068 (10 szt.), kl. F3, kod EAN: 5906160210684, 1008-F3-69249489, nr partii/batch number: TXP068019141 – posiadały niezgodną wartość całkowitej masy netto materiału wybuchowego (NEC) wyrobu z wartością zamieszczoną na etykiecie deklarowaną przez producenta (rzeczywista  średnia wartość NEC wyrobu:  2,83 g,  NEC producenta: 1,82 g). Całkowita, wyznaczona masa NEC wyrobu jest zgodna z wymaganiami pkt 5 normy PN-EN 15947-5:2016.

W związku z powyższymi ustaleniami do przedsiębiorców wprowadzających do obrotu petardy  błyskowe jw. zostaną skierowane pisma informacyjne wskazujące na stwierdzone nieprawidłowości.


Beata Manios- rzecznik
Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 91 4225239 wew. 46

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 01-02-2023 07:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Dynowska 01-02-2023
Ostatnia aktualizacja: Beata Dynowska 01-02-2023 07:39