Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli legalności i rzetelności świadczenia usług gastronomicznych, w miejscowościach turystycznych, na dworcach kolejowych i autobusowych oraz na stacjach paliw i głównych szlakach komunikacyjnych (styczeń-maj 2022).

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie w ww. zakresie przeprowadził 3 kontrole u 3 przedsiębiorców, zgodnie z wytycznymi Prezesa UOKiK zawartymi w programie kontroli.

Kontrolą objęto przedsiębiorców w: Świnoujściu i Darłowie.

Nieprawidłowości w toku kontroli stwierdzono u 2 przedsiębiorców.

Ustalenia kontroli, w odniesieniu do poszczególnych punktów programu, przedstawiają się następująco.
1.    Rzetelność obsługi konsumentów.
Rzetelność obsługi konsumentów poprzez dokonanie zakupu kontrolnego sprawdzono przed rozpoczęciem każdej kontroli u 3 przedsiębiorców. Dokonano zakupu 7 produktów: 4 wyrobów kulinarnych i 3 napojów. Nie stwierdzono nieprawidłowości w badanym zakresie.

W trakcie jednej kontroli (przedsiębiorca w Świnoujściu) nie było możliwe przeważenie potraw, gdyż przedsiębiorca nie deklarował ilości potrawy w cenniku. W trakcie pozostałych dwóch kontroli dokonano przemierzenia zakupionych 2 kieliszków wina oraz przeważenia 2 porcji smażonej ryby. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Paragony z prawidłowo zarejestrowanymi zakupionymi produktami były wydawane każdorazowo. Do rachunków nie doliczano opłat serwisowych.

Wobec 2 wyrobów kulinarnych i 1 soku pochodzących z zakupu kontrolnego sprawdzono, czy nie występują przypadki podmiany asortymentowej w stosunku do deklaracji, poprzez zastąpienie droższych składników tańszymi substytutami przy czym niezgodności nie stwierdzono.

Nie stwierdzono towarów przeterminowanych. Badaniem w tym zakresie objęto u dwóch przedsiębiorców 3 partie produktów (2 potrawy i 1 sok).

Sprawdzono, czy nie występują przypadki deklarowania przyrządzania potraw ze świeżych, niezamrożonych surowców w sytuacji gdyby na stanie surowce takie nie występowały. Potrawy przyrządzano z surowców świeżych i mrożonych, zgodnie z deklaracją. Ustalono, że ważenie smażonych ryb odbywało się po obróbce termicznej.

2.    Identyfikacja przedsiębiorców.

Dokonano identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców w oparciu o wpisy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zakres i rodzaj prowadzonej działalności był zgodny z ww. dokumentami.


3.    Prawidłowość przekazywania konsumentom informacji o cenach oferowanych produktów.

W powyższym zakresie łącznie sprawdzono 373 partie, z czego 78 zakwestionowano u dwóch przedsiębiorców.

Przedstawiało się to następująco:
-    sprawdzono 354 wyroby/potrawy wyszczególnione w ogólnodostępnych cennikach.
Przy wszystkich sprawdzanych produktach, w cennikach uwidoczniono ceny, niemniej przy 59 potrawach, wyrobach, dodatkach i napojach będących przedmiotem oferty handlowej u 1 przedsiębiorcy (w Świnoujściu) nie zamieszczono ich ilości (gramatur). Powyższe stanowiło naruszenie przepisów § 3 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług (Dz.U. z 2015 r. poz. 2121). Przedsiębiorca w toku kontroli uzupełnił brakujące ilości nominalne potraw i napojów.
-    sprawdzono 19 napojów (posiadających na opakowaniach informację o objętości)
stwierdzając, że na wywieszkach nie uwidoczniono ich cen jednostkowych, co stanowiło naruszenie przepisu art. 4 ust.1 ustawy z 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 178), w związku z § 3 ust. 2 i § 4 ww. rozporządzenia w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług. Napoje były sprzedawane dla klientów baru i dla innych osób na wynos, w oryginalnie zamkniętych opakowaniach. Powyższą nieprawidłowość stwierdzono u 1 przedsiębiorcy w Darłowie.
W związku z powyższym na podstawie art. 16 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1706) wydano ustne żądanie niezwłocznego usunięcia stwierdzonych uchybień organizacyjno-porządkowych, poprzez uwidocznienie cen jednostkowych. Żądanie wykonano w toku kontroli.  
W związku z powyższym zostanie wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące nałożenia kary pieniężnej z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 4 ust. 1 ww. ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, w związku z naruszeniem § 3 ust. 2 i § 4 ww. rozporządzenia w sprawie  uwidaczniania cen towarów i usług.

Przyczyną ww. nieprawidłowości była nieznajomość obowiązujących w tym zakresie przepisów.

4.    Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz.U. z 2021 r. poz. 2068).  

Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

5.    Przestrzeganie przepisów:

a)    ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 276).
W skontrolowanych placówkach:
-    nie prowadzono sprzedaży tytoniu i wyrobów tytoniowych,
-    obowiązywał całkowity zakaz palenia,
-    umieszczono odpowiednie wywieszki informujące o zakazie palenia (słowne i graficzne) oraz zakazie sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom nieletnim;

b)    ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.).
W skontrolowanych placówkach przedsiębiorcy:
-    posiadali aktualne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
-    uwidocznili informację o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych,
-    przestrzegali zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom
do lat 18, osobom których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, na kredyt lub pod zastaw;

c)    ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 143 ze zm.).
W trakcie kontroli stwierdzono, że:
-    banderole naklejone były w sposób prawidłowy i trwały, uniemożliwiający otwarcie opakowań jednostkowych bez ich uszkodzenia,
-    banderole nie były zniszczone ani uszkodzone,
-    znajdujące się w sprzedaży wyroby alkoholowe były oznaczone banderolami niewykazującymi cech zafałszowania.

Ogółem sprawdzono 22 partie napojów alkoholowych znajdujących się w ofercie handlowej dwóch przedsiębiorców. U trzeciego nie prowadzono sprzedaży takich produktów, w obrocie znajdowało się wyłącznie piwo.

Sprawdzono numery i serie banderoli umieszczone na badanych napojach alkoholowych, porównując je z tymi udostępnionymi w Systemie Informacji o Banderolach Akcyzowych (SIBA) na stronie internetowej www.banderolaakcyzowa.pl Nieprawidłowości w powyższym temacie nie stwierdzono.


WYKORZYSTANIE USTALEŃ Z KONTROLI

Materiały z kontroli dały podstawę do wydania, na podstawie art. 16 ust.1 pkt 5 ww. ustawy o Inspekcji Handlowej, żądania organizacyjno-porządkowego.

Ponadto zostanie wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące nałożenia kary pieniężnej z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 4 ust. 1 ww. ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług w związku z naruszeniem § 3 ust. 2 i § 4 ww. rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie  uwidaczniania cen towarów i usług.


Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej
w Szczecinie
tel. 91 4225239 wew. 46
    

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 05-09-2022 08:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Dynowska 05-09-2022
Ostatnia aktualizacja: - 05-09-2022 08:24