Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja dotycząca programu kontroli jakości paliw stałych w 2022 r. (I kwartał 2022 r.)

W nawiązaniu do pisma z dnia 9 grudnia 2021 r. przekazującego program kontroli jw. informuję, iż w I kwartale 2022 r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził 7 kontroli jakości paliw stałych (7 zleconych przez prezesa UOKiK). Podczas tych kontroli sprawdzono również świadectwa jakości paliw stałych.

1)    Kontrole jakości paliw stałych przeprowadzono u 6 przedsiębiorców (7 kontroli) w: Szczecinie, Łobzie, Barlinku, Sławnie, Węgorzynie.

Ponadto przeprowadzono 10 kontroli własnych dot. wystawiania, przekazywania odbiorcom i przechowywania świadectw jakości paliw stałych u 10 przedsiębiorców w: Szczecinie, Dębnie, Trzcińsku Zdroju, Goleniowie, Złocieńcu, Białogardzie, Świdwinie, Wałczu.

2)    W toku 7 przeprowadzonych kontroli do badań laboratoryjnych pobrano próbki 7 różnych sortymentów węgla kamiennego.

Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały, iż wszystkie pobrane próbki paliw stałych spełniały wymagania jakościowe deklarowane w świadectwach jakości paliw stałych wystawionych przez przedsiębiorców oraz spełniały wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27.09.2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1890).

3)    Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w I kwartale 2022 r., w odniesieniu do przedsiębiorców kontrolowanych w IV kwartale 2021 r. wszczął 3 postępowania administracyjne oraz wydał 2 decyzje administracyjne nakładające kary pieniężne z tytułu niewykonania obowiązków ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. z 2021 r., poz. 133 ze zm.). Decyzje wydano w odniesieniu do:
-    przedsiębiorcy w Stargardzie (art. 35a pkt 9 lit. b ustawy jw.) – kara pieniężna 10.000 zł.,
-    przedsiębiorcy w Reczu (art. 35a pkt 9 lit. a i c ustawy jw.) – kara pieniężna 10.000 zł.
Ponadto Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej:
-    wydał 1 decyzję administracyjną o zwrocie przez kontrolowanego przedsiębiorcę
kosztów pobrania próbek oraz przeprowadzonych badań laboratoryjnych,
-    wydał 1 decyzję na podstawie art. 189 f ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) o odstąpieniu od wymierzenia kary pieniężnej, w związku z niewykonaniem obowiązków, o których mowa w art. 35a pkt 9 lit. a, ww. ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

4)    Podczas każdej kontroli jakości paliw stałych zleconej przez Prezesa UOKiK (7 kontroli) oraz kontroli własnych dotyczących wystawiania świadectw jakości (10 kontroli) sprawdzono świadectwa jakości paliw stałych.

-    W wyniku przedmiotowych kontroli stwierdzono, że 9 przedsiębiorców wystawiało i przekazywało świadectwa jakości, które nie spełniały wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1892) oraz wymagań zawartych w art. 6d ww. ustawy. Kontrolowanych przedsiębiorców pouczono o obowiązku wystawiania świadectw jakości paliw stałych zgodnych ze wzorem określonym w ww. rozporządzeniu z uwzględnieniem zaleceń Ministerstwa Energii, wskazanych na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/najczestsze-pytania-iodpowiedzi, na której umieszczono wzory prawidłowo wypełnionych świadectw jakości, wskazując również sposób zapisu parametrów jakościowych w tych świadectwach.

-    Nie stwierdzono przypadków nie wystawiania świadectw jakości paliw stałych i nie przekazywania ich odbiorcom.

-    Stwierdzono 1 przypadek nieprzechowywania świadectw jakości paliw stałych, co było niezgodne z wymaganiami art. 6c. ust. 3 ww. ustawy. Wymienionego przedsiębiorcę pouczono o obowiązku przechowywania świadectw jakości przez okres 2 lat.

Kontrolowani przedsiębiorcy przestrzegali zakazu wprowadzania do obrotu paliw stałych, określonych w art. 7 ust. 7a pkt 1 i 4 ww. ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw stałych.


Beata Manios - rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
tel. 91 422 52 39 wew. 46

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 28-04-2022 08:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Dynowska 28-04-2022
Ostatnia aktualizacja: Beata Dynowska 28-04-2022 08:26