Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli wyrobów pod względem zawartości niektórych substancji chemicznych

Realizując wytyczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie  przeprowadził w zakresie zawartości niektórych substancji chemicznych 2 kontrole u 2 przedsiębiorców w Szczecinie, prowadzących sprzedaż w sklepie detalicznym (1 kontrola) oraz hurtowni (1 kontrola).

W odniesieniu do poszczególnych punktów programu, ustalenia kontroli przedstawiają się następująco:

1.    Badanie wyrobów w zakresie zawartości niedozwolonych do stosowania substancji niebezpiecznych lub dozwolonych z ograniczeniami – pobranie prób do badań laboratoryjnych

W celu sprawdzenia wyrobów w ww. zakresie, do badań laboratoryjnych pobrano 2 próbki niżej wymienionych wyrobów:
•    komplet naprawczy do dętek,
•    klej do twardych plastików bezbarwny,
w zakresie zawartości toluenu i chloroformu.

Badania fizyko-chemiczne ww. wyrobów przeprowadzono w Laboratorium w Łodzi na zgodność z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów – załącznik XVII (Dz. U. L 396 z 30.12.2006 r. ze zm.).

Na dzień sporządzania informacji znane były wyniki badań laboratoryjnych kompletu naprawczego do dętek. W badanym kleju nie stwierdzono obecności toluenu i chloroformu.

Nie otrzymano jeszcze wyników badań kleju do twardych plastików.


Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
tel. 91 4225239 wew. 46

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 25-04-2022 12:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Dynowska 25-04-2022
Ostatnia aktualizacja: Beata Dynowska 25-04-2022 12:54