Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja dotycząca kontroli jakości paliw stałych i świadectw jakości paliw stałych przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie w 2021 r.

W nawiązaniu do pisma przekazującego program kontroli jw. informuję, iż Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie w 2021 roku przeprowadził 33 kontrole jakości paliw stałych (29 zleconych przez prezesa UOKiK oraz 4 ponowne kontrole związane z doręczeniem wyników badań laboratoryjnych). Podczas 29 kontroli sprawdzono również świadectwa jakości paliw stałych.

1)    Kontrole jakości paliw stałych przeprowadzono u 29 przedsiębiorców, m.in. w: Szczecinie, Stargardzie, Kamieniu Pomorskim, Choszcznie, Goleniowie, Darłowie, Koszalinie, Karlinie, Białogardzie.

Ponadto przeprowadzono 11 kontroli własnych dot. wystawiania, przekazywania odbiorcom i przechowywania świadectw jakości paliw stałych u 11 przedsiębiorców m.in. w: Barlinku, Pyrzycach, Trzebiatowie, Reczu, Darłowie.

2)    W toku 29 przeprowadzonych kontroli do badań laboratoryjnych pobrano próbki 29 różnych sortymentów węgla kamiennego.

W 5 przypadkach badania wykazały, iż paliwo stałe nie spełniało wymagań jakościowych deklarowanych w świadectwach jakości paliw stałych wystawionych przez przedsiębiorców oraz dodatkowo w 4 z ww. przypadków, nie spełniało wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27.09.2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1890).
Dotyczyło to niżej wymienionych przedsiębiorców:

a)    w dniu 27.01.2021 r. przeprowadzono kontrolę w składzie opału w Kamieniu Pomorskim.

Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano węgiel kamienny Ekomiał. Badania wykazały, że ww. paliwo:
-    nie spełnia wymagań jakościowych określonych w ww. rozporządzeniu;
-    nie spełnia wymagań określonych w wystawianym przez przedsiębiorcę świadectwie jakości, i tak:
•    zawartość podziarna wyniosła 19,3 %, przy wymaganiu jakościowym określonym w rozporządzeniu jw. jako max 15,0 % (odchylenie ≤15,0+0,75) i w świadectwie jakości jako max 15,0 % (odchylenie ≤15,0+0,75).
•    zawartość nadziarna wyniosła 5,2 %, przy wymaganiu jakościowym określonym w rozporządzeniu jw. jako max 5,0 % (odchylenie ≤5,00+0,1), natomiast w świadectwie jakości jako 00,0 -5,00 % (odchylenie ≤5,00+0,1).

Wyniki badań próbki kontrolnej przedmiotowego paliwa stałego potwierdziły, że ww. paliwo stałe:
-    nie spełnia wymagań jakościowych określonych w  ww. rozporządzeniu;
-    nie spełnia wymagań określonych w wystawianym przez przedsiębiorcę świadectwie jakości paliw, i tak:

•    zawartość podziarna wyniosła 23,4 %,
•    zawartość nadziarna wyniosła 5,2 %.

W dniu 16.02.2021 r. w przedmiotowym składzie opału przeprowadzono ponowną kontrolę, w trakcie której doręczono przedsiębiorcy protokoły z badań laboratoryjnych.
Na stanie kontrolowanego przedsiębiorcy w tym dniu nie było węgla kamiennego Ekomiał. Cała partia, zgodnie z oświadczeniem przedsiębiorcy, została sprzedana.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej przesłał do Prezesa UOKiK materiały dotyczące sprawy w celu wszczęcia postępowania administracyjnego, a następnie wydania decyzji o zwrocie przez kontrolowanego przedsiębiorcę kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych oraz skierował zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Kamieniu Pomorskim o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. z 2021 r., poz. 133 ze zm.). Prokuratura poinformowała o wszczęciu dochodzenia w tej sprawie.

W dniu 23.04.2021 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wszczął postępowanie administracyjne w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 35a pkt 9 lit. b ww. ustawy, a następnie wydał decyzję nakładającą na ww. przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości 10.000,00 zł.

b)    w dniu 3.02.2021 r. przeprowadzono kontrolę w składzie opału w Połczynie-Zdroju.

Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano węgiel kamienny Kostka. Badania wykazały, że ww. paliwo:
-    spełnia wymagania jakościowe określone w ww. rozporządzeniu (dla wielkości ziarna zgodnie z rozporządzeniem 63-200mm);
-    nie spełnia wymagań określonych w wystawianym przez przedsiębiorcę świadectwie jakości paliw (dla deklarowanej wielkości ziarna 100-200mm), i tak:
•    zawartość podziarna wyniosła 50,5%, przy wymaganiu jakościowym określonym w świadectwie jakości jako max. 10,0% (odchylenie  ≤10+0,5).

Wyniki badań próbki kontrolnej przedmiotowego paliwa stałego potwierdziły, że ww. paliwo:
-    spełnia wymagania jakościowe określone w ww. rozporządzeniu;
-    nie spełnia wymagań określonych w wystawianym przez przedsiębiorcę świadectwie jakości, i tak:
                                  •    zawartość podziarna wyniosła 61,4%.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej przesłał do Prezesa UOKiK materiały dotyczące sprawy w celu wszczęcia postępowania administracyjnego, a następnie wydania decyzji o zwrocie przez kontrolowanego przedsiębiorcę kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

W dniu 14.05.2021 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wszczął postępowanie administracyjne w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 35a pkt 9 lit. b ww. ustawy, a następnie wydał decyzję nakładającą na ww. przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości 10.000 zł.

c)    w dniu 10.02.2021 r. przeprowadzono kontrolę u przedsiębiorcy w składzie opału w Kamieniu Pomorskim.
      
Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano węgiel kamienny Groszek. Badania wykazały, że ww. paliwo:
-    nie spełnia wymagań jakościowych określonych w  ww. rozporządzeniu;
-    nie spełnia wymagań określonych w wystawianym przez przedsiębiorcę świadectwie jakości, i tak:
•    zawartość nadziarna wyniosła 15,5 %, przy wymaganiu jakościowym określonym
w ww. rozporządzeniu jako max 10,0 % (odchylenie ≤10,0+0,2), natomiast w świadectwie jakości jako 10 % (odchylenie ≤10+0,2).
Wyniki badań próbki kontrolnej przedmiotowego paliwa stałego potwierdziły,
że ww. paliwo stałe:
-    nie spełnia wymagań jakościowych określonych w  ww. rozporządzeniu;
-    nie spełnia wymagań określonych w wystawianym przez przedsiębiorcę świadectwie jakości, i tak:
•    zawartość nadziarna wyniosła 16,1 %.
W dniu 25.02.2021 r. w przedmiotowym składzie opału przeprowadzono ponowną kontrolę, w trakcie której przekazano przedsiębiorcy protokoły z badań laboratoryjnych oraz Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej decyzją zarządził wycofanie z obrotu partii węgla kamiennego Groszek w ilości 14 ton nie spełniającego wymagań jakościowych, ze względu na interes konsumenta. Kontrolowany przedsiębiorca odwołał się od przedmiotowej decyzji do Prezesa UOKiK, za pośrednictwem tut. Inspektoratu. Prezes UOKiK utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej przesłał do Prezesa UOKiK materiały dotyczące sprawy w celu wszczęcia postępowania administracyjnego,
a następnie wydania decyzji o zwrocie przez kontrolowanego przedsiębiorcę kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych oraz skierował zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Kamieniu Pomorskim o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 34a ust. 1 ww. ustawy. Prokuratura poinformowała o wszczęciu dochodzenia w tej sprawie.

W dniu 1.10.2021 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wszczął postępowanie administracyjne w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 35a pkt 9 lit. B ww. ustawy, a następnie wydał decyzję nakładającą na ww. przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości 10.000,00 zł.

d)    w dniu 2.03.2021 r. przeprowadzono kontrolę u przedsiębiorcy w składzie opału w Wolinie.

Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano węgiel kamienny Groszek. Badania wykazały, że paliwo:
-    nie spełnia wymagań jakościowych określonych w ww. rozporządzeniu;
-    nie spełnia wymagań określonych w wystawianym przez przedsiębiorcę świadectwie jakości paliw i tak:
•    zawartość nadziarna wyniosła 22,8 %, przy wymaganiu jakościowym określonym w rozporządzeniu jako max 10,0 % (odchylenie ≤10,0+0,2), natomiast w świadectwie jakości jako 0,00-10,00 % (odchylenie ≤10,0+0,2).

Wyniki badań próbki kontrolnej przedmiotowego paliwa stałego potwierdziły, że ww. paliwo stałe:
-    nie spełnia wymagań jakościowych określonych w ww. rozporządzeniu;
-    nie spełnia wymagań określonych w wystawianym przez przedsiębiorcę świadectwie jakości i tak:
•    zawartość nadziarna wyniosła 19,4 %.

W dniu 23.03.2021 r. w składzie opału przeprowadzono ponowną kontrolę, w trakcie której przekazano przedsiębiorcy protokoły z badań laboratoryjnych. Na stanie kontrolowanego przedsiębiorcy nie stwierdzono węgla kamiennego Groszek. Zgodnie z oświadczenie przedsiębiorcy, cała partia została sprzedana.
Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej przesłał do Prezesa UOKiK materiały dotyczące sprawy w celu wszczęcia postępowania administracyjnego, a następnie wydania decyzji o zwrocie przez kontrolowanego przedsiębiorcę kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych oraz skierował zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Kamieniu Pomorskim o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 34a ust. 1 ww. ustawy. Do dnia sporządzenia informacji nie otrzymano odpowiedzi z Prokuratury.

W dniu 11.05.2021 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wszczął postępowanie administracyjne w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 35a pkt 9 lit. b ww. ustawy, a następnie wydał decyzję nakładającą na ww. przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości 10. 000 zł.

e)    w dniu 18.11.2021 r. przeprowadzono kontrolę w składzie opału w Stargardzie.

Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano węgiel kamienny Ekomiał. Badania wykazały, że ww. paliwo:
-    nie spełnia wymagań jakościowych określonych w ww. rozporządzeniu;
-    nie spełnia wymagań określonych w wystawianym przez przedsiębiorcę świadectwie jakości, i tak:
•    zawartość podziarna wyniosła 25,9 %, przy wymaganiu jakościowym określonym w rozporządzeniu jw. jako max 15,0 % (odchylenie ≤15,0+0,75) i w świadectwie jakości jako max 15,0 % (odchylenie ≤15,0+0,75).
Wyniki badań próbki kontrolnej przedmiotowego paliwa stałego potwierdziły, że ww. paliwo stałe:
-    nie spełnia wymagań jakościowych określonych w  ww. rozporządzeniu;
-    nie spełnia wymagań określonych w wystawianym przez przedsiębiorcę świadectwie jakości paliw, i tak:
•    zawartość podziarna wyniosła 25,0 %.

W dniu 3.12.2021 r. w przedmiotowym składzie opału przeprowadzono ponowną kontrolę, w trakcie której przekazano przedsiębiorcy protokoły z badań laboratoryjnych. Na stanie kontrolowanego przedsiębiorcy nie stwierdzono węgla kamiennego Ekomiał. Zgodnie z oświadczenie przedsiębiorcy, cała partia została sprzedana.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej skierował zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Stargardzie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 34a -ust. 1 ww. ustawy. Do dnia sporządzenia informacji nie otrzymano odpowiedzi z Prokuratury.

W dniu 14.01.2022 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wszczął postępowanie administracyjne celem wydania decyzji o zwrocie przez kontrolowanego przedsiębiorcę kosztów pobrania próbek oraz przeprowadzonych badań laboratoryjnych. Ponadto w dniu 19.01.2022 r. zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 35a pkt 9 lit. b ww. ustawy.
Oba postępowania są w toku.

3) Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wszczął 7 postępowań administracyjnych i wydał 7 decyzji administracyjnych dla przedsiębiorców kontrolowanych w IV kwartale 2020 r. oraz w 2021 r., nakładających kary pieniężne z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 35a pkt 9 lit. b ww. ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Dotyczyło to przedsiębiorców w: Kamieniu Pomorskim, Kołobrzegu, Wolinie, Sławnie, Lipianach, Dębnie.

4)    Podczas każdej kontroli jakości paliw stałych zleconej przez Prezesa UOKiK (29 kontroli) oraz kontroli własnych (11 kontroli) jw., sprawdzono świadectwa jakości paliw stałych.

  • W wyniku przedmiotowych kontroli stwierdzono, że 10 przedsiębiorców wystawiało i przekazywało świadectwa jakości, które nie spełniały wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1892) oraz wymagań zawartych w art. 6d ww. ustawy.  
  • Kontrolowanych przedsiębiorców pouczono o obowiązku wystawiania świadectw jakości paliw stałych zgodnych ze wzorem określonym w ww. rozporządzeniu z uwzględnieniem zaleceń Ministerstwa Energii, wskazanych na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/najczestsze-pytania-iodpowiedzi, na której umieszczono wzory prawidłowo wypełnionych świadectw jakości, wskazując również sposób zapisu parametrów jakościowych w tych świadectwach.
  • Stwierdzono 2 przypadki (kontrole własne) nie wystawienia świadectw jakości paliw stałych i nie przekazywania ich odbiorcom, co jest niezgodne z przepisem art. 6c. ust. 1 i 2 ww. ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. W związku z powyższym Zachodniopomorski Inspektor Inspekcji Handlowej wszczął postępowania administracyjne w stosunku do ww. przedsiębiorców celem nałożenia kar pieniężnych z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 35a pkt 9 lit. a i c ww. ustawy. Postępowania są w toku.
  • Stwierdzono 1 przypadek nieprzechowywania świadectw jakości paliw stałych, co było niezgodne z wymaganiami art. 6c. ust. 3 ww. ustawy. Wymienionego przedsiębiorcę pouczono o obowiązku przechowywania świadectw jakości przez okres 2 lat.

Kontrolowani przedsiębiorcy przestrzegali zakazu wprowadzania do obrotu paliw stałych, określonych w art. 7 ust. 7a pkt 1 i 4 ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw stałych.

Nie odnotowano przypadków, w których odstąpiono od wymierzenia kary pieniężnej.


Beata Manios- rzecznik
Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 91 4225239 wew. 46

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 01-03-2022 09:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-03-2022
Ostatnia aktualizacja: Beata Dynowska 01-03-2022 09:37