Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości oznakowania i jakości produktów włókienniczych

Realizując wytyczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził w podanym wyżej zakresie w II i III kwartale 2021 roku ogółem 8 kontroli u 7 przedsiębiorców prowadzących sprzedaż odzieży wierzchniej dla dorosłych, w tym 1 kontrolę ponowną z uwagi na negatywne wyniki badań laboratoryjnych. Skontrolowani przedsiębiorcy prowadzili sprzedaż detaliczną.

Ogółem kontroli poddano 32 partie odzieży wierzchniej dla dorosłych, w tym:

 •      18 partii wyrobów produkcji krajowej,
 •      7 partii wyrobów z obrotu wewnątrzunijnego (z wyłączeniem Polski),
 •      7 partie wyrobów z importu.

W zakresie jakości i oznakowania zbadano ogółem 32 partie wyrobów włókienniczych.
Ogółem zakwestionowano 14 partii produktów (w tym 14 partii w zakresie oznakowania i 1 partię w zakresie jakości). Wszystkie kontrole zostały zakończone.

Ustalenia kontroli, w odniesieniu do poszczególnych punktów programu, przedstawiają się następująco:

1. Jakość wyrobów włókienniczych
Jakość wyrobów włókienniczych sprawdzono poprzez przeprowadzenie badań laboratoryjnych i organoleptycznych.
Ogółem kontroli w zakresie jakości poddano 31 próbek odzieży wierzchniej dla dorosłych, w tym:

 •     laboratoryjnie 3 próbki,
 •     organoleptycznie 28 próbek.

W wyniku badań laboratoryjnych zakwestionowano 1 próbkę wyrobu. Produktów badanych organoleptycznie nie kwestionowano.

2. Badania laboratoryjne

Do badań laboratoryjnych w Laboratorium UOKiK w Łodzi pobrano:

 •     próbkę płaszcza damskiego, rozmiar: 42, wzrost 164, kl. piersiowa 92, talia 74, biodra 100,
 •     próbkę kamizelki białej z kapturem, 44, XL, ,
 •     próbkę kurtki męskiej zimowej, art. nr 624543 1128525BO000L, roz. L.

Podczas badań laboratoryjnych sprawdzono skład surowcowy ww. wyrobów oraz w odniesieniu do płaszcza również wymiary.

Przedsiębiorcy, u których pobrano wyroby do badań nie przedłożyli deklaracji dotyczących wskaźników użytkowych, ponieważ nie posiadali stosownych dokumentów (deklaracji zgodności z Polską Normą lub dokumentacji techniczno-technologicznej). Brak było również informacji w tym zakresie w oznakowaniu ocenianych produktach.
 
W wyniku badań laboratoryjnych zakwestionowano 1 próbkę wyrobu, tj. płaszcz damski.
Producent deklarował skład:

 •     wełna 37%,
 •     poliester 48%,
 •     akryl 15%.

Badania natomiast wykazały skład:     

 •     wełna 59,1%,
 •     poliester 35,4%,
 •     akryl 5,5%.

Kontrolowany przedsiębiorca poprawił oznakowanie kwestionowanego wyrobu zgodnie z wynikami badań laboratoryjnych. Wszczęto postępowanie i wydana zostanie decyzja dotycząca kosztów badań laboratoryjnych. Do producenta zostanie skierowane wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie ww. nieprawidłowości.

Badanie laboratoryjne kamizelki oraz kurtki nie wykazały nieprawidłowości.

3. Badania organoleptyczne

Ocenie poddano 28 próbek wyrobów odzieży wierzchniej dla dorosłych. Oceniając organoleptycznie wyroby posiłkowano się Polskimi Normami: PN-93/P-84003 „Dzianiny. Opis błędów. Terminologia” oraz PN-93/P-06709 „Tkaniny. Opis błędów. Terminologia”.

Nie stwierdzono błędów dzianin i tkanin oraz wad konfekcjonowania wyrobów.

      4. Oznakowanie produktów włókienniczych

Ogółem sprawdzono oznaczenia 32 partii wyrobów odzieży wierzchniej dla dorosłych w oparciu o przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1007/2011 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowywania składu surowcowego wyrobów włókienniczych, a także uchylenia dyrektywy Rady 73/44/EWG oraz dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 96/73/WE i 2008/121/WE (Dz. Urz. UE L  z 2011 r. nr 272, s. 1 ze zm.).

Nieprawidłowości stwierdzono u pięciu przedsiębiorców w odniesieniu do 14 partii produktów, (w tym 6 z obrotu wewnątrzunijnego, 5 produkcji krajowej i 3 pochodzących z importu,), w tym:  

 •     6 partii produktów pochodzących z obrotu wewnątrzunijnego, opatrzonych oznakowaniem z użytymi w opisie składów surowcowych nazwami włókien tekstylnych, sporządzonymi w języku innym niż język polski, co było niezgodne z wymaganiami art. 16 ust. 3 w związku z art. 5 ust. 1 ww. rozporządzenia (zał. nr 1),
 •    5 partii wyrobów produkcji krajowej, w tym:

-    2 partie, gdzie zawartość procentowa włókien tekstylnych w masie całkowitej wszystkich włókien składowych nie była podana w porządku malejącym,
co było niezgodne z art. 9 ust. 1 ww. rozporządzenia,
-    3 partie, z uwagi na brak informacji o obecności części nietekstylnych pochodzenia zwierzęcego na etykietach lub oznaczeniu produktów poprzez użycie sformułowania: „Zawiera nietekstylne części pochodzenia zwierzęcego”, co jest niezgodne z art. 12 ust. 1 rozporządzenia; dodatkowo w przypadku 1 partii produktu- na etykiecie i oznakowaniu podano dwa różne rodzaje futer naturalnych użytych w wyrobie, co może wprowadzać w błąd i narusza art. 12 ust. 2 rozporządzenia,

 •     3 partii produktów pochodzących z importu, opatrzonych oznakowaniem z użytymi w opisie składów surowcowych nazwami włókien tekstylnych, sporządzonymi w języku innym niż język polski, co było niezgodne z wymaganiami art. 16 ust. 3 w związku z art. 5 ust. 1 ww. rozporządzenia (zał. nr 1); dodatkowo w przypadku 1 partii, zawartość procentowa włókien tekstylnych w masie całkowitej wszystkich włókien składowych nie była podana w porządku malejącym, co było niezgodne z art. 9 ust. 1 ww. rozporządzenia.

W trakcie kontroli przedsiębiorcy poprawili oznakowanie ww. produktów.

5. Wykorzystanie ustaleń

Ustalenia kontroli były podstawą do skierowania:

 •     wystąpienia pokontrolnego do producenta 2 zakwestionowanych wyrobów w zakresie oznakowania, z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
 •     skierowania 2 pism do dostawców wyrobów niewłaściwie oznakowanych, z informacją o stwierdzonych nieprawidłowościach,
 •     pisma monitującego do producenta wyrobu z uwagi na brak odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne,
 •     pism do 2 kontrolowanych, do których załączono sprawozdania z badań laboratoryjnych.

Ponadto zostaną skierowane wystąpienia do:

 •     producenta zakwestionowanego wyrobu w zakresie jakości z wnioskiem o usunięcie stwierdzonego uchybienia,
 •     kontrolowanego w zakresie oznakowania 3 produktów.

                                                
Beata Manios- rzecznik
Inspekcji Handlowej w Szczecinie
tel. 91 4225239 wew. 46

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 14-12-2021 14:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-12-2021
Ostatnia aktualizacja: Beata Dynowska 14-12-2021 14:29