Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli kotłów na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej do 500 kW

 

Realizując program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie w 2021 r. przeprowadził 10 kontroli kotłów jw. w zakresie wymagań ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219) u przedsiębiorców w: Koszalinie, Szczecinku, Choszcznie, Myśliborzu, Chojnie, Mierzynie.

W trakcie prowadzonych kontroli kotłów na paliwa stałe w zakresie zgodności z definicją zawartą w art. 172a pkt 1) ww. ustawy Prawo ochrony środowiska, kontrolą objęto tylko 3 partie niżej wymienionych kotłów u 3 przedsiębiorców, tj.:

  • kocioł grzewczy, nr seryjny: 20183406, rok produkcji: 2018, z automatycznym zasilaniem paliwa (pellet) producent Turkey;
  • kocioł C.O. 12 kW, z automatycznym zasypem paliwa (węgiel kamienny – groszek), nr seryjny 16101378, rok budowy 2019, producent polski;
  • kocioł grzewczy centralnego ogrzewania z ręcznym załadunkiem paliwa (węgiel kamienny - ekogroszek) model Hotter 10 kW, nr seryjny 1050719, rok produkcji 2019, producent polski.

Nieprawidłowości w badanym zakresie nie odnotowano.

W trakcie prowadzonych kontroli u 6 przedsiębiorców stwierdzono, że w ofercie znajdowały się wyłącznie kotły na paliwa stałe (pelet drzewny, węgiel kamienny: ekogroszek) wprowadzone do obrotu w 2020 r. i 2021 r. W związku z powyższym przedmiotowych kotłów nie poddano kontroli w ww. zakresie.

Ponadto u przedsiębiorcy w Szczecinku objęto sprawdzeniem kocioł grzewczy z automatycznym zasilaniem paliwa (pellet drzewny), oznaczony datą produkcji 07/2020.
W świetle dołączonej do ww. kotła dokumentacji - deklaracji zgodności wynikało, że oznakowanie CE na przedmiotowy kocioł zostało naniesione w 2019 r. Ustalono jednak, iż produkt został wprowadzony do obrotu po 1 stycznia 2020 r. w związku z czym nie został poddany kontroli w ww. zakresie.

Część I

Uwzględniając treść rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 30.12.2019r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe nie stwierdzono w ofercie kotłów na paliwo stałe, o których mowa w art. 172a pkt 1 ww. ustawy Prawo ochrony środowiska.

Część II
    
Kontrolą objęto 3 partie kotłów na paliwo stałe wprowadzonych do obrotu po raz pierwszy w okresie od dnia 1 lipca 2018 r., a przed dniem 1 stycznia 2020 r., tj.:

  • kocioł grzewczy marki rok produkcji: 2018, z automatycznym zasilaniem paliwa (pellet)  producent, Turkey;
  • kocioł 12 kW, z automatycznym zasypem paliwa (węgiel kamienny – groszek), nr seryjny 16101378, rok budowy 2019, producent polski;
  • kocioł grzewczy centralnego ogrzewania z ręcznym załadunkiem paliwa (węgiel kamienny - ekogroszek) 10 kW, nr seryjny 1050719, rok produkcji 2019, producent polski.

Na podstawie dołączonej do wyrobów dokumentacji technicznej oraz przedłożonych przez kontrolowanych przedsiębiorców dokumentów dotyczących badań w zakresie granicznych wartości emisji zanieczyszczeń i granicznych wartości sprawności cieplnej kotłów, wystawionych przez jednostki posiadające akredytacje ustalono, że objęte kontrolą kotły na paliwo stałe spełniały wymagania w ww. zakresie, określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1690 ze zm.).

Na podstawie przedłożonej dokumentacji technicznej oraz przeprowadzonych oględzin uwzględniając postanowienia § 3 pkt 2, pkt 3 oraz pkt 5 i pkt 6 ww. rozporządzenia stwierdzono, że:

  • kotły z automatycznym sposobem zasilania paliwem nie posiadały elementu konstrukcyjnego pozwalającego na ręczne zasilanie paliwem,
  • badane kotły nie były wyposażone w systemy oczyszczania spalin,
  • w instrukcjach obsługi dołączonych do wszystkich kotłów oraz na tabliczkach znamionowych zamieszczono informacje o rodzaju i parametrach jakościowych paliwa stałego zalecanego przez producenta,
  • objęte sprawdzeniem kotły posiadały system jednopaleniskowy i były przeznaczone do zasilania jednym rodzajem paliwa stałego.

Realizując przedmiotowy program kontroli kotłów na paliwo stałe nie poddawano badaniom laboratoryjnym.

Beata Manios- rzecznik
Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 91 4225239 wew. 46

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 01-12-2021 15:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-12-2021
Ostatnia aktualizacja: - 01-12-2021 15:10