Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja dotycząca programu kontroli jakości paliw stałych w 2021r. (II kwartał)

W nawiązaniu do pisma z dnia 30 grudnia 2020 r. przekazującego program kontroli jw. informuję, iż w II kwartale 2021 r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził 4 kontrole jakości paliw stałych, zlecone przez Prezesa UOKIK. Podczas kontroli sprawdzono również świadectwa jakości paliw stałych.

1)    Kontrole przeprowadzono u 4 przedsiębiorców w: Szczecinie, Szczecinku, i Pyrzycach.

2)    W toku wszystkich przeprowadzonych kontroli do badań laboratoryjnych pobrano próbki 4 różnych sortymentów węgla kamiennego.


We wszystkich kontrolach badania wykazały, iż pobrane paliwo stałe spełniało wymagania jakościowe deklarowane w świadectwach jakości paliwa stałego wystawionych przez przedsiębiorców oraz wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27.09.2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1890).

3) Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w II kwartale 2021 r., w odniesieniu do nw. przedsiębiorców (kontrolowanych w I kwartale 2021 r. oraz III i IV kwartale 2020 r.) wszczął 4 postępowania administracyjne oraz wydał 3 decyzje administracyjne (poz. a-c) nakładające kary pieniężne z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 35a pkt 9 lit. b ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. z 2021 r., poz. 133).
Dotyczyło to następujących przedsiębiorców:
a.    Skład opału w Kamieniu Pomorskim – kara pieniężna 10.000 zł.,
b.    Skład opału w Wolinie – kara pieniężna 10.000 zł.,
c.    Skład opału w Sławnie– kara pieniężna 12.000 zł.,
d.    Skład opału w Kołobrzegu.

4)    Podczas każdej kontroli sprawdzono świadectwa jakości paliw stałych.
-    W wyniku kontroli stwierdzono, że 2 przedsiębiorców wystawiało i przekazywało świadectwa jakości, które nie spełniały wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1892) oraz wymagań zawartych w art. 6d ww. ustawy. Dotyczyło to następujących przedsiębiorców:
a.    przedsiębiorca w Szczecinku w wystawionym i przekazanym nabywcom świadectwie jakości dla węgla kamiennego Groszek, w kolumnie 3 „Wartość wskazana przez przedsiębiorcę” nie wskazał granicznych wartości parametrów dla paliwa stałego z uwzględnieniem dopuszczalnych poziomów odchyleń określonych w ww. rozporządzeniu dotyczących: „zawartości popiołu”, „wartości opałowej”, „zdolności spiekania”, „zawartości podziarna”, „zawartości nadziarna” i „zawartości wilgoci całkowitej”. Ponadto ww. świadectwo zawierało parametr „zawartość siarki całkowitej”, którego wg wzoru załącznika do ww. rozporządzenia nie ujmuje się niezależnie od tego, czy ten parametr występuje w danym rodzaju węgla. Stwierdzono również, że omawiane świadectwo w kolumnie 3 „Wartość wskazana przez przedsiębiorcę” zawierało parametr „zawartość części lotnych”, którego nie przewiduje tabela nr 3 dla węgla kamiennego Groszek do rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych.  
b.    Przedsiębiorca w Szczecinku w wystawionym i przekazanym nabywcom świadectwie jakości dla węgla kamiennego Groszek w kolumnie 3 „Wartość wskazana przez przedsiębiorcę” nie wskazała granicznych wartości parametrów dla paliwa stałego z uwzględnieniem dopuszczalnych poziomów odchyleń określonych w ww. rozporządzeniu dotyczących „zawartości podziarna” i „zawartości nadziarna”.
Kontrolowanych przedsiębiorców pouczono o obowiązku wystawiania świadectw jakości paliw stałych zgodnych ze wzorem określonym w ww. rozporządzeniu z uwzględnieniem zaleceń Ministerstwa Energii, wskazanych na stronie internetowej https://www.gov.p /web/aktywa-panstwowe/najczestsze-pytania-iodpowiedzi, na której umieszczono wzory prawidłowo wypełnionych świadectw jakości, wskazując również sposób zapisu parametrów jakościowych w tych świadectwach.

Świadectwa jakości były wystawiane, przekazywane odbiorcom oraz były przechowywane.

Kontrolowani przedsiębiorcy przestrzegali zakazu wprowadzania do obrotu paliw stałych, określonych w art. 7 ust. 7a pkt 1 i 4 ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw stałych.

Nie odnotowano przypadków, w których odstąpiono od wymierzenia kary pieniężnej.


Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej
w Szczecinie
Tel. 91 4225239 wew. 46

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 13-09-2021 14:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-09-2021
Ostatnia aktualizacja: Beata Dynowska 13-09-2021 15:02