Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości oznakowania i jakości produktów włókienniczych (wyprawka szkolna)

Realizując wytyczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz program kontroli, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził w podanym wyżej zakresie w II kwartale 2021 roku ogółem 7 kontroli u 7 przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną.

Ogółem kontroli poddano 32 partie odzieży dla dzieci w wieku szkolnym tzw. „wyprawka szkolna”, w tym:

 • 1 partię wyrobu produkcji krajowej,
 • 9 partii wyrobów z obrotu wewnątrzunijnego (z wyłączeniem Polski),
 • 22 partie wyrobów z importu.

W zakresie jakości i oznakowania zbadano ogółem 32 partie wyrobów włókienniczych. Ogółem zakwestionowano 13 partii produktów, wszystkie w zakresie oznakowania.
Wszystkie kontrole zostały zakończone.

Ustalenia kontroli, w odniesieniu do poszczególnych punktów programu, przedstawiają się następująco:

1. Jakość wyrobów włókienniczych
Jakość wyrobów włókienniczych sprawdzono poprzez przeprowadzenie badań laboratoryjnych i organoleptycznych.
Ogółem kontroli w zakresie jakości poddano 32 próbki produktów włókienniczych dla dzieci w wieku szkolnym, w tym:

 • laboratoryjnie 3 próbki,
 • organoleptycznie 29 próbek.

2. Badania laboratoryjne

Do badań laboratoryjnych w Laboratorium UOKiK w Łodzi pobrano:

 • próbkę spodni dziecięcych X-MAIL, rozmiar: 128,  7-8 lat,  
 • próbkę koszulki, T-shirt,
 • próbkę spodenek.

Podczas badań laboratoryjnych sprawdzony został skład surowcowy ww. wyrobów.

Przedsiębiorcy, u których pobrano wyroby do badań nie przedłożyli deklaracji dotyczących wskaźników użytkowych, ponieważ nie posiadali stosownych dokumentów (deklaracji zgodności z Polską Normą lub dokumentacji techniczno-technologicznej). Brak było również informacji w tym zakresie w oznakowaniu ocenianych produktach.

W wyniku badań laboratoryjnych zakwestionowano 1 próbkę wyrobu, tj. spodnie dziecięce X-MAIL.
Producent deklarował skład:

 • materiał wierzchni: 50% bawełna, 50% poliester,
 • ściągacz: 52% poliester, 44% bawełna, 4% elastan.

Badania natomiast wykazały skład:

 • materiał wierzchni: 55% bawełna, 45% poliester,
 • ściągacz: 74,3% poliester, 24,5% bawełna, 1,2% elastan.

W związku z takimi wynikami badań laboratoryjnych zostanie przeprowadzona ponowna kontrola, w trakcie której doręczone zostaną wyniki badań laboratoryjnych. Następnie przeprowadzone zostanie postępowanie i wydana decyzja dotycząca kosztów badań laboratoryjnych.

Badania laboratoryjne dwóch pozostałych próbek nie wykazały nieprawidłowości.

3. Badania organoleptyczne

Ocenie poddano 29 próbek wyrobów dla dzieci w wieku szkolnym. Oceniając organoleptycznie wyroby posiłkowano się Polskimi Normami PN-93/P-84003 „Dzianiny. Opis błędów. Terminologia” oraz PN-93/P-06709 „Tkaniny. Opis błędów. Terminologia”.

Nie stwierdzono błędów dzianin i tkanin oraz wad konfekcjonowania wyrobów.
W trakcie kontroli nie przemierzano ocenianych produktów ponieważ producent nie zawarł
w oznakowaniu deklaracji dotyczących rozmiarów.

4. Oznakowanie produktów włókienniczych

Ogółem sprawdzono oznaczenia 32 partii wyrobów dla dzieci w wieku szkolnym  w oparciu
o przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1007/2011 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowywania składu surowcowego wyrobów włókienniczych, a także uchylenia dyrektywy Rady 73/44/EWG oraz dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 96/73/WE i 2008/121/WE (Dz.Urz. UE L  z 2011 r. nr 272, s. 1 ze zm.).

Nieprawidłowości stwierdzono u czterech przedsiębiorców w odniesieniu do 13 partii produktów (w tym 11 partii pochodzących z importu, 1 produkcji krajowej, 1 z obrotu wewnątrzunijnego), w tym:
-    12 partii produktów opatrzonych oznakowaniem z użytymi w opisie składów surowcowych nazwami włókien tekstylnych, sporządzonymi w języku innym niż język polski, co było niezgodne z wymaganiami art. 16 ust. 3 w związku z art. 5 ust. 1 ww. rozporządzenia (zał. nr 1),
-    1 partii wyrobu, przy której brak było informacji o składzie surowcowym, co naruszało art. 14 ust. 1 ww. rozporządzenia,
-    1 partii wyrobu, która opatrzona była oznakowaniem z użytymi w opisie składów surowcowych nazwami włókien tekstylnych, sporządzonymi w języku innym niż język polski, co było niezgodne z wymaganiami art. 16 ust. 3 w związku z art. 5 ust. 1 ww. rozporządzenia (zał. nr 1) oraz zawartość procentowa włókien tekstylnych w masie całkowitej wszystkich włókien składowych nie była podana w porządku malejącym, co było niezgodne z art. 9 ust. 1 ww. rozporządzenia.

W trakcie kontroli przedsiębiorcy poprawili oznakowanie ww. produktów.

5. Wykorzystanie ustaleń

Ustalenia kontroli były podstawą do:

 • skierowania 12 pism do dostawców wyrobów niewłaściwie oznakowanych z informacją o stwierdzonych nieprawidłowościach,
 • wydania kontrolowanym przedsiębiorcom 3 żądań porządkowo-organizacyjnych,
 • wydania kontrolowanym przedsiębiorcom 2 żądań dotyczących okazania kopii dowodów dostaw na produkty niewłaściwie oznakowane

Do 2 kontrolowanych przedsiębiorców przesłano sprawozdania z badań laboratoryjnych,


Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej
w Szczecinie
tel. 91 4225239 wew. 46

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 06-09-2021 13:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-09-2021
Ostatnia aktualizacja: Beata Dynowska 06-09-2021 13:34