Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie Stałego Sądu Polubownego za 2020 rok

Część opisowa do sprawozdania Stałego Sądu Polubownego w Szczecinie przy Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej za 2020 rok.

W roku 2020 r. do Stałego Sądu Polubownego w Szczecinie przy Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej wpłynęło 78 wniosków. Wszystkie wnioski złożone zostały przez konsumentów. Około 25,64 % spraw dotyczyło obuwia. We wszystkich sprawach ze swoimi roszczeniami konsumenci występowali wobec przedsiębiorców z tytułu rękojmi.

W 13 przypadkach Stały Sąd Polubowny w Szczecinie, działający przy Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej odrzucił wniosek. Zasadniczą przyczyną odrzucenia był brak stanowiska przedsiębiorcy odnośnie wyrażenia zgody na dokonanie zapisu na sąd polubowny lub niezłożenie podpisanego zapisu na sąd. W 34 przypadkach strona pozwana wezwana do złożenia oświadczenia co do tego, czy wyraża zgodę na rozpoznanie sporu przez sąd polubowny i wezwana do złożenia podpisanego zapisu na sąd, złożyła oświadczenie, że nie wyraża zgody na sąd polubowny lub nie odesłała podpisanego zapisu (rubryka odmowa zapisu na sąd polubowny).

W 2 przypadkach Sąd pozostawił wniosek bez dalszego biegu:  w dwóch przypadkach strona powodowa w terminie nie uzupełniła braków formalnych złożonego wniosku. Sprawy te ujęto w rubryce „pozostawienie wniosku bez dalszego biegu”.

W sprawozdawczym okresie przed Sądem w Szczecinie i Ośrodku Zamiejscowym w Koszalinie zapadło 7 wyroków oddalających.

W 15 przypadkach, już po wniesieniu wniosku do Sądu strony zdecydowały się na polubowne rozstrzygnięcie sporu, skutkiem czego doszło do zawarcia ugody pozasądowej (rubryka ugody w postępowaniu wstępnym),a w kolejnych 2 sprawach do zawarcia ugody doszło przed Sądem.

Ze spraw, które pozostały do rozpoznania z poprzedniego okresu sprawozdawczego (było ich 9)
8 zostało zakończonych w roku 2020. Jedno postępowanie nadal jest w toku. W postępowaniu tym zaistniał problem ze znalezieniem rzeczoznawcy, który podejmie się sporządzenia opinii (sprawa dot. naprawy samochodu). Natomiast ze spraw, które w 2020 roku wpłynęły do Sądu, do rozpoznania pozostało 14.

Średni czas rozpatrywania sporów w 2020 r. wynosił 45,97 dni.

Sporządziła Edyta Mateńko

Sekretarz Sądu Polubownego

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Mateńko 04-03-2021 09:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-03-2021
Ostatnia aktualizacja: - 04-03-2021 09:42