Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli legalności i rzetelności działania przedsiębiorców w zakresie świadczenia usług gastronomicznych kuchni zagranicznych, w tym w szczególności w zakresie prawidłowości uwidaczniania cen oferowanych środków spożywczych w IV kwartale 2020 r.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie wraz z delegaturą w Koszalinie w powyższym zakresie przeprowadził łącznie na terenie województwa zachodniopomorskiego 6 kontroli u 6 przedsiębiorców, zgodnie z wytycznymi Prezesa UOKiK.

Kontrolą objęto przedsiębiorców w: Szczecinie, Dębnie, Koszalinie.

Nieprawidłowości stwierdzono u 3 przedsiębiorców.

Ustalenia kontroli, w odniesieniu do poszczególnych punktów programu, przedstawiają się następująco.
1.    Rzetelność obsługi konsumentów
Rzetelność obsługi konsumentów poprzez dokonanie zakupu kontrolnego sprawdzono przed rozpoczęciem każdej kontroli nie stwierdzając nieprawidłowości w badanym zakresie.
Paragony z prawidłowo zarejestrowanymi zakupionymi produktami były wydawane każdorazowo.

W przypadku 16 dań pochodzących z zakupu kontrolnego sprawdzono, czy nie występują przypadki podmiany asortymentowej w stosunku do deklaracji, poprzez zastąpienie droższych składników tańszymi substytutami i nie stwierdzono nieprawidłowości. Ww. wyroby kulinarne posiadały ważne terminy przydatności do spożycia.
Do stanu sanitarnego kontrolowanych placówek oraz warunków przechowywania środków spożywczych pochodzących z zakupu kontrolnego uwag nie wniesiono.

Sprawdzono czy nie występują przypadki deklarowania przyrządzania potraw ze świeżych, niezamrożonych surowców w sytuacji gdyby na stanie surowce takie nie występowały. Potrawy przyrządzano z surowców świeżych (surówki, mięso, drób) i mrożonych (ryby, frytki), zgodnie z deklaracją.

2.    Identyfikacja przedsiębiorców

Dokonano identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców w oparciu o wpisy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zakres i rodzaj prowadzonej działalności był zgodny z danymi ujętymi w ww. dokumentach.

3.    Prawidłowość przekazywania konsumentom informacji o cenach oferowanych produktów.

W powyższym zakresie badaniem objęto 515 produktów wyszczególnionych w ogólnodostępnych cennikach. Przy 191 potrawach, wyrobach będących przedmiotem oferty handlowej u 3 przedsiębiorców nie uwidoczniono „określenia ilości potrawy lub wyrobu”.
Dotyczyło to przedsiębiorców w Szczecinie i Dębnie:

-    Szczecin - sprawdzono 71 wyrobów z czego zakwestionowano 57 wyrobów będących w ofercie baru z uwagi na brak ilości nominalnej potrawy lub wyrobu.

-    Szczecin - sprawdzono 100 produktów będących w ofercie baru (menu) i zakwestionowano 89 wyrobów będących w ofercie baru z uwagi na brak ilości nominalnej potrawy lub wyrobu.

-    Dębno - sprawdzono 104 wyroby i zakwestionowano 45 wyrobów będących w ofercie pizzerii z uwagi na brak ilości nominalnej potrawy lub wyrobu.

W związku z opisanymi nieprawidłowościami w trakcie ww. kontroli wydano żądania porządkowe. Przedsiębiorcy w toku kontroli usunęli nieprawidłowości.

Przyczyną ww. nieprawidłowości była nieznajomość obowiązujących w tym zakresie przepisów.
    
4.    Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz.U. z 2020 r. poz. 140 ze zm.).

Zagadnienie zbadano u trzech przedsiębiorców, a naruszenie przepisów stwierdzono u jednego w Szczecinie. W użytkowaniu baru stwierdzono przyrząd pomiarowy niepodlegający prawnej kontroli metrologicznej, tj. wagę kuchenną MPM MWK-03 służącą do orientacyjnego określenia wagi wydawanych posiłków. Powyższe jest niezgodne art. 8 ust. 1 pkt. 3 i ust. 6 ww. ustawy.
Przedsiębiorcy wydano żądanie dotyczące niezwłocznego usunięcia stwierdzonego uchybienia porządkowego i organizacyjnego, polegającego na użytkowaniu wagi kuchennej  niepodlegającej legalizacji. Waga została wycofana przez przedsiębiorcę.

5.    Przestrzeganie przepisów:

a) ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 140 ze zm.):
-    w placówkach nie prowadzono sprzedaży tytoniu i wyrobów tytoniowych,
-    obowiązywał całkowity zakaz palenia,
-    umieszczono odpowiednie wywieszki informujące o zakazie palenia oraz zakazie sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom nieletnim;
b) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277) sprawdzono u trzech przedsiębiorców, tj. w Dębnie, Szczecinie i Koszalinie i stwierdzono, że:
-    posiadali oni zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz uiścili opłaty
za korzystanie z nich,
-    uwidocznili informację o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych,
-    przestrzegali zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom do lat 18 oraz osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości,
a także na kredyt lub pod zastaw;
c) ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 722) u dwóch przedsiębiorców, tj. w Dębnie i Szczecinie i stwierdzono, że:
-    banderole naklejone były w sposób prawidłowy i trwały, uniemożliwiający otwarcie opakowań jednostkowych bez ich uszkodzenia,
-    banderole nie były zniszczone ani uszkodzone,
-    znajdujące się w sprzedaży wyroby alkoholowe były oznaczone banderolami nie wykazującymi cech zafałszowania.
Ogółem sprawdzono 7 partii napojów alkoholowych (wino i wyroby spirytusowe).
Sprawdzono numery i serie banderoli umieszczone na badanych napojach alkoholowych, udostępnionych w Systemie Informacji o Banderolach Akcyzowych (SIBA) na stronie internetowej www.banderolaakcyzowa.pl. i nie stwierdzono nieprawidłowości.

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:
•    wydania 4 żądań organizacyjno-porządkowych w toku kontroli,


Podsumowanie
Skontrolowanie 6 placówek gastronomicznych specjalizujących się w określonym rodzaju kuchni zagranicznej nie daje właściwego obrazu działania całej sieci tego typu punktów. Z powodu ograniczenia ich działalności, w związku z panującą pandemią COVID-19, zmniejszono liczbę zaplanowanych w tym zakresie kontroli.


Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
                            Tel. 91 4225239 wew. 46

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 24-02-2021 14:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-02-2021
Ostatnia aktualizacja: Beata Dynowska 25-02-2021 09:01