Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli przestrzegania przepisów o informowaniu o cenach i promocji przedświątecznych w sieciach handlowych

Realizując wytyczne zawarte w programie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie w podanym wyżej zakresie w IV kwartale 2020 roku przeprowadził 9 kontroli u przedsiębiorców w: Szczecinie, Koszalinie, Policach, Kołobrzegu.

Nieprawidłowości stwierdzono u 1 przedsiębiorcy. Badaniem objęto łącznie 235 towarów, w tym 202 artykuły przemysłowe i 33 produkty spożywcze.
 
Zakres kontroli obejmował sprawdzenie przestrzegania przepisów:
-    ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2019 r., poz. 178),
-    rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015 w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług (Dz.U. z 2015 r., poz. 2121).

Ustalenia kontroli, w odniesieniu do poszczególnych punktów programu, przedstawiają się następująco.


1.    Rzetelność obsługi konsumentów

Sprawdzono rzetelność obsługi konsumentów w oparciu o rozliczenie zakupu kontrolnego dokonanego przed rozpoczęciem każdej kontroli, nie stwierdzając nieprawidłowości w badanym zakresie.
Zakupy kontrolne dotyczyły produktów objętych promocją. Łącznie u 9 przedsiębiorców zakupem objęto 18 towarów.

2.    Prawidłowość przekazywania konsumentom informacji o cenach

Badaniem objęto 235 towarów w zakresie uwidaczniania cen, w tym 62 zbadano w zakresie uwidaczniania cen jednostkowych. Stwierdzono, że:
-    wszystkie badane partie oznaczone były ceną,
-    przy 5 partiach nie uwidoczniono cen jednostkowych dla towarów przeznaczonych
do sprzedaży według masy i objętości, co było niezgodne z art. 4 ust. 1 ww. ustawy w związku z § 3 ust. 2 i § 4 ww. rozporządzenia (u 1 przedsiębiorcy w Szczecinie).

Podczas kontroli wydano na podstawie art. 16 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1706) żądanie dla przedsiębiorcy dotyczące niezwłocznego usunięcia stwierdzonego uchybienia porządkowego i organizacyjnego. Żądanie wykonano.  

W odniesieniu do tego przedsiębiorcy przeprowadzone zostanie postępowanie zmierzające do nałożenia kary pieniężnej z art. 6 ust. 1 ww. ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług.

3.    Poprawność wyliczenia cen jednostkowych

Spośród 235 skontrolowanych produktów 62 oferowano do sprzedaży według masy lub objętości. W przypadku 1 przedsiębiorcy (w Szczecinie) stwierdzono, że przy 3 partiach produktów cena jednostkowa była nieprawidłowo wyliczona.
Podczas kontroli na podstawie art. 16 ust.1 pkt 5 ww. ustawy o Inspekcji Handlowej wydano żądanie dla przedsiębiorcy niezwłocznego usunięcia stwierdzonego uchybienia porządkowego i organizacyjnego. Żądanie wykonano.  
 
4.    Porównanie zgodności cen uwidocznionych przy danym produkcie z cenami zakodowanymi w kasie
 

Badaniem objęto 235 partii towarów, nie stwierdzając nieprawidłowości w badanym zakresie.

5.    Sposób uwidaczniania cen

Informacje o cenach uwidocznione były w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen, a informacje umieszczone na wywieszkach lub w gazetkach pozwalały na łatwą identyfikację ceny z towarem.

6.    Rzetelność działania przedsiębiorców oferujących produkty w różnych formach promocji skierowanej do konsumentów

W toku kontroli  ustalono, że:

a)    u wszystkich skontrolowanych przedsiębiorców produkty oferowane po cenach obniżonych były oznakowane według schematu: cena aktualna, wyższa cena dotychczasowa, procent obniżki lub informacja o naliczanym rabacie. Stwierdzono, że ceny obniżone zostały naliczone prawidłowo.

Na podstawie okazanych dokumentów ustalono, że u 1 przedsiębiorcy (w Szczecinie) przed ostatnią obniżką cen, 4 towary były w rzeczywistości sprzedawane po innych cenach niż podano w gazetce reklamowej lub na wywieszkach przy tych towarach. Ceny sprzed obniżki podane w okazanych dokumentach były niższe, niż przekreślone uwidocznione w gazetce lub na wywieszkach.
W związku z powyższym przedsiębiorca wyjaśnił, że:
-    zmiany cen na koniec miesiąca dokonywane są w centrali i następują automatycznie
w porze nocnej,
-    w sytuacji, gdy przekreślona cena uwidoczniona w gazetce jest wyższa, niż ostatnia poprzedzająca obniżkę wskazana w dokumentach historii cen, to ceny przekreślone
w materiałach promocyjnych zawsze są cenami regularnymi obowiązującymi na rynku krajowym, natomiast poprzednia cena musiała być również ceną promocyjną,
-    w sytuacji, gdy cena na etykiecie jest niższa od wskazanej w historii cen, to wynika to z promocji lokalnej.

Na podstawie okazanych dokumentów u ośmiu przedsiębiorców ustalono, że przed obniżką towary były rzeczywiście sprzedawane po cenach sprzed tej obniżki.

W jednym przypadku w toku kontroli nie okazano dokumentów umożliwiających sprawdzenie cen sprzed promocji, wobec powyższego wydano pisemne żądanie na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1, 6 i 12 ww. ustawy o Inspekcji Handlowej przedłożenia dokumentów potwierdzających stosowanie cen sprzed promocji obowiązującej w dniu kontroli. Żądanie wykonano.

b)    nie stwierdzono w sprzedaży produktów, w których pewna część w opakowaniu była oferowana jako „gratis”,

c)    u 1 przedsiębiorcy 2 produkty sprzedawano w zestawach promocyjnych, w których do towaru podstawowego dołączony był inny produkt. Ustalono, że dołączone produkty były rzeczywiście za darmo; produkt podstawowy sprzedawany pojedynczo był w identycznej cenie, jak zestaw promocyjny,

d)    u 3 przedsiębiorców produkty oferowane po cenach obniżonych były prezentowane
w gazetce reklamowej. Uwag nie wniesiono.

e)    towary oferowane po obniżonych cenach były oznakowane w następujący sposób:
-    „special price” - informacja znajdowała się przy wieszakach lub przy półkach
z odzieżą,
-    „do -40%” - informacja znajdowała się przy wieszakach z odzieżą,
-    „kupuj taniej”  - informacja znajdowała się na wywieszce cenowej,
-    „Black week” - przy zakupie 1 sztuki odzieży klient otrzymywał 20% rabatu, natomiast przy zakupie 2 sztuk odzieży lub więcej klient otrzymywał 30% rabatu (naliczanego dla każdej sztuki). Naliczanie obniżonych cen w ramach akcji „Black week” odbywało się w momencie zakupu, tj. naliczania ceny w kasie,
-    „Black friday XXXL”,
-    „Złap okazję” (całoroczna akcja, która ma na celu wyprzedaż ostatnich sztuk towaru lub towarów powystawowych),
-    „Black Friday”,
-    wywieszki cenowe umieszczone przy towarach oferowanych w promocji były wydrukowane na kolorowym papierze (zielonym, czerwonym, niebieskim),
-    produkty przecenione oddzielone były od nieprzecenionych czerwonymi kartkami z napisem „Promocja”,
-    cena sprzed okresu promocyjnego była uwidoczniona przy użyciu mniejszej czcionki i przekreślona, a ceny promocyjne zapisano wyraźnie większą czcionką,
-    na wywieszkach cenowych obok przekreślonej ceny sprzed promocji widniał napis „Promocja”.

Materiały z kontroli stanowiły podstawę do:

-    wydania 1 żądania organizacyjno – porządkowego,
-    wydania 1 żądania dotyczącego dostarczenia dokumentów sprzed promocji.

Ponadto zostanie wydana, na podstawie art. 4 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, decyzja dotycząca nałożenia kary pieniężnej.

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
                            Tel. 91 4225239 wew. 46

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 22-02-2021 08:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-02-2021
Ostatnia aktualizacja: Beata Dynowska 22-02-2021 08:31