Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości oznakowania i obrotu kosmetykami

Realizując wytyczne zawarte w programie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie w podanym wyżej zakresie w IV kwartale 2020 roku przeprowadził 8 kontroli u przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną w Szczecinie, Świnoujściu i Koszalinie.

Podczas kontroli sprawdzono 24 partie kosmetyków w zakresie prawidłowości oznakowania.
Do kontroli wytypowano:
-    21 partii pudrów, fluidów i podkładów do twarzy,
-    1 partię maski regenerującej do włosów farbowanych i zniszczonych,
-    1 partię kremu wypełniająco – napinającego,
-    1 partię dotleniającej maski algowej z aktywnym węglem.

Nieprawidłowości w sprawdzonych kosmetykach nie stwierdzono.  

Ustalenia kontroli, w odniesieniu do poszczególnych punktów programu, przedstawiają się następująco:

1.      Prawidłowość oznakowania opakowań kosmetyków

Prawidłowość oznakowania opakowań 24 partii kosmetyków dokonano w oparciu o przepisy:
-    ustawy z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz.U. z 2018 r.
poz. 2227),
-    art. 19 i 20 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych (Dz. Urz. UE L z dnia 22 grudnia 2009 r., nr 342, str. 59 ze zm.),
-    rozporządzenia Komisji (UE) nr 655/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. określającego kryteria  dotyczące uzasadniania oświadczeń stosowanych w związku z produktami kosmetycznymi (Dz. Urz. UE L z dnia 11 lipca 2013 r., nr 190, str. 31),
-    ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1442),
-    rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych (Dz. U. nr 122, poz. 1010).
Nieprawidłowości w ww. zakresie nie stwierdzono.

Sprawdzając oznaczenia wymagane przepisami ww. rozporządzenia nr 1223/2009 stwierdzono, że na pojemnikach i opakowaniach zewnętrznych kosmetyków znajdowały się nieusuwalne, łatwe do odczytania i widoczne informacje określone w art. 19 ust.1 ww. rozporządzenia, takie jak: imię i nazwisko lub zarejestrowana firma oraz adres osoby odpowiedzialnej, nominalna zawartość w momencie pakowania, data do której dany produkt kosmetyczny przechowywany w odpowiednich warunkach zachowuje w pełni swoje pierwotne właściwości, numer partii produktu lub oznaczenia pozwalające na identyfikację produktu kosmetycznego, funkcja produktu, wykaz składników poprzedzony określeniem „ingredients”. Produkty kosmetyczne posiadały oznaczenia w języku polskim.

W zakresie przestrzegania dat minimalnej trwałości sprawdzono 2 partie kosmetyków oznakowanych zwrotem „Najlepiej zużyć przed końcem”. Sprawdzane kosmetyki posiadały nieprzekroczone terminy trwałości. Ponadto 22 partie produktów o minimalnej trwałości dłuższej niż 30 miesięcy były oznakowane symbolem „otwartego słoiczka” (określonym w zał. VII pkt 2 do ww. rozporządzenia) wraz z podaniem okresu, w jakim po otwarciu pojemnika, produkt jest bezpieczny i może być stosowany bez szkody dla konsumenta.

Nie stwierdzono podczas prowadzonych kontroli sprzedaży kosmetyków luzem.

2.    Prawidłowość oświadczeń o produkcie, zamieszczonych na opakowaniach kosmetyków, o których mowa w rozporządzeniu 1223/2009

Na podstawie art. 20 ust. 1 ww. rozporządzenia sprawdzono czy badane kosmetyki nie były zaopatrzone w tzw. deklaracje marketingowe, które przypisywałyby tym produktom cechy lub funkcje, których nie posiadają. Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

Nie sprawdzano zagadnień opisanych w art. 1 rozporządzenia Komisji (UE) Nr 655/2013
z dnia 10.07.2013 r., określającym kryteria dotyczące uzasadnienia oświadczeń stosowanych w związku z produktami kosmetycznymi (Dz. Urz. UE L z dnia 11.07.2013 r., Nr 190, str. 31), z uwagi na to, że w oznaczeniach kosmetyków poddanych kontroli nie stwierdzono oświadczeń (jak opisano wyżej), czy oznaczeń które informowałyby bezpośrednio lub pośrednio o właściwościach lub funkcjach produktu, a które budziłyby wątpliwości co do ich autentyczności, wiarygodności.

3.    Przestrzeganie prawidłowości obrotu w zakresie ograniczeń i zakazu stosowania niektórych substancji

Wszystkie badane 24 partie produktów sprawdzono pod kątem przestrzegania prawidłowości obrotu w zakresie ograniczeń i zakazu stosowania niektórych substancji, określonych w art. 14 ww. rozporządzenia 1223/2009.
W wykazie składników podanych na opakowaniach jednostkowych kosmetyków, nie stwierdzono, aby produkty kosmetyczne wytypowane do kontroli, zawierały:
-    substancje niedozwolone wymienione w załączniku nr II do ww. rozporządzenia,
-    substancje podlegające ograniczeniom, które nie są stosowane zgodnie z ograniczeniami określonymi w załączniku nr III do ww. rozporządzenia,
-    barwniki inne niż wymienione w załączniku nr IV do ww. rozporządzenia,
-    substancje konserwujące inne niż wymienione w załączniku nr V do ww. rozporządzenia,
-    substancje promieniochronne inne niż wymienione w załączniku nr VI do ww. rozporządzenia.

Poddane kontroli produkty kosmetyczne spełniały wymagania art. 14 ww. rozporządzenia.

4.    Wymagania w zakresie ustawy o towarach paczkowanych

Sprawdzono sposób oznakowania 14 opakowań jednostkowych oznaczonych znakiem „e” (w tym ilością nominalną) stwierdzając, że były one zgodne z wymaganiami określonymi w ww. ustawie o towarach paczkowanych oraz w ww. rozporządzeniu w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowania towarów paczkowanych.
W oznakowaniu opakowania jednostkowego kontrolowanych kosmetyków nie stwierdzono innego paczkującego przedsiębiorcy niż producent lub dystrybutor. Wysokość cyfr i liter w oznaczeniu ilości nominalnej podanej na tych towarach, była zgodna z wymogami określonymi w zał. 2 do ww. rozporządzenia.

     Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
                            Tel. 91 4225239 wew. 46

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 22-02-2021 08:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-02-2021
Ostatnia aktualizacja: Beata Dynowska 22-02-2021 08:23