Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja dotycząca programu kontroli jakości paliw stałych w 2020 r.

W nawiązaniu do programu kontroli jakości paliw stałych w 2020 r. informuję, iż Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie w 2020 r. przeprowadził 38 kontroli jakości paliw stałych.

1)    Kontrole przeprowadzono u 38 przedsiębiorców m.in. w Szczecinie, Pyrzycach, Chojnie, Gryfinie, Choszcznie, Sławnie, Czaplinku, Koszalinie, Świdwinie, Barlinku, Gryficach, Dębnie, Goleniów, Szczecinku.

2)    W toku wszystkich kontroli do badań laboratoryjnych pobrano 38 próbek różnych sortymentów węgla kamiennego. W 6 przypadkach badania wykazały, iż paliwo stałe nie spełniało wymagań jakościowych deklarowanych w świadectwach jakości paliwa stałego wystawionych przez przedsiębiorców i dodatkowo w 1 z tych przypadków nie spełniało wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27.09.2018r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1890).


Dotyczyło to następujących przedsiębiorców:
a)    Pyrzyce.
Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano węgiel kamienny Ekogroszek i badania wykazały, że ww. paliwo:
-    spełnia wymagania jakościowe określone w ww. rozporządzeniu,
-    nie spełnia wymagań określonych w wystawianym przez przedsiębiorcę świadectwie jakości paliw potwierdzającym spełnienie przez ww. paliwo stałe wymagań jakościowych, i tak:

 • zawartość popiołu wyniosła 5,57 %, przy wymaganiu jakościowym określonym w świadectwie jakości jako 4,10 % (odchylenie ≥4,1-0,12 ≤4,1+0,12),
 • zawartość podziarna wyniosła 8,2 %, przy wymaganiu jakościowym określonym w świadectwie jakości jako 0,0 % (odchylenie ≤0,0+0,4),
 • zawartość wilgoci całkowitej wyniosła 11,2 % przy wymaganiu jakościowym określonym w świadectwie jakości jako 9,5 % (odchylenie ≥9,5-0,3 ≤9,5+0,3).

Badania próbki kontrolnej przedmiotowego paliwa stałego potwierdziły, badania ww. próbki, tj.: paliwo nie spełnia wymagań określonych w wystawianym przez przedsiębiorcę świadectwie jakości paliw potwierdzającym spełnienie przez ww. paliwo stałe wymagań jakościowych, i tak:
-    zawartość popiołu wyniosła 5,65 %, przy wymaganiu jakościowym określonym w świadectwie jakości jako 4,10 % (odchylenie ≥4,1-0,12 ≤4,1+0,12),
-    zawartość podziarna wyniosła 7,2 %, przy wymaganiu jakościowym określonym w świadectwie jakości jako 0,0 % (odchylenie ≤0,0+0,4),
-    zawartość wilgoci całkowitej wyniosła 11,1 % przy wymaganiu jakościowym określonym w świadectwie jakości jako 9,5 % (odchylenie ≥9,5-0,3 ≤9,5+0,3).

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej skierował do Prezesa UOKiK materiały dotyczące sprawy w celu wszczęcia postępowania administracyjnego, a następnie wydania decyzji o zwrocie przez kontrolowanego przedsiębiorcę kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

W związku z takimi wynikami badań Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wszczął postępowanie administracyjne, a następnie wydał decyzję w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w wysokości 10.000 zł. z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 35a pkt 9 lit. b ustawy z dnia 5 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. z 2019 r., poz. 660). Kara została wpłacona.

b)    Szczecin,
Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano węgiel kamienny Orzech, a badania wykazały, że ww. paliwo:
-    spełnia wymagania jakościowe określone w ww. rozporządzeniu,
-    nie spełnia wymagań określonych w wystawianym przez przedsiębiorcę świadectwie jakości paliw potwierdzającym spełnienie przez ww. paliwo stałe wymagań jakościowych (zawartość podziarna wykazało wartość 14,7 %, przy wymaganiu jakościowym określonym w świadectwie jakości jako 10,0 % (odchylenie  ≤10,0+0,5)).

Badania próbki kontrolnej przedmiotowego paliwa stałego potwierdziły ww. wyniki badań, tj. paliwo nie spełnia wymagań określonych w wystawianym przez przedsiębiorcę świadectwie jakości paliw potwierdzającym spełnienie przez ww. paliwo stałe wymagań jakościowych (zawartość podziarna wykazało wartość 12,0 %, przy wymaganiu jakościowym określonym w świadectwie jakości jako 10,0 % (odchylenie  ≤10,0+0,5)).

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej skierował do Prezesa UOKiK materiały dotyczące sprawy celem wszczęcia postępowania administracyjnego, a następnie wydania decyzji o zwrocie przez kontrolowanego przedsiębiorcę kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

W związku z takimi wynikami badań Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wszczął postępowanie administracyjne, a następnie wydał decyzję w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w wysokości 10.000 zł z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 35a pkt 9 lit. b ustawy jw. Wystawiono tytuł wykonawczy. Kara została wpłacona.

c)    Łobez.
Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano węgiel kamienny Miał i badania wykazały, że ww. paliwo:
-    spełnia wymagania jakościowe określone w ww. rozporządzeniu;
-    nie spełnia wymagań określonych w wystawianym przez przedsiębiorcę świadectwie jakości paliw potwierdzającym spełnienie przez ww. paliwo stałe wymagań jakościowych, i tak:

 • zawartość popiołu wyniosła 6,03 % przy wymaganiu jakościowym określonym w świadectwie jakości jako 3,30 % (odchylenie  ≤3,30+0,1),
 • zawartość siarki całkowitej wyniosła 0,28 % przy wymaganiu jakościowym określonym w świadectwie jakości jako 0,21 % (odchylenie ≥0,21-0,001 ≤0,21+0,001),
 • wartość opałowa wyniosła 23,526 MJ/kg przy wymaganiu jakościowym określonym w świadectwie jakości jako 26,023 MJ/kg (odchylenie ≥26,023-1,00),
 • wartość nadziarna wyniosła 7,4 % przy wymaganiu jakościowym określonym w świadectwie jakości jako 5,0 % (odchylenie ≤5,0+0,1),
 • zawartość wilgoci całkowitej wyniosła 17,5 % przy wymaganiu jakościowym określonym w świadectwie jakości jako 14,1 % (odchylenie ≤14,1+0,42).


Badanie próbki kontrolnej przedmiotowego paliwa stałego potwierdziły badania
ww. próbki, tj.:
-    nie spełnia wymagań określonych w wystawianym przez przedsiębiorcę świadectwie jakości paliw potwierdzającym spełnienie przez ww. paliwo stałe wymagań jakościowych, ponieważ:

 • zawartość popiołu wyniosła 5,97 % przy wymaganiu jakościowym określonym w świadectwie jakości jako 3,30 % (odchylenie  ≤3,30+0,1),
 • zawartość siarki całkowitej wyniosła 0,27 % przy wymaganiu jakościowym określonym w świadectwie jakości jako 0,21 % (odchylenie ≥0,21-0,001 ≤0,21+0,001),
 • wartość opałowa wyniosła 23,551 MJ/kg przy wymaganiu jakościowym określonym w świadectwie jakości jako 26,023 MJ/kg (odchylenie ≥26,023-1,00),
 • wartość nadziarna wyniosła 7,8 % przy wymaganiu jakościowym określonym w świadectwie jakości jako 5,0 % (odchylenie ≤5,0+0,1),
 • zawartość wilgoci całkowitej wyniosła 17,7 % przy wymaganiu jakościowym określonym w świadectwie jakości jako 14,1 % (odchylenie ≤14,1+0,42).

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej skierował do Prezesa UOKiK materiały dotyczące sprawy celem wszczęcia postępowania administracyjnego, a następnie wydania decyzji o zwrocie przez kontrolowanego przedsiębiorcę kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

W związku z powyższym Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wszczął postępowanie administracyjne, a następnie wydał decyzję w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w wysokości 10.000 zł z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 35a pkt 9 lit. b ww. ustawy. Po wykorzystaniu przez przedsiębiorcę prawa do odwołania kara została wpłacona.

d)    Lipiany.
Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano węgiel kamienny Ekogroszek
i badania wykazały, że ww. paliwo:
-    spełnia wymagania jakościowe określone w ww. rozporządzeniu w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych;
-    nie spełnia wymagań określonych w wystawianym przez przedsiębiorcę świadectwie jakości paliw potwierdzającym spełnienie przez ww. paliwo stałe wymagań jakościowych (zawartość wilgoci całkowitej wyniosła 15,0 %, przy wymaganiu jakościowym określonym w świadectwie jakości jako 4,5 – 13,4 % (odchylenie  ≥4,5-0,135 ≤13,4+0,402)).

Badanie próbki kontrolnej przedmiotowego paliwa stałego potwierdziły badania
ww. próbki, tj. paliwo nie spełnia wymagań określonych w wystawianym przez przedsiębiorcę świadectwie jakości paliw potwierdzającym spełnienie przez ww. paliwo stałe wymagań jakościowych (zawartość wilgoci całkowitej wyniosła 14,6 %, przy wymaganiu jakościowym określonym w świadectwie jakości jako 4,5 – 13,4 % (odchylenie  ≥4,5-0,135 ≤13,4+0,402)).

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej skieruje do Prezesa UOKiK materiały dotyczące sprawy w celu wszczęcia postępowania administracyjnego,
a następnie wydania decyzji o zwrocie przez kontrolowanego przedsiębiorcę kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

Do dnia sporządzenia informacji nie zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 35a pkt 9 lit. b ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

e)    Sławno.
Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano węgiel kamienny Kostka i badania wykazały, że ww. paliwo:
-    spełnia wymagania jakościowe określone w ww. rozporządzeniu w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych;
-    nie spełnia wymagań określonych w wystawianym przez przedsiębiorcę świadectwie jakości paliw potwierdzającym spełnienie przez ww. paliwo stałe wymagań jakościowych, i tak

 • zawartość popiołu wyniosła 7,5%, przy wymaganiu jakościowym określonym w świadectwie jakości jako 6,7% (odchylenie  ≤6,7+0,201),
 • zawartość siarki całkowitej wyniosła 0,45%, przy wymaganiu jakościowym określonym w świadectwie jakości jako 0,36% (odchylenie ≤0,36,0+0,00108).
 • Wyniki badań próbki kontrolnej przedmiotowego paliwa stałego potwierdziły ww. wyniki badań, tj. paliwo nie spełnia wymagań określonych w wystawianym przez przedsiębiorcę świadectwie jakości paliw potwierdzającym spełnienie przez ww. paliwo stałe wymagań jakościowych ponieważ:
 • zawartość popiołu wyniosła 7,8%, przy wymaganiu jakościowym określonym w świadectwie jakości jako 6,7% (odchylenie  ≤6,7+0,201),
 • zawartość siarki całkowitej wyniosła 0,45%, przy wymaganiu jakościowym określonym w świadectwie jakości jako 0,36% (odchylenie ≤0,36,0+0,00108).

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej skieruje do Prezesa UOKiK materiały dotyczące sprawy w celu wszczęcia postępowania administracyjnego, a następnie wydania decyzji o zwrocie przez kontrolowanego przedsiębiorcę kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.
Do dnia sporządzenia informacji nie zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 35a pkt 9 lit. b ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

f)    Dębno.
Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano węgiel kamienny Orzech II, badania
wykazały, że ww. paliwo:
-    nie spełnia wymagań jakościowych określonych w  cyt. rozporządzeniu w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych;
-    nie spełnia wymagań określonych w wystawianym przez przedsiębiorcę świadectwie jakości paliw potwierdzającym spełnienie przez ww. paliwo stałe wymagań jakościowych, i tak:
•    zawartość podziarna wyniosła 11,9 %, przy wymaganiu jakościowym określonym w rozporządzeniu w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych jako 10,0 % (odchylenie  ≤10+0,5),
•    zawartość podziarna wyniosła 11,9 %, przy wymaganiu jakościowym określonym w świadectwie jakości jako 10,0 % (odchylenie ≤10+0,5).

Wyniki badań próbki kontrolnej przedmiotowego paliwa stałego potwierdziły
ww. badania, tj. paliwo:
-   nie spełnia wymagań jakościowych określonych w  cyt. rozporządzeniu w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych;
-    nie spełnia wymagań określonych w wystawianym przez przedsiębiorcę świadectwie jakości paliw potwierdzającym spełnienie przez ww. paliwo stałe wymagań jakościowych ponieważ:
•    zawartość podziarna wyniosła 12,9 %, przy wymaganiu jakościowym określonym w rozporządzeniu Ministra Energii w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych jako 10,0 % (odchylenie  ≤10+0,5),
•    zawartość podziarna wyniosła 12,9 %, przy wymaganiu jakościowym określonym w świadectwie jakości jako 10,0 % (odchylenie ≤10+0,5).
Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej skierował do Prezesa UOKiK materiały dotyczące sprawy celem wszczęcia postępowania administracyjnego, a następnie wydania decyzji o zwrocie przez kontrolowanego przedsiębiorcę kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

Do dnia sporządzenia informacji nie zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 35a pkt 9 lit. b ww. ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Ponadto skierowano do Prokuratury Rejonowej w Myśliborzu zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa określonego w art. 34a ust. 1 ustawy jw. Kontrolowani przedsiębiorcy przestrzegali zakazu wprowadzania do obrotu paliw stałych, określonych w art. 7 ust. 7a pkt.1 i 4 ww. ustawy.

3)    Podczas każdej z 38 kontroli sprawdzono świadectw jakości paliw stałych.
-   Stwierdzono, że 13 przedsiębiorców wystawiało i przekazywało świadectwa jakości, które nie spełniały wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia
27 września 2018 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1892) oraz wymagań zawartych w art. 6d ww. ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.
Kontrolowanych przedsiębiorców pouczono o obowiązku wystawiania i przekazywania świadectw jakości paliw stałych zgodnych ze wzorem określonym w ww. rozporządzeniu w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych oraz wskazano, iż na stronie internetowej Ministerstwa Aktywów Państwowych https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/najczestsze-pytania-i-odpowiedzi został opublikowany artykuł odnoszący się do kwestii wystawiania świadectw jakości paliw stałych i przedstawiono przykładowe wzory wypełnionych świadectw jakości paliw stałych.
-    Nie stwierdzono przypadków nie wystawiania świadectw jakości paliw stałych.
-    Podczas wszystkich kontroli stwierdzono, że świadectwa jakości paliw stałych były przekazywane odbiorcom oraz były przechowywane.
-    Nie wszczynano postępowań w sprawie o nałożenie kary pieniężnej za brak wystawienia świadectwa jakości paliw stałych oraz nie wydano decyzji administracyjnych nakładających karę pieniężną za brak wystawienia świadectwa jakości paliw stałych.
Nie odnotowano przypadków, w których odstąpiono od wymierzenia kary pieniężnej.


Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
                            Tel. 91 4225239 wew. 46

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 22-02-2021 08:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-02-2021
Ostatnia aktualizacja: Beata Dynowska 22-02-2021 08:12