Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja dot. kontroli w zakresie świadectw jakości paliw stałych oraz jakości paliw stałych w III kwartale 2020 r.

W III kwartale 2020 r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził: 

•    5 kontroli jakości paliw stałych (tylko zlecone przez Prezesa UOKiK), podczas których sprawdzono świadectwa jakości paliw stałych. 
Kontrole przeprowadzono u 5 przedsiębiorców m.in. w: Choszcznie, Koszalinie, Kołobrzegu.

•    W wyniku kontroli stwierdzono, że 1 przedsiębiorca wystawiał i przekazywał świadectwa jakości, które nie spełniały wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1892) oraz wymagań zawartych w art. 6d ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw tj.:
-    przedsiębiorca w Koszalinie w wystawionym świadectwie jakości dla węgla kamiennego groszek w pkt. 7 „Wartość wskazana przez przedsiębiorcę” nie podał granicznych wartości parametrów dla ww. paliwa stałego z uwzględnieniem dopuszczalnych poziomów odchyleń określonych w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych  (Dz.U. 2018 r., poz. 1890) w parametrach: „Zawartość popiołu”, „Wartość opałowa”, „Zawartość wilgoci całkowitej”. Podano wartość bez określenia max bądź min. Ponadto w tym samym punkcie 7 nie wskazał parametrów „Zawartość podziarna” i „Zawartość nadziarna” (wraz z określeniem ich wartości), które występują w tabeli nr 3 ww. rozporządzenia Ministra Energii dla węgla kamiennego groszek. Natomiast w pkt. 8 „Wartość dopuszczalna minimalna” nie podano wartości dopuszczalnej parametrów „Zawartość podziarna” i „Zawartość nadziarna”. Powyższe było niezgodne z art. 6d pkt 6 i 7 ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

•    Kontrolowanego przedsiębiorcę pouczono o obowiązku wystawiania świadectw jakości paliw stałych zgodnych  ze wzorem określonym w ww. rozporządzeniu z uwzględnieniem zaleceń Ministerstwa Energii wskazanych na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/najczestsze-pytania-i odpowiedzi, na której umieszczono wzory prawidłowo wypełnionych świadectw jakości, wskazując również sposób zapisu parametrów jakościowych w tych świadectwach. Do kontrolowanego przedsiębiorcy skierowano wystąpienie pokontrolne w tym zakresie. Na dzień sporządzenia informacji nie otrzymano odpowiedzi. 

•    Podczas 5 kontroli stwierdzono, że świadectwa jakości paliw stałych były wystawiane, przekazywane odbiorcom oraz były przechowywane. 

•    Kontrolowani przedsiębiorcy przestrzegali zakazu wprowadzania do obrotu paliw stałych, określonych w art. 7 ust. 7a pkt 1 i 4 ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw stałych.

•    Nie wszczynano postępowań administracyjnych w sprawie o nałożenie kary pieniężnej za brak wystawienia świadectw jakości paliw stałych oraz nie wydano decyzji administracyjnych nakładających kary pieniężne za brak wystawienia świadectw jakości paliw stałych dot. kontroli przeprowadzonych w III kwartale 2020 r., 

•    Nie odnotowano przypadków, w których odstąpiono od wymierzenia kary pieniężnej.
Ponadto w toku 5 przeprowadzonych kontroli pobrano próbki 5 różnych sortymentów węgla kamiennego do badań laboratoryjnych.
W 5 przypadkach badania laboratoryjne wykazały, iż paliwo spełniało wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu ME w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych oraz wymagania jakościowe deklarowane przez przedsiębiorców w wystawionych świadectwach jakości paliw stałych.


Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej 
w Szczecinie 
                            Tel. 91 4225239 wew. 36
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 14-12-2020 15:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-12-2020
Ostatnia aktualizacja: Beata Dynowska 14-12-2020 15:11