Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców wymagań ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Realizując wytyczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził w podanym wyżej zakresie 17 kontroli u 17 przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w zakresie przestrzegania wymagań ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1895 ze zm.) zwanej dalej „ustawą o zużytym sprzęcie”. 
Do kontroli w powyższym zakresie wytypowano 83 partie różnego rodzaju sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów art. 37 i art. 39 ww. ustawy o zużytym sprzęcie stwierdzono u 3 przedsiębiorców.

Ustalenia kontroli, w odniesieniu do poszczególnych punktów programu, przedstawiają się następująco. 

1.    Przestrzeganie art. 37 ust. 1-3 ustawy o zużytym sprzęcie.

W czasie przeprowadzonych kontroli u 17 przedsiębiorców będących dystrybutorami sprzętu elektrycznego i elektronicznego ustalono, że:
a)    piętnastu przedsiębiorców odbierało w punkcie sprzedaży nieodpłatnie sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych, o ile zużyty sprzęt był tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje, co sprzęt sprzedawany.
Dwóch kontrolowany przedsiębiorców (dystrybutor) oświadczyło, że żaden klient sklepu podczas jego dotychczasowej działalności nie zdał zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych.
b)    jeden przedsiębiorca w przypadku dostarczenia nabywcy sprzętu odbierał nieodpłatnie zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt był tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony, a szesnastu przedsiębiorców nie zajmowało się dostarczaniem nabywcy sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, zatem nie dotyczył go ten obowiązek,
c)    tylko jeden z przedsiębiorców prowadził jednostkę handlu detalicznego o powierzchni co najmniej 400 m2 i przyjmował nieodpłatnie zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekraczał 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego do gospodarstwa domowych. 

2.    Przestrzeganie art. 37 ust. 4, art. 39 ustawy o zużytym sprzęcie.

W czasie przeprowadzonych kontroli u 17 przedsiębiorców ustalono, że:
a)    dwóch przedsiębiorców (dystrybutor) nie umieściło w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacji w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1-3, tj.:
-    o nieodpłatnym odbiorze zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje 
co sprzęt sprzedawany,
-    o obowiązku nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony, 
-    o obowiązku nieodpłatnego przyjęcia przez prowadzącego jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 400 m² poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, co jest niezgodne z wymaganiami art. 37 ust. 4 ww. ustawy;
b)    dwóch tych samych przedsiębiorców w punkcie sprzedaży nie umieściło informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, co naruszało art. 39 pkt 2 ww. ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
    
Trzech z kontrolowanych przedsiębiorców udostępniało na rynku sprzęt za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
    Ustalono, że jeden przedsiębiorca zgodnie z wymaganiami art. 37 ust. 4 ww. ustawy jako dystrybutor udostępniający na rynku sprzęt za pomocą środków porozumiewania się na odległość nie przekazał informacji zgodnie art. 37 ust. 2-3 oraz nie umieścił informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, co naruszało art. 39 pkt 2) ww. ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 

W trakcie trwania kontroli jeden przedsiębiorca podjął dobrowolne działania i w punkcie sprzedaży umieścił informację w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1-3 oraz art. 39 pkt 2) ww. ustawy. Natomiast do dwóch przedsiębiorców skierowano wystąpienia pokontrolne w celu usunięcia stwierdzonych uchybień. Na dzień pisania informacji nie udzielono odpowiedzi. 
Za ww. nieprawidłowości wobec trzech przedsiębiorców będzie wszczęte postępowanie administracyjne celem nałożenia kary pieniężnej (dot. art. 37 ust. 1-3 oraz art. 39 pkt 2).

Wszystkie 83 partie różnego rodzaju sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego dla gospodarstw domowych oznakowane były w sposób wyraźny, czytelny i trwały, a także  na opakowaniach i dokumentach dołączonych do sprzętu symbolem selektywnego zbierania, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do ww. ustawy – zgodnie z wymaganiami art. 39 pkt 1 lit b) ww. ustawy.
Do każdego  sprzętu dołączono instrukcje zawierające informacje o:
-    zakazie umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami, wraz z wyjaśnieniem znaczenia oznakowania, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ww. ustawy,
-    potencjalnych skutkach dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych, zgodnie z art. 39 pkt 3) ww. ustawy.


Wykorzystanie ustaleń
Materiały z przeprowadzonych kontroli będą podstawą do wszczęcia postępowania administracyjnego celem nałożenia kary pieniężnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1895 ze zm.).

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej 
w Szczecinie 
                            Tel. 91 4225239 wew. 36
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 03-11-2020 10:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-11-2020
Ostatnia aktualizacja: Beata Dynowska 03-11-2020 11:25