Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa zabawek

Cel kontroli: ocena, czy wprowadzone do obrotu zabawki spełniają wymagania określone w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek  oraz czy występują niezgodności formalne w rozumieniu art. 4 pkt 12a ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku , w zakresie w jakim odnoszą się do zabawek.

Wyniki kontroli:

Rodzaj podmiotu kontrolowanego

Liczba skontrolowanych podmiotów danego rodzaju

Liczba skontrolowanych zabawek

Liczba zakwestionowanych zabawek

Procentowy udział zakwestionowanych zabawek

Uwaga*

Producent

 

 

 

 

 

Importer

1

2

2

100%

1 kontrola planowa – pobranie próby, 2 – doręczenie wyników

Dystrybutor

Sprzedawca hurtowy

 

 

 

 

 

Sklep detaliczny

1

2

2

100%

1 kontrola planowa – pobranie próby, 2 – doręczenie wyników

Sklep wielkopowierzchniowy

 

 

 

 

 

Łącznie :

 

2

4

4

100%

 

*W przypadku dystrybutora, w kolumnie „Uwagi” prosimy wpisać czy to pierwszy dystrybutor na terenie Polski.

 

Uwaga:
W I kwartale 2020 r. przeprowadzono łącznie 2 kontrole (1 u importera i 1 u przedsiębiorcy detalicznego). Ponadto, w tym samym kwartale przeprowadzono drugie kontrole u tych samych przedsiębiorców, podczas których doręczono sprawozdania z badań.
Pochodzenie skontrolowanych zabawek:
•    Import – 4 partie
Stwierdzono następujące niezgodności formalne :
•    niezasadne oznaczono ostrzeżeniem „0-3”, w 1 przypadku,
•    nieprawidłowo sporządzono instrukcję, w 3 przypadkach,
•    informacje w instrukcji podano w języku obcym, w 1 przypadku.

Badania laboratoryjne :
Łącznie przebadano 2 zabawki, które zakwestionowano.
W Specjalistycznym Laboratorium Badania Zabawek w Lublinie przeprowadzono badanie 2 próbek zabawek (rowerek i hulajnoga), stwierdzając niezgodności w zakresie konstrukcji, wykonania i zastosowanych materiałów w 2 próbkach (100 % ogółu zbadanych).
Najczęściej pojawiające się niezgodności to:
•    dostęp do małych elementów (od plecaczka stanowiącego wyposażenie rowerka oderwały się suwaki), co było niezgodne z § 5 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia
oraz pkt 1.4.2. i pkt 1.4.3 Załącznika 1 „Wymagania dla zabawek” do ww. rozporządzenia w sprawie wymagań dla zabawek,
•    w otworze w składanej rurce kierownicy hulajnogi można było wsunąć pręt 5 mm (przy ustawieniu jej na maksymalną wysokość), co było niezgodne z § 5 ust. 2 ww. rozporządzenia oraz pkt 1.3 ww. Załącznika nr 1.

Działania Inspekcji Handlowej: w przypadku niezgodności formalnych inspektorzy IH wezwali 2 importerów do podjęcia dobrowolnych działań naprawczych w odniesieniu do 3 partii rowerków.
Działania zostały podjęte poprzez prawidłowe oznakowanie rowerków.
Importer poinformował, że do rowerka zawsze dołączana jest instrukcja zawierająca wszystkie wymagane przepisami prawa informacje, natomiast stwierdzone nieprawidłowości spowodowane były usunięciem/wyrzuceniem opakowania rowerka wraz z instrukcją przez pracowników kontrolowanego przedsiębiorcy.
Ponadto przedsiębiorca będący importerem rowerka trójkołowego, podjął w toku kontroli działania naprawcze polegające na usunięciu plecaczków z wyposażenia rowerków.
Inspektorzy od stycznia do czasu sporządzenia informacji nie wydali żadnych opinii celnych dotyczących zabawek.

Działania UOKiK: inspektorzy IH skierowali do Prezesa UOKiK akta kontroli z wnioskiem
o wszczęcie postępowania administracyjnego dot. 2 zabawek: rowerek trójkołowy i hulajnoga trójkołowa.


Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej
w Szczecinie
                            Tel. 91 4225239 wew. 36

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 19-06-2020 14:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-06-2020
Ostatnia aktualizacja: Beata Dynowska 19-06-2020 14:36