Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa zabawek

Cel kontroli: ocena, czy wprowadzone do obrotu zabawki spełniają wymagania określone w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek  oraz czy występują niezgodności formalne w rozumieniu art. 4 pkt 12a ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku , w zakresie w jakim odnoszą się do zabawek.
Wyniki kontroli:

Rodzaj podmiotu kontrolowanego

Liczba skontrolowanych podmiotów danego rodzaju

Liczba skontrolowanych zabawek

Liczba zakwestionowanych zabawek

Procentowy udział zakwestionowanych zabawek

Uwaga*

   

Producent

 

 

 

 

 

   

Importer

 

 

 

 

 

   

Dystrybutor

Sprzedawca hurtowy

 

 

 

 

 

   

Sklep detaliczny

2

3

1

33,33 %

 

   

Sklep wielkopowierzchniowy

1

2

2

100 %

 

   

Łącznie :

 

3

5

3

60 %

 

   


*W przypadku dystrybutora, w kolumnie „Uwagi” prosimy wpisać czy to pierwszy dystrybutor na terenie Polski.
Uwaga:
W I kw. 2020 r. przeprowadzono łącznie 3 kontrole (2 u przedsiębiorców detalicznych i 1 kontrolę u dystrybutora w sklepie wielkopowierzchniowym). W II kw. 2020 r. przeprowadzono powtórną kontrolę u dystrybutora wielkopowierzchniowego, podczas której doręczono sprawozdania z badań.
Pochodzenie skontrolowanych zabawek:
•    1 producent,
•    3 importerów,
•    1 nieustalone
Stwierdzono następujące niezgodności formalne :
•    brak danych producenta -  w 3 przypadkach,
•    brak danych importera – w 1 przypadku,
•    brak deklaracji zgodności – w 2 przypadkach,
•    brak przy ostrzeżeniu „0-3” wskazania ryzyka – w 2 przypadkach,
•    brak przed ostrzeżeniem słowa ostrzeżenie lub ostrzeżenia – w 2 przypadkach,
•    niezasadne umieszczenie ostrzeżenia „0-3” – w 1 przypadku

Badania laboratoryjne :
Łącznie przebadano 4 próbki zabawek,  z czego zakwestionowano 2 próbki zabawek (50 %). W  UOKiK w Łodzi przeprowadzono łącznie badania 4 próbek zabawek, stwierdzając obecność ftalanów w 2 próbkach (50 %  ogółu zbadanych).
Najczęściej pojawiające się niezgodności to:
•    obecność ftalanów - w głowach zbadanych lalek stwierdzono zawartość ftalanu bis (2-etyloheksylu) (DEHP) w ilości 40,6 % oraz 38,3 %. (dotyczy zabawek: lalka GUANGDA No. 700, No 700A oraz lalka Flower Fairy Item No. 925-8T0349).
Działania Inspekcji Handlowej: w przypadku niezgodności formalnych inspektorzy IH wezwali kontrolowanego przedsiębiorców do podjęcia dobrowolnych działań naprawczych w odniesieniu do 3 zabawek (dotyczy zabawek: lalka GUANGDA No. 700, No 700A, lalka Flower Fairy Item No. 925-8T0349 oraz lalka Natalia bobas w wanience Item No. 120237). Wskutek podjętych działań 2 zabawki ( lalka GUANGDA No. 700, No 700A, lalka Flower Fairy Item No. 925-8T0349) zostały wycofane z obrotu, a przedsiębiorca zobowiązał się, że zwróci je do dostawcy.
W jednym przypadku nie ustalono pomiotu wprowadzającego zabawkę do obrotu (dot. zabawki GUANGDA No. 700, No 700A), a w przypadku zabawki Flower Fairy Item No. 925-8T0349 nie było możliwości skontaktowania się z importerem Rozpoczęcie Handlowe Q&D sp. z o. o., ul. Polna 5, 05-552 Wólka Kosowska, którego dane były uwidocznione na opakowaniu (importer wskazany na zabawce zgodnie z rejestrem KRS nie istnieje; przesyłki nie zostały odebrane). Stwierdzone niezgodności dają podstawę do przesłania akt kontroli do Prezesa UOKiK w celu wszczęcia postępowania administracyjnego.    
Inspektorzy, w okresie od stycznia do czasu pisania informacji, nie wydali żadnych opinii celnych dotyczących zabawek.
Działania UOKiK: inspektorzy IH skierują do Prezesa UOKiK akta 2 kontroli z wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyjnego, które będą obejmowały łącznie 2 zabawki.
Wnioski:  
Wyniki przeprowadzonych kontroli wskazują, że nadal powinno prowadzić się kontrole w tym zakresie.
Zabawki kwestionowano ze względu na braki w oznaczeniach, jak i ze względu  na obecność ftalanów, które stanowią zagrożenie dla zdrowia dzieci
Negatywne ustalenia dotyczą wyłącznie zabawek pochodzących z Chin.
Jeden z kontrolowanych przedsiębiorców z siedzibą w Jabłonowie (przedsiębiorca chiński), współpracuje z innymi chińskimi przedsiębiorcami na terenie Polski i w przypadku jakichkolwiek niezgodności Inspekcja Handlowa nie ma możliwości otrzymania pierwszych dokumentów dostawy oraz deklaracji zgodności.
Identyfikacja zabawek z dokumentami dostaw odbywa się jedynie na podstawie oświadczeń przedsiębiorców pochodzących z Chin, ponieważ różne rodzaje zabawek występują pod jedną wspólną nazwą np. „zabawka” lub „art. AGD”. Ponadto przedsiębiorcy z Chin (np. w Wólce Kosowskiej) nie odbierają korespondencji oraz nie prowadzą działalności w miejscach wskazanych w dokumentach.
W związku z tym jakiekolwiek działania naprawcze mogą dotyczyć jedynie zabawek znajdujących się w kontrolowanym sklepie. W tej sytuacji wycofane z obrotu niebezpieczne zabawki mogą znaleźć się w ofercie handlowej w innych sklepach i stanowić zagrożenie
dla dzieci.   

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej
w Szczecinie
                            Tel. 91 4225239 wew. 36

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 08-06-2020 12:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-06-2020
Ostatnia aktualizacja: Beata Dynowska 08-06-2020 12:44