Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przed wakacjami - co warto wiedzieć!

PRZED WAKACJAMI – CO WARTO WIEDZIEĆ

 

Jak sprawdzić, czy autobus, którym jedziemy na wycieczkę jest bezpieczny? Co zrobić w przypadku opóźnienia samolotu? Dlaczego warto mieć  Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego? Czy cena wycieczki może się zmienić? Jakich pamiątek nie możesz przywozić z wakacji? Na te i inne pytania odpowiada dziś dziewiętnaście instytucji.

Zbliża się czas wakacji, wzmożonych wyjazdów. Z tym związane są poszukiwania interesujących ofert, często zwanych okazjami, ale również wiąże się z to z większym korzystaniem z punków gastronomicznych, małych sklepików spożywczych istniejących przy naszym „tymczasowym” miejscu zamieszkania. W trakcie wakacyjnych wyjazdów chętnie korzystamy z wypożyczalni sprzętu sportowego, czas spędzamy na plażach czy kąpieliskach. I nie koniecznie musi się to wiązać z dłuższym wyjazdem. Może to być wypad weekendowy. 

 

Właśnie dlatego Inspekcja Handlowa w Szczecinie przygotowała kilka porad dla konsumentów, na co zwrócić uwagę, co warto wiedzieć przed wakacjami.

1)      W zakresie artykułów spożywczych

a)      Nie kupujmy żywności niewiadomego pochodzenia, szczególnie na targowiskach i bazarach. Produkty oprócz tego, że mogą być bezwartościowe, to dodatkowo i przede wszystkim mogą być wątpliwe pod względem zdrowotnym. Pamiętać należy również o tym, że w odniesieniu do wielu art. spożywczych (np. mleko i przetwory, mięso, wędliny) ważne są warunki przechowywania, które mogą nie być dotrzymane na prowizorycznych stoiskach,

b)      Sprawdzajmy daty ważności kupowanych artykułów. Nie należy zapominać o tym, że wskazany przez producenta termin ważności aktualny jest przy zachowaniu odpowiednich warunków przechowywania, również wskazanych przez producenta,

c)      Nie kupujmy na zapas żywności nietrwałej, która łatwo się psuje, tym bardziej, że letnie temperatury temu sprzyjają,

d)     Starajmy się nie kupować żywności w ostatnim dniu lub w jednym z ostatnich dni wyznaczonego terminu ważności, chyba że planujemy spożyć go od razu lub w krótkim czasie od zakupu,

e)      Z zakupioną żywnością należy postępować w sposób zapewniający właściwy stan higieniczny, np. mięso powinno być zapakowane oddzielnie aby nie stykało się z innymi niepakowanymi produktami. W lodówce należy zachować odpowiednią segregację, aby nie przenikał zapach z innego produktu. Segregowanie żywności jest obowiązkiem sprzedawców- nie wypełnienie tego obowiązku jest karane,

f)       Konsument ma prawo do reklamacji artykułów spożywczych u sprzedawcy, ale musi przestrzegać określonych terminów- 3 dni od otwarcia opakowania produktu opatrzonego terminem ważności lub 3 dni od dnia sprzedaży w przypadku towarów sprzedawanych luzem. Nie zapominajmy o zachowaniu paragonu, który ułatwi składanie reklamacji oraz będzie potwierdzał dokonanie zakupu w danym sklepie,    

g)      W punktach gastronomicznych zwróćmy uwagę na cenniki i jak jest określona cena danego produktu- za 100g czy za porcję, aby uniknąć zaskoczenia przy naliczaniu ostatecznej wartości,

h)      Mamy prawo, jako klienci, uczestniczyć przy naważaniu porcji zamówionego wyrobu,

i)        Waga i wartość powinna dotyczyć produktu po obróbce, 

2)      Hotele

a)        Wyszukując oferty przez Internet konsumenci są często narażeni na ryzyko wystąpienia oferty niezgodnej z opisem na stronie internetowej. Zdarza się, że to co na stronie internetowej jest obiektem o najwyższych standardach okazuje się być domem jednorodzinnym z mnóstwem wolnych pokoi.

Dlatego też warto sprawdzić fora internetowe i prześledzić opinie przebywających tam wcześniej turystów. Może ktoś przeżył takie atrakcje, których nigdy nie zapomni z uwagi na pleśń w pokojach czy biegające robactwo. Może też ktoś wskaże, że oferta cenowa jest nieadekwatna do tego co zaproponowano i najzwyczajniej w świecie nie opłaca się tam przyjeżdżać.

b)      A gdy konsument znajdzie się już na miejscu to najważniejsze jest by zorientował się czy nazwa rodzajowa nie została w przemyślny sposób zmodyfikowana, tak że będąc w Hotelu tak naprawdę jesteśmy w Hoteliku, Oteliku bądź też przedsiębiorca świadczy usługi HOTEL-arskie. Z pewnością można również zwrócić uwagę na liczbę gwiazdek, im więcej tych gwiazdek tym wyższy standard obiektu. Często bywa tak, że gwiazdek wystarczyłoby na całą konstelację Oriona, a nijak się to ma do standardu hotelu i klienci nie odczuwają takiego komfortu jak wynikałoby to z oznaczenia.

c)      Jeżeli konsument jest bardziej dociekliwy i nie boi się też zapytać w recepcji obiektu czy mają wykaz wymagań dla tegoż obiektu hotelarskiego, to w czasie deszczowej pogody może sprawdzić czy zgodnie z wymaganiami jest wszystko w pokojach.

3)      Imprezy turystyczne

a)      Przedsiębiorca organizujący imprezy turystyczne oraz pośredniczący w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych musi spełniać szereg warunków m.in. zawrzeć umowę gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo umowę ubezpieczenia na rzecz klientów. Umowy jw. zawierane są w celu pokrycia kosztów powrotu klienta do kraju, w wypadku gdy organizator turystyki lub pośrednik wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu, a także na pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez klientów. Z sumy określonej w umowach jw. w pierwszej kolejności pokrywa się koszty sprowadzenia klientów do kraju.

b)      Przed zawarciem umowy organizator lub pośrednik jest obowiązany podać: ogólne informacje o przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych oraz informacje o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie oraz o zakresie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. Ponadto obowiązany jest poinformować klienta o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach oraz o możliwości ubezpieczenia z tym związanym. Przed rozpoczęciem imprezy turystycznej organizator jest obowiązany podać klientom m.in.: nazwisko lub nazwę lokalnego przedstawiciela organizatora turystyki (lub innej instytucji), do którego klient może się zwracać w razie trudności oaz jego adres i numer telefonu;  planowany czas przejazdu; informację o możliwości kontaktu z dzieckiem (imprezy turystyczne dla dzieci).

c)      Umowa o świadczenie usług turystycznych polegająca na organizowaniu imprez turystycznych wymaga formy pisemnej i powinna określać m.in.:

-       organizatora turystyki,

-       miejsce pobytu lub trasę wycieczki,

-       czas trwania imprezy turystycznej,

-       program imprezy turystycznej,

-       cenę imprezy, wraz z wyszczególnieniem wszelkich koniecznych należności, podatków i opłat, jeżeli nie są one zawarte w cenie oraz wyraźnie sformułowane okoliczności, które mogą spowodować podwyższenie ceny,

-       rodzaj i zakres ubezpieczenia,

-       termin powiadomienia klienta na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń,

-       sposób zgłaszania reklamacji.

d)     Jeżeli organizator jest zmuszony zmienić istotne warunki umowy z przyczyn od niego niezależnych powinien o tym niezwłocznie powiadomić klienta. Klient natomiast powinien niezwłocznie powiadomić organizatora czy przyjmuje proponowaną zmianę umowy czy odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej. W przypadku odstąpienia od umowy z powodów ww. klient ma prawo uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że wyrazi zgodę na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie lub żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.

e)      Klient może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie przysługujące mu z tytułu umowy świadczenia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki. Należy o tym powiadomić organizatora imprezy w terminie określonym w umowie. W tym przypadku klient dodatkowo może zostać obciążony kosztami, jakie poniósł organizator w związku ze zmianą uczestnika imprezy

f)       Organizator, który w czasie trwania imprezy nie wykonuje usług przewidzianych w umowie jest obowiązany wykonać świadczenie zastępcze. Nie może za to dodatkowo obciążyć kosztami klienta. Jeżeli świadczenie zastępcze ma niższą jakość, klient może żądać odpowiedniego obniżenia ceny imprezy. 

g)      Jeżeli klient w trakcie imprezy stwierdza wadliwe wykonanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz organizatora turystyki, 

4)      Wypożyczalnie sprzętu sportowego

a)      Pamiętajmy, że przedsiębiorca powinien uwidocznić w miejscu widocznym i dostępnym dla klienta cennik ze wskazaniem rodzaju i zakresu usług oraz jednostki czasu, np. za godzinę, dobę,

b)      Jeżeli przedsiębiorca opracował regulamin korzystania z wypożyczalni, to zasadnym jest zapoznanie się z zasadami i warunkami wypożyczania sprzętu w nim określonymi,

c)      Przed wypłynięciem na wodę lub użytkowaniem innego rodzaju sprzętu zwróćmy uwagę na jego stan techniczny, np. czy w sprzęcie pływającym nie ma uszkodzeń mechanicznych grożących zatopieniem,

d)     Nie zapominajmy o kamizelkach asekuracyjnych na łodziach, które powinny zostać założone, a nie stanowić poduszkę,  

e)      Zwróćmy uwagę lub zapytajmy jaki sprzęt ratunkowy znajduje się na wyposażeniu wypożyczalni sprzętu wodnego,

5)      Kąpieliska

a)      Przy wejściu na kąpielisko powinien być czytelny regulamin określający m.in. nazwę i adres jednostki organizacyjnej prowadzącej kąpielisko, zakaz wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, zakaz spożywania napojów alkoholowych, informację, że wszystkie osoby przebywające na terenie kąpieliska są obowiązane podporządkować się nakazom ratowników pełniących dyżur,

b)      Zwróćmy uwagę na wyznaczone granice kąpieliska, w tym na strefy dla osób nie umiejących pływać,

c)      Zwróćmy uwagę na oznakowanie zastosowane na kąpielisku dotyczące np. dopuszczalności lub zakazu kąpieli oraz inne znaki zakazu, ostrzegawcze i informacyjne,

d)     Pamiętajmy, że stanowisko ratowników wyposażone powinno być w sprzęt ratowniczy i medyczny pierwszej pomocy,    

6)      Sprzęt sportowy i zabawki

a)      Zarówno przy zakupie sprzętu sportowego jak i zabawek kierujmy się oznaczeniami zawartymi na wyrobach, opakowaniach lub instrukcjach. Informują nas one np. o wieku dziecka dla którego mogą być przeznaczone, o maksymalnej masie użytkownika. Informacje o górnej granicy masy powinny znajdować się np. w przypadku łyżworolek, wrotek, deskorolek, rowerów,

b)      W instrukcjach użytkowania dołączonych do sprzętu sportowego (łyżworolki, deskorolki, wrotki, rowery) powinny znaleźć się m.in.: ostrzeżenie o ograniczeniach i wymagania w użytkowaniu z uwagi na przepisy o bezpieczeństwie ruchu drogowego, zalecenia dotyczące odpowiednich powierzchni, zalecenia dotyczące używania sprzętu ochronnego, wskazania dotyczące nastawienia siodełka (rower), sposób konserwacji,    

c)      Do części zabawek powinny być dołączane ostrzeżenia. Chyba najbardziej popularnym jest to informujące o nieprzeznaczeniu zabawki dla dzieci poniżej 3 lat z uwagi na występowanie małych elementach. Ale mogą zostać zamieszczone, a nawet muszą, również inne ostrzeżenia, np. w przypadku zabawek do zabawy w wodzie, musi być dołączone ostrzeżenie o konieczności nadzoru osoby dorosłej  i używaniu tylko w płytkiej wodzie,

d)     Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa do zabawki powinna zostać dołączona instrukcja używania. Przykładem zabawek wymagających dołączenia instrukcji są zjeżdżalnie, huśtawki. Instrukcja taka powinna zawierać m.in. informacje dotyczące prawidłowego montażu, konieczności dokonywania okresowych kontroli, konserwacji.

 

 

Konsumenci wszelkie swoje obawy lub wątpliwości mogą zgłaszać do Inspekcji Handlowej w Szczecinie. Zgłoszenia można przekazywać:

- na adres pocztowy – 70-502 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 4,

- na adres e-mail – sekretariat@wiih.pomorzezachodnie.pl,

- telefonicznie – 91 4225239

 

 

O czym warto wiedzieć przed wakacjami wspólnie przypominają: Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Główny Inspektorat Sanitarny, Komenda Główna Policji, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Zdrowia, Rzecznik Ubezpieczonych, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Europejskie Centrum Konsumenckie oraz Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie.

Jeśli chcesz wiedzieć:

Więcej o bezpieczeństwie dzieci podczas wakacji. Wejdź na www.brpd.gov.pl

Jak sprawdzić czystość kąpieliska w kraju? Wejdź na www.gis.gov.pl

Jak zadbać o bezpieczeństwo dziecka czy zabezpieczyć mieszkanie? Wejdź na www.policja.pl

Ile pieniędzy możesz zabrać za granicę? Wejdź na www.mofnet.gov.pl

Jakich pamiątek nie możesz przywieźć z wakacji? Wejdź na www.mos.gov.pl

Wszystko o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego. Wejdź na www.nfz.gov.pl

Ubezpieczenia wakacyjnych wyjazdów. Wejdź na www.rzu.gov.pl

Więcej o nowych cenach roamingu. Wejdź na www.uke.gov.pl

Więcej o podróży lotniczej. Wejdź na www.ulc.gov.pl

Kiedy cena wycieczki na pewno nie może się zmienić? Wejdź na www.uokkik.gov.pl

Chcesz wiedzieć więcej o timeshare? Wejdź na www.konsument.gov.pl

Więcej o jakości w punktach gastronomicznych, motelach, pensjonatach? Wejdź na strony Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowych w:

Białymstoku: www.bialystok.wiih.gov.pl/

Bydgoszczy: www.wiih.com.pl

Gdańsku: www.wiihgdansk.mojbip.pl

Katowicach: www.ih.katowice.pl/

Łodzi: www.wiih.lodz.pl/

Olsztynie: www.ih.olsztyn.pl

Poznaniu: www.poznan.wiih.gov.pl

Szczecinie: www.wiih.pomorzezachodnie.pl

 

 

Beata Manios- specjalista w Inspekcji Handlowej w Szczecinie (rzecznik w Inspekcji Handlowej w Szczecinie)

Tel. 0-91 4230521

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 21-06-2010 10:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-06-2010
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Wilkosz 13-06-2011 07:46