Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości oznakowania i jakości produktów włókienniczych

I. OGÓLNE WYNIKI KONTROLI

 

Realizując wytyczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz całoroczny program kontroli na 2016r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził w podanym wyżej zakresie w II, III i IV kwartale 2016 roku ogółem 20 kontroli (w tym u 18 przedsiębiorców prowadzących detaliczną sprzedaż i u 2 prowadzących hurtową sprzedaż).

 • W II  kwartale kontrolą objęto bieliznę nocną dla dzieci i dorosłych u 7 przedsiębiorców,
 • W III kwartale kontrolą objęto bieliznę stołową, w tym obrusy plamoodporne u 6  przedsiębiorców
 • W IV kwartale kontrolą objęto wyroby konfekcyjne z tkanin i dzianin dla dzieci i dorosłych u 7 przedsiębiorców.

Ogółem kontroli poddano 281 partii wyrobów włókienniczych, w tym:

 • 117 partii bielizny nocnej dla dzieci i dorosłych,
 • 47 partii bielizny stołowej w tym obrusów plamoodpornych,
 • 117 partii wyrobów konfekcyjnych z tkanin i dzianin dla dzieci i dorosłych.

Spośród skontrolowanych 281 partii:

 • 21 partii zostało wyprodukowanych w Polsce,
 • 29 partii pochodziło z obrotu wewnątrzunijnego (z wyłączeniem Polski),
 • 231 partii pochodziło z importu.

W zakresie jakości i oznakowania zbadano 281 partii wyrobów włókienniczych.

Zakwestionowano 233 partie (w tym w zakresie jakości 8, w zakresie oznakowania 232), tj. 82,92 % wszystkich skontrolowanych partii wyrobów, w tym:

 • 102 partie bielizny nocnej dla dzieci i dorosłych,
 •  31 partii bielizny stołowej w tym obrusów plamoodpornych,
 • 100 partii wyrobów konfekcyjnych z tkanin i dzianin dla dzieci i dorosłych.

Spośród zakwestionowanych 233 partii towarów:

 • 6 partii wyprodukowano w Polsce,
 • 1 partia pochodziła z obrotu wewnątrzunijnego (z wyłączeniem Polski),
 • 226 partii pochodziło z importu.

Wszystkie kontrole zostały zakończone.

Ustalenia kontroli, w odniesieniu do poszczególnych punktów programu, przedstawiają się następująco:

 

II.  SZCZEGÓŁOWE USTALENIA KONTROLI

 

A. JAKOŚĆ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH

Jakość wyrobów włókienniczych sprawdzono poprzez przeprowadzenie badań laboratoryjnych  i organoleptycznych.

Ogółem kontroli w zakresie jakości poddano 90 próbek wyrobów włókienniczych, z czego zbadano:

 • laboratoryjnie 13 próbek,
 • organoleptycznie 77 próbek.

W wyniku badań:

 • laboratoryjnych – zakwestionowano 8 próbek wyrobów włókienniczych, tj. 61,54 % wszystkich próbek przebadanych laboratoryjnie,
 • organoleptycznych - nie zakwestionowano żadnej próbki.

 

1. Badania laboratoryjne

Do badań laboratoryjnych w Specjalistycznym Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej w Łodzi pobrano próbki z 13 partii wyrobów włókienniczych oferowanych do sprzedaży.                     
Podczas badań laboratoryjnych sprawdzono:

 • skład surowcowy,
 • wielkość,
 • plamoodporność.

Przedsiębiorcy, u których pobrano wyroby do badań nie przedłożyli deklaracji dotyczących wskaźników użytkowych, ponieważ nie uzyskali stosownych dokumentów od swoich dostawców. Brak było również takiej informacji na oznakowaniu wyrobów.

W związku z powyższym pobranych próbek nie przebadano w zakresie wskaźników użytkowych.

W wyniku badań laboratoryjnych zakwestionowano u 7 przedsiębiorców 8 partii niżej wymienionych wyrobów ponieważ rzeczywisty, ustalony laboratoryjnie procentowy skład surowcowy był niezgodny z deklarowanym,

piżama damska VN.LOT, No. 640 - deklarowano: 100% cotton,  stwierdzono: poliester 100 %).

Ponadto w podanym składzie surowcowym ww. wyrobu nazwa włókna „cotton” była niezgodna z nazwami włókien tekstylnych, określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 1007/2011 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowywania składu surowcowego wyrobów włókienniczych, a także uchylenia dyrektywy Rady 73/44/EWG oraz dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 96/73/WE i 2008/121/WE (Dz. U.UE L 272/1 ze zm.),

 • piżama męska Nam Ky) - deklarowano: 100% pamut, stwierdzono: 100 % poliester. Ponadto w podanym składzie surowcowym ww. wyrobu nazwa włókna „pamut” była niezgodna z nazwami włókien tekstylnych, określonymi w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia,
 • piżama damska A&QBD70 - deklarowano: 100% cotton, stwierdzono: 100% poliester. Ponadto w podanym składzie surowcowym ww. wyrobu nazwa włókna „cotton” była niezgodna z nazwami włókien tekstylnych, określonymi w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia,
 • obrus Art. No: 3058 160x220 cm  - deklarowano: 85% polyester, 15% leinen, stwierdzono: 97,2% poliester, 2,8 % len). Ponadto w podanym składzie surowcowym ww. wyrobu (na wszywce informacyjnej) nazwy włókien „polyester” i „leinen” były niezgodne z nazwami włókien tekstylnych, określonymi w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia,
 • obrus z koronką 110x160 cm - deklarowano: 85% cotton, 15% leinen, stwierdzono: 81,3% bawełna, len, 18,7% poliester. Ponadto w podanym składzie surowcowym ww. wyrobu (na wszywce informacyjnej) nazwy włókien „cotton” i „leinen” były niezgodne z nazwami włókien tekstylnych, określonymi w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia,
 • bluzka damska, New Collection, “Memo Ories” - deklarowano: cotton 100%, stwierdzono:  poliester 100%. Ponadto w podanym składzie surowcowym ww. wyrobu nazwa włókna „cotton” była niezgodna z nazwami włókien tekstylnych, określonymi w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia,
 • spodnie damskie ocieplane Jassire CB601 - deklarowano: bawelna 95%, poliester 5%, stwierdzono: poliester 96%, elastan 4%. Ponadto w podanym składzie surowcowym ww. wyrobu nazwa włókna „bawelna” była niezgodna z nazwami włókien tekstylnych, określonymi w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia,
 • spódnica  damska JANINA, WGR 447,  art. 9069200 (wyprodukowana w Chinach) - deklarowano:  materiał wierzchni – 80% poliester, 13% bawełna, 7% wiskoza,  podszewka – 100% poliester, stwierdzono: materiał wierzchni -  poliester 67,7%, bawełna 25,7%, wiskoza 6,6%, podszewka - 100% poliester.        

Czterech skontrolowanych przedsiębiorców po otrzymaniu wyników badań podjęło w toku kontroli działania mające na celu usunięcie stwierdzonych uchybień poprzez poprawę oznakowania.

Dwóch przedsiębiorców, do których skierowano wystąpienia pokontrolne poinformowało o usunięciu stwierdzonych uchybień poprzez poprawę oznakowania, natomiast jeden przedsiębiorca wycofał ze sprzedaży kwestionowany wyrób i do dnia sporządzenia informacji nie przekazał informacji o ostatecznej decyzji o sposobie zagospodarowania tego produktu.

W związku z  wynikami badań laboratoryjnych przesłano:

 • 6 pism do 5 dostawców zakwestionowanych wyrobów informujących o stwierdzonych uchybieniach
 • pismo do kontrolowanego przedsiębiorcy wraz ze sprawozdaniem z badań laboratoryjnych oraz informacją o zwolnieniu próbki kontrolnej
 • trzy wystąpienia pokontrolne na zasadzie art. 33 ustawy o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień wraz z dołączonym sprawozdaniem z badań laboratoryjnych oraz z pouczeniem o możliwości zbadania próbki kontrolnej
 • kopię jednego wystąpienia do wiadomości WIIH we Wrocławiu.

Ponadto, po uprzednim skierowaniu do kontrolowanych przedsiębiorców zawiadomień o wszczęciu postępowania, wydano 7 decyzji w zakresie kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

W przypadku braku wniosku o badanie próbki kontrolnej, po uprawomocnieniu się decyzji zostaną skierowane 3 pisma dotyczące zwolnienia próbki kontrolnej.

 

2. Badania organoleptyczne

Ocenie poddano 77 próbek wyrobów włókienniczych. Oceniając organoleptycznie wyroby posiłkowano się Polskimi Normami  PN-93/P-06709 „Tkaniny. Opis błędów. Terminologia”  i PN-93/P-84003 „Dzianiny. Opis błędów. Terminologia”.

Nie stwierdzono błędów tkanin i dzianin, tj.: zaciągnięć, dziur, spuszczonych oczek, nierównych ściegów.

Dokonano także przemierzenia 22 partii wyrobów (bielizna stołowa). Stwierdzono, że faktyczne, rzeczywiste wymiary były zgodne z deklarowanymi na etykietach jednostkowych lub wszywkach.

 

B. OZNAKOWANIE PRODUKTÓW WŁÓKIENNICZYCH

Ogółem sprawdzono oznaczenia 281 partii wyrobów włókienniczych w oparciu o przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1007/2011 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowania składu surowcowego wyrobów włókienniczych, a także uchylenia dyrektywy Rady 73/44/EWG oraz dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 96/73/WE i 2008/121/WE (Dz. U. UE L 272/1 ze zm.).

Zakwestionowano 232 partie (82,56 % ogółem sprawdzonych wyrobów), tj.:

 • 102 partie bielizny nocnej dla dzieci i dorosłych,
 • 31 partii bielizny stołowej w tym obrusów plamoodpornych,
 • 99 partii wyrobów partii wyrobów konfekcyjnych z tkanin i dzianin dla dzieci i dorosłych.

Nieprawidłowości w oznakowaniu produktów włókienniczych stwierdzono w odniesieniu do:

 • 3 partii wyrobów krajowych i 222 partii wyrobów z importu - opatrzonych etykietą lub oznakowaniem z użytymi w opisie składu surowcowego nazwami włókien tekstylnych sporządzonymi w języku innym niż język polski, co było niezgodne z wymaganiami art. 16 ust. 3 w związku z art. 5 ust. 1 cytowanego rozporządzenia (załącznikiem nr 1),
 • 2 partii wyrobów z importu – nie podano w porządku malejącym zawartość procentową włókien tekstylnych w masie całkowitej wszystkich włókien składowych, co jest niezgodne z art. 9 ust. 1 ww. rozporządzenia,
 • 3 partii wyrobów krajowych i 4 partii wyrobów z importu -  brak informacji o składzie surowcowym, co naruszało art. 14 ust. 1 przytoczonego rozporządzenia.

W związku z powyższymi nieprawidłowościami przesłano:

 • 2 wystąpienia pokontrolne do producentów,
 • 27 pism do dostawców wyrobów niewłaściwie oznakowanych
 • 1 pismo do WIIH w Łodzi (w związku z niepodjęciem wystąpienia pokontrolnego skierowanego do Przedsiębiorstwa w Łodzi).

 

C. INNE ZAGADNIENIA

1. Legalność prowadzonej działalności gospodarczej

 

Spośród 20 skontrolowanych przedsiębiorców 12 zgłosiło prowadzoną działalność do  Krajowego Rejestru Sądowego, natomiast 8 przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Działalność gospodarcza prowadzona była zgodnie z zarejestrowanym zakresem.

 

Ponadto u 18 skontrolowanych przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną sprawdzono prawidłowość oznaczenia wyrobów włókienniczych ceną pod kątem ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług z dnia 09.05.2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 915 ze zm.) oraz wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług (Dz. U. z 2015 r., poz. 2121).

W badanym temacie nie stwierdzono nieprawidłowości.

 

Wykorzystanie ustaleń

Ustalenia kontroli były podstawą do:

 • skierowania 3 wystąpień pokontrolnych na zasadzie art. 33 ustawy o Inspekcji Handlowej  z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień wraz z dołączonym sprawozdaniem z badań laboratoryjnych oraz z pouczeniem o możliwości zbadania próbki kontrolnej,
 • przesłania kopii 1 wystąpienia pokontrolnego do właściwej terytorialnie  inspekcji handlowej,
 • skierowaniu 6 pism do dostawców informujących o nieprawidłowościach stwierdzonych w wyniku badań laboratoryjnych,
 • skierowania 1 pisma do kontrolowanego przedsiębiorcy wraz ze sprawozdaniem z badań laboratoryjnych oraz informacją o zwolnieniu próbki kontrolnej,
 • skierowania 2 wystąpień pokontrolnych do producentów i 27 pism do dostawców informujących o nieprawidłowościach w zakresie oznakowania wyrobów,
 • skierowania 1 pisma do organu inspekcji handlowej dot. niewłaściwego oznakowania wyrobów,
 • wydania 7 decyzji w zakresie kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych, po uprzednim skierowaniu zawiadomień do kontrolowanych przedsiębiorców.

 

 

Beata Manios - rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 05-04-2017 11:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-04-2017
Ostatnia aktualizacja: - 05-04-2017 11:30