herb BIP - Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

www.wiih.pomorzezachodnie.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
wniosek o wszczęcie procedury pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego" Paweł Pacała 2017-09-21 13:25:27
wniosek o wszczęcie procedury pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego" Paweł Pacała 2017-09-21 13:24:42
wniosek o wszczęcie procedury pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego" Paweł Pacała 2017-09-21 13:23:57
Informacja o wynikach kontroli prawidłowości etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów Paweł Pacała 2017-09-13 08:07:51
Informacja o wynikach kontroli produktów rolnictwa ekologicznego głównie z państw UE i państw trzecich Paweł Pacała 2017-09-13 07:59:03
Stały Sąd Polubowny Paweł Pacała 2017-09-09 08:45:33
WKŻ.8361.38.2017 Paweł Pacała 2017-08-24 09:01:14
WKŻ.8361.225.2016 Paweł Pacała 2017-08-24 09:00:33
WKŻ.8361.220.2016 Paweł Pacała 2017-08-24 09:00:23
WKŻ.8361.210.2016 Paweł Pacała 2017-08-24 09:00:13
WKŻ.8361.207,236.2016 Paweł Pacała 2017-08-24 09:00:04
WKŻ.8361.201,228.2016 Paweł Pacała 2017-08-24 08:59:54
Organ i osoby sprawujące w nich funkcje Paweł Pacała 2017-08-22 11:30:39
Informacja o wynikach kontroli żarówek oznakowanych, jako lampy do celów specjalnych. Paweł Pacała 2017-08-11 10:21:59
Zarządzenie Nr 10/2017 Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie Paweł Pacała 2017-08-11 10:11:27
Zarządzenie Nr 10/2017 Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie Paweł Pacała 2017-08-11 10:08:24
Struktura Organizacyjna Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie Paweł Pacała 2017-08-11 10:07:52
Struktura organizacyjna Paweł Pacała 2017-08-11 10:07:20
Statut Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie Paweł Pacała 2017-08-11 10:07:16
Statut Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie Paweł Pacała 2017-08-11 10:07:10
Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie Paweł Pacała 2017-08-11 10:06:32
Regulamin organizacyjny Paweł Pacała 2017-08-11 10:06:10
Informacja o wynikach kontroli jakości i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych w tym mrożonych produktów w glazurze z uwzględnieniem badań w kierunku zgodności gatunku z deklarowanym Paweł Pacała 2017-08-09 13:57:55
Informacja o wynikach kontroli jakości i prawidłowości oznakowania świeżych owoców i warzyw oferowanych w sieciach handlowych, w szczególności deklarowanych jako produkty z Polski Paweł Pacała 2017-08-09 10:46:02
WKŻ.8361.191,208.2016 Paweł Pacała 2017-08-04 11:09:46
WKŻ.8361.167.2016 Paweł Pacała 2017-08-04 11:09:36
WKZ.8361.232.2016 Paweł Pacała 2017-08-04 11:09:26
ZKŻ.8361.119.2016 Paweł Pacała 2017-07-28 11:53:39
ZKŻ.8361.117.2016 Paweł Pacała 2017-07-28 11:53:29
ZKŻ.8361.104.2016 Paweł Pacała 2017-07-28 11:53:20
ZKŻ.8361.97.2016 Paweł Pacała 2017-07-28 11:53:11
ZKŻ.8361.93.2016 Paweł Pacała 2017-07-28 11:53:03
ZKŻ.8361.84.2016 Paweł Pacała 2017-07-28 11:52:52
ZKŻ.8361.58,64.2016 Paweł Pacała 2017-07-28 11:52:43
ZKŻ.8361.52.2016 Paweł Pacała 2017-07-28 11:52:33
ZKŻ.8361.24.2016 Paweł Pacała 2017-07-28 11:52:22
ZKŻ.8361.22.2016 Paweł Pacała 2017-07-28 11:52:11
ZKŻ.8361.21.2016 Paweł Pacała 2017-07-28 11:52:01
ZKŻ.8361.20.2016 Paweł Pacała 2017-07-28 11:51:51
ZKŻ.8361.13,34.2016 Paweł Pacała 2017-07-28 11:51:42