herb BIP - Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

www.wiih.pomorzezachodnie.pl

Mapa biuletynu

WIIH w Szczecinie
|___Dane teleadresowe
|___Przedmiot działalności
|___Status prawny
|___Struktura organizacyjna
|___Organa i kompetencje
|___Majątek
      |___Wykonanie wydatków
|___Nabór na wolne stanowiska
      |___Aktualne ogłoszenia o naborze
      |___Archiwum ogłoszeń
      |___Wyniki naboru
      |___Listy kandydatów spełniających wymagania formalne
Informacje
|___e-Urząd: Doręczanie pism
|___Ogłoszenia, informacje
|___Rejestry i ewidencje
|___Dostęp do informacji publicznych
|___Ponowne wykorzystywanie informacji
|___Zasady służby cywilnej
|___Zamówienia Publiczne
|___Wniosek o pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego
|___Stały Sąd Polubowny
|___Schemat kontroli
|___Wyniki pracy WIIH
      |___Wyniki pracy z 2019 r
      |___Wyniki pracy z 2018 r
      |___Wyniki pracy z 2017 r
      |___Wyniki pracy z 2016 r.
      |___Wyniki pracy z 2015 r.
      |___Wyniki pracy z 2014 r.
      |___Wyniki pracy z 2013 r.
      |___Wyniki pracy z 2012 r.
      |___Wyniki pracy z 2011 r.
      |___Wyniki pracy z 2010 r.
      |___Wyniki pracy z 2009 r.
      |___Wyniki pracy z 2008 r.
      |___Wyniki pracy z 2007 r.
|___Kontrole zewnętrzne
      |___Kontrole przeprowadzone przez zewnętrzne jednostki kontrolne w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w 2018 r.
      |___Kontrole przeprowadzone przez zewnętrzne jednostki kontrolne w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w 2017 r.
      |___Kontrole przeprowadzone przez zewnętrzne jednostki kontrolne w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w 2016 r.
      |___Kontrole przeprowadzone przez zewnętrzne jednostki kontrolne w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w 2015 r.
      |___Kontrole przeprowadzone przez zewnętrzne jednostki kontrolne w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w 2014 r.
      |___Kontrole przeprowadzone przez zewnętrzne jednostki kontrolne w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w 2013 r.
      |___Kontrole przeprowadzone przez zewnętrzne jednostki kontrolne w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w 2012 r.
|___Decyzje ZWIIH
      |___Decyzje wydane w 2019 r.
            |___Decyzje pozostałe
            |___Decyzje dot. bezpieczeństwa produktów
            |___Decyzje dot. paliw
            |___Decyzje dot. opakowań i odpadów opakowaniowych
            |___Decyzje dot. cen
            |___Decyzje dot. systemu oceny zgodności
            |___Decyzje dot. jakości i zafałszowania artykułów rolno-spożywczych
      |___Decyzje wydane w 2018 r.
            |___Decyzje pozostałe
            |___Decyzje dot. bezpieczeństwa produktów
            |___Decyzje dot. paliw
            |___Decyzje dot. opakowań i odpadów opakowaniowych
            |___Decyzje dot. cen
            |___Decyzje dot. systemu oceny zgodności
            |___Decyzje dot. jakości i zafałszowania artykułów rolno-spożywczych
      |___Decyzje wydane w 2017 r.
            |___Decyzje pozostałe
            |___Decyzje dot. bezpieczeństwa produktów
            |___Decyzje dot. paliw
            |___Decyzje dot. opakowań i odpadów opakowaniowych
            |___Decyzje dot. cen
            |___Decyzje dot. systemu oceny zgodności
            |___Decyzje dot. jakości i zafałszowania artykułów rolno-spożywczych
      |___Decyzje wydane w 2016 r.
            |___Decyzje dot. jakości i zafałszowania artykułów rolno-spożywczych
            |___Decyzje dot. systemu oceny zgodności
            |___Decyzje dot. cen
            |___Decyzje dot. opakowań i odpadów opakowaniowych
            |___Decyzje dot. paliw
            |___Decyzje dot. bezpieczeństwa produktów
            |___Decyzje pozostałe
      |___Decyzje wydane w 2015 r.
            |___Decyzje dot. jakości i zafałszowania artykułów rolno-spożywczych
            |___Decyzje dot. systemu oceny zgodności
            |___Decyzje dot. cen
            |___Decyzje dot. opakowań i odpadów opakowaniowych
            |___Decyzje dot. paliw
            |___Decyzje dot. bezpieczeństwa produktów
            |___Decyzje pozostałe
      |___Decyzje wydane w 2014 r.
            |___Decyzje dot. jakości i zafałszowania artykułów rolno-spożywczych
            |___Decyzje dot. systemu oceny zgodności
            |___Decyzje dot. bezpieczeństwa produktów
            |___Decyzje dot. paliw
            |___Decyzje pozostałe
      |___Decyzje wydane w 2013 r.
            |___Decyzje dot. jakości i zafałszowania artykułów rolno-spożywczych
            |___Decyzje dot. systemu oceny zgodności
            |___Decyzje dot. bezpieczeństwa produktów
            |___Decyzje dot. paliw
            |___Decyzje pozostałe
      |___Decyzje wydane w 2012 r.
            |___Decyzje dot. jakości i zafałszowania artykułów rolno-spożywczych
            |___Decyzje dot. systemu oceny zgodności
            |___Decyzje dot. bezpieczeństwa produktów
            |___Decyzje dot. paliw
            |___Decyzje pozostałe
|___Skargi i wnioski
|___Petycje