herb BIP - Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

www.wiih.pomorzezachodnie.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Struktura Organizacyjna Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie Paweł Pacała 2017-08-11 10:07:52
Struktura organizacyjna Paweł Pacała 2017-08-11 10:07:20
Statut Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie Paweł Pacała 2017-08-11 10:07:16
Statut Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie Paweł Pacała 2017-08-11 10:07:10
Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie Paweł Pacała 2017-08-11 10:06:32
Regulamin organizacyjny Paweł Pacała 2017-08-11 10:06:10
Informacja o wynikach kontroli jakości i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych w tym mrożonych produktów w glazurze z uwzględnieniem badań w kierunku zgodności gatunku z deklarowanym Paweł Pacała 2017-08-09 13:57:55
Informacja o wynikach kontroli jakości i prawidłowości oznakowania świeżych owoców i warzyw oferowanych w sieciach handlowych, w szczególności deklarowanych jako produkty z Polski Paweł Pacała 2017-08-09 10:46:02
WKŻ.8361.191,208.2016 Paweł Pacała 2017-08-04 11:09:46
WKŻ.8361.167.2016 Paweł Pacała 2017-08-04 11:09:36
WKZ.8361.232.2016 Paweł Pacała 2017-08-04 11:09:26
ZKŻ.8361.119.2016 Paweł Pacała 2017-07-28 11:53:39
ZKŻ.8361.117.2016 Paweł Pacała 2017-07-28 11:53:29
ZKŻ.8361.104.2016 Paweł Pacała 2017-07-28 11:53:20
ZKŻ.8361.97.2016 Paweł Pacała 2017-07-28 11:53:11
ZKŻ.8361.93.2016 Paweł Pacała 2017-07-28 11:53:03
ZKŻ.8361.84.2016 Paweł Pacała 2017-07-28 11:52:52
ZKŻ.8361.58,64.2016 Paweł Pacała 2017-07-28 11:52:43
ZKŻ.8361.52.2016 Paweł Pacała 2017-07-28 11:52:33
ZKŻ.8361.24.2016 Paweł Pacała 2017-07-28 11:52:22
ZKŻ.8361.22.2016 Paweł Pacała 2017-07-28 11:52:11
ZKŻ.8361.21.2016 Paweł Pacała 2017-07-28 11:52:01
ZKŻ.8361.20.2016 Paweł Pacała 2017-07-28 11:51:51
ZKŻ.8361.13,34.2016 Paweł Pacała 2017-07-28 11:51:42
ZKŻ.8361.159.2016 Paweł Pacała 2017-07-28 11:51:14
ZKŻ.8361.139.2016 Paweł Pacała 2017-07-28 11:51:05
ZKŻ.8361.137.2016 Paweł Pacała 2017-07-28 11:50:55
Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 12689 z dnia 05 lipca 2017r - inspektor Paweł Pacała 2017-07-28 11:45:50
Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 12637 z dnia 04 lipca 2017r - inspektor Paweł Pacała 2017-07-28 11:45:12
Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 12697 z dnia 05 lipca 2017r - sekretarz polubownego sądu konsumenckiego Paweł Pacała 2017-07-28 11:44:26
Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 13042 z dnia 13 lipca 2017r - dyrektor delegatury Paweł Pacała 2017-07-28 11:43:48
Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: dyrektor delegatury w Delegaturze w Koszalinie (13.07.2017) Paweł Pacała 2017-07-25 14:26:45
Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie (21.07.2017) Paweł Pacała 2017-07-21 12:25:53
Spawozdanie Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego za 2016 r. Paweł Pacała 2017-07-21 09:46:48
WKZ.8361.161.2016 Paweł Pacała 2017-07-21 09:32:00
WKŻ.8361.158.2016 Paweł Pacała 2017-07-21 09:31:50
WKZ.8361.157.2016 Paweł Pacała 2017-07-21 09:31:21
Ogłoszenie o naborze na sekretarza (5.07.2017) Paweł Pacała 2017-07-20 11:25:57
Ogłoszenie o naborze na sekretarza (5.07.2017) Paweł Pacała 2017-07-19 11:10:03
Ogłoszenie o naborze na inspektora (5.07.2017) Paweł Pacała 2017-07-18 12:00:05