herb BIP - Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

www.wiih.pomorzezachodnie.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZNP.8361.71.2017 Paweł Pacała 2017-10-20 14:29:16
ZNP.8361.63.2017 Paweł Pacała 2017-10-20 14:29:04
ZNP.8361.54.2017 Paweł Pacała 2017-10-20 14:28:52
ZNP.8361.53.2017 Paweł Pacała 2017-10-20 14:28:40
ZNP.8361.47.2017 Paweł Pacała 2017-10-20 14:28:30
ZNP.8361.42.2017 Paweł Pacała 2017-10-20 14:28:18
ZNP.8361.30.2017 Paweł Pacała 2017-10-20 14:28:07
233-16 Paweł Pacała 2017-10-20 14:27:10
WPN.8361.240.2016 Paweł Pacała 2017-10-20 14:26:39
WPN.8361.214.2016 Paweł Pacała 2017-10-20 14:26:27
WPN.8361.97,163.2017 Paweł Pacała 2017-10-20 14:26:16
WPN.8361.23,88.2017 Paweł Pacała 2017-10-20 14:26:05
WPN.8361.251.2016 Paweł Pacała 2017-10-20 14:25:19
WPN.8361.245.2016 Paweł Pacała 2017-10-20 14:24:57
WPN.8361.232.2016 Paweł Pacała 2017-10-20 14:24:45
WPN.8361.75.2017 Paweł Pacała 2017-10-20 14:24:33
WPN.8361.73.2017 Paweł Pacała 2017-10-20 14:24:23
WPN.8361.54.2017 Paweł Pacała 2017-10-20 14:24:11
WPN.8361.52.2017 Paweł Pacała 2017-10-20 14:24:03
WPN.8361.1.2017 Paweł Pacała 2017-10-20 14:23:52
Informacja o wynikach kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców wymagań ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Paweł Pacała 2017-10-20 14:21:53
Informacja o wynikach kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu przedmiotów wyposażenia lub części przeznaczonych dla konsumentów w zakresie uzyskania potwierdzenia spełniania wymagań technicznych, tj. posiadania świadectw homologacji Paweł Pacała 2017-10-20 14:17:52
Informacja z kontroli bezpieczeństwa niezmechanizowanych narzędzi prostych, sprzętu do majsterkowania i narzędzi ogrodniczych (II kw. 2017r.) Paweł Pacała 2017-10-18 11:26:30
Informacja z kontroli bezpieczeństwa rowerów dla młodzieży i dorosłych (II kw. 2017r.) Paweł Pacała 2017-10-18 11:25:56
wniosek o wszczęcie procedury pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego" Paweł Pacała 2017-09-21 13:25:27
wniosek o wszczęcie procedury pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego" Paweł Pacała 2017-09-21 13:24:42
wniosek o wszczęcie procedury pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego" Paweł Pacała 2017-09-21 13:23:57
Informacja o wynikach kontroli prawidłowości etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów Paweł Pacała 2017-09-13 08:07:51
Informacja o wynikach kontroli produktów rolnictwa ekologicznego głównie z państw UE i państw trzecich Paweł Pacała 2017-09-13 07:59:03
Stały Sąd Polubowny Paweł Pacała 2017-09-09 08:45:33
WKŻ.8361.38.2017 Paweł Pacała 2017-08-24 09:01:14
WKŻ.8361.225.2016 Paweł Pacała 2017-08-24 09:00:33
WKŻ.8361.220.2016 Paweł Pacała 2017-08-24 09:00:23
WKŻ.8361.210.2016 Paweł Pacała 2017-08-24 09:00:13
WKŻ.8361.207,236.2016 Paweł Pacała 2017-08-24 09:00:04
WKŻ.8361.201,228.2016 Paweł Pacała 2017-08-24 08:59:54
Organ i osoby sprawujące w nich funkcje Paweł Pacała 2017-08-22 11:30:39
Informacja o wynikach kontroli żarówek oznakowanych, jako lampy do celów specjalnych. Paweł Pacała 2017-08-11 10:21:59
Zarządzenie Nr 10/2017 Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie Paweł Pacała 2017-08-11 10:11:27
Zarządzenie Nr 10/2017 Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie Paweł Pacała 2017-08-11 10:08:24