Informacja o wynikach kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi w roku 2017

Realizując wytyczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wynikające z programu kontroli DIH-702-2(1)/17/AgŁ z dnia 03.01.2017r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie skontrolował w okresie od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. prawidłowość obrotu wyrobami alkoholowymi i/lub tytoniowymi na terenie województwa zachodniopomorskiego łącznie

u 28 przedsiębiorców (w tym 3 przedsiębiorców ujętych w programie DIH-702-17(1)/17/JK i 1 w programie DIH-702-27(1)/17/AgŁ).

Kontrolą objęto:

Typując przedsiębiorców do kontroli uwzględniono własne rozeznania oraz informacje od konsumentów i stowarzyszeń.

Ogółem stwierdzono nieprawidłowości u 6 przedsiębiorców w tym u 1 przedsiębiorcy prowadzącego działalność w placówce prowadzącej hurtowy i detaliczny obrót napojami alkoholowymi, 1 przedsiębiorcy prowadzący działalność w placówce prowadzącej detaliczny i hurtowy obrót napojami alkoholowymi, oraz u 3 przedsiębiorców prowadzących detaliczny obrót wyrobami tytoniowymi.

Ponadto u jednego z ww. przedsiębiorców stwierdzono nieprawidłowości w zakresie uwidocznienia cen jednostkowych.

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 1982 R. O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI (Dz. U. z 2016r., poz. 487 ze zm.)

Przestrzeganie postanowień w/w ustawy sprawdzono podczas 21 kontroli, przy czym kontrole przeprowadzono w oparciu o zagadnienia z programu kontroli DIH-702-2(1)/17/AgŁ oraz realizowano
je łącznie z innymi programami kontroli (w tym 3 przedsiębiorców ujętych w programie DIH-702-17(1)/17/JK i 1 z programu DIH-702-27(1)/17/AgŁ).

Kontrolą objęto:

W wyniku przeprowadzonych kontroli nieprawidłowości stwierdzono u 3 przedsiębiorców tj.:

1. Wyniki kontroli przedsiębiorców prowadzących sklepy detaliczne i punkty gastronomiczne

Podczas prowadzonych kontroli szczególnie zwracano uwagę na przestrzeganie przepisów w zakresie:

Wykorzystanie ustaleń:

W odpowiedzi na przesłane pisma otrzymano informację, że Urząd Gminy wszczął postępowanie administracyjne celem cofnięcia zezwolenia oraz Komisariat Policji wszczął dochodzenie
z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2016, poz.487 ze zm.). W konsekwencji postanowieniem Prokuratora umorzono dochodzenie.

Szczegóły wyników kontroli przestrzegania postanowień ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przedstawiono w zestawieniu liczbowym stanowiącym Tabelę 1.

2. Wyniki kontroli przedsiębiorców prowadzących hurtowy obrót napojami alkoholowymi

Podczas kontroli prowadzonych u 9 przedsiębiorców oraz 1 przedsiębiorcy prowadzącego detaliczny i hurtowy obrót napojami alkoholowymi, szczególnie zwracano uwagę na przestrzeganie przepisów w zakresie:

Szczegóły wyników kontroli przestrzegania postanowień ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przedstawiono w zestawieniu liczbowym stanowiącym Tabelę 1.

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW USTAWY z dnia 9 listopada 1995r. O OCHRONIE ZDROWIA PRZED NASTĘPSTWAMI UŻYWANIA TYTONIU I WYROBÓW TYTONIOWYCH (Dz. U. 2017 r. poz. 957 z późn. zm.)

W powyższym zakresie przesłano informację WKŻ.833.1.2018.Fd

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 06 GRUDNIA 2008r. O PODATKU AKCYZOWYM (DZ. U. z 2017r., poz. 43 z późn. zm.) oraz ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 grudnia 2015 r. w SPRAWIE OZNACZANIA WYROBÓW AKCYZOWYCH ZNAKAMI AKCYZY (DZ. U. 2015r., poz. 2283 ze zm.)

Zagadnienie to badano w trakcie 19 kontroli (w 8 placówkach detalicznych w tym 3 przedsiębiorców ujętych w programie DIH-702-17(1)/17/JK i 1 z programu DIH-702-27(1)/17/AgŁ, oraz 1 przedsiębiorca prowadzący również sprzedaż hurtową, 3 placówkach gastronomicznych oraz w 8 hurtowniach w tym u 6 przedsiębiorców prowadzących również detaliczny obrót.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

W toku tych kontroli sprawdzono ogółem 141 partii o wartości 4091 zł, w tym 106 partii napojów alkoholowych o wartości 3620 zł oraz 35 partii wyrobów tytoniowych (papierosów) o wartości 471 zł.

Kontrolą objęto:

Podczas prowadzonych kontroli szczególnie zwracano uwagę na przestrzeganie przepisów w zakresie:

Szczegóły wyników kontroli dotyczących przestrzegania postanowień o podatku akcyzowym przedstawiono w zestawieniu liczbowym stanowiącym Tabelę 3.

 

Beata Manios - rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 06-02-2018 12:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-02-2018
Ostatnia aktualizacja: - 06-02-2018 12:01