Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństa prawidłowości oznakowania i jakości wyrobów włókienniczych


INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA,

PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA I JAKOŚCI

WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH

 

Realizując wytyczne Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej oraz program kontroli
nr BK/ANU-40-
4/07/MK z marca 2007 r., Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
w Szczecinie wraz z Delegaturą w Koszalinie przeprowadził w podanym wyżej
zakresie 5 kontroli u przedsiębiorców w Szczecinie, Koszalinie.

 

 

W toku kontroli sprawdzeniem objęto ogółem 35 partii ( 446,97 mb) wyrobów metrażowych z tkanin i dzianin ( przeznaczonych na odzież) wartości 11.064,24 zł, z czego zakwestionowano 15 partii ( 145,87 mb ) wartości 3.218,46 zł, w tym:

   • 14 partii (142,72 mb) wartości 3.105,06 , z uwagi na nieprawidłowe oznakowania,

   • 1 partie (3,15 mb) wartości 113,40 zł, z uwagi na fakt, że ustalony laboratoryjnie

rzeczywisty procentowy skład surowcowy nie odpowiadał składowi zadeklarowanemu przez importera.

 1. Bezpieczeństwo wyrobów włókienniczych.

Celem sprawdzenia kontrolowanych produktów pod kątem spełnienia wymagań bezpieczeństwa, dotyczących dopuszczalnej zawartości wolnego lub uwalniającego się formaldehydu i amin, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa
i znakowania produktów włókienniczych (Dz.U. nr
81, poz.743 z późn. zm.), pobrano 10 próbek (6,75 mb) wyrobów metrażowych wartości 172,04 , z 10 partii (169,07 mb) o łącznej wartości 4.281,43, które przesłano do Specjalistycznego Laboratorium Kontrolno Analitycznego Produktów Włókienniczych w Łodzi, tj.:

 

 1. do Pracowni Analizy Instrumentalnej przekazano 4 próbki (2,60 mb) wartości 63,02 zł, pobrane z 4 partii (57,67 mb) wyrobów metrażowych wartości 1.376,72, tj:

 

 1. na badania w zakresie zawartości amin oraz formaldehydu:

 • jedną próbkę (0,50 mb), wartości 9,90 zł, z partii 12 mb, wartości 237,60 zł sztruksu bordowego, szerokość 1,50 m, skład surowcowy 97 % bawełna, 3 % lycra, importowanego;

 • jedną próbkę ( 1,20 mb) wartości 31,20, z partii 26,00 mb, wartości 676,00 zł dzianiny sukienkowej, szerokość 1,50/1,55 m, skład surowcowy 92% bawełna, 8% elastan, wyprodukowanej we Włoszech, wprowadzonej do obrotu na terytorium RP,

 

 1. na badania w zakresie zawartości formaldehydu:

 • jedną próbkę (0,50 mb), wartości 16,00, z partii 10 mb, wartości 320,00 zł bordera brązowego haftowanego, szerokość 1,50 m, skład surowcowy 100 % bawełna, importowanego;

 • jedną próbkę (0,40 mb) wartości 5,92 zł, z partii 9,67 mb, wartości 143,12 zł tkaniny sukienkowej, szerokość 1,45 m, skład surowcowy 97% bawełna, 3% elastan, pochodzenie Unia Europejska, wprowadzonej do obrotu na terytorium RP (brak adresu).

 

 

 1. do Pracowni Produktów Włókienniczych przekazano 6 próbek (4,15 mb), wartości
  109,02 , pobranych z 6 partii (111,40 mb) wyrobów metrażowych wartości 2.904,71 , tj.:

 

 1. jedną próbkę (0,50 mb) wartości 18,00 zł, z partii 30,00 mb, wartości 1.080,00 zł tkaniny ubraniowej, szerokość 1,52 m, skład surowcowy wełna 85 %, poliester 15 %,

 2. jedną próbkę (0,50 mb) wartości 12,90 zł, z partii 12,90 mb, wartości 220,33 zł, tkaniny wykończonej ubraniowej, szerokość 1,40 m, skład surowcowy poliester 7 %, bawełna 79 %, wiskoza 12 %, len 2 %,

 3. jedną próbkę (0,35 mb) wartości 12,60 zł, z partii 3,15 mb, wartości 113,40 zł, tkaniny ubraniowej wiskoza z bawełną, szerokość 1,40m, skład surowcowy wiskoza 50 %, bawełna 50 %, importowanej,

 4. jedną próbkę (1,20 mb) wartości 31,20 zł, z partii 21,50 mb, wartości 559,00 zł, dzianiny sukienkowej, szerokość 1,40/1,45 m, skład surowcowy 94% poliester, 6% elastan, wyprodukowanej we Włoszech, wprowadzonej do obrotu na terytorium RP,

 5. jedną próbkę (1,20 mb) wartości 27,60 zł, z partii 31,50 mb, wartości 724,50 zł, tkaniny sukienkowej, szerokość 1,40/1,45 m, skład surowcowy 100% bawełna, wyprodukowanej we Włoszech, wprowadzonej do obrotu na terytorium,

 6. jedna próbkę (0,40 mb) wartości 6,72 zł, z partii 12,35 mb, wartości 207,48 zł tkaniny odzieżowej (sukienkowa), szerokość 1,40 m, skład surowcowy 60% bawełna, 40% len, pochodzenie Unia Europejska, wprowadzający na terytorium RP (brak adresu),

 

 

W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych nie stwierdzono w wyrobach przekroczonego dopuszczalnego poziomu formaldehydu czy amin.

 

 1. Prawidłowość oznakowania

Sprawdzono zgodność oznakowania badanych wyrobów z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa
i znakowania produktów włókienniczych (Dz.U. nr 81, poz. 743 z późn. zm.), ustawy z dnia 2 lipca 2004 r, o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. nr 173, poz. 1807 z późn. zm.), oraz wymagań określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U.
nr 90, poz. 999 z późn. zm.).

Kontrolą objęto ogółem 35 partii ( 446,97 mb ) wyrobów metrażowych, wartości 11.064,24 zł.

W wyniku sprawdzania oznakowania zakwestionowano 14 partii (142,72 mb) wyrobów metrażowych, wartości 3.105,06, tj.:

 • jedną partię (9,00 mb) wartości 205,20 zł, ubraniówki zimowej - wełna, szerokość 1,50 m, importowanej, oferowanej do sprzedaży w Szczecinie, z uwagi na brak podania sposobu konserwacji, składu surowcowego, firmy przedsiębiorcy i jego adresu,

 • jedną partię (10,00 mb) wartości 198,00 zł, dzianiny sweterkowej jersej, szerokość 1,70 m, importowanej, oferowanej do sprzedaży w Szczecinie, z uwagi na brak podania sposobu konserwacji, składu surowcowego, firmy przedsiębiorcy i jego adresu,

 • jedną partię (10,50 mb) wartości 155,40 zł, ubraniówki kostiumowej bawełna z lycrą, szerokość 1,48 m, importowanej, oferowanej do sprzedaży w Szczecinie, z uwagi na brak podania sposobu konserwacji, składu surowcowego, firmy przedsiębiorcy i jego adresu,

 • jedną partię (14,00 mb) wartości 417,20 zł, bawełny koszulowej, szerokość 1,35 m, importowanej, oferowanej do sprzedaży w Szczecinie, z uwagi na brak podania sposobu konserwacji, składu surowcowego, firmy przedsiębiorcy i jego adresu,

 • jedną partię (12,00 mb) wartości 237,60 zł, sztruksu bordowego, szerokość 1,50 m, importowanego, oferowanego do sprzedaży w Szczecinie.z uwagi na brak podania sposobu konserwacji, składu surowcowego, firmy przedsiębiorcy i jego adresu,

 • jedną partię (10,00 mb) wartości 320,00 zł, bordera brązowego haftowanego, szerokość 1,40 m, importowanego, oferowanego do sprzedaży w Szczecinie, z uwagi na brak podania sposobu konserwacji, składu surowcowego, firmy przedsiębiorcy i jego adresu,

 • jedną partię (12,35 mb) wartości 207,48 zł, tkaniny odzieżowej (sukienkowa), szerokość 1,40 m, wprowadzonej do obrotu, oferowanej do sprzedaży w sklepie z artykułami przemysłowymi w Koszalinie, z uwagi na brak podania adresu przedsiębiorcy,

 • jedną partię (9,67 mb) wartości 143,12 zł, tkaniny odzieżowej (sukienkowa), szerokość 1,45 m, wprowadzonej do obrotu, oferowanej do sprzedaży w Koszalinie, z uwagi na brak podania adresu przedsiębiorcy,

 • jedną partię (5,00 mb) wartości 124,00 zł, tkaniny ubraniowej, szerokość 1,45 m, wprowadzonej do obrotu, oferowanej do sprzedaży w Koszalinie, z uwagi na brak podania adresu przedsiębiorcy,

 • jedną partię (9,50 mb) wartości 188,10 zł, tkaniny sukienkowej, szerokość 1,45 m, , wprowadzonej do obrotu, oferowanej do sprzedaży w Koszalinie, z uwagi na brak podania adresu przedsiębiorcy,

 • jedną partię (9,70 mb) wartości 221,16 zł, tkaniny odzieżowej (sukienkowa), szerokość 145/150 cm, wprowadzonej do obrotu, oferowanej do sprzedaży w Koszalinie, z uwagi na brak podania adresu przedsiębiorcy,

 • jedną partię (8,50 mb) wartości 210,80 zł, tkaniny sukienkowej, szerokość 1,45 m, wprowadzonej do obrotu, oferowanej do sprzedaży w Szczecinie, z uwagi na brak podania adresu przedsiębiorcy,

 • jedną partię (12 mb) wartości 237,60 zł, tkaniny sukienkowej, szerokość 1,45 m, wprowadzonej do obrotu , oferowanej do sprzedaży w Szczecinie, z uwagi na brak podania adresu przedsiębiorcy,

 • jedna partię (10,50 mb) wartości 239,40 zł, tkaniny sukienkowej, szerokość 1,45 m, wprowadzonej do obrotu, oferowanej do sprzedaży w Koszalinie, z uwagi na brak podania adresu przedsiębiorcy.

Przedmiotowe wyroby metrażowe oznaczono zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wobec ww. przedsiębiorców odpowiedzialnych za stwierdzone uchybienia zastosowano postępowanie mandatowe.

 1. Jakość wyrobów metrażowych

Posiłkując się nieobligatoryjnymi Polskimi Normami oraz w odniesieniu do charakterystyki jakościowej towaru deklarowanej przez producentów na etykietach jednostkowych, dokonano oceny organoleptycznej w toku kontroli 25 partii (276,40 mb) wyrobów metrażowych, wartości 6.782,81 zł.

Przeprowadzając badania organoleptyczne, dokonano przemierzenia wszystkich ww. partii. W wyniku przemierzania nieprawidłowości nie stwierdzono.

Przeprowadzona ocena organoleptyczna nie wykazała wad jakościowych badanych wyrobów.

Niezależnie od przeprowadzonych w toku kontroli badań organoleptycznych, w celu sprawdzenia składu surowcowego oraz wielkości, do badań laboratoryjnych pobrano 6 próbek wyrobów metrażowych (opisanych w pkt. 1 - 2) a-f informacji), w wyniku których zakwestionowało 1 próbkę wyrobów metrażowych tj.:

 • próbkę (0,35 mb) tkaniny ubraniowej, szerokość 1,40 m, o deklarowanym składzie surowcowym: bawełna - 50%, wiskoza - 50 % importowanej, z uwagi na to, że faktyczny, ustalony laboratoryjnie procentowy skład surowcowy: wiskoza - 94,7 %, len - 5,3 %.

 

Po otrzymaniu wyników z badań laboratoryjnych (o których mowa wyżej) przekazano je kontrolowanemu przedsiębiorcy. W obrocie handlowym nie stwierdzono już tkaniny pobranej do badań. Tkaninę, która pochodziła z próbki kontrolnej i rozjemczej przedsiębiorca wycofał z obrotu handlowego i przeznaczył na własny użytek.

4. Legalność prowadzonej działalności gospodarczej

Nieprawidłowości w aspekcie zgodności zakresu wykonywanej działalności z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej stwierdzono u dwóch przedsiębiorców objętych kontrolą.

 

Ustalono, iż przedsiębiorcy nie dopełnili obowiązku zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem w części dotyczącej przedmiotu działalności gospodarczej - nie podali 52.41.Z sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych.

Przedsiębiorcy przedstawili nowy wpis do ewidencji, w którym wskazali przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej jw.

 

Wobec ww. przedsiębiorców odpowiedzialnych za stwierdzone uchybienia zastosowano postępowanie mandatowe.

 

W zakresie oznakowania placówek nieprawidłowości nie stwierdzono.

5. Rzetelność prowadzonej działalności gospodarczej

Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr 99, poz. 894 z późn. zm.) sprawdzono u wszystkich 5 kontrolowanych przedsiębiorców.

W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

6. Inne ustalenia kontroli

W trakcie przeprowadzanych kontroli, zgodnie z zagadnieniami wskazanymi w piśmie
UOKiK z dnia 27.03.1998 r. nr DDK-062-32/314/98, zwrócono uwagę na działania przedsiębiorców mogące posiadać znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, określonych zwłaszcza w art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503).

 

W wyniku przeprowadzonych czynności stwierdzono, że w sklepie z tkaninami w Szczecinie wszystkie wyroby metrażowe oferowane do sprzedaży oznaczone były wywieszkami, na których jako przedsiębiorcę wskazano importera ze Szczecina. W celu potwierdzenia zgodności oznaczenia wyrobów metrażowych informacjami uwidocznionymi dla klientów, kontroli poddano 7 partii wyrobów włókienniczych stwierdzając, że:

 • importerem 3 partii tkanin jest firma z Cieszyna,

 • skład surowcowy 4 partii tkanin podany na etykiecie był rozbieżny ze składem deklarowanym przez dostawców ww. Tkanin, co ustalono na podstawie charakterystyk jakościowych.

 

Oznaczeniem wprowadzającym konsumenta w błąd oznaczono także tkaninę ubraniową pobraną do badań laboratoryjnych u ww. przedsiębiorcy. Deklarowany przez niego skład był niezgodny ze składem faktycznym (ustalonym przez laboratorium) - pkt. 3 niniejszej informacji.

 

Kontrolowany przedsiębiorca dobrowolnie zastosował się do zaleceń pokontrolnych i w celu zaprzestania działań noszących znamiona czynów nieuczciwej konkurencji oznakował wyroby metrażowe zgodnie ze stanem faktycznym.

 

 

Podsumowanie

Analizując wyniki kontroli należy stwierdzić, że w podmiotach prowadzących sprzedaż tkanin i dzianin metrażowych (przeznaczonych na odzież), występują nieprawidłowości podobne do tych, jakie stwierdzono w latach ubiegłych. Spośród badanych 35 partii zakwestionowano łącznie 15 partii, co stanowi 42,86 %, w tym:

 • 12 partii wyrobów produkcji krajowej i żadnej nie zakwestionowano,

 • 8 partii wyrobów z obrotu wewnątrzunijnego i zakwestionowano 4 partie, co stanowi 50 %,

 • 15 partii wyrobów z importu i zakwestionowano 11 partii, co stanowi 73,33 %

Przedsiębiorcy dobrowolnie wycofali towar z obrotu i oznaczali zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nieprawidłowości w oznakowaniu wynikają tego, że przedsiębiorcy nie kupują całych bel tylko jej część, a oznaczenie pozostaje na beli.

Przeprowadzona ocena organoleptyczna nie wykazała wad jakościowych badanych wyrobów. Nieprawidłowości nie stwierdzono także w wyniku przemierzenia.

W trakcie przeprowadzonej kontroli u przedsiębiorcy w Szczecinie zwrócono uwagę na działania mogące posiadać znamiona czynów nieuczciwej konkurencji. Kontrolowany dobrowolnie zastosował się do zaleceń pokontrolnych i w celu zaprzestania działań noszących znamiona czynów nieuczciwej konkurencji oznakował wyroby metrażowe zgodnie ze stanem faktycznym. Fakt wskazywania przy wszystkich wyrobach oferowanych do sprzedaży siebie jako importera i uwidaczniania składu surowcowego niezgodnego z faktycznym, kontrolowany tłumaczył reorganizacją w firmie, wieloletnim zaleganiem tkanin i dzianin na magazynach, a także chęcią ukrycia przed konkurencją prawdziwych producentów i importerów.

 

 

Mając na uwadze stwierdzone nieprawidłowości zasadnym byłoby kontynuowanie kontroli w tym zakresie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na towary pochodzące z importu i obrotu wewnątrzunijnego.

WYKORZYSTANIE USTALEŃ

 

Materiały z kontroli dały podstawę do:

 • ukarania 3 osób mandatami karnymi na kwotę 650,00 zł, za popełnienie wykroczeń określonych w art. 136 § 2 kw. i art. 60'§ 2kw.,

 • wycofania przez przedsiębiorcę z obrotu handlowego 14 partii wyrobów konfekcyjnych do czasu prawidłowego ich oznaczenia,

 • poprawy oznaczeń handlowych 14 partii wyrobów konfekcyjnych stanowiących ofertę handlową u kontrolowanych przedsiębiorców,

 • skierowanie dwóch wystąpień pokontrolnych, zgodnie z przepisem art. 33 ust. 1 ustawy
  o Inspekcji Handlowej,

 • skierowanie jedenastu wystąpień pokontrolnych, zgodnie z przepisem art. 34 ust. 1 ustawy
  o Inspekcji Handlowej.

 

 

 

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariola Cieśla 02-08-2007 10:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wiesław Pucek 02-08-2007
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Wilkosz 16-10-2009 14:02