Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli wybranych środków ochrony indywidualnej pod kątem zgodności z zasadniczymi wymaganiami


INFORMACJA

o wynikach kontroli wybranych środków ochrony indywidualnej
pod kątem zgodności z zasadniczymi wymaganiami.

 

Realizując wytyczne Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej oraz program kontroli
nr BK/NR-040-7/07/WK z dnia 5 kwietnia 2007 r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
w Szczecinie wraz z Delegaturą w Koszalinie przeprowadził kontrole u ośmiu przedsiębiorców (Szczecin, Koszalin).

 

Rekontrolę przeprowadzono u przedsiębiorcy, gdzie w III kwartale 2006 r. stwierdzono w sprzedaży nakolanniki skórzane wyprodukowane. Ww. produkt zakwestionowano z uwagi na umieszczenie znaku CE w sposób nieodporny na zatarcie przez cały okres używania tego środka ochrony indywidualnej (nadrukowanie na cienkiej papierowej etykiecie naklejonej na górnej przedniej części wyrobu).

W trakcie rekontroli ustalono, iż w ofercie handlowej kontrolowanej spółki znajdowały się przedmiotowe nakolanniki skórzane oznaczone znakiem CE, który zamieszczony był w sposób widoczny, czytelny i trwały - wszyty (na skórze) do wewnętrznej strony nakolannika, zgodnie z przepisami § 43 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. Nr 259, poz. 2173).

U pozostałych 7 przedsiębiorców kontrolę przeprowadzono po raz pierwszy.

 

Kontrolą objęto wprowadzone do obrotu środki ochrony indywidualnej pod kątem sprawdzenia spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173), transponującym treść dyrektywy Unii Europejskiej 89/686/EWG.

 

W trakcie przeprowadzonych kontroli sprawdzeniem objęto ogółem 41 partii środków ochrony indywidualnej wartości 37.940,89 zł, w tym:

 • 4 partie wartości 8.261,20 zł, środków produkcji krajowej,

 • 12 partii wartości 8.020,00 zł, środków wyprodukowanych w innych krajach Unii Europejskiej,

 • 25 partii wartości 21.659,69 zł, środków pochodzących z importu,

wprowadzonych do obrotu po 1 maja 2004 r.

 

Były to partie pancerzy dla motocyklistów; partie ochraniaczy na kolana dla dzieci motocyklistów; partie ochraniaczy na plecy dla motocyklistów; partie ochraniaczy na biodra dla motocyklistów; partie ochraniaczy na łokcie dla motocyklistów; partie ochraniaczy na ramiona dla motocyklistów; partie ochraniaczy piłkarskich; partie ochraniaczy goleni bez stopy; partie ochraniaczy goleni ze stopą; partie ochraniaczy goleń-stopa dwustronne; partie kamizelek ostrzegawczych jako ochrony przeciwuderzeniowe w kurtce oraz spodniach ochronnych dla motocyklistów.

 

 

U przedsiębiorcy w Szczecinie zakwestionowano całość poddanych kontroli środków (9 partii wartości 6.310,99 zł.) z uwagi na nie spełnienie zasadniczych wymagań. Do wprowadzającego do obrotu importera wystosowano żądanie w celu dosłania deklaracji zgodności oraz certyfikatów oceny typu WE. Obecnie trwa weryfikacja nadesłanych dokumentów. W odniesieniu do zakwestionowanych środków wydano postanowienia o ich zabezpieczeniu do czasu realizacji zadań kontroli.

 

Do przedsiębiorcy skierowano żądanie przekazania na poddane kontroli środki (10 partii wartości 6.030,00 zł.) deklaracji zgodności oraz certyfikatów oceny typu WE. Do dnia sporządzenia informacji nie dosłano żądanych deklaracji.

 

W II kwartale bieżącego roku tutejszy Inspektorat nie wydawał opinii na wniosek Urzędów Celnych dotyczących środków ochrony indywidualnej.

 

Ustalenia kontroli w odniesieniu do poszczególnych punktów programu przedstawiają się następująco:

 

 1. Typ środków ochrony indywidualnej

 

Z ogólnej liczby 41 partii środków ochrony indywidualnej wartości 37.940,89 zł, 8 partii wartości 5.526,00 zł. zaliczone zostało przez producenta tych wyrobów do środków o prostej konstrukcji. Dotyczyło to:

3 partii wartości 3.264,00 zł, środków produkcji krajowej;

 

5 partii wartości 2.886,00 zł, środków pochodzących z importu;

 

Ochraniacze na ramiona i przedramiona, kolana i górne części goleni, wyprodukowane przez w Pakistanie, zastosowane jako ochrona przeciwuderzeniowa w spodniach ochronnych dla motocyklistów wartości 429,00 zł, nie posiadały instrukcji użytkowania.

Producent w Pakistanie zaliczył te wyroby do I klasy, tj. środków o prostej konstrukcji, gdzie użytkownik może sam ocenić poziom skuteczności ochronnej przed minimalnymi zagrożeniami, których skutki mogą być łatwo zidentyfikowane przez użytkownika we właściwym czasie.

Biorąc pod uwagę zastosowanie ochraniaczy w ubraniach ochronnych dla motocyklistów poruszających się z dużą prędkością, a więc narażonych na poważne i nieodwracalne uszkodzenia ciała przedmiotowe ochraniacze winny zostać zakwalifikowane do środków o złożonej konstrukcji, (klasy II lub III), a tym samym podlegać procedurze określonej w § 40 lub § 41 rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej.

W przedmiotowej sprawie konsekwencją niewłaściwego zakwalifikowania środka ochrony indywidualnej jest brak zastosowania właściwej procedury, a tym samym brak pewności, co do właściwości tego wyrobu w zakresie bezpieczeństwa.

 1. Oznakowanie wyrobów znakiem CE.

Sprawdzeniem w tym zakresie objęto 41 partii środków ochrony indywidualnej wartości 37.940,89 zł.

Ze względu na brak oznakowania znakiem zgodności CE lub nieprawidłowe oznakowanie znakiem CE zakwestionowano 9 partii środków wartości 5.155,00, w tym:

 • 3 partie (32 szt.) wartości 2.640,00 zł, środków produkcji krajowej,

 • 2 partie (3 szt.) wartości 1.990,00 zł, środków wyprodukowanych w innych krajach Unii Europejskiej,

 • 4 partie (6 szt.) wartości 525,00 zł, środków pochodzących z importu.

 

Przy pozostałych 32 partiach wartości 32.785,89 zł oznakowanie CE umieszczono bezpośrednio na wyrobach w sposób widoczny, czytelny i trwały.

 

 

 1. Deklaracje zgodności.

Deklaracje zgodności żądano dla wszystkich objętych kontrolą 41 partii środków ochrony indywidualnej wartości 37.940,89 zł, w tym:

 • 4 partii wartości 8.261,20 zł, środków produkcji krajowej,

 • 12 partii wartości 8.020,00 zł, środków wyprodukowanych w innych krajach Unii Europejskiej,

 • 25 partii wartości 21.659,69 zł, środków pochodzących z importu.

 

Do dnia sporządzenia informacji przedsiębiorcy, do których kierowano żądania dosłali deklaracje zgodności na 18 partii środków ochrony indywidualnej wartości 20.577,90, w tym:

 • 4 partie wartości 8.261,20 zł, środków produkcji krajowej,

 • 14 partii wartości 13.016,90 zł, środków pochodzących z importu.

 

Wszystkie przesłane deklaracje zgodności potwierdzały spełnianie przez wyroby, na które były wystawione zasadniczych wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) bądź dyrektywie 89/686/EWG przetransportowanej do naszego prawa tym rozporządzeniem.

 

Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono w odniesieniu do 7 partii środków ochrony indywidualnej wartości 4.868,70, w tym:

 • 3 partii wartości 2.640,00 zł, środków produkcji krajowej,

 • 4 partii wartości 2.228,70 zł, środków pochodzących z importu,

 

Pozostałych 11 deklaracji było sporządzonych zgodnie z § 36 ust. 1 cyt. wyżej rozporządzenia.

 

 1. Certyfikat badania typu

Na ogólną liczbę 41 partii środków ochrony indywidualnej wartości 37.940,89 zł, badaniu typu WE podlegały 33 partie środków wartości 32.414,89 zł. w tym:

 • 1 partia wartości 5.621,20 zł, środka produkcji krajowej,

 • 12 partii wartości 8.020,00 zł, środków wyprodukowanych w innych krajach Unii Europejskiej,

 • 20 partii wartości 18.773,69 zł, środków pochodzących z importu.

 

 

Na nasze żądania dosłano certyfikaty badań typ WE odnoszące się do 19 partii środków wartości 20.862,90 zł. Nie dosłano certyfikatów na następujące 14 partii środków.

 

Do dnia sporządzenia niniejszej informacji, nie otrzymaliśmy żądanych certyfikatów.

 

W tym zakresie informacja zostanie uzupełniona po otrzymaniu dokumentacji.

 1. Przestrzeganie przepisów zawartych w ustawie o języku polskim.

Sprawdzeniem w tym zakresie objęto ogółem 41 partii środków ochrony indywidualnej wartości 37.940,89 zł, w tym:

 • 4 partie wartości 8.261,20 zł, środków produkcji krajowej,

 • 12 partii wartości 8.020,00 zł, środków wyprodukowanych w innych krajach Unii Europejskiej,

 • 25 partii wartości 21.659,69 zł, środków pochodzących z importu

Nieprawidłowości stwierdzono u 3 przedsiębiorców i odnosiły się one do 10 partii (16 szt.) środków ochrony indywidualnej wartości 6.646,99 zł, pochodzących z importu

 

Nieprawidłowości dotyczyły stosowania, w załączonych do środków, instrukcjach użytkowania wyłącznie opisów w obcej wersji językowej.

 

 1. Sprawdzenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami.

Na objętych kontrolą 41 partii środków ochrony indywidualnej wartości 37.940,89 zł, tylko w odniesieniu do 1 partii kamizelek ostrzegawczych symbol QD 001 (470 szt.) w cenie 11,96 zl/szt., wartości 5.621,20 zł, wyprodukowanych w CH.R.L., stwierdzonych podczas kontroli w sklepie w Koszalinie, nie stwierdzono nieprawidłowości.

 

U pozostałych przedsiębiorców zakwestionowano ogółem 40 partii środków ochrony indywidualnej wartości 32.319,69 zł, w tym:

 • 3 partie wartości 2.640,00 zł, środków produkcji krajowej,

 • 12 partii wartości 8.020,00 zł, środków wyprodukowanych w innych krajach Unii Europejskiej,

 • 25 partii wartości 21.659,69 zł, środków pochodzących z importu,

ze względu na brak załączenia do środków instrukcji ich użytkowania lub brak w instrukcjach wymaganych informacji jest to naruszenie przepisów § 9 ust. 1 i § 9 ust. 2 rozporządzenia MG z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej. .

Brak instrukcji stwierdzono w odniesieniu do 13 partii środków, a brak w instrukcji określonych, wymaganych przepisami informacji dotyczyło 27 partii środków.

.

 

W związku z powyższym do upoważnionego przedstawiciela skierowano pismo z wnioskiem o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych w odniesieniu do wszystkich kamizelek wprowadzonych do obrotu. Do dnia sporządzenia niniejszej informacji nie otrzymaliśmy odpowiedzi od ww. firmy.

Ponadto stwierdzono, że w instrukcji brak było właściwego określenia wielkości kamizelki (XXL). Według pkt 7.2c) normy PN-EN 340:2003 Odzież ochronna. Wymagania ogólne - Odzież ochronna produkt taki powinien być znakowany zgodnie z wielkością opartą na wymiarach ciała (obwód klatki piersiowej lub biustu i wysokość) zmierzonych w centymetrach.

W trakcie kontroli przedsiębiorca nadesłał do kontrolowanego przedsiębiorcy uzupełnioną instrukcję, którą sprzedawca dołączył do sprzedawanych kamizelek.

 

Ponadto stwierdzono, że ochraniacze nie odpowiadają wymaganiom § 7 i § 8 normy PN-EN 1621-1:1999 „Odzież ochronna dla motocyklistów zabezpieczająca przed skutkami uderzeń mechanicznych” z uwagi na brak bezpośrednio na wyrobie lub etykiecie: nazwy, znaku handlowego lub innego oznaczenia umożliwiającego rozpoznanie wytwórcy lub jego upoważnionego przedstawiciela, określenia rodzaju wyrobu, nazwy handlowej lub kodu oraz typu ochraniacza, a także brak jakichkolwiek informacji w formie pisemnej od producenta.

W związku z ustaleniami kontroli wydano decyzję zakazującą dalszego przekazywania użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy tego produktu.

Materiały spraw dot. naruszenia zasadniczych wymagań odnotowanych u przedsiębiorców przekazano do GI IH w Warszawie.

 1. Podsumowanie.

Przedmiotem oferty handlowej kontrolowanych przedsiębiorców były środki ochrony indywidualnej pochodzące przede wszystkim z importu. Najczęściej oferowano odzież ochronną dla motocyklistów oraz kamizelki ostrzegawcze. W sprzedaży znajdowały się wyroby w ograniczonej ilości ponieważ cena zakupu kurtki lub spodni dla motocyklistów to wydatek około 1.000 zł. Konsumentom udostępniano katalogi, w których oferta markowych wyrobów była bardzo szeroka.

 

Z przeprowadzonego rozeznania na naszym terenie wynika, iż w ofertach handlowych przedsiębiorców prowadzących sprzedaż artykułów sportowych nie ma środków ochrony: do sztuk walki, dla jeźdźców konnych oraz dla bramkarzy. Wyroby te można zamawiać na podstawie katalogów (wysoka cena produktu przy jednoczesnym niewielkim zainteresowaniu kupujących).

 

 

Na 41 skontrolowanych partii, aż 40 (97,5 % objętych sprawdzeniem) nie spełniało zasadniczych wymagań z uwagi na brak lub nieprawidłowo sporządzone instrukcje użytkowania. Świadczy to o niedokładnej znajomości przepisów obowiązujących w tym zakresie.

 

Analizując wyniki przeprowadzonych kontroli należy podkreślić, że tak duża skala nieprawidłowości wskazuje na potrzebę dalszych kontroli w tym segmencie rynku.

 

Wykorzystanie ustaleń

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

 • wydania 10 postanowień zabezpieczających 10 partii środków na czas niezbędny dla realizacji zadań kontroli,

 • przesłania akt kontroli do GI IH w Warszawie w związku z wprowadzeniem do obrotu wyrobów, które nie spełniają wymagań zasadniczych,

 • poinformowania WI IH w Gdańsku, WI IH w Poznaniu oraz WI IH w Warszawie o wprowadzeniu do obrotu wyrobów, które nie spełniają wymagań zasadniczych, a które zostały zwrócone dostawcom działającym na ich terenie,

 • ponadto do prokuratury zostanie skierowana informacja o wprowadzeniu do obrotu przez: kamizelek ostrzegawczych niespełniających zasadniczych wymagań; podjęciu dobrowolnych działań naprawczych zmierzających do usunięcia niezgodności z zasadniczymi wymaganiami.

 

Informacja będzie uzupełniona po otrzymaniu od przedsiębiorców wprowadzających do obrotu niezbędnej dokumentacji dotyczącej badanych partii środków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariola Cieśla 02-08-2007 08:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wiesław Pucek 02-08-2007
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Wilkosz 16-10-2009 14:01