Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli jakości paliw ciekłych w II kwartale 2013

W II kw. 2013r. w okresie kwiecień - czerwiec 2013r. na terenie województwa zachodniopomorskiego nieprawidłowości w obrocie paliwami ciekłymi stwierdzono u 4 przedsiębiorców: w Sławnie, Mirosławcu, Goleniowie, Szczecinie.

Łącznie przeprowadzono 42 kontrole.

Ustalenia z ww. przeprowadzonych kontroli:

W dniu 26 marca 2013r. przeprowadzono kontrolę w zakresie jakości paliw u przedsiębiorcy w Mirosławcu. W toku czynności kontrolnych do badań laboratoryjnych pobrano próbkę i próbkę kontrolną oleju napędowego. Badanie laboratoryjne próbki oleju napędowego wykazało, że paliwo nie spełnia wymagań ze względu na zawyżoną zawartość siarki, która wyniosła 27,4 mg/kg przy wymaganiu jakościowym max. 10 mg/kg i tolerancji ≤ 10,0 +1,3 mg/kg.

Przedsiębiorca złożył wniosek o badanie próbki kontrolnej. Badania laboratoryjne przedmiotowej próbki oleju napędowego wykazały, że paliwo nie spełnia wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221, poz. 1441 ze zm.) z uwagi na zawyżoną zawartość siarki, która w przedmiotowym paliwie wyniosła 24,2 mg/kg przy wymaganiu jakościowym max. 10 mg/kg i tolerancji ≤ 10 + 1,3 (mg/kg).

W dniu 9 kwietnia 2013r. stwierdzono, że do partii paliwa, z którego w dniu 26 marca 2013r. pobrano ww. próbki oleju napędowego dolano nową partię paliwa. W związku z tym pobrano próbkę po tzw. dolewce. Badania laboratoryjne próbki ww. oleju napędowego wykazały, że przedmiotowe paliwo nie spełnia wymagań jakościowych ze względu na zawyżoną zawartość siarki, która wyniosła 19,1 mg/kg przy wymaganiu jakościowym max. 10 mg/kg i tolerancji ≤ 10,0 +1,3 mg/kg. W dniu 18.04.2013r. wydano decyzję wycofującą z obrotu handlowego 1992 litry oleju napędowego.

Na podstawie przedłożonych dokumentów ustalono, że kwestionowane paliwo zostało sprzedane przez przedsiębiorcę w Pile. W dniu 12 kwietnia 2013r. podjęto próby pobrania do badań laboratoryjnych oleju napędowego ze zbiornika u ww. dostawcy w bazie magazynowej w Wałczu. Z uwagi na brak miejsca, z którego można by pobrać próbki paliwa zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami pobierania (zbiorniki zabezpieczone były przed zewnętrznym dostępem), próbki nie pobrano. Na podstawie okazanych dokumentów ustalono, że dostawcą dla tego przedsiębiorcy przedmiotowego oleju napędowy był przedsiębiorca w Gdańsku. Powyższa informacje przekazano do WIIH Gdańsk.
 

 

W dniu 20 maja 2013r. przeprowadzono kontrolę u przedsiębiorcy na stacji paliw w Sławnie, gdzie do badań laboratoryjnych pobrano próbkę oleju napędowego. W wyniku przeprowadzonych badańustalono, że olej napędowy nie spełnia wymagań z uwagi na zawyżoną zawartość wody, tj. 394 mg/kg przy dopuszczalnej maksymalnej wartości 200 mg/kg oraz zaniżoną odporność na utlenianie tj. <0,5 h przy dopuszczalnej wartości min. 20 h.

W dniu 03 czerwca 2013r. w związku z tzw. dolewką ponownie pobrano próbki oleju napędowego. Wyniki badań oleju napędowego pobranego po dolewce wykazały, że olej napędowy spełnia wymagania jakościowe określone w przepisach. Dostawcą kwestionowanego oleju napędowego była firma z Postomina.

Kontrolę jakości u ww. dostawcy przeprowadzono w dniu 03 czerwca 2013r. podczas której pobrano do badań laboratoryjnych próbkę oleju napędowego. W wyniku przeprowadzonych badańnie stwierdzono nieprawidłowości. W czasie kontroli ustalono, że paliwo dostarczone na stację paliw w Sławnie zostało nabyte od przedsiębiorcy w Warszawie i dostarczone bezpośrednio na stację w Sławnie. W związku z powyższym skierowano pismo do WIIH w Warszawie z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli u dostawcy.
 

 

W dniu 21 maja 2013r. przeprowadzono kontrolę u przedsiębiorcy na stacji paliw w Goleniowie.

W toku czynności kontrolnych pobrano do badań laboratoryjnych próbkę i próbkę kontrolną benzyny bezołowiowej 95. Badanie laboratoryjne próbki benzyny bezołowiowej 95 wykazało, że paliwo nie spełnia wymagań jakościowych ze względu na;

- zaniżoną zawartość badawczej liczby oktanowej RON, która wynosiła 93,7 przy wymaganiach jakościowych min. 95, tolerancji ≥95-0,4,

- zaniżoną zawartość motorowej liczby oktanowej MON, która wynosiła 83,7 przy wymaganiach jakościowych min. 85, tolerancji ≥85-0,5,

- zawyżoną temperaturę końca destylacji, która wynosiła 302,8oC, przy wymaganiach jakościowych max. 210oC, tolerancja 210+4,0.

W dniu 03 czerwca 2013r. stwierdzono, że do partii paliwa, z której w dniu 21 maja 2013r. pobrano ww. próbki benzyny bezołowiowej 95 dolano nowe partie paliw i w związku z tym w dniu 03 czerwca 2013r. pobrano próbkę po tzw. dolewce. Otrzymane wyniki badań laboratoryjnych próbki wykazały, że przedmiotowe paliwo nie spełnia wymagań jakościowych z uwagi na zawyżoną temperaturę końca destylacji, która wynosiła 276,8oC, przy wymaganiach jakościowych max. 210oC, tolerancja 210+4,0.

Na podstawie przedłożonych dokumentów ustalono, że kwestionowane paliwo pochodziło z kilku źródeł i zostało dostarczone przez:

- przedsiębiorcę z Krakowa, magazynującego paliwo w Szczecinie,

- przedsiębiorcę z Piły, magazynującego paliwo Szczecinie,

- przedsiębiorca z Wyrzysk, miejsce magazynowania w Szczecinie.

Kontrolowany przedsiębiorca wyjaśnił, że w dniu 24 kwietnia 2013r. po dostawie z dnia 22 kwietnia 2013 zaczęli na stację zgłaszać się klienci wskazujący na złą jakość paliwa. Ustalił, że podczas transportu w cysternie samochodowej uszkodzony był zawór przelewowy pomiędzy komorami oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95, w wyniku czego benzyna bezołowiowa 95 zmieszała się z olejem napędowym. Mając na uwadze wyjaśnienia złożone przez przedsiębiorcę wskazujące powód nieprawidłowej jakości przedmiotowej benzyny bezołowiowej, uznano za bezprzedmiotowe przeprowadzenie kontroli u ww. przedsiębiorców (dostawców).

 

W dniu 17 czerwca 2013r. przeprowadzono kontrolę paliw u przedsiębiorcy na stacji paliw w Szczecinie. W toku czynności kontrolnych pobrano do badań laboratoryjnych próbkę i próbkę kontrolną oleju napędowego.Wynik badania laboratoryjnego oleju napędowego wykazał, że przedmiotowe paliwo nie spełnia wymagań jakościowych z uwagi na;

- zawyżoną zawartość siarki, która wynosiła 13 mg/kg przy wymaganiach jakościowych max. 10 mg/kg, tolerancji ≤10+1,3,

- zaniżoną temperaturę zapłonu, która wynosiła 44,5oC, przy wymaganiach jakościowych min. 55oC, tolerancja ≥55-2,1,

- zawyżoną zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych, które wyniosły 7,5 %(V/V) przy wymaganiach jakościowych max. 7 %(V/V), tolerancji ≤7+0,3.


Na wniosek przedsiębiorcy przeprowadzono badania próbki kontrolnej które wykazało, że paliwo nie spełnia wymagań jakościowych z uwagi na

 - zawyżoną zawartość siarki, która wynosiła 16,2 mg/kg przy wymaganiach jakościowych max. 10 mg/kg, tolerancji ≤10+1,3,

 - zaniżoną temperaturę zapłonu, która wynosiła 40,0oC, przy wymaganiach jakościowych min. 55oC, tolerancja ≥55-2,1,

 - zawyżoną zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych, które wyniosły 7,5 % (V/V) przy wymaganiach jakościowych max. 7 %(V/V), tolerancji ≤7+0,3.


W dniu 24 czerwca 2013r. stwierdzono, że do partii paliwa, z której w dniu 17 czerwca 2013r. pobrano ww. próbki oleju napędowego dolano nowe partie paliw. Zatem w dniu 24 czerwca 2013 r. pobrano próbkę po dolewce.

Otrzymany wynik badania laboratoryjnego próbki oleju napędowego pobranego w dniu 24.06.2013 r. wykazał, że przedmiotowe paliwo nie spełnia wymagań jakościowych z uwagi na zawyżoną zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych, które wyniosły 7,5 %(V/V) przy wymaganiach jakościowych max. 7 %(V/V), tolerancji ≤7+0,3.

Z uwagi na przekroczenie tylko jednego parametru, nie mające istotnego wpływu na środowisko i interes konsumenta uznano, iż przekroczenie zawartości estrów metylowych kwasów tłuszczowych o 0,2 %(V/V) przy zastosowaniu tolerancji 0,3 %(V/V) jest nieznaczne.

Przedsiębiorca wycofał przedmiotowe paliwo z obrotu handlowego celem poprawy jego jakości, i w dniu 09.07.2013r. przesłał świadectwo z badań, świadczące o tym, że paliwo to spełnia już wymagania jakościowe

Podczas kontroli ustalono, że kwestionowane paliwo pochodziło z Niemiec.


Beata Manios- rzecznik w Inspekcji Handlowej w Szczecinie tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 26-07-2013 09:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-07-2013
Ostatnia aktualizacja: - 26-07-2013 09:59