Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli jakości i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych w opakowaniach jednostkowych

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie oraz Delegatura w Koszalinie, przeprowadzili łącznie na terenie województwa zachodniopomorskiego 14kontroli u 10 przedsiębiorców.

Kontrolą objęto przedsiębiorców w Szczecinie, Połczynie Zdroju, Stargardzie Szczecińskim,  Międzyzdrojach, Kołobrzegu, Szczecinku, Koszalinie. Kontrolą objęto hurtownie, sklepy sieci handlowych oraz inne sklepy detaliczne.

 

Ogółem skontrolowano 70 partii ryb i przetworów rybnych, co w poszczególnych grupach asortymentowych przedstawia się następująco;

-        Przetwory rybne marynowane– 14 partii,

-        Sardynki –4 partie,

-        Tuńczyk i bonito– 5 partii,

-        Pozostałe konserwy– 24 partie,

-        Ryby mrożone w glazurze – 5 partii,

-        Ryby wędzone – 5 partii,

-        Inne  –  13 partii, tj.:

-        Filety śledziowe a`la Maties w oleju „Contimax” a`200g,

-        Śledzie solone dalekomorskie 4kg,

-        Filety śledziowe średnio solone 2x4kg,

-        Sałatka śledziowa z kukurydzą 150g,

-        Morszczuk w galarecie 170g,

-        Sałatka śledziowa łowicka 500g,

-        Filety śledziowe w sosie śmietanowym 300g,

-        Leczo rybne 500g,

-        Paprykarz szczeciński 300g,

-        Filety śledziowe w oleju aromatyzowanym 170g,

-        Filety śledziowe w zalewie olejowej z cebulą po wiejsku 600g,

-        Filety śledziowe z dodatkiem grzybów w klimacie leśnym 600g,

-        Filety śledziowe z dodatkiem chilli w klimacie pikantnym 600g.

 

Zakwestionowano 12 partiiw następujących grupach asortymentowych:

-        Przetwory rybne marynowane– 1 partia,

-        Pozostałe konserwy– 2 partie,

-        Ryby mrożone glazurowane – 3 partie,

-        Ryby wędzone – 1 partia,

-        Inne –5 partii (śledzie solone dalekomorskie, filety śledziowe średnio solone, paprykarz szczeciński, Filety śledziowe z dodatkiem grzybów w klimacie leśnym, Filety śledziowe z dodatkiem chilli w klimacie pikantnym).

 

W układzie tematycznym wyniki kontroli przedstawiały się następująco:

 

1.                  Ocena jakości ryb i przetworów rybnych w opakowaniach jednostkowych

Badania jakościowe ryb i przetworów rybnych przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno- Analitycznym UOKiK w Poznaniu dokonując sprawdzenia zgodności cech organoleptycznych, fizycznych i chemicznych z obowiązującymi przepisami oraz deklaracjami producentów na opakowaniu.

Ogółem zbadano 20partii przetworów rybnych w poszczególnych grupach asortymentowych:

-        Przetwory rybne marynowane – 2 partie,

-        Tuńczyk i bonito– 3 partie,

-        Pozostałe konserwy– 9 partii,

-        Ryby mrożone glazurowane – 3 partie,

-        Inne– 3 partie (filety śledziowe a`la Maties w oleju a`200g, Filety śledziowe w sosie śmietanowym 300g, Paprykarz szczeciński 300g).

 

W wyniku przeprowadzonych badań zakwestionowano 4 partie, tj:

1) „Filety śledziowe w oleju a`170g, które zakwestionowano z uwagi na zaniżoną zawartość białka w stosunku do deklaracji producenta na opakowaniu jednostkowym (wartość odżywcza). Wynik badania 13,9% ± 0,8 (po uwzględnieniu 15% tolerancji), deklaracja producenta 18,5%.

Produkt oferowano do sprzedaży u przedsiębiorcy w Szczecinku.

W trakcie kontroli, podczas której przekazano sprawozdania z badań, nie stwierdzono w obrocie ww. produktu.

Wobec powyższego:

-        przesłano wystąpienie pokontrolne do ww. przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,

-        skierowano wystąpienie do producenta z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,

-        skierowano informację do właściwego terytorialnie WIJHARS o niewłaściwej jakości konserwy rybnej,

-      zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

Ponadto zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne, z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

Nie otrzymano odpowiedzi od producenta, natomiast w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przedsiębiorca wskazał, że zwrócił się do producenta z prośbą o wyjaśnienie przyczyny powstałej wady.

2) „Paprykarz szczeciński a'300g”, który w wyniku przeprowadzonych badań uznano zaniezgodny w zakresie oceny organoleptycznej z uwagi na  niewłaściwą barwę produktu, tj. barwa zmiksowanej masy – jasnobrązowa. Produkt o nazwie „Paprykarz szczeciński” jest wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 13.12.2010r. i zgodnie z wymaganiami barwa właściwa dla ww. produktu to: barwa (zewnętrzna i na przekroju) od jasno do ciemno czerwonej, charakterystyczna dla użytych składników.

Produkt oferowano do sprzedaży u przedsiębiorcy w Szczecinie.

W trakcie kontroli, podczas której przekazano sprawozdania z badań stwierdzono w obrocie ww. produkt, który wycofano z obrotu wraz z próbami, co zostało potwierdzone przez przedsiębiorcę w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne. Przedsiębiorca nie wniósł o badanie próbek kontrolnych.

Wobec powyższego:

-        przesłano wystąpienie pokontrolne do ww. przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,

-         skierowano wystąpienie do producenta z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,

-         skierowano informację do właściwego terytorialnie WIJHARS o niewłaściwej jakości konserwy rybnej,

-         zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

Ponadto materiały ze sprawy zostaną skierowane do Komisji, celem rozważenia wszczęcia postępowania administracyjnego z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej.

Na przesłane wystąpienia pokontrolne przedsiębiorca jak i producent udzielili odpowiedzi, w których zobowiązali się zastosować do zaleceń pokontrolnych.

3) „Morszczuk filet bez skóry głęboko mrożony 20% glazury” 500g, który w wyniku badań uznano za niezgodnyz deklaracją producenta na opakowaniu, z uwagi na zaniżoną masę netto ryby bez glazury (g) w dwóch próbkach, po uwzględnieniu niepewności pomiaru, tj.: wynik 377,8±19,3 i 367,2±18,7, przy deklarowanej 400g.

Mając na uwadze deklarację producenta w zakresie zawartości glazury 20% oraz wyniki badań wskazuje się, że % zawartość glazury w dwóch próbkach produktu, w których stwierdzono zaniżenie masy netto ryby, stanowi więcej niż 20% zadeklarowanej przez producenta na opakowaniu. Powyższe wynika z wyliczeń matematycznych, tj.: w jednej próbce stwierdzono masę netto ryby 377,8g+19,3(niepewność rozszerzona)=397,1g przy masie netto 511,3g -4,6(niepewność rozszerzona)=506,7g glazura wynosi 21,6%; w drugiej próbce stwierdzono masę netto ryby 367,2g+18,7(niepewność rozszerzona)=385,9g przy masie netto 493,6g-4,4(niepewność rozszerzona), glazura wynosi 21,1%.

Produkt oferował do sprzedaży przedsiębiorca w Szczecinie.

W trakcie kontroli, podczas której przekazano sprawozdania z badań stwierdzono w obrocie ww. produkt, który wycofano z obrotu wraz z próbami. Produkt został wycofany do dostawcy zgodnie z przesłanym dokumentem. Przedsiębiorca  nie wniósł o badanie próbek kontrolnych.

Wobec powyższego:

-       przesłano wystąpienie pokontrolne do ww. przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,

-        skierowano wystąpienie do producenta-dystrybutora z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,

-        zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

Ponadto zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej

Na przesłane wystąpienia pokontrolne przedsiębiorca jak i producent-dystrybutor udzielili odpowiedzi, w których zobowiązali się zastosować do zaleceń pokontrolnych.

4) „Filety z mintaja bez skóry, glazurowane”, 500g masa netto/450g masa po odsączeniu, które zakwestionowano w wyniku badań z uwagi na to, że masa netto ryby bez glazury jest niezgodna z deklaracją producenta zawartą na opakowaniu kolejno o: 11,3g; 7,7g; 10,7g; 7,7g; 20,6g.

Ponadto mając na uwadze deklarację producenta, tj. masę netto 500g i masę ryby bez glazury 450g oraz wyniki badań laboratoryjnych w zakresie masy netto i masy netto ryby bez glazury – zawartość glazury jest zawyżona. Powyższe wynika z wyliczeń matematycznych, tj.

masa netto + niepewność rozszerzona (g)

masa netto ryby (g)

Ilość glazury (g)

504,2-4,5=499,7

438,7

61

507,8-4,6=503,2

442,3

60,9

505,0-4,5=500,5

439,3

61,2

512,3-4,6=507,7

442,3

65,4

501,8-4,5=497,3

429,4

67,9

 

Produkt oferował do sprzedaży przedsiębiorca w Szczecinie.

W trakcie kontroli, podczas której przekazano sprawozdania z badań nie stwierdzono w obrocie ww. produktu.

Wobec powyższego:

-        przesłano wystąpienie pokontrolne do ww. przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,

-         zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

Ponadto zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

Na przesłane wystąpienie pokontrolne przedsiębiorca udzielił odpowiedzi, w której zobowiązał się podjąć działania zmierzające do wyeliminowania stwierdzonych uchybień.

Na podstawie analizy oznakowania opakowań jednostkowych w trakcie przeprowadzanych kontroli u przedsiębiorców, nie stwierdzono by zawierały one w swoim składzie substancje dodatkowe inne niż dozwolone dla danej grupy towarowej, wymienione w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2010r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. Nr 232, poz. 1525 z późn. zm).

W Laboratorium Kontrolno- Analitycznym UOKiK w Poznaniu przeprowadzono badania w zakresie stosowania substancji dodatkowych w przetworach rybnych, w świetle wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2010r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych jw., nie kwestionując żadnego produktu w badanym zakresie.

Mając na uwadze  przepisy ustawy z dnia 7 maja 2009r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 91, poz. 740 ze zm.)w trakcie badań laboratoryjnych sprawdzono zgodność zawartości masy netto deklarowanej przez producentów w oznakowaniu opakowań jednostkowych z rzeczywistą.

W powyższym zakresie badaniem objęto 20 partii ryb i przetworów rybnych w ilości 66 opakowań jednostkowych. W powyższym zakresie nie zakwestionowano żadnego opakowania jednostkowego.

 

            2. Prawidłowość oznakowania ryb i przetworów rybnych

Prawidłowość oznakowania ryb i przetworów rybnych w opakowaniach jednostkowych sprawdzono w odniesieniu do postanowień przepisów Unii Europejskiej i przepisów krajowych.

Kontrolowane produkty nie posiadały chronionych nazw geograficznych i nazw pochodzenia. Nie stwierdzono naruszenia postanowień rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. U L93 z 31.3.2006, s.12 ze zm.).

Badaniom w zakresie oznakowania poddano 65 partii ryb i przetworów, z czego zakwestionowano 2 partie ww. produktów.

 

Nieprawidłowo oznakowane produkty oferowano do sprzedaży u przedsiębiorcy wSzczecinie, tj.:

1) partię „Filetów z ryb dorszowatych (Czarniak)”, oznakowanych m.in.: 250g masa netto/225g masa netto ryby bez glazury, Produkt Głęboko Mrożony, najlepiej spożyć przed: 26.09.2013 L2095.

W oznakowaniu ww. produktu producent zadeklarował „Certyfikowane ekologiczne owoce morza”.

Wystawiono żądanie dla kontrolowanego przedsiębiorcy, celem przedłożenia dokumentu potwierdzającego, że „Filety z ryb dorszowatych (Czarniak)” są produktem ekologicznym. W odpowiedzi na żądanie kontrolowany przedsiębiorca wyjaśnił, że „Filety z ryb dorszowatych (Czarniak)” oznakowane „Certyfikowane ekologiczne owoce morza”nie są produktem ekologicznym.

Powyższe narusza art. 23 ust. 1 w związku z ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. U. L 189 z 20.07.2007r., s.1 ze zm.).

Kontrolowany przedsiębiorca przesłał w trakcie kontroli wzór nowej etykiety dla przedmiotowego produktu, na której nie ma deklaracji „Certyfikowane ekologiczne owoce morza”.

2)partię „Filetów z mintaja bez skóry glazurowane”, oznakowanych m.in.: 500g masa netto/450g masa po odsączeniu, Produkt Głęboko Mrożony, najlepiej spożyć przed: 31.08.2013, L12-059-120039. W oznakowaniu ww. produktu podano producenta, tj. podano nazwę firmy jw. i miejscowość Hamburg, natomiast nie podano dokładnego adresu, co narusza § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.), w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.).

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Kierownika Sklepu nieprawidłowo oznakowane ww. produkty zostały wycofane z obrotu. Na przesłane wystąpienie pokontrolne przedsiębiorca udzielił odpowiedzi, w której zobowiązał się podjąć działania zmierzające do wyeliminowania stwierdzonych uchybień

 

Z uwagi na zakwestionowane partie produktów wobec przedsiębiorcy zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o rolnictwie ekologicznym, zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

 

            3. Przestrzeganie aktualności terminów przydatności do spożycia i dat minimalnej trwałości oraz warunków przechowywania

Przestrzeganie dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia ryb i przetworów rybnych oferowanych do sprzedaży sprawdzono u wszystkich kontrolowanych  przedsiębiorców.

Badaniem objęto 70 partii, z czego zakwestionowano 5 partii.

Nieprawidłowości stwierdzono u  przedsiębiorców:

1)  w Kołobrzegu,  gdzie stwierdzono w obrocie:

- 3 opakowania Łososia wędzonego na zimno (0,76kg, 0,46kg, 0,49 kg), 1 dzień po terminie,

-  3 opakowania Dorszowej galaretki a`170g, 4 dni po terminie,

- 1 opakowanie Sałatki śródziemnomorskiej a`180g, 208 dni po dacie.

W trakcie kontroli decyzją przedsiębiorcy ww. produkty zostały wycofane z obrotu i zagospodarowane we własnym zakresie.

Przedsiębiorcę ukarano mandatem karnym kredytowanym za wykroczenie z art. 100 ust.1 pkt 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

O będących w obrocie towarach przeterminowanych poinformowano właściwy terytorialnie organ Inspekcji Sanitarnej.

2) w Szczecinie, gdzie stwierdzono w obrocie:

- 1 opakowanie Filetów śledziowych z dodatkiem grzybów w klimacie leśnym 600g, 2 dni po terminie,

- 2 opakowania  Filetów śledziowych z dodatkiem chilli w klimacie pikantnym 600g, 12 dni po terminie.

W trakcie kontroli decyzją osoby odpowiedzialnej ww. produkty zostały wycofane z obrotu i przekazane do utylizacji przez firmę specjalistyczną.

Osobę odpowiedzialną za wykroczenie z art. 100 ust.1 pkt 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia ukarano mandatem karnym kredytowanym.

O będących w obrocie towarach przeterminowanych poinformowano właściwy terytorialnie organ Inspekcji Sanitarnej.

 

Warunki i sposób przechowywania ryb i przetworów rybnych sprawdzono uwzględniając zalecenia producentów, przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych. (Dz. U. L.139 z 30.04.2004r., str. 1 ze zm.; sprostowanie: Dz. U L 153 z 12. 06. 2008, s.42) orazrozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 853/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu  do żywności  pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. L 139 z 30.4.2004 s. 55 z późn. zm.).

Badaniem objęto 65 partii przetworów rybnych. W badanym zakresie stwierdzono nieprawidłowośću przedsiębiorców w sklepie rybnym w Kołobrzegu, gdzie w niewłaściwych warunkach termicznych, tj. w temp. +17,4oC przechowywano 2 partie ryb solonych, zamiast przechowywać je zgodnie z zaleceniem producenta w temp. od -5 do +5 °C.

 

W związku z powyższym na podstawie art.16 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 15.12.2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz.1219 z późn. zm.) wydano ustne żądanie dla przedsiębiorcy dotyczące niezwłocznego usunięcia stwierdzonego uchybienia organizacyjno-porządkowego w zakresie przechowywania ryb solonych, poprzez przełożenie ich do urządzenia chłodniczego. Żądanie wykonano w trakcie kontroli.

O nieprawidłowym przechowywaniu towarów poinformowano właściwy terytorialnie organ Inspekcji Sanitarnej.

 

Sprawdzono stan opakowań jednostkowych, poddanych kontroli partii ryb i przetworów rybnych nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.

 

            4. Prezentacja środków spożywczych

Powyższe sprawdzono w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności(Dz. U. L 31 z 01.02.2002r. s.1 ze zm.). 

W trakcie kontroli nie stwierdzono by etykietowanie, reklama i prezentacja ryb i przetworów rybnych z uwzględnieniem ich kształtu, wyglądu lub opakowania, sposobu ułożenia i miejsca wystawienia oraz informacji udostępnionych na ich temat w jakikolwiek sposób wprowadzała konsumentów w błąd. Nie stwierdzono naruszenia art.16 rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady jw.

 

            5.Identyfikowalność towarów

U wszystkich przedsiębiorców sprawdzono przestrzeganie przepisu art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności(Dz. U. L 31 z 01.02.2002r. s.1 ze zm.).

Badaniem objęto 70 partiiryb i przetworów rybnych. Kontrolowani przedsiębiorcy okazali dowody dostaw, co umożliwiałoidentyfikację dostawców ocenianych produktów. W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

            6. Identyfikacja przedsiębiorcy

W trakcie przeprowadzonych kontroli u wszystkich skontrolowanych przedsiębiorców dokonano identyfikacji przedsiębiorcy zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz.1447 ze zm.).Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu oodpis aktualny z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

 

            7. Przestrzeganie postanowień art. 59 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 ze zm.)

Kontrolowani przedsiębiorcy przechowywali i udostępnili na żądanie kontrolujących orzeczenia lekarskie wydawane osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością do celów sanitarno – epidemiologicznych. Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

 

             8. Inne zagadnienia

W związku z koniecznością przeciwdziałania popełnieniu wykroczeń, rozszerzono zakres przedmiotowy kontroli u 2 przedsiębiorców, gdzie stwierdzono w trakcie kontroli naruszenie przepisów w zakresie prawidłowego uwidaczniania cen. Nieprawidłowości w powyższym zakresie stwierdzono u następujących przedsiębiorców:

1) w Koszalinie, gdzie 17 partii przetworów rybnych oferowanych kupującym nie było opatrzone wywieszkami,  zawierającymi informacje dotyczące cen, nazw handlowych  oraz jednostek miar oraz przy tych towarach na wywieszkach lub w innej formie dostępnej dla kupującego nie uwidoczniono cen jednostkowych.

W trakcie kontroli przedsiębiorcę ukarano mandatem karnym kredytowanym za wykroczenie z art. 137 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. nr 46, poz. 275 ze zm.).

W związku z powyższym na podstawie art.16 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 15.12.2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz.1219 z późn. zm.) wydano ustne żądanie dla przedsiębiorcy dotyczące niezwłocznego usunięcia stwierdzonych uchybień organizacyjno-porządkowych poprzez opatrzenie towarów wywieszkami i widocznienie cen jednostkowych. Żądanie wykonano w trakcie kontroli.

 

2)w Międzyzdrojach, gdzie przy większości towarów w opakowaniach jednostkowych nie uwidoczniono wywieszek zawierających informacje dotyczące cen, nazw handlowych oraz jednostek miar oraz  przy wszystkich towarach w opakowaniach jednostkowych nie uwidoczniono cen jednostkowych na wywieszce lub w innej formie dostępnej dla kupującego.

W trakcie kontroli przedsiębiorcę ukarano mandatem karnym kredytowanym za wykroczenie z art. 137 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010r. nr 46, poz. 275 ze zm.).

 

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

- ukarania 4 osób mandatami karnymi kredytowanymi na łączną kwotę 600 zł, tj. za wykroczenia z art.100 ust.1 pkt 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz z art. 137 § 1 Kodeks wykroczeń,

- wydania w trakcie kontroli 2 żądań ustnych na podstawie art.16 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz.1219 z późn. zm.) dotyczących usunięcia stwierdzonych uchybień porządkowych,

- wydania w trakcie kontroli 1 żądania na piśmie na podstawie art.16 ust.1 pkt 1, 12 ustawy z dnia 15.12.2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz.1219 z późn. zm.) dotyczącego przekazania stosownego dokumentu na piśmie,

- wysłania 5 wystąpień pokontrolnych do przedsiębiorców z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,

- wysłania 3 wystąpień do  producentów w tym producenta-dystrybutora z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,

- przesłania 2 informacji do właściwego terytorialnie WIJHARS,

- przesłania 2 informacji do właściwego terytorialnie organu Inspekcji Sanitarnej.

 Ponadto w związku z ustaleniami kontroli:

· zostaną wszczęte  postępowania administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych zakwestionowanych produktów,

· materiały z 4 kontroli skierowane zostaną do Komisji WIIH w Szczecinie z wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyjnego z  ustawy o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej, w tym z 1 sprawy z  ustawy o rolnictwie ekologicznym,.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 14-09-2012 08:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-09-2012
Ostatnia aktualizacja: - 14-09-2012 08:05