Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli jakości paliw ciekłych przeprowadzonych w okresie od 03.01.2022 r. do 30.12.2022 r.

W badanym okresie Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził w zakresie jakości paliw ciekłych 92 kontrole, podczas których pobierano próbki do badań laboratoryjnych, w tym:

  •     90 kontroli na ogólnodostępnych stacjach paliw,
  •     1 kontrolę na stacji zakładowej,
  •     1 kontrolę w hurtowni paliw.

W trakcie ww. kontroli pobrano łącznie 102 próbki paliw ciekłych, w tym:

  •     ON – 47 próbek,
  •     Pb95 – 34 próbki,
  •     Pb98 – 10 próbek,
  •     LPG – 11 próbek.

W wyniku przeprowadzonych kontroli jakości paliw ciekłych w jednym przypadku  stwierdzono niewłaściwą jakość paliwa, potwierdzoną również badaniem próbki kontrolnej oraz próbki po tzw. „dolewce”.

W toku kontroli jakości paliw przeprowadzonej w dniu 6 września 2022 r. u przedsiębiorcy na stacji paliw w Kołobrzegu przy, pobrano do badań laboratoryjnych m.in. próbk i próbkę kontrolną oleju napędowego. Na podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzonych w Laboratorium UOKiK w Bydgoszczy, których wynik zawarto w protokole z badań nr 1047/PP/2022 z dnia 13.09.2022 r. stwierdzono, że olej napędowy nie spełnia wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680 ze zm.) z uwagi na zaniżoną temperaturę zapłonu. Zgodnie z wynikami badań parametr „temperatura zapłonu” wykazał wartość <40oC, przy dopuszczalnej wartości powyżej 55,0oC (tolerancja >55,0-2,1).

W dniu 19.09.2022 r. kontynuowano czynności kontrolne na stacji paliw w Kołobrzegu doręczając przedsiębiorcy ww. protokół z badań.
W trakcie kontroli ustalono, że do oleju napędowego znajdującego się na stacji paliw, niespełniającego wymagań jakościowych dodano nową partię paliwa. Mając na uwadze konieczność ustalenia rzeczywistej jakości przedmiotowego paliwa po tzw. „dolewce”, do badań laboratoryjnych ponownie pobrano próbki oleju napędowego.

W dniu 19.09.2022 r. przedsiębiorca złożył wniosek o przeprowadzenie badania próbki kontrolnej oleju napędowego pobranego do badań w dniu 6.09.2022 r.  

W dniu 28.09.2022 r. przeprowadzono kolejną kontrole u przedsiębiorcy na stacji paliw w Kołobrzegu, doręczając wyniki badań próbki oleju napędowego pobranego w dniu 19.09.2022 r. po tzw. „dolewce”.
Badania przeprowadzone w Laboratorium UOKiK w Bydgoszczy, które zawarto w protokole z badań nr 1133/PP/2022 z dnia 23.09.2022 r. wykazały, że olej napędowy dalej nie spełnia wymagań jakościowych określonych w ww. rozporządzeniu ze względu na zaniżoną temperaturę zapłonu. Zgodnie z wynikami badań parametr „temperatura zapłonu” wykazał wartość <40o C, przy dopuszczalnej wartości powyżej 55,0o C (tolerancja >55,0-2,1).
Przedsiębiorca nie złożył wniosku o zbadanie próbki kontrolnej partii paliwa po tzw. „dolewce”.

Ponadto w trakcie tej kontroli doręczono przedsiębiorcy również wyniki badań próbki kontrolnej oleju napędowego pobranego do badań w dniu 6.09.2022 r. (pierwsza kontrola). Badania przeprowadzone w laboratorium Polcargo International sp. z o.o. w Szczecinie, a udokumentowane w protokole z badań nr C-2035/2022 z dnia 21.09.2022 r. potwierdziły, że olej napędowy nie spełnia wymagań jakościowych określonych w ww. rozporządzeniu ze względu na zaniżoną temperaturę zapłonu. Zgodnie z wynikami badań parametr „temperatura zapłonu” wykazał wartość <40oC, przy dopuszczalnej wartości min. 55,0oC (tolerancja >55,0-2,1). Faktyczny wynik temperatury zapłonu wyniósł 20,0oC.

W związku z niewłaściwą jakością oleju napędowego, w dniu 28.09.2022 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zarządził w drodze decyzji administracyjnej wobec kontrolowanego przedsiębiorcy, wycofanie z obrotu 2.033 litrów oleju napędowego znajdującego się w zbiorniku stacji paliw w Kołobrzegu.

O ustaleniach kontroli powiadomiono:

  •     Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie,
  •     Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie.

Ponadto zostało:
-    skierowane zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przez przedsiębiorcę przestępstwa określonego w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1315 ze zm.),
-    wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji dot. zwrotu kosztów badań zakwestionowanego oleju napędowego.
Po wydaniu ww. decyzji o ustaleniach kontroli zostanie powiadomiony za pośrednictwem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie.


Beata Manios- rzecznik
Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 91 4225239 wew. 46

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 13-03-2023 08:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Dynowska 13-03-2023
Ostatnia aktualizacja: - 13-03-2023 08:45