Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości oznakowania i jakości produktów włókienniczych

Realizując wytyczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz program kontroli z dnia 03 lutego 2022 r., Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził w 2022 roku w podanym wyżej zakresie ogółem 19 kontroli u 16 przedsiębiorców, w tym 3 kontrole ponowne związane z przekazaniem wyników badań laboratoryjnych zakwestionowanych wyrobów. Spośród skontrolowanych przedsiębiorców 1 był producentem, 3 prowadziło sprzedaż hurtową, a 12 sprzedaż detaliczną.

Ogółem kontroli poddano 103 partie wyrobów włókienniczych, w tym:

  • 35 partii odzieży wierzchniej dla dorosłych,
  • 51 partii wyrobów pończoszniczych,
  • 17 partii pościeli.

Spośród skontrolowanych 103 partii produktów:

  • 72 partie zostało wyprodukowane w Polsce,
  • 8 partii pochodziło z obrotu wewnątrzunijnego (z wyłączeniem Polski),
  • 23 partie pochodziły z importu.

W zakresie jakości i oznakowania zbadano ogółem 103 partie wyrobów włókienniczych, z czego zakwestionowano 33 partie, tj. 32% zbadanych (w zakresie jakości 5 partii i oznakowania 31 partii), w tym:
-     21 partii wyrobów pończoszniczych,
-     12 partii odzieży wierzchniej dla dorosłych.
Wszystkie kontrole zostały zakończone.

Z powodu zmiany planu kontroli nie poddano kontroli 5 produktów (wyrobów pościelowych) i nie pobrano do badań laboratoryjnych 1 próbki takiego produktu.

Ustalenia kontroli, w odniesieniu do poszczególnych punktów programu, przedstawiają się następująco:

1.    Jakość wyrobów włókienniczych
Jakość wyrobów włókienniczych sprawdzono poprzez przeprowadzenie badań laboratoryjnych i organoleptycznych. Ogółem kontroli w zakresie jakości poddano 103  próbki wyrobów, w tym:
-    laboratoryjnie - 15 próbek,
-    organoleptycznie - 88 próbek.
W wyniku badań laboratoryjnych zakwestionowano 5 próbek wyrobów włókienniczych, tj. 33% wszystkich próbek zbadanych laboratoryjnie. Produktów badanych organoleptycznie nie kwestionowano.

2. Badania laboratoryjne

Do badań laboratoryjnych w Laboratorium UOKiK w Łodzi pobrano 15 próbek z 15 partii wyrobów włókienniczych oferowanych do sprzedaży. Podczas badań laboratoryjnych sprawdzono zgodność:
-    składu surowcowego ze składem deklarowanym - 15 próbek,
-    wielkość produktu z deklarowaną przez producenta - 4 próbki.

Do badań laboratoryjnych pobrano próbki z:
-    5 partii odzieży wierzchniej dla dorosłych,
-    5 partii wyrobów pończoszniczych,
-    5 partii pościeli.
Przedsiębiorcy, u których pobrano wyroby do badań nie przedłożyli deklaracji dotyczących wskaźników użytkowych, ponieważ nie posiadali stosownych dokumentów (deklaracji zgodności z Polską Normą lub dokumentacji techniczno-technologicznej). Brak było również informacji w tym zakresie w oznakowaniu produktów.

W wyniku badań laboratoryjnych zakwestionowano 5 próbek wyrobów z uwagi na faktyczny skład surowcowy niezgodny z deklarowanym przez producentów, tj.:
-    rajstopy dziewczęce 1 pack r. 134/140, deklarowany skład: 75% bawełna, 20% poliester, 5% elastan, ustalony laboratoryjnie skład: 71,9% bawełna, 26,4% poliester, 1,7% elastan;
-    rajstopy dziewczęce 2 pack r. 134/140, deklarowany skład: skład: 75% bawełna, 20% poliester, 5% elastan, ustalony laboratoryjnie skład: rajstopy szare 68,7% bawełna, 29,7% poliester, 1,6% elastan i rajstopy granatowe 69,4% bawełna, 28,8% poliester, 1,8% elastan;
-    skarpety, rozmiar 27-28, deklarowany skład: 75% bawełna, 23% poliester, 2% elastan, ustalony laboratoryjnie skład: bawełna, poliester, elastan, poliamid – 100% (brak możliwości ustalenia procentowego składu surowcowego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1007/2011 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowywania składu surowcowego wyrobów włókienniczych, a także uchylenia dyrektywy Rady 73/44/EWG oraz dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 96/73/WE i 2008/121/WE - Dz.Urz.UE L z 2011 r. nr 272, s. 1 ze zm.),
-    płaszcz, rozmiar: 36, wzrost 164, kl. piersiowa 84, talia 66, biodra 92, deklarowany skład: poliester  80%, wiskoza 20%, podszewka wiskoza 100%, ustalony laboratoryjnie skład: 100% poliester, podszewka 100%  acetat;
-    płaszcz, rozmiar: 38, deklarowany skład: etykieta jednostkowa – 45% wełna, 10% akryl, 45% poliester, podszewka – 100% poliester, wszywka informacyjna - Tkanina: 45% wełna, 10% akryl, 45% Poliester, Podszewka – 100% poliester, Ocieplina: włókna mieszane, ustalony laboratoryjnie skład: Tkanina: 85,5% poliester, 14,5% wiskoza, Podszewka: 100% poliester, Ocieplina: 100% poliester.

Kontrolowani przedsiębiorcy poprawili oznakowanie kwestionowanych płaszczy, zgodnie z wynikami badań laboratoryjnych. Ponadto rajstopy 2 pack zostały wycofane ze sprzedaży, natomiast badanych rajstop 1 pack oraz skarpet nie było w sprzedaży w dniu doręczania sprawozdań z badań laboratoryjnych.

3. Badania organoleptyczne

Ocenie poddano 88 próbek wyrobów włókienniczych. Oceniając organoleptycznie wyroby posiłkowano się Polskimi Normami: PN-93/P-84003 „Dzianiny. Opis błędów. Terminologia” oraz  PN-93/P-06709 „Tkaniny. Opis błędów. Terminologia”. Nie stwierdzono błędów dzianin i tkanin oraz wad konfekcjonowania wyrobów. W trakcie kontroli dokonano przemierzenia 12 partii wyrobów pościelowych - nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie.

4. Oznakowanie produktów włókienniczych

Ogółem sprawdzono oznakowanie 103 partii wyrobów włókienniczych w oparciu o przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1007/2011 w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowywania składu surowcowego wyrobów włókienniczych, a także uchylenia dyrektywy Rady 73/44/EWG oraz dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 96/73/WE i 2008/121/WE. Zbadano w powyższym zakresie:
-     35 partii odzieży wierzchniej dla dorosłych,
-     51 partii wyrobów pończoszniczych,
-     17 partii  pościeli.

W wyniku czynności sprawdzających zakwestionowano 31 partii (30% ogółem sprawdzonych produktów), w tym:
-    20 partii wyrobów pończoszniczych,
-    11 partii odzieży wierzchniej dla dorosłych.

Nieprawidłowości w oznakowaniu stwierdzono w odniesieniu do:
-    12 partii produktów krajowych, z czego: w odniesieniu do 8 partii zawartość procentowa włókien tekstylnych w masie całkowitej wszystkich włókien składowych nie była podana w porządku malejącym, 3 partie posiadały w opisie składu surowcowego nazwy włókien niezgodne z zał. nr 1 do ww. rozporządzenia oraz 2 partie opatrzono etykietami lub oznakowaniem z użytymi w opisie składów surowcowych nazwami włókien tekstylnych, sporządzonymi w języku innym niż język polski*.

*Należy wskazać, że 1 partię wyrobu produkcji krajowej zakwestionowano z uwagi na dwie nieprawidłowości, tj. użycie nazw włókien niezgodnych z zał. nr 1 do ww. rozporządzenia oraz niewskazanie zawartości procentowej włókien w porządku malejącym.
-    1 partii wyrobu z obrotu wewnątrzunijnego opatrzonego etykietami lub oznakowaniem z użytymi w opisie składów surowcowych nazwami włókien tekstylnych, sporządzonymi w języku innym niż język polski,
-      18 partii wyrobów pochodzących z importu, z czego: 12 partii opatrzonych było etykietami lub oznakowaniem z użytymi w opisie składów surowcowych nazwami włókien tekstylnych, sporządzonymi w języku innym niż język polski i 6 partii posiadało w opisie składu surowcowego nazwy włókien niezgodne z zał. nr 1 do ww. rozporządzenia.

Ustalono, że w trakcie kontroli:
-   2 przedsiębiorców wycofało ze sprzedaży produkty z nieprawidłowym oznakowaniem,
-   1 przedsiębiorca poprawił oznakowanie zakwestionowanych produktów.
Ponadto w odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne 2 przedsiębiorców poinformowało, że oznakowanie zostało poprawione.

5. Wykorzystanie ustaleń

Ustalenia kontroli były podstawą do skierowania:

  •     3 wystąpień pokontrolnych (na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.o Inspekcji Handlowej – Dz.U. z 2020 r., poz. 1706) do kontrolowanych przedsiębiorców z wnioskami o usunięcie stwierdzonych uchybień,
  •     6 wystąpień pokontrolnych (na podstawie art. 34 ww. ustawy) do producentów i importera zakwestionowanych wyrobów z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowości,
  •     1 pisma do dostawcy produktów niewłaściwie oznakowanych z informacją o stwierdzonych nieprawidłowościach,
  •     7 pism do kontrolowanych przedsiębiorców z informacją o zwolnieniu próbek kontrolnych wraz ze sprawozdaniami z badań laboratoryjnych produktów właściwej jakości.

Ponadto wydano 2 decyzje zobowiązujące kontrolowanych przedsiębiorców do zwrotu kosztów badań laboratoryjnych. Wobec 2 przedsiębiorców zostaną wszczęte 2 postępowania administracyjne w sprawie naliczenia i zwrotu kosztów badań laboratoryjnych kwestionowanych wyrobów pończoszniczych.
        
Beata Manios- rzecznik
Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 91 4225239 wew. 46
 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 06-02-2023 08:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Dynowska 06-02-2023
Ostatnia aktualizacja: Beata Dynowska 06-02-2023 08:25