Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli z zakresu informacji na etykietach wyrobów zawierających lotne związki organiczne

Realizując wytyczne Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ujęte w programie kontroli z dnia 18 lipca 2022 r., Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie w IV kwartale 2022 r. przeprowadził 5 kontroli   przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w Szczecinie, w Koszalinie oraz Sławnie.

Kontroli poddano 10 partii produktów zawierających lotne związki organiczne, do których stosuje się przepisy § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych zawartych w niektórych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz mieszaninach do odnawiania pojazdów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1353) – dalej rozporządzenie LZO, w tym:
a)    8 partii zaliczających się do kategorii A, tj. „Farby i lakiery, przeznaczone do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji, stosowanych do celów dekoracyjnych, funkcjonalnych i ochronnych, z wyłączeniem farb i lakierów w aerozolu”, w tym:
-    4 partie farb należące do podkategorii a,
-    2 partie lakierów należące do podkategorii e,
-    1 partię farb należącą do podkategorii d,
-    1 partię farb należącą do podkategorii i,
b)    2 partie farb zaliczające się do kategorii B – podkategoria e.

Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

1.    Prawidłowość wprowadzania do obrotu i oznakowania wyrobów oraz etykieta

W powyższym zakresie sprawdzeniem objęto 10 partii produktów zawierających lotne związki organiczne, w oparciu o wymagania zawarte w § 5 pkt 1 i 2 w ww. rozporządzeniu.

Opakowania objętych kontrolą farb oraz mieszanin do odnawiania pojazdów zawierały zgodnie z przepisem § 5 ww. rozporządzenia etykiety  z informacjami o:
-   produkcie i dopuszczalnej maksymalnej zawartości lotnych związków organicznych w g/l,
-   maksymalnej zawartości LZO w g/l, w produkcie gotowym do użytku.

Podane informacje były spójne z informacją o dopuszczalnej wartości maksymalnej zawartości LZO w g/l w stosunku do danej kategorii produktu, określonej w zał. nr 1 do ww. rozporządzenia.

Na etykietach opakowań produktów objętych kontrolą podane informacje o maksymalnej zawartości lotnych związków organicznych w produkcie gotowym do użytku nie przekraczały maksymalnych zawartości podanych dla danej kategorii w zał. nr 1 do ww. rozporządzenia.

2. Badania laboratoryjne

Do badań laboratoryjnych w zakresie zawartości lotnych związków organicznych (LZO), pobrano 2 próbki, tj.:

  •     emalia olejno-alkidowa - emalia do drewna i metalu”; 0,9l.; kod EAN: 5904000824893,
  •     matowa akrylowa farba do ścian i sufitów, śnieżnobiała do użytku wewnętrznego, poj. 1l., EAN 5903973005766.

 
Badanie oznaczenia zawartości LZO w produktach „gotowych do użycia” przeprowadzono metodą chromatografii gazowej wg. normy PN-EN ISO 11890-2:2013-06, p.10.3 w laboratorium Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach.

Otrzymane wyniki badań wykazały, że:

  •     emalia olejno-alkidowej zawiera 229,9g/l. LZO, tj. zgodnie z deklaracją producenta max. 300g/l. LZO oraz zgodnie z wymaganiami maksymalnej zawartości LZO w g/l, w produkcie gotowym do użytku ujętym w ww. rozporządzeniu,
  •     matowa akrylowa farba do ścian i sufitów, śnieżnobiała do użytku wewnętrznego zawiera 4,6g/l. LZO, tj. zgodnie z deklaracją producenta max. 30g/l. LZO oraz zgodnie z wymaganiami maksymalnej zawartości LZO w g/l, w produkcie gotowym do użytku ujętym w ww. rozporządzeniu.

Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.


Beata Manios- rzecznik
Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 91 4225239 wew. 46

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Gogacz 31-01-2023 16:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Gogacz 31-01-2023
Ostatnia aktualizacja: - 31-01-2023 16:34