Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja z kontroli prawidłowości obrotu bateriami

Realizując program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził 3 kontrole 3 przedsiębiorców. Przedsiębiorców do kontroli wytypowano na podstawie własnego rozeznania. Kontrolą objęto dwóch przedsiębiorców detalicznych oraz jednego prowadzącego działalność w zakresie sprzedaży hurtowej.

W trakcie przeprowadzonych kontroli zbadano ogółem 12 partii baterii i akumulatorów przenośnych w tym:

 •    10 partii baterii przenośnych (w tym 3 partie guzikowych),
 •     2 partie akumulatorów przenośnych,

oraz 1 partię sprzętu elektronicznego w celu sprawdzenia zaprojektowania sprzętu w zakresie rodzaju zamontowanych baterii oraz bezpiecznego ich usunięcia.

W układzie tematycznym wyniki kontroli przedstawiają się następująco:

1.    Prawidłowość oznaczenia oferowanych do sprzedaży baterii i akumulatorów.

W trakcie kontroli ww. przedsiębiorców sprawdzono prawidłowość oznaczenia oferowanych do sprzedaży baterii i akumulatorów alkalicznych w odniesieniu do wymagań ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1113), tj.:
a)    baterii przenośnych,
b)    akumulatorów przenośnych.

W wyniku kontroli stwierdzono, że wprowadzone do obrotu baterie i akumulatory przenośne:

 •     zostały oznakowane symbolem selektywnego zbierania – zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy o bateriach i akumulatorach. Symbol selektywnego zbierania odpowiadał wzorowi określonemu w załączniku nr 3 do tej ustawy,
 •     oznakowane zostały w sposób widoczny, czytelny i trwały - zgodnie z art. 9 ust. 5 ww. ustawy,
 •     zaopatrzone zostały w informację o ich pojemnościach, zgodnie z art. 9 ust. 4 ww. ustawy (dot. akumulatorów przenośnych),

Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

2.    Prawidłowość zaprojektowania i oznakowania sprzętu.

U jednego przedsiębiorcy, stwierdzono obrót sprzętem elektrycznym lub elektronicznym zasilanym bateriami lub akumulatorami. Do sprawdzenia prawidłowości zaprojektowania sprzętu wytypowano 1 partię telefonu bezprzewodowego z zamontowanymi akumulatorami typu AA.
Do ww. wyrobu dołączono w języku polskim instrukcje zawierającą informacje o:

 •     sposobie bezpiecznego usunięcia akumulatorów z tego sprzętu,
 •     rodzaju zamontowanych akumulatorów – zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ww. ustawy o bateriach i akumulatorach.

Ponadto w wyniku sprawdzenia ustalono, iż zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy w sprzęcie ww. możliwie było łatwe usunięcie z niego zużytych akumulatorów.

3.    Prawidłowość wykonywania działalności.

a)    sprzedawca detaliczny

Stosownie do art. 48 ww. ustawy o bateriach i akumulatorach, przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż detaliczną baterii przenośnych lub akumulatorów przenośnych, których powierzchnia sprzedaży przekraczała 25 m2:

 •     przyjmowali selektywnie zebrane zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne od użytkownika końcowego przez udostępnienie pojemnika na zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne, bez żądania zapłaty za ich przyjęcie,
 •     przekazywali zebrane, zużyte baterie i zużyte akumulatory sprzedawcy hurtowemu lub zbierającemu zużyte baterie lub zużyte akumulatory.

b)    sprzedawca hurtowy

Stosownie do art. 49 ww. ustawy o bateriach i akumulatorach, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż hurtową baterii przenośnych lub akumulatorów przenośnych:

 •     przyjmował zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne od użytkownika oraz sprzedawcy detalicznego, bez żądania zapłaty za ich przyjęcie,
 •     przekazywał zużyte baterie i akumulatory przenośne zbierającemu zużyte baterie i zużyte akumulatory.

c)    przedsiębiorca świadczący usługi w zakresie wymiany zużytych baterii i zużytych akumulatorów

Kontrolowani przedsiębiorcy nie świadczyli usług w zakresie wymiany zużytych baterii i zużytych akumulatorów.

4.    Inne ustalenia kontroli.

Ustalono, że kontrolowani przedsiębiorcy nabyli ww. baterie i akumulatory przenośne oraz sprzęt elektroniczny z zamontowanymi akumulatorami od przedsiębiorców z Gdyni, Warszawy i Łodzi, którzy na fakturach VAT umieścili numer rejestrowy wprowadzającego.

Jeden dostawca sprzętu elektronicznego z zamontowanymi akumulatorami na fakturze sprzedaży nie zamieścił numeru rejestrowego wprowadzającego do obrotu.
Dane dotyczące ww. sprzedawców zostaną przekazane do Marszałków Województw Mazowieckiego, Łódzkiego i Pomorskiego celem uaktualnienia rejestru podmiotów wprowadzających te produkty. W piśmie do Marszałka Województwa Mazowieckiego uwzględniona zostanie również informacja dotycząca braku numeru rejestrowego na fakturze w odniesieniu do jednego podmiotu.

5.    Badania laboratoryjne.

Podczas kontroli przeprowadzono badania laboratoryjne 1 partii baterii alkalicznych na zawartość kadmu, ołowiu i rtęci. W wyniku badań przeprowadzony w Laboratorium UOKIK w Łodzi stwierdzono, że badane baterie są zgodne pod względem zawartości kadmu, ołowiu i rtęci z wymaganiami ww. ustawy o bateriach i akumulatorach.

 

Beata Manios- rzecznik
Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 91 4225239 wew. 46

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Gogacz 29-12-2022 09:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Gogacz 29-12-2022
Ostatnia aktualizacja: - 29-12-2022 09:42