Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja dotycząca programu kontroli jakości paliw stałych w 2022 r. (II kwartał 2022 r.)

W nawiązaniu do pisma z dnia 9 grudnia 2021 r. przekazującego program kontroli jw. informuję, iż w II kwartale 2022 r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził 9 kontroli jakości paliw stałych (9 zleconych przez Prezesa UOKiK). Podczas tych kontroli sprawdzono również świadectwa jakości paliw stałych.

1)    Kontrole jakości paliw stałych przeprowadzono m.in. w: Kołobrzegu, Darłowie, Świdwinie, Gryficach, Choszcznie, Nowogardzie.  

2)    W toku 9 przeprowadzonych kontroli do badań laboratoryjnych pobrano próbki 9 różnych sortymentów węgla kamiennego.
Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały, iż wszystkie pobrane próbki paliw stałych spełniały wymagania jakościowe deklarowane w świadectwach jakości paliw stałych wystawionych przez przedsiębiorców oraz spełniały wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27.09.2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1890).

3)    Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w II kwartale 2022 r., nie wszczynał postępowań administracyjnych i nie wydawał decyzji administracyjnych nakładających kary pieniężne z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 35a pkt 9 lit. b ustawy z dnia 5 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1315).

4)    Podczas każdej kontroli jakości paliw stałych zleconej przez Prezesa UOKiK (9 kontroli) sprawdzono świadectwa jakości paliw stałych.
-    W wyniku przedmiotowych kontroli stwierdzono, że 2 przedsiębiorców wystawiało i przekazywało świadectwa jakości, które nie spełniały wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27.09.2018 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1892) oraz wymagań zawartych w art. 6d ww. ustawy.
Kontrolowanych przedsiębiorców pouczono o obowiązku wystawiania świadectw jakości paliw stałych zgodnych ze wzorem określonym w ww. rozporządzeniu z uwzględnieniem zaleceń Ministerstwa Energii, wskazanych na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/najczestsze-pytania-iodpowiedzi, na której umieszczono wzory prawidłowo wypełnionych świadectw jakości, wskazując również sposób zapisu parametrów jakościowych w tych świadectwach.

-    Nie stwierdzono przypadków nie wystawiania świadectw jakości paliw stałych i nie przekazywania ich przedsiębiorcom.

-    Kontrolowani przedsiębiorcy przestrzegali zakazu wprowadzania do obrotu paliw stałych, określonych w art. 7 ust. 7a pkt 1 i 4 ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw stałych.

 

Beata Manios - rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
tel. 91 4225239 wew. 46

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 12-07-2022 11:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Dynowska 12-07-2022
Ostatnia aktualizacja: - 12-07-2022 11:28