Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli z zakresu informacji na etykietach wyrobów zawierających lotne związki organiczne

Realizując wytyczne Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ujęte w programie kontroli, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie w III kwartale 2020 r. przeprowadził 3 kontrole u przedsiębiorców spośród których:
-    2 prowadziło sprzedaż detaliczną w sklepach specjalistycznych z farbami,
-    1 prowadził sprzedaż detaliczną w sklepie wielobranżowym (hydraulicznym). 

Kontroli  poddano 10 partii produktów zawierających lotne związki organiczne, do których stosuje się przepisy § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych zawartych w niektórych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz mieszaninach do odnawiania pojazdów (Dz.U. z 2016 r., poz. 1353), w tym:
-    5 partii farb matowych, z połyskiem mniejszym lub równym 25 jednostkom przy kącie α = 60º, przeznaczonych do malowania ścian, sufitów wewnątrz budynków – wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 1 ppkt a) ww. rozporządzenia,
-    1 partię farby do gruntowania o właściwościach uszczelniających lub blokujących, przeznaczonej do malowania oraz gruntowania drewna, ścian i sufitów - wymienioną w  § 3  ust. 1 pkt 1 ppkt g) ww. rozporządzenia, 
-    1 partię środka do usuwania silikonu, określonego w § 3 ust. 1 pkt 2 ppkt a) przedmiotowego rozporządzenia, 
-    3 partie farb wykończeniowych z efektami specjalnymi (2), masy do podwozia (1) określonych w § 3 ust. 1 pkt 2) ppkt e) ww.  rozporządzenia.

Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

Ustalenia kontroli, w odniesieniu do poszczególnych punktów programu opisano niżej.

1.    Prawidłowość wprowadzania do obrotu i oznakowania wyrobów oraz etykieta

W powyższym zakresie sprawdzeniem objęto 10 partii produktów zawierających lotne związki organiczne w oparciu o przepisy § 5 pkt 1 i 2 ww. rozporządzenia w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych zawartych w niektórych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz mieszaninach do odnawiania pojazdów.
Opakowania ww. farb oraz mieszanin objętych kontrolą zawierały etykiety z informacjami o:
-    produkcie i dopuszczalnej maksymalnej zawartości LZO w g/l,
-    maksymalnej zawartości LZO w g/l w produkcie gotowym do użytku.

Podane, na etykietach opakowań produktów objętych kontrolą, informacje były spójne z informacją o dopuszczalnej wartości maksymalnej zawartości LZO w g/l w stosunku do danej kategorii produktu, określoną w zał. nr 1 do ww. rozporządzenia w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych zawartych w niektórych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz  w mieszaninach do odnawiania pojazdów. 
Informacje o maksymalnej zawartości lotnych związków organicznych w produkcie gotowym do użytku nie przekraczały maksymalnych zawartości podanych dla danej kategorii  w zał. nr 1 do ww. rozporządzenia Ministra Rozwoju.

2.    Badania laboratoryjne

Do badań laboratoryjnych w zakresie zawartości lotnych związków organicznych (LZO), pobrano białą, matową farbę akrylową do wnętrz FLÜGGER DEKSO ® 5, Mat 100 % 0,75 l, base: 0,7 l + tinting colour, kod kreskowy: 5701573771896. Data produkcji/oznaczenie partii produkcyjnej: 200623-139806, 77189, z oznaczeniem: FLÜGGER DENMARK A/S, Islevdalvej 151, DK-2610 Roedovre, Customer support PL: www.flugger.pl.
Badania ww. produktu będą przeprowadzone w Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych  i Barwników Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach. Do dnia sporządzenia niniejszej informacji nie otrzymano wyników badań. 


Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej 
w Szczecinie 
                            Tel. 91 4225239 wew. 36
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 14-12-2020 14:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-12-2020
Ostatnia aktualizacja: - 14-12-2020 14:50