Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości przekazywania przez przedsiębiorców informacji o cenach towarów i usług

Realizując program kontroli UOKiK w zakresie kontroli prawidłowości przekazywania przez przedsiębiorców informacji o cenach towarów i usług, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie wraz z Delegaturą w Koszalinie przeprowadził na terenie województwa zachodniopomorskiego w okresie I–III kwartał 2020 r. łącznie 79 kontroli u 74 przedsiębiorców.

Przedsiębiorców do kontroli wytypowano na podstawie własnego rozeznania oraz uwzględniając zgłoszenia konsumentów.

Kontrolą objęto przedsiębiorców prowadzących placówki gastronomiczne, sklepy sieci handlowych, pozostałe sklepy oraz punkty usługowe. Kontrole przeprowadzono m.in. w: Szczecinie, Koszalinie, Wałczu, Darłowie, Sławnie, Szczecinku, Milenie, Kołobrzegu, Białogardzie, Czaplinku, Trzebieży, Stargardzie, Policach, Świnoujściu, Łobzie.

Były to sklepy: spożywcze, przemysłowe (drogerie, budowlane, motoryzacyjne, odzieżowe, zoologiczne, komputerowy) oraz punkty usługowe (salon kosmetyczny, zakład szklarski, warsztat samochodowy, salon fryzjerski).

 

Badaniem objęto ogółem 8842 produktów, z czego zakwestionowano 1521 partii (17,2%).                                                                                                                            

W układzie tematycznym wyniki kontroli przedstawiają się następująco:

Kontrole dotyczyły uwidaczniania przez przedsiębiorców w miejscu sprzedaży detalicznej lub w miejscu świadczenia usług cen i cen jednostkowych oraz umożliwienie porównania cen, co sprawdzono w świetle następujących przepisów:

- ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2019 r., poz. 178) ,

- rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług (Dz. U. z 2015 r., poz. 2121).

 

SKLEPY SIECI HANDLOWYCH:

Zagadnie powyższe zbadano w 26 placówkach detalicznych u 21 przedsiębiorców. Nieprawidłowości stwierdzono w 17 kontrolach (65,4%).

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:

 • wydano w trakcie kontroli 14 żądań dotyczących usunięcia uchybień porządkowych i organizacyjnych (art. 16  ust. 1 pkt 5 ustawy o Inspekcji Handlowej), które zostały wykonane,
 • wydano 1 decyzję wymierzającą karę (2.400,00zł),
 • zostaną przeprowadzone 4 postępowania zmierzające do nałożenia kary pieniężnej,
 • skierowano 2 wystąpienia pokontrolne do kontrolowanych przedsiębiorców. Obaj  przedsiębiorcy udzielili odpowiedzi, że nieprawidłowości zostały usunięte.

 

Przykłady nieprawidłowości:      

U przedsiębiorcy w Kołobrzegu przy 2 rodzajach produktów odnotowano rozbieżność (jedna na niekorzyść konsumenta) między ceną uwidocznioną przy towarze, a ceną zakodowaną w kasie. Dotyczyło to następujących towarów:

 • mieszanka orzechów nerkowca, żurawina 30 g - cena podana przy towarze wynosiła: 3,00 zł, a zakodowana w kasie fiskalnej: 3,50 zł,
 • serek homogenizowany o smaku waniliowym 200 g - cena podana przy towarze wynosiła: 2,70 zł, a zakodowana w kasie fiskalnej: 2,60 zł,

U przedsiębiorcy w Gryficach, stwierdzono, że:

- przy 9 partiach towarów brak było uwidocznienia ceny w miejscu sprzedaży detalicznej,

- przy 2 partiach towarów brak było uwidocznienia ceny i ceny jednostkowej,

- przy 9 rodzajach towarów cena jednostkowa była nieprawidłowo wyliczona,

- przy 2 partiach towarów cena zakodowana w kasie była wyższa od ceny uwidocznionej przy towarze

- przy 8 partiach towarów cena zakodowana w kasie była niższa od ceny uwidocznionej przy towarze.

W trakcie kontroli wydano żądanie w sprawie usunięcia ww. nieprawidłowości, które zostało wykonane. Wobec przedsiębiorcy będzie wszczęte postępowanie administracyjne.

                                                          

U przedsiębiorcy w Łobzie stwierdzono, że przy 55 partiach towarów (artykuły przemysłowe) brak było uwidocznienia ceny jednostkowej dla towarów przeznaczonych do sprzedaży. W trakcie kontroli wydano żądanie w sprawie usunięcia ww. nieprawidłowości, które zostało wykonane. Wobec przedsiębiorcy będzie wszczęte postępowanie administracyjne.

U przedsiębiorcy w Szczecinie stwierdzono, że:

- przy 5 rodzajach produktów w żaden sposób nie uwidoczniono ceny towaru,

- przy 6 rodzajach produktów cena jednostkowa była nieprawidłowo wyliczona,

- przy 2 rodzajach towarów cena uwidoczniona przy towarze różniła się od ceny uwidocznionej w kasie.

W trakcie kontroli wydano żądanie w sprawie usunięcia ww. nieprawidłowości, które zostało wykonane. Wobec przedsiębiorcy będzie wszczęte postępowanie administracyjne.

 

POZOSTAŁE SKLEPY:

Zagadnie powyższe zbadano u 38 przedsiębiorców. Różnego rodzaju nieprawidłowości stwierdzono u 26 przedsiębiorców (68,42%).

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:

 • wydano w trakcie kontroli 10 żądań dotyczących usunięcia uchybień porządkowych i organizacyjnych (art. 16  ust. 1 pkt 5 ustawy o Inspekcji Handlowej), które zostały wykonane,
 • wydano 10 decyzji wymierzających karę o łącznej wartości 3.210,00zł ,
 • wszczęto 2 postępowania, w których na dzień sporządzania informacji nie nałożono jeszcze kary,
 • zostanie wszczętych 8 postępowań celem nałożenia kary pieniężnej,
 • skierowano 11 wystąpień pokontrolnych do kontrolowanych przedsiębiorców – 10 przedsiębiorców udzieliło odpowiedzi informując, że nieprawidłowości zostały poprawione. W przypadku 1 przedsiębiorcy nadal oczekujemy na odpowiedź.                                                             

Przykłady nieprawidłowości:

U przedsiębiorcy (sklep z artykułami przemysłowymi) w Wałczu – przy 4 rodzajach produktów odnotowano rozbieżność między ceną uwidocznioną przy towarze, a  ceną zakodowaną w kasie na niekorzyść konsumentów. Dotyczyło to następujących towarów:

 • latarka magnetyczna 4 in 1 - cena podana przy towarze wynosiła: 25,00 zł, a zakodowana w kasie fiskalnej: 25,20 zł,
 • atraktor Aromatic ELDORADO KARMEL 180 ml  - cena przy towarze wynosiła: 9,00 zł, a zakodowana w kasie: 12,00 zł,
 • atraktor Aromatic ELDORADO węgorz 180 ml  - cena przy towarze wynosiła: 9,00 zł, a zakodowana w kasie: 12,00 zł,
 • atraktor Aromatic ELDORADO feeder 180 ml - cena przy towarze wynosiła: 9,00 zł, a zakodowana w kasie: 12,00 zł.

U przedsiębiorcy w Szczecinie stwierdzono przy:

 • 11 rodzajach produktów w opakowaniach jednostkowych, w miejscu sprzedaży detalicznej w żaden sposób nie uwidoczniono ceny towaru, oraz ceny jednostkowej towaru,
 • 2 partiach produktów spożywczych cena uwidoczniona przy towarze była niższa od ceny uwidocznionej w kasie,
 • 4 partiach cena jednostkowa była nieprawidłowo wyliczona.

 

PLACÓWKI GASTRONOMICZNE:

Zagadnie powyższe zbadano u 9 przedsiębiorców, nieprawidłowości stwierdzono u 6 przedsiębiorców (66,66%) i dotyczyły braku:

 • cen jednostkowych (1)
 • określenia ilości potrawy lub wyrobu w cenniku (6), przy czym w 5 placówkach nieprawidłowość polegała wyłącznie na braku gramatur.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:

 • zostanie wszczęte 1 postępowanie zmierzające do nałożenia kary w drodze decyzji administracyjnej,
 • w trakcie kontroli wydano 4 żądania dotyczące usunięcia uchybień porządkowych i organizacyjnych (art. 16  ust. 1 pkt 5 ustawy o Inspekcji Handlowej), które zostały wykonane,
 • skierowano 2 wystąpienia pokontrolne do kontrolowanych przedsiębiorców; jeden z przedsiębiorców udzielił odpowiedzi, że nieprawidłowości zostały usunięte, natomiast w przypadku drugiego przedsiębiorcy korespondencja wróciła nieodebrana – korespondencja zostanie przesłana ponownie.                                            

Przykład nieprawidłowości:

U przedsiębiorcy w Darłowie (punkt gastronomiczno-detaliczny) stwierdzono nieprawidłowości polegające na braku przy 108 partiach towarów cen jednostkowych oraz braku w cenniku określenia ilości potrawy lub wyrobu.

 

PLACÓWKI, W KTÓRYCH ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI DLA KONSUMENTÓW:

Kontrole punktów usługowych przeprowadzono u 6 przedsiębiorców, nieprawidłowości stwierdzono u 4 przedsiębiorców (66,66%) i dotyczyły:

 • braku cennika (1),
 • nieprawidłowości w sporządzonym cenniku (3) – ceny za usługi podano w widełkach cenowych „od-do” lub określono je niedokładnie wskazując wartość „od”,
 • brak w cenniku cen za usługi -dot. 4 pozycji cennika (1).

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:

 • wszczęto postępowania i nałożono kary pieniężne w drodze decyzji w odniesieniu do 4 przedsiębiorców; łączna kwota kar 2.518,00zł,
 • w trakcie kontroli wydano 2 żądania dotyczące usunięcia uchybień porządkowych i organizacyjnych (art. 16  ust. 1 pkt 5 ustawy o Inspekcji Handlowej), które zostały wykonane,
 • wszyscy przedsiębiorcy usunęli nieprawidłowości.

Przykłady nieprawidłowości:

U przedsiębiorcy w Świnoujściu, prowadzącego warsztat samochodowy, stwierdzono, że w cenniku wykonywanych usług wyszczególniono przy 34 pozycjach ceny za usługi w tzw. „widełkach cenowych (od-do)”. 

W trakcie kontroli wydano żądanie w sprawie usunięcia ww. nieprawidłowości, które zostało wykonane. Na przedsiębiorcę nałożono karę pieniężną w wysokości 618,00 zł.

 

INNE ZAGADNIENIA:

U przedsiębiorcy w Szczecinie w użytkowaniu kuchni stwierdzono wagę elektroniczną  bez cechy legalizacji. Powyższe narusza art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2019 r., poz. 541 ze zm.) ustawy Prawo o miarach i stanowi wykroczenie z art. 26 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy Prawo o miarach.

Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy o Inspekcji Handlowej Inspektorzy Inspekcji Handlowej wydali żądanie ustne osobie upoważnionej w zakresie niezwłocznego usunięcia stwierdzonego uchybienia porządkowego,.

Żądanie wykonano w toku kontroli, wycofano wagę w celu zalegalizowania.

W związku z powyższym skierowano wystąpienie do przedsiębiorcy celem usunięcia uchybień.
W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przedsiębiorca poinformował, że usunął nieprawidłowości. Skierowano informację do Urzędu Miar.

W związku z powyższym nałożono mandat karny kredytowany w wysokości 150,00 zł.

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały/dadzą podstawę do:

 • skierowania 15 wystąpień pokontrolnych do przedsiębiorców z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień;
 • wydania 15 decyzji administracyjnej na łączną kwotę 8.128,00 zł;
 • wydania 34 żądań ustnych na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy o Inspekcji Handlowej w zakresie niezwłocznego usunięcia stwierdzonego uchybienia porządkowego,
 • zostanie wszczętych 13 postępowań administracyjnych zmierzających do nałożenia kary pieniężnej.
 • 2 postępowania wszczęto, ale nie wymierzono jeszcze kary pieniężnej,

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie

                                                                                                       Tel. 91 422 52 39 wew. 36

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 14-12-2020 14:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-12-2020
Ostatnia aktualizacja: Beata Dynowska 14-12-2020 14:34